ThD. Luisa Karczubová

vizitka

Narozena v roce 1973 v České Lípě.

Vzdělání

 • 2011 Th.D. (katolická teologie se zaměřením na patristiku a dějiny teologie) - Pontificia Università Gregoriana Roma, Facoltà di Teologia, La teologia di Tomáš Štítný - teologo boemo del XIV secolo: studio storico - analitico delle sue opere teologiche, Lipa, Roma 2011.
 • 2004 ThLic. (patristická teologie) - Pontificia Università Gregoriana Roma, Facoltà di Teologia, Autorità dei Padri della Chiesa nella spiritualità russa, PUG, Roma 2004.
 • 2001 Mgr. (teologie) - Cyrilometodějská teologická fakulta UP Olomouc.
 • 1991 Maturita - Gymnázium Česká Lípa.

Praxe

 • 2005 - dosud odborný asistent Katedry pastorální a spirituální teologie CMTF UP Olomouc
 • 2001 - 2010 zahraniční studia: licenciát na římském Augustinianu a Gregorianě ukončený doktorátem z patristiky na Pontificia Università Gregoriana
 • 2007 účast na organizaci jubilejního velehradského kongresu při ekumenickém setkání křesťanských konfesí
 • 2005 - dosud členka české sekce Evropské společnosti katolických teologů
 • 2001-2005 pobyt a formace v římském studijním a řeholním domě Centro Aletti.
 • 2001-2004 vědecký pracovník CMTF UP Olomouc
 • 1996 - 2001 prezenční studium teologie, CMTF UP v Olomouci

Zahraniční studijní pobyty

 • 2018 studijně-badatelský pobyt v Římě: Pontificia Università Gregoriana; Pontificio Istituto Orientale; Centro Aletti Roma.
 • 2017 studijně-badatelský pobyt na belgické univerzitě v Lovani + vzdělávací centrum Klooster Maleizen - Overijse.
 • 2017 studijně-badatelský pobyt: Rumunsko - Bukurešť.
 • 2007-2016 každoroční badatelský pobyt v Římě: konzultace a knihovny na Pontificia Università Gregoriana; Pontificio Istituto Orientale; Centro Aletti Roma.

2015 studijně-badatelské pobyty:

 • Institut sv. Tomáše, Moskva, Rusko;
 • Hochschule für Theologie, Frankfurt am Main, Německo.

2014 studijně-badatelské pobyty:

 • Katholisch-Theologische Fakultät, Universität Innsbruck - Rakousko;
 • Lauriston Jesuit Centre, Edinburg, Velká Británie;
 • (září) Loyola Marymount University, Los Angeles, California - Huffington Ecumenical Institute, USA.

2006 studijně-badatelské pobyty:

 • Français Langue Etrangère; Pôle Formation CCI; CIEL de Strasbourg; Francie.
 • Řeckokatolická eparchie Oděsa, Ukrajina.
 • 2003 studijně-badatelský pobyt ve francouzském Troyes
 • 2005-2011 každoroční studijní pobyt na Pontificia Università Gregoriana a Centro Aletti Roma
 • 2001-2005 pobyt a formace v římském studijním a řeholním domě Centro Aletti a doktorské studium na Pontificia Università Gregoriana

Odborné zaměření

 • patristická teologie a její aplikace ve spirituální teologii
 • hesychasmus - filokalie - spiritualita křesťanského Východu
 • ignaciánská spiritualita
 • cyrilometodějská tradice
 • Tomáš Štítný

Výběrová bibliografie

 • 2019 Filokalická zralost se projevuje jako osobní láska k Dárci krásného - dobrého života. In Filokalie I, Refugium, Olomouc 2019, ISBN 978-80-7412-310-8, s. 539-547.
 • Současné pojetí spirituality a pojem meditace jako odraz filokalického hnutí v křesťanské praxi, Studia theologica 2019.
 • 2018 Teologie a ekologie. Buď pochválen, můj Pane (Laudato si'), Refugium, Olomouc 2018, ISBN 978-80-7412-312-2, s. 287.
 • Karczubová, L. - Altrichter, M., Ženich je tu, jděte mu naproti! (Mt 25,6). Tři studie o jezuitské spiritualitě, Refugium, Olomouc 2018, 110 s.
 • Srdce je živý Pán, Jezuité 2018, č. 3-4, s. 16-19.
 • Máme vynikajícího Velekněze (Žid 4,14) - odkaz ct. matky Stanislavy Ernstové OSU, Katolický týdeník, roč. XXIX, č. 21 (Perspektivy 22.-28.5.2018), s. 10.
 • 2017 Může být od Hospodina něco "pouze přirozené"? K trinitárnímu personalismu formace svědomí, Communio 2017, roč. 21, č. 4, s. 22-33. ISSN 1211-7668.
 • 2017 (ekniha) Překročit práh ekologie - K teologii dovršujícího se světa ve světle křesťanských tradic Východu a Západu, Refugium, Olomouc 2016, ISBN 978-80-7412-265-1, 137 s.
 • 2017 Překročit práh ekologie - Robert Murray a jeho Kosmická smlouva, in Murray, R., Teologie stvoření. Reflexe o ekologii, Refugium, Olomouc 2017, ISBN 978-80-7412-253-8, s. 316-318.
 • 2017 Jak poznáme, že hovoří Pán a že nejde o autosugesci? In Bulgakov, S., Utěšitel - O Boholidství, Refugium, Olomouc 2017, s. 493-498.
 • 2016 Ellwagen - poutě krajanů k místu Metodějova uvěznění, in Velehrad na křižovatkách evropských dějin, Pavel Ambros (ed.), Refugium, Olomouc 2016, ISBN 978-80-7412-240-8, s. 148-149.
 • 2016 Centrum Aletti v Římě, in Velehrad na křižovatkách evropských dějin, Pavel Ambros (ed.), Refugium, Olomouc 2016, ISBN 978-80-7412-240-8, s. 156.
 • 2016 Centrum Aletti v Olomouci, in Velehrad na křižovatkách evropských dějin, Pavel Ambros (ed.), Refugium, Olomouc 2016, ISBN 978-80-7412-240-8, s. 157.
 • 2016 Nakladatelství Refugium, in Velehrad na křižovatkách evropských dějin, Pavel Ambros (ed.), Refugium, Olomouc 2016, ISBN 978-80-7412-240-8, s. 157-158.
 • 2016 Turínské plátno a Svatá Tvář z Manoppella, in Velehrad na křižovatkách evropských dějin, Pavel Ambros (ed.), Refugium, Olomouc 2016, ISBN 978-80-7412-240-8, s. 196-197.
 • 2016 Velehradská mozaika Nebeský Jeruzalém, in Velehrad na křižovatkách evropských dějin, Pavel Ambros (ed.), Refugium, Olomouc 2016, ISBN 978-80-7412-240-8, s. 248-250.
 • 2015 Topografia spirituale ceca nella via del Cardinale Tomáš Špidlík, in Esperimendo cose spirituali in termini spirituali - i frutti del giubileo cirillometodiano 2013, Refugium 2015, Isbn 978-80-7412-207-1, s. 54-58.
 • Každé ráno mi probouzí sluch, abych mu naslouchal, in Jednota v mnohosti - in pluribus unitas, Kolekce příspěvků III. roč. mezinárodní teologické konference, Refugium 2015, s. 12-14.
 • 2013 Filokalie a modlitba, in O filokalii - kniha, hnutí, spiritualita, (ed. Karel Sládek), Refugium 2013, s. 179-187.
 • 2011 La teologia di Tomáš Štítný, teologo boemo del XIV secolo. Uno studio storico - analitico delle sue opere teologiche [Estratto della Dissertazione per il Dottorato nella Facoltà di Teologia della Pontificia Università Gregoriana], Lipa, Roma 2011.
 • 2010 Ekumenická témata v současné české teologii, in Farrugia, E.G., Encyklopedický slovník křesťanského Východu, Refugium, Olomouc 2010, Isbn 978-80-7412-019-0, s. 294-299.
 • Acta Academiae Velehradensis - časopis, in Farrugia, E.G., Encyklopedický slovník křesťanského Východu, Refugium, Olomouc 2010, Isbn 978-80-7412-019-0, s. 37-39.
 • 2009 P. Ambros - L. Karczubová, Adolf Kajpr SJ, újságíró, prédikátor, a szó szabadságának vértelen mártíja, in Attila, I.P. (ed.), A reménység prófétáe. Közép- és kelet-európai hitvallók, vértanúk a században. Pons Strigoniensis studia. Piliscaba - Esztergom, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2009, s. 61-75. Isbn 978-963-9206-72-4.
 • Ecumenical Topics in Present Czech Theology, in Franz, A. - Baum, W., (ed.): Theologie in Osten Europas seit 1989. Entwicklungen und Perspektiven, Lit Verlag, Berlin 2009, s. 67-74. Isbn 978-3-8258-1529-5.
 • 2008 M. Altrichter, J. Jemelka, L. Karczubová, Povstávání doteku - uchopen v skrytu, Refugium 2008, Isbn 978-80-7412-012-1, 243 s. (s druhým dílem obrazové přílohy, 80 s.)
 • 2007 Autorità della Forma mentis dei Padri nella formazione della spiritualità russa, in Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, UP Olomouc, Olomouc 2007, Issn 1212-9038.
 • 2006 Tomáš Štítný - teologie jako pramen útěchy, in Studijní texty ze spirituální teologie III. Naši nebeští přátelé, Refugium, Olomouc 2006, ISBN 80-86715-64-7, s. 115-124.
 • 2005 Acta Academie Velehradensis, in Velehrad - filologoi versus filosofoi. Příspěvek spirituální teologie k 800letému výročí, Refugium, Olomouc 2005, Isbn 80-86715-47-7, s. 237-241.
 • 2004 Autorita církevních Otců při utváření ruské spirituality. Josef Volokolamský - reformátor řeholního života, in Osoba - osobnost - osobitost. Studijní texty ze spirituální teologie II., Refugium, Olomouc 2004, Isbn 80-86715-32-9, s. 139-179.
 • 2002 Pojetí mnišství u sv. Bazila jako impuls pro zasvěcený život dneška, in Fórum pastorálních teologů II., Refugium, Olomouc 2002, Isbn 80-86045-81-1, s. 90-104.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)