Luisa Karczubová, Th.D.

vizitka

Narozena v roce 1973.
e-mail: edith@cmtf.upol.cz

Vzdělání a akademická kvalifikace

2011 Th.D. – (katolická teologie se zaměřením na patristiku a dějiny teologie)

Pontificia Università Gregoriana Roma, Facoltà di Teologia, La teologia di Tomáš Štítný – teologo boemo del XIVsecolo: studio storico – analitico delle sue opere teologiche, Lipa, Roma 2011.

2004 ThLic. (patristická teologie)

Pontificia Università Gregoriana Roma, Facoltà di Teologia, Autorità dei Padri della Chiesa nella spiritualità russa, PUG, Roma 2004.

2001 Mgr. (teologie) – Cyrilometodějská teologická fakulta UP Olomouc.

1991 Maturita – Gymnázium Česká Lípa

Praxe

2005 – dosud odborný asistent Katedry pastorální a spirituální teologie CMTF UP Olomouc

2001 – 2010 zahraniční studia: licenciát na římském Augustinianu a Gregorianě ukončený doktorátem z patristiky na Pontificia Università Gregoriana.

2007 účast na organizaci jubilejního velehradského kongresu při ekumenickém setkání křesťanských konfesí

2005 – dosud členka české sekce Evropské společnosti katolických teologů

2001–2005 pobyt a formace v římském studijním a řeholním domě Centro Aletti.

2001–2004 vědecký pracovník CMTF UP Olomouc

1996 – 2001 prezenční studium teologie, CMTF UP v Olomouci

Zahraniční studijní pobyty

2007–2016 každoroční badatelský pobyt v Římě: konzultace a knihovny na Pontificia Università Gregoriana; Pontificio Istituto Orientale; Centro Aletti Roma.

2015 studijně-badatelské pobyty:

Institut sv. Tomáše, Moskva, Rusko;

Hochschule für Theologie, Frankfurt am Main, Německo.

2014 studijně-badatelské pobyty:

Katholisch-Theologische Fakultät, Universität Innsbruck – Rakousko;

Lauriston Jesuit Centre, Edinburg, Velká Británie;

(září) Loyola Marymount University, Los Angeles, California – Huffington Ecumenical Institute, USA.

2006 studijně-badatelské pobyty:

Français Langue Etrangère; Pôle Formation CCI; CIEL de Strasbourg; Francie.

Řeckokatolická eparchie Oděsa, Ukrajina.

2003 studijně-badatelský pobyt ve francouzském Troyes

2005–2011 každoroční studijní pobyt na Pontificia Università Gregoriana a Centro Aletti Roma

2001–2005 pobyt a formace v římském studijním a řeholním domě Centro Aletti a doktorské studium na Pontificia Università Gregoriana

Odborné zaměření

  • patristická teologie a její aplikace ve spirituální teologii
  • hesychasmus – filokalie – spiritualita křesťanského Východu
  • ignaciánská spiritualita
  • cyrilometodějská tradice
  • Tomáš Štítný

Pedagogická činnost

Výuka v magisterském i doktorském programu CMTF UP

Vedení závěrečných bakalářských a magisterských prací studentů na CMTF UP + posudky

Autorka studijních textů

Formační kurzy a mimouniverzitní přednášková činnost

E-learning:

2010 – 2013 E-learningová podpora mezioborové integrace výuky tématu vědomí na Univerzitě Palackého v Olomouci (CZ.1.07/2.2.00/15.0334, Prof. MUDr. Jaroslav Veselý, CSc.)

2006 – 2012 POMEZI – Podpora mezioborových studií a inovací studijních programů na UP v Olomouci (CZ.1.07/2.2.00/28.0091)

Vědecká a badatelská činnost

2016 – 2018 Recepce teologických tradicí křesťanského Východu (GAČR, 16-26213S)

2012 – 2015 Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu(CZ.1.07/2.3.00/20.0154)

2007 – 2013 Velehrad – centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy, IOP 2007–2013, CZ.1.06./5.1.00/01.05920

2007 mezinárodní konference Towards a deeper Solidarity among Christians in Europe. In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas, Velehrad

2007 mezinárodní konference Prophets of the Central and Eastern European Area, Péter Pázmany Catholic University Budapest – Esztergom, Maďarsko

2006 – 2008 grantový úkol GA ČR, Kontinuita a diskontinuita tradic křesťanského Východu (č. 401/06/0269)

2005 mezinárodní konference Pagani e cristiani alla ricerca della salvezza (I-III. sec.), Augustinianum – Istituto Patristico, Řím, Itálie

2004 výzkumný záměr Jednotná Evropa a křesťanství (CEZ: J14/98 – 152600021)

2000 mezinárodní konference Vladimir Solovjov and United Europe. International Conference at 100th Anniversary of V. Solovjovs Deats (1853-1900)

Publikační činnost /výběr/

2016 Nebeský Jeruzalém, in Velehrad na křižovatkách evropských dějin, Refugium 2016, s. 248-250.

2015 Topografia spirituale ceca nella via del Cardinale Tomáš Špidlík, in Esperimendo cose spirituali in termini spirituali – i frutti del giubileo cirillometodiano 2013, Refugium 2015, Isbn 978-80-7412-207-1, s. 54-58.

Každé ráno mi probouzí sluch, abych mu naslouchal, in Jednota v mnohosti – in pluribus unitas, Kolekce příspěvků III. roč. mezinárodní teologické konference, Refugium 2015, s. 12-14.

2013 Filokalie a modlitba, in O filokalii – kniha, hnutí, spiritualita, (ed. Karel Sládek), Refugium 2013, s. 179-187.

2011 La teologia di Tomáš Štítný, teologo boemo del XIV secolo. Uno studio storico – analitico delle sue opere teologiche [Estratto della Dissertazione per il Dottorato nella Facoltà di Teologia della Pontificia Università Gregoriana], Lipa, Roma 2011.

2010 Ekumenická témata v současné české teologii, in Farrugia, E.G., Encyklopedický slovník křesťanského Východu, Refugium, Olomouc 2010, Isbn 978-80-7412-019-0, s. 294-299.

Acta Academiae Velehradensis – časopis, in Farrugia, E.G., Encyklopedický slovník křesťanského Východu, Refugium, Olomouc 2010, Isbn 978-80-7412-019-0, s. 37-39.

2009 P. Ambros – L. Karczubová, Adolf Kajpr SJ, újságíró, prédikátor, a szó szabadságának vértelen mártíja, in Attila, I.P. (ed.), A reménység prófétáe. Közép- és kelet-európai hitvallók, vértanúk a században. Pons Strigoniensis studia. Piliscaba – Esztergom, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2009, s. 61-75. Isbn 978-963-9206-72-4.

Ecumenical Topics in Present Czech Theology, in Franz, A. - Baum, W., (ed.): Theologie in Osten Europas seit 1989. Entwicklungen und Perspektiven, Lit Verlag, Berlin 2009, s. 67-74. Isbn 978-3-8258-1529-5.

2008 M. Altrichter, J. Jemelka, L. Karczubová, Povstávání doteku – uchopen v skrytu, Refugium 2008, Isbn 978-80-7412-012-1, 243 s. (s druhým dílem obrazové přílohy, 80 s.)

2007 Autorità della Forma mentis dei Padri nella formazione della spiritualità russa, in Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, UP Olomouc, Olomouc 2007, Issn 1212-9038.

2006 Tomáš Štítný – teologie jako pramen útěchy, in Studijní texty ze spirituální teologie III. Naši nebeští přátelé, Refugium, Olomouc 2006, ISBN 80-86715-64-7, s. 115-124.

2005 Acta Academie Velehradensis, in Velehrad – filologoi versus filosofoi. Příspěvek spirituální teologie k 800letému výročí, Refugium, Olomouc 2005, Isbn 80-86715-47-7, s. 237-241.

2004 Autorita církevních Otců při utváření ruské spirituality. Josef Volokolamský – reformátor řeholního života, in Osoba – osobnost – osobitost. Studijní texty ze spirituální teologie II., Refugium, Olomouc 2004, Isbn 80-86715-32-9, s. 139-179.

2002 Pojetí mnišství u sv. Bazila jako impuls pro zasvěcený život dneška, in Fórum pastorálních teologů II., Refugium, Olomouc 2002, Isbn 80-86045-81-1, s. 90-104.

Varia

2005 – dosud mimouniverzitní přednášková a formační činnost

2005 – dosud organizace formačních kurzů pro řeholníky a zasvěcené osoby

1997 – dosud člen redakční rady nakladatelství Refugium – redaktor

1997 – dosud kmenový člen zakládajícího týmu kulturního a badatelského centra České provincie Tovaryšstva Ježíšova Centrum Aletti v Olomouci