ICLic. et. Mg Jiří Dvořáček, Dr.,J.C.O.

vizitka

Narozen v roce 1973. 
jdvoracek@web.de
+420 732 970 339

Vzdělání

2009

ICODr. v oboru východního kanonického práva, PIO Řím, disertace: Il divorzio del vincolo matrimoniale nelle Chiese ortodosse e le sue conseguenze giuridiche per la Chiesa cattolica (Rozvod manželství v pravoslavných církvích a jeho právní důsledky pro katolickou církev)

2005

ICLic. v oboru východní kanonické právo, PIO Řím, licenciátní práce: Srovnání vad manželského souhlasu podle české právní úpravy a podle kanonické právní úpravy

2004 – 2005

kurz administrativní praxe (církevní procesní právo), pořádaný vatikánskou Kongregací pro bohoslužbu a svátosti, Lateránská univerzita, Řím

2002 – 2009

postgraduální studium východního kanonického práva, Pontificio Istituto Orientale, Řím

2002

Mgr. v oboru katolická teologie, diplomová práce: Metafyzika poznání u Karla Rahnera

1997 – 2002

studium teologie, CMTF UP v Olomouci

1997

Mgr. v oboru právo, diplomová práce: Požadavky na náležitý manželský souhlas v církevním a sekulárním právu

1992 – 1997

studium práva, PF UP v Olomouci

1987 – 1992

gymnázium Ostrava-Poruba

Praxe

2016 (doposud)

obhájce svazku na diecézním soudě v Eichstättu

2014 (doposud)

habilitant na teologické fakultě Katolické univerzity Eichstätt-Ingolstadt

2014

vyučoval východní kanonické právo na Akademii kanonického práva na Vranově u Brna

2011 – 2015

vyučoval církevní a konfesní právo na Panevropské univerzitě v Ostravě

2011 (doposud)

soudce Metropolitního církevního soudu v Praze především pro kauzy týkající se věřících Apoštolského exarchátu

2010 – 2016

odborný asistent katedry teorie práva a právních dějin PF UP

2013 – 2015

asistent na Nejvyšším státním zastupitelství v Brně

2007 – 2013

akademický pracovník na Justiční akademii ČR

2006 (doposud)

odborný asistent katedry církevního práva CMTF UP

Odborné zaměření

· východní kanonické právo
· překlady odborných textů z německého a italského jazyka

Členství a funkce v orgánech souvisejících s oborem

· člen Společnosti pro církevní právo

Vyučované předměty

prezenční studium Katolická teologie:
KCP/PVKCI Právo východních katolických církví
ICLic. Jiří Dvořáček Dr.J.C.O.

KCP/NOMR Naléhavé otázky manželství a rodiny
doc. Damián Němec, dr; ICDr. Libor Botek, Th.D.; ICLic. Jiří Dvořáček, Dr.I.C.O.; Mgr. ThLic. ICLic. Monika Menke, Th.D.; Mgr. Jiřina Navrátilová

Výběrová bibliografie, granty

Východní kanonické právo. Úvod do studia. Praha: Apoštolský exarchát řeckokatolické církve a Institut sv. Kosmy a Damiána, 2014. 161 s. ISBN 978-80-905948-0-7

Manželské právo v přehledu. Botek, L., Dvořáček, J., Hanuš, M. Praha: Apoštolský exarchát řeckokatolické církve v ČR a Institut sv. Kosmy a Damiána, 2008, 48 s.

Ekonomie v kánonech východní tradice. Studia theologica, 10, 1/2008, s. 66-77.

Modifikace ustanovení Kodexu kanonického práva vlivem Kodexu kánonů východních církví. Revue církevního práva, 56, 3/2013, s. 61-74. ISSN 1211-1635

Propuštění z duchovního stavu a sesazení na nižší stupeň svěcení podle Kodexu kánonů východních církví z r. 1990. Studia theologica, 14, 3/2012, s. 102-111. ISSN 1212-8570

Quale giurisdizione ha la Chiesa cattolica sul matrimonio ortodosso? In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Theologica Olomucensia, Volumen 10. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, s. 5-17; ISSN 1212-9038

Il divorzio del matrimonio nelle Chiese ortodosse. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Teologica Cyrillo-Methodiana. Theologica Olomucensia, Volumen 14. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 103-116. ISSN 1212-9038

kompletní bibliografii naleznete v přiloženém souboru