Dr. theol. habil. ICLic. Mgr. Jiří Dvořáček, Dr.J.C.O.

vizitka

Narozen v roce 1973.

Vzdělání

 • 2014–2019 habilitace na teologické fakultě Katolické univerzity Eichstätt-Ingolstadt
 • 2006–2009 doktorát v oboru východního kanonického práva, PIO Řím (Dr.J.C.O.)
 • 2004–2005 kurz administrativní praxe (církevní procesní právo), Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, Lateránská univerzita, Řím
 • 2002–2005 licenciát v oboru východní kanonické právo, PIO Řím (ICLic.)
 • 1997 –2002 magisterské studium katolické teologie, CMTF UP v Olomouci (Mgr.)
 • 1992–1997 magisterské studium práva, PF UP v Olomouci (Mgr.)

 

Pracovní zkušenosti

 • 02/2021–06/2021:   církevní právník v Kanzlei für Kirchenrecht (Dr. Stefan Korta) (SRN)
 • 11/2020–03/2021:   odborný asistentk na TF KU Eichstätt-Ingolstadt, Katedra dogmatiky (SRN)
 • 10/2019–09/2020:   referent pro teologii a kanonistiku na biskupství ve Zhořelci (SRN)
 • 05/2016–09/2019:   obhájce svazku na církevním soudě v Eichstättu (SRN)
 • 09/2013–12/2015:   asistent na Nejvyšším státním zastupitelství v Brně (Odbor veřejné žaloby v netrestních věcech)
 • 09/2010–06/2016:   odborný asistent na PF UP Olomouc, Katedra teorie práva a právních dějin (výuka kanonického práva)
 • 11/2007–07/2013:   akademický pracovník na Justiční akademii (odpovědný za vzdělávání v oblasti civilního práva), od 08/2012 do 06/2013 manažer projektu Rekodifikace nového občanského práva, v letech 2010-2013 zastupoval JA v Evropské vzdělávací justiční síti (EJTN)
 • 09/2007–11/2007:   referent na Odboru správním a legislativním KÚ olomouckého kraje
 • 06/2007–07/2007:   referent na Odboru řízení státní správy MŽP ČR
 • 05/2007–06/2007:   referent na personálním odboru MK ČR
 • 01/2006–02/2006:   právník na právním oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě

Aktuální zaměstnání a funkce

 • 05/2022 dosud:        výuka německého jazyka dětských migrantů z Ukrajiny (Willibald-Gymnasium v Eichstättu)
 • 10/2020 dosud:        soukromý docent na TF KU Eichstätt-Ingolstadt, Katedra církevního práva
 • 01/2011 dosud:        církevní soudce na Metropolitním církevním soudě v Praze
 • 09/2006 dosud:        odborný asistent na CMTF UP Olomouc, Katedra církevních dějin a církevního práva (výuka východního církevního práva)

 

Odborné zaměření

 • kanonické právo (se zaměřením na právo východních církví)
 • konfesní právo

Členství v odborných společnostech

 • Arbeitsgemeinschaft Kirchenrecht (Mnichov)

 •  Společnost pro církevní právo (Praha)


 

Jazykové znalosti

 • německy (plynně)

 • italsky (plynně)

 • anglicky (velmi dobře)

 • polsky, rusky (komunikativně)


 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)