ThLic. Jan Czudek

Vzdělání

 • 2011-2015 postgraduální studium na CMTF UP v Olomouci (Th.D.), téma "Člověk a lidské svědomí jako východiska morální teologie Bernharda Häringa"
 • 2003-2006 postgraduální studium na CMTF UP v Olomouci (Th.Lic.), téma "Řešení otázky registrovaného partnerství ve světě a její současný stav a vývoj u nás"
 • 1993-1998 CMTF UP v Olomouci, obor Katolická teologie
 • 1992-1993 Teologický konviktu v Litoměřicích
 • 1988-1992 Gymnázium s polským jazykem vyučovacím v Českém Těšíně

Praxe

 • 2011-dosud CMTF UP
 • 2011-dosud VOŠ Caritas
 • 2006-2007 přednášky zaměřené na otázky morální teologie v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci v rámci trvalé formace kněží.
 • 2005-2007 VOŠ Caritas Olomouc
 • 2002-2004 přednášky z morální teologie na Katecheticko-pastoračním kurzu ostravsko-opavské diecéze.

Výběrová bibliografie

 • "Účast Bernharda Häringa na II. vatikánském koncilu a jeho přínos v procesu tvorby koncilních dokumentů," Studia theologica 16, č. 3 (2014): 173-191.

Vyučované předměty

 • Etika manželství a rodiny
 • Sociální etika