doc. Petr Chalupa, Th.D.

vizitka

Narozen v roce 1954.

Vzdělání

 • 1999 habilitace na CMTF UP v Olomouci (doc.)
 • 1990-1995 doktorské studium Biblické teologie na CMTF UP (Th.D.)
 • 1980-1990 licenciátní studium na Philosophisch-theologisches Studium v Erfurtu (Th.Lic.)
 • 1975-1980 magisterské studium teologie na CMBF (Mgr.)

Praxe

 • 2014-2018 proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti CMTF UP
 • 2003-2006 děkan CMTF UP
 • 2000-2003 proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti a zahraniční styky CMTF UP
 • 1999-dosud: docent pro obor biblické vědy Starého a Nového zákona na CMTF UP
 • 1990-1999 odborný asistent na CMTF UP

Odborné zaměření

 • Exegeze knih Samuelových
 • Exegeze knihy Ester
 • Výzkum korelace metod synchronní a diachronní analýzy při interpretaci biblického textu.

Výběrová bibliografie

Monografie

 • Ester: skrytý Bůh a statečná židovská dívka, Praha: Česká biblická společnost, 2017, ISBN 978-80-7545-037-1.
 • Kniha Ester v řeckých verzích (septuaginty a alfa-textu), spoluautorka Veronika Černušková, Praha: Vyšehrad, 2016, ISBN 978-80-7429-644-4.
 • Svoboda ve vztahu k službě a poslušnosti: biblicko-teologická studie, spoluautorka Ivana Gabriela Vlková, Olomouc: Univerzita Palackého, 2011, 978-80-244-2921-2.
 • Dynamika smlouvy v deuteronomistickém zpracování dějin: historické pozadí, projevy a další působení, Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, ISBN 978-80-244-2143-8.

Články a kapitoly v monografiích

 • The Book Esther in Josephus. Authority of Conflict-causing Laws. In: The Process of Authority. The Dynamics in Transmission and Reception of Canonical Texts. Berlin/Boston: Walter de Gruyter, 2016, s. 139-150. ISBN 978-3-11-037694-4.
 • Die Rezeption der normativen Texte des Pentateuchs in den Büchern Esra und Nehemia. In: Bogu - Gospodaru i ljubitelju života (Mudr 11,26). Zbornik u čast prof. Dr. Sc. Nikole Hohnjeca povodom 70. godine života, Zagreb 2016, s. 87-107. ISBN 978-953-11-0934-5.
 • Příbytek ve slunci? Slunce jako alegorie Boha v Žl 18,5c LXX, Studia theologica 16, 2/2014, s. 64-69.
 • Erneuerung des Königtums im ersten Buch Samuel (1 Sam 11,14-15). In: A King Like all the Nations (Deu 17:14)? Kingdom of Israel and Judah in the Bible and History, Zürich: LIT Verlag, 2014, s. 127-133. ISBN 978-3-643-90674-8.

Granty

 • 2012-2018 spoluřešitel, GAČR (P401/12/G168) Centrum excelence "Historie a interpretace Bible"
 • 2006-2008 spoluřešitel, GAČR (401/06/0223) Obnova smlouvy a nová smlouva - studium a výklad stěžejních biblických textů na základě kanonického přístupu