doc. Martin Cajthaml, Ph.D.

Vzdělání

 • 2021: řízení ke jmenování profesorem na FF UP v Olomouci, jmenován profesorem od 8.5.2021
 • 2011: habilitace na FF UP v Olomouci, jmenován docentem od 1.4. 2011
 • 1996-2000:postgraduální studium filosofie na Internationale Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein (IAP). 2000 dr. phil.; doktorská práce: Analyse und Kritik des Relativismus
 • 1993-1996: studium filosofie a psychologie na IAP. 1996 Mgr.; diplomová práce: Zur Objektivtät der Wahrheit und der logischen Gesetze
 • 1991-1993: studium jednooborové filosofie na FFUK, Praha

Praxe

 • od 2021: profesor na Katedře filosofie a patrologie CMTF UP v Olomouci, vedoucí katedry
 • od 2011: docent na Katedře filosofie a patrologie CMTF UP v Olomouci, vedoucí katedry
 • 2007-2011: odborný asistent na Semináři estetiky FF MU v Brně
 • 2007-2011: odborný asistent na Katedře filosofie a patrologie CMTF UP v Olomouci
 • 2004-2007: zástupce ředitele Mezinárodního centra pro studium Platóna a platónských kořenů západní filosofie na IAP
 • 2000-2007: odborný asistent (Assistant Professor) na IAP
 • 1998-2000: asistent na Mezinárodním centru pro studium Platóna a platónských kořenů západní filosofie na IAP

Fellowships a zvané přednášky (výběr)

 • leden-červen 2015: Jan Patočka Senior Fellow, Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Vídeň
 • 19.1.2015: Philosophisch-Theologische Hochschule Heiligenkreuz Benedikt XVI., Heiligenkreuz, "Fünf vor Elf", přednáška: Warum pflegen die Christen ihre Seele anders als Sokrates und Plato?
 • 11.-13.7.2012: Ukrainian Catholic University, přednášky v rámci letní filosofické školy: Europe and the Care for the Soul. Some Implications for Responsible Citizenship
 • 14.9. 2011: Pontificia Universidad Católica de Chile, Campus San Joaquin, Santiago de Chile, veřejná přednáška: Love as a Desire, Love as a Value-Response. Plato and von Hildebrand on the Essence of Love
 • září 2011: Pontificia Universidad Católica de Chile, téma přednášek: The Essence of Love in Plato and in von Hildebrand
 • 29.7.2010: Internationale Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein, název přednášky: The essence of love in Plato and in von Hildebrand
 • 20.7. 2010: Gustav-Siewerth-Akademie Oberbierbronnen (SRN), název přednášky: Sokratisch-platonische und christliche Form der Sorge für die Seele. Versuch einer philosophischen Analyse
 • červen 2001: Universita di Trieste (Itálie), téma přednášek: Patočkovo pojetí péče o duši

Bibliografie

Monografie

 1. Analyse und Kritik des Relativismus, Heidelberg: C. Winter, 2003, 174 s.
 2. Evropa a péče o duši. Patočkovo pojetí duchovních základů Evropy, Praha: OIKOYMENH 2010, 170 s.
 3. Europe and the Care of the Soul. Jan Patočka's Conception of the Spiritual Foundations of Europe, Nordhausen: Traugott Bautz, 2014. 198 s.
 4. The Moral Philosophy of Dietrich von Hildebrand, Washington: Catholic University of America Press, 2019.

Články a kapitoly v monografiích (výběr)

 1. "Ingardens Theorie der Quasi-Urteile auf dem Hintergrund seiner Gesamtanalyse der Schicht der Bedeutungen in seinem Werk Das literarische Kunstwerk" in: Prima Philosophia, (9) 4/1996, str. 457-468.
 2. "Jan Patočka: Nota biografica" in: Platone e l'Europa, G. Reale (vyd.), Milano: Vita e Pensiero, 1997, str. 255-263.
 3. "Husserlova kritika psychologismu v logice a její dnešní filosofická aktuálnost" in: Fenomenologie v pohybu. Sborník z mezinárodní konference "Budoucnost fenomenologie. 100. výročí vydání Logických zkoumání Edmunda Husserla", ed. Ivan Blecha, Olomouc: Palacký University Press 2003, str. 45-57.
 4. "Europa als Sorge für die Seele" in: Essays in Celebration of the Founding of the Organization of Phenomenological Organizations. Ed. CHEUNG, Chan-Fai, Ivan Chvatík, Ion Copoeru, Lester Embree, Julia Iribarne, & Hans Reiner Sepp. Web-Published at www.o-p-o.net, 2003. Slovinský překlad: "Evropa kot skrb za dušo" in: Phainomena XII/45-46, 2003, str. 59-74.
 5. "Evropa kot skrb za dušo" in: Phainomena XII/45-46, 2003, str. 59-74.
 6. "Zum Problem des Wertrelativismus", in: Glaube und Vernunft. Interdisziplinäres Streitgespräch zur Enzyklika Fides et Ratio, Paul Weingartner (Hrsg.), Frankfurt am Main: Peter Lang, 2004, str. 149-161.
 7. "Rétorika jako 'kuchařství pro duši'? Pokus o výklad Gorgii, 462b3-466a3" in: Reflexe, 30, 2006, str. 47-60.
 8. "On the Relationship between Pederasty and Plato's Philosophical Theory of Love", in: Plato's Symposium, Sborník textů z 5. mezinárodního pražského platónského symposia v Praze ve dnech 12.-15. 10. 2005, Havlíček, A., Cajthaml, M. (vyd.), Praha: OIKOYMENH 2007.
 9. "The care of the soul in Plato's Gorgias" in: Hans Rainer Sepp and Ion Copoeru (eds.): Phenomenology 2005: Selected Essays from Northern Europe (Post Scriptum - OPO, vol. IV), ZetaBooks 2007 [Internet-Publication of the Organization of Phenomenological Organizations - OPO].
 10. "Griechische und christliche Wurzel Europas" in: Die kulturelle Identität Europas. Wissenschaft und Kultur im zukünftigen Europa - unsere christliche Wurzeln als Herausforderung für die Zukunft, Hänssler Verlag 2007 (v tisku).
 11. "The Care of the Soul in Plato and in Christianity" in: Care of the Soul, Quest for Virtue. Essays in Search of Our European Spiritual Heritage, Brno: CDK 2008, str. 55-64.
 12. "Die Sorge für Europa. Jan Patočkas Beitrag zur philosophischen Europa-Forschung" in: Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, Susan Gottlöber, René Kaufmann und Hans Rainer Sepp (vyd.), Europäische Menschenbilder, Dresden: Thelem 2009, str. 413-422.
 13. "Láska jako odpověď na hodnotu. Filosofie lásky Dietricha von Hildebranda", in: Reflexe, 39, 2010, str. 19-33.
 14. Sókratovsko-platónská a křesťanská podoba péče o duši" in: Listy teologické, 44, 2011, s. 18-31.
 15. "Husserlova kritika psychologismu a její pokračování u R. Ingardena" in: Filosofie dnes, 2, 2011, s. 5-19.
 16. "Patočkovo pojetí duchovních základů Evropy" in: Studia theologica,2012, č. 47, s. 30-39.
 17. "Mravní ctnost podle von Hildebranda se zřetelem k Aristotelovi" in: Reflexe, 2012, č. 43, s. 59-78.
 18. "Péče o duši u Sókrata a Platóna" in: JEŠIČ, M., LEŠKO V., Patočka a grécka filozofia, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013, s. 267-287.
 19. "Otázka mravní hodnoty emocí se zřetelem k Aristotelovi, Kantovi a von Hildebrandovi" in: Studia Neoaristotelica 12 (2015) / 3, s. 5-25. ISSN 1214-8407.
 20. "Love as Desire of the Good or Love as Value-response? Plato and von Hildebrand on the Essence of Love" in: AITHÉR, (2016)/4, s. 54-65.
 21. "Von Hildebrand on Acting against One's Better Knowledge: A Comparison with Plato" in: American Catholic Philosophical Quarterly 91 (2017)/ 4, s. 637-653. DOI: 10.5840/acpq2017928124
 22. CAJTHAML, M. "Hodnotová slepota podle von Hildebranda" in: Studia Neoaristotelica, Series bohemoslovaca, ročník 2/(2017), č. 5/3, s. 39-67.
 23. CAJTHAML, M. "Dietrich von Hildebrand's Moral Epistemology" in: American Catholic Philosophical Quarterly, Vol. 92, No. 4, 615-640. DOI: 10.5840/acpq2018820159
 24. CAJTHAML, M. "Von Hildebrand's Concept of Value" in: Studia Neoaristotelica 15 (2018) / 1, 95-130.
 25. CAJTHAML, M. MacIntyre on Grounding Moral Norms in: Philosophical News 16 (2018), 49-61.
 26. CAJTHAML, M., “Ztráta ctnosti - ztráta normy? Ke koncepci mravních norem Alasdaira MacIntyra” in: Reflexe 57, 2019/2, s. 77-105.
 27. CAJTHAML, M., „Europa als Sorge für die Seele“ in: Aither 2/2021, s. 60-77, DOI: 10.5507/aither.2022.004; slovinský překlad: Evropa kot skrb za dušo. Phainomena, 2003, roč. 12, č. 45-46, 2003, s. 59-74.
 28. CAJTHAML, M., Teleological Foundation of Moral Language in MacIntyre´s Philosophical Project” in: Studia Neoaristotelica 18 (2021)/2, 209-40.

Překlady monografií

 1. J. Patočka, Platone e l'Europa, G. Reale (vyd.), Milano: Vita e Pensiero 1997; 2 vyd.: Milano: Vita e Pensiero 1999, 347 str.
 2. J. Patočka, Socrate, G. Girgenti a M. Cajthaml (vyd.), Milano: Rusconi 1999; 2 vyd.: Milano: Bompiani, 2003 (bilingva), 502 str.
 3. G. Reale, Platón. Pokus o novou interpretaci velkých Platónových dialogů ve světle nepsaných nauk, Praha: OIKOYMENH, 2005, 699 str.

Příspěvky na konferencích/sympoziích (výběr)

 1. Internationales Wissenschaftsgespräch über die Enzyklika "Fides et ratio", pořadatel: Institut für Wissenschaftstheorie des Internationalen Forschungszentrums Salzburg, Salcburk, prosinec 1999, přednáška: "Zum Problem des Wertrelativismus".
 2. International phenomenological conference "The Future of Phenomenology. 100 years of the phenomenological research.", Olomouc, říjen 2000; přednáška: "Husserls Kritik des Psychologismus in der Logik und seine philosophische Aktualität".
 3. Issues Confronting the Post-European World. A Conference dedicated to Jan Patočka on the occasion of the founding of the Organization of Phenomenological Organizations, Praha, 6-10 listopad 2002; přednáška: "Europa als Sorge für die Seele".
 4. VII Symposium Platonicum; pořadatel: International Plato Society, Würzburg, 26-31 červen 2004; přednáška: "Redekunst als 'Kochkunst für die Seele'? Ein Interpretationsversuch von Gorgias, 462b3-466a3."
 5. Simposio Platónico International; pořadatel: Filosofická fakulta Papežské university v Santiagu de Chile, 23-26 srpen 2004, Santiago de Chile; přednáška: "The care of the soul in Plato's Gorgias".
 6. Philosophische Beiträge zum Frieden - Ein wissenschaftliches Symposium, pořadatel: Forschungszentrum für Frieden und Menschenwürde na Internationale Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein, 8.-9. červen 2005, přednáška: "Nicht mit der Lüge leben! Die politische Tat von Jan Patočka und ihr philosophischer Hintergrund."
 7. International Conference on Plato's Symposium, pořadatel: Internationales Zentrum für Studien über Platon und die platonischen Wurzeln der abendländischen Philosophie na Internationale Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein a Česká platónská společnost, Praha, 12.-15.10. 2005; přednáška: "On the Relationship Between Pederasty and Plato's Philosophical Theory of Love".
 8. Europe and its Cultural and Spiritual Heritage. International Educational Workshop, pořadatel: International Academy for Philosophy in the Principality of Liechtenstein, Seminář estetiky Masarykovy university, Biskupské gymnázium Brno, Mikulovské centrum pro Evropskou kulturu; Vranov u Brna, 15.-16. 10. 2007; příspěvek: The Care of the Soul in Plato and in Christianity; its Importance for European Cultural Identity.
 9. Europäische Menschenbilder, pořadatel: Technische Universität Dresden, Drážďany, 10.-12. 4. 2008; příspěvek: Die Sorge für Europa. Jan Patočkas Beitrag zu der philosophischen Europa-Forschung.
 10. The Christian Personalism of Dietrich von Hildebrand: Exploring His Philosophy of Love, pořadatel: Dietrich von Hildebrand Legacy Project, Řím, 27.-29. 5. 2010; příspěvek: Love as a desire and love as a value-response. Plato and von Hildebrand on the essence of love.
 11. Christianity Unthought. Patočka´s Concept of Religion and the Crisis of Modernity, pořadatel: Institut für Wissenschaften vom Menschen, Vídeň, 7.-9.4.2011, příspěvek: Patočka´s Critique of the Traditional Christianity in the Context of his Late Philosophy of History.
 12. Logika, sémantika, dialektika, pořadatel: Ústav filosofie a religionistiky FF UK, Oddělení pro dějiny starší české a evropské filosofie a Oddělení logiky Filosofického ústavu AVČR, Praha, 28.-30.4. 2011, příspěvek: Husserlova kritika psychologismu a její pokračování u R. Ingardena.
 13. Der moderne Freiheitsbegriff und die Kirche, pořadatel: Forum Moraltheologie Mitteleuropa, Nitra 23.-26.8. 2011, příspěvek: Freiheit und Affektivität bei Aristoteles und D. von Hildebrand.
 14. Christliche Ethik und Gegenwart, pořadatel: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi, 5.-6.10. 2011, příspěvek: Die griechische und christliche Sorge für die Seele.
 15. Values Ethical and Political, pořadatel: Katedra filosofie a patrologie Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého, Katedra filosofie Filosofické fakulty Univerzity Pardubice, Olomouc, 12.-13. 5. 2014, příspěvek: The material value ethics of Dietrich von Hildebrand.
 16. Values Ethical and Political, pořadatel: Katedra filosofie a patrologie Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého, Katedra filosofie Filosofické fakulty Univerzity Pardubice, Olomouc, 12.-13. 5. 2014, příspěvek (seminář společně s P. McCormickem): Patočka's Socrates: A Socratic Ethics Today?
 17. 25 Years of Democratic Freedom. What Is Left from Charter 77 and the Velvet Revolution?, pořadatel: Institut für Wissenschafen vom Menschen, Vídeň, 10.3.2015, příspěvek: "The Life in Truth" and the "Truthful Human Existence". Patočka, Havel, and the Principles of Charter 77.
 18. Ethical Values and Emotions, pořadatel: Katedra filosofie a patrologie Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého, Katedra filosofie Filosofické fakulty Univerzity Pardubice, Olomouc, 28.-30.5.2015, příspěvek: Knowing Values through Emotions? Kant, Brentano, and von Hildebrand.
 19. Fellows Seimar, pořadatel: Institut für die Wissenschafen vom Menschen, Vídeň, 10.6.2015, příspěvek: Love, Hate, Joy. Towards a Phenomenology of Affective Consciousness.
 20. Moral Values and Emotions, pořadatel: Institute for Culture and Society (ICS) University of Navarra, Španělsko, Pamplona, 8.-9.3. 2016, příspěvek: The Role of Affective Responses in von Hildebrand´s Understanding of Value.
 21. Philosophie, Geschichte, Politik, Europa und die Sorge für die Seele, pořadatel: IWM, Vídeň, ve spolupráci s Archivem Jana Patočky, CTS, Praha, Husova 4, 31.3-1.4. 2016, příspěvek: Die Sorge für die Seele in der europäischen Geistesgeschichte.
 22. On Acting Against One´s Better Knowledge. The Classical Antiquity and the Early Phenomenology Perspective. An International Workshop, pořadatel: Katedra filosofie a patrologie Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého, Olomouc, 13.9. 2016, příspěvek: Von Hildebrand on Acting against One´s Better Knowledge. A Comparison to Plato.
 23. Madam Currie-Sklodowska Actions, Individual Fellowships 2017, pořadatel: Universidad de Navarra (Španělsko), 1.6. 2017, prezentace projektu: The Nature of Emotions in Vocational Experiences.
 24. Hildebrand Schülerkreis, pořadatel: Dietrich von Hildebrand Legacy Project, 10.7. 2017, Francican University of Steubenville (USA), příspěvek: Dietrich von Hildebrand´s Concept of Value.
 25. Hildebrand Schülerkreis, pořadatel: Dietrich von Hildebrand Legacy Project, 11.7. 2017, Francican University of Steubenville (USA), příspěvek:Value and Teleology.
 26. pořadatel: Societas cognitorum, 3.4.2018, FF UP Olomouc, přednáška: Sókratovsko-platónská a křesťanská podoba péče o duši.
 27. Hildebrand Schülerkreis, pořadatel: Dietrich von Hildebrand Legacy Project, 4.7. 2018, Gaming (Rakousko), příspěvek: MacIntyre on Grounding Moral Norms.
 28. mezinárodní konference Aristotle and his Legacy, pořadatel: Katedra filosofie FF UP Olomouc a Česká aristotelská společnost ve spolupráci s Centro Interuniversitario per la Storia della Tradizione Aristotelica, 13.10.2018, Umělecké centrum Konvikt, Olomouc, přednáška: MacIntyre on Deriving Oughts from Facts.
 29.  konference Aristotelés a teleologie, pořadatel: Česká společnost pro studium Aristotela a jeho myšlenkového odkazu, FF UP, Olomouc, 11.10.2019, příspěvek: Teleologie podle MacIntyra.
 30. Associated Scholar meeting, pořadatel: Hildebrand Project, Franciscan University of Steubenville, 26.6. 2022, příspěvek: Motivations, Normativities, and Communities. Material Value Ethics in Dialogue.
 31. Hildebrand Project Summer Seminar, pořadatel: Hildebrand Project, Franciscan University of Steubenville (USA), 27.6.-2.7. 2022, dvě aktivní účasti na panelech, příspěvky: Conversion, Faithfullness.
 32. Individuální svoboda a společné dobro, pořadatel: Společnost pro křesťanskou filosofii, CMTF UP, Olomouc, 12.9. 2022, přednáška: MacIntyrovo pojetí společného dobra.
 33. Teleology in Aristotelean Tradition, pořadatel: Katedra filosofie FF UP ve spolupráci s Českou společností pro studium Aristotela a jeho myšlenkového dědictví, FF UP, Olomouc, 6.-8.10. 2022, přednáška: Teleology in MacIntyre.
 34. Conference in Honor of John F. Crosby, pořadatel: Hildebrand Project, Franciscan University of Steubenville (USA), 11.-12.11. 2022, vystoupení v rámci panelu Foundations of Ethics.

Granty (výběr)

 1. 1998-2001 grant Stavros S. Niarchos Foundation, dotace: 309 000 CHF
 2. 2001-2004 grant Stavros S. Niarchos Foundation, dotace: 309 000 CHF
 3. 2001-2004 grant Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation, dotace 309 000 CHF
 4. 2004-2007 grant Stavros S. Niarchos Foundation, dotace 309 000 CHF
 5. 2004-2007 grant Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation, dotace: 360 000 CHF
 6. EEA Grants, Grant individuální mobility, č. 4/009/09/1, dotace: 90 000 Kč
 7. POST-UP II, Podpora vytváření excelentních výzkumných týmů a intersektorální mobility na Univerzitě Palackého v Olomouci II, číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0041, doba řešení: 1. 12. 2012 - 30. 6. 2015, celková dotace: 191 943 633 Kč; mentor postdoka č. 62.
 8. GAČR, číslo projektu: GA15-10061S, název projektu: Fenomenologická etika Dietricha von Hildebranda, tříletý projekt 2015-2017, dotace: 2 041 000 Kč.
 9. GAČR, číslo projektu: GA 18-06856S, název projektu: Hodnota a teleologie. Dialog mezi materiální hodnotovou etikou a tradiční etikou, tříletý projekt 2018-2020, dotace: 2 052 000 Kč.

Členství a funkce v komisích, radách nebo jiných orgánech souvisejících s oborem

 • Vědecká rada CMTF UP
 • Ediční rada knižní řady "Realist Phenomenology", Ontos Verlag
 • Vědecká rada knižní řady "libri virides" a "libri nigri", Traugott Bautz
 • Redakční rada, AITHER
 • Grantová komise UP
 • Oborová rada Doktorského studijního programu Filosofie, FF UP Olomouc
 • Oborová rada Doktorského studijního programu Filosofie, FF UPce Pardubice
 • Oborová rada Doktorského studijního programu Estetika, FF MU Brno

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)