Libor Botek, Th.D.

l.botek@volny.cz

585637183

[1964.]

Vzdělání

1996

ICDr., Lateránská univerzita Řím, disertace: Le esigenze morali per gli avvocati nella Chiesa in una visione istituzionale del processo canonico. (The moral demands for advocate in the Church in any institutional vision of the canonical process)

1995

ICLic., Lateránská univerzita Řím, licenciátní práce: Le esigenze morali per gli avvocati nella Chiesa (The moral demands for advocate in the Church)

1993 - 1996

postgraduální studium kanonického práva na Papežské Lateránské univerzitě v Římě

1982 - 1989

studium teologie, CMBF v Litoměřicích

1978 - 1982

studium na Gymnáziu v Českém Těšíně

Praxe

Praxe akademická

2007 (doposud)

odborný asistent katedry církevního práva CMTF UP

1998 - 2007

externí přednášející kanonického práva na CMTF UP v Olomouci pro postgraduální studium

1997 - 2000

vedoucí katedry civilního a církevního práva na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

1997 - 1999

člen Vědecké rady CMTF UP v Olomouci

1996 - 2000

odborný asistent pro církevní právo na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Praxe církevní

2017 (doposud)

děkan ostravského děkanátu

2013 (doposud)

oficiál Interdiecézního soudu v Olomouci

2013 (doposud)

člen kněžské rady a sboru konzultorů Arcidiecéze olomoucké

2002 (doposud)

člen sboru konzultorů ostravsko-opavské diecéze

2000 (doposud)

místoděkan ostravského děkanátu

1998 - 2013

viceoficiál Interdiecézního soudu v Olomouci

1997 (doposud)

člen kněžské rady ostravsko-opavské diecéze

1997 (doposud)

farář farnosti Ostrava-Hošťálkovice

1996 (doposud)

ochránce spravedlnosti ostravsko-opavské diecéze

1997 (doposud)

Farář farnosti Ostrava-Hošťálkovice

1996 - 1997

farář farnosti Ostrava-Mariánské Hory a exkurendo administrátor farnosti Ostrava-Hošťálkovice

1991 - 1993

farář farnosti Červená Voda a exkurendo administrátor farností Mlýnický Dvůr a Cotkytle

1989 - 1991

farní vikář Jablunkov

Odborné zaměření

· procesní právo římskokatolické církve;

· pastorační aplikace kanonického práva;

· podíl na formulaci církevní legislativy především v oblasti stanov ekonomických a pastoračních rad a Diecézní charity a disciplinárních norem.

Členství a funkce v orgánech souvisejících s oborem:

· člen Společnosti pro církevní právo

· konzultant sněmovní komise pro partikulární právo.

Vyučované předměty

prezenční studium Katolická teologie:
KCP/TZONC Teoretické základy a obecné normy
Dr. Libor Botek, Th.D.

KCP/TPP Trestní a procesní právo
Dr. Libor Botek, Th.D.

KCP/SMPP Seminář manželského práva procesního
Dr. Libor Botek, Th.D.

KCP/NOMR Naléhavé otázky manželství a rodiny
doc. Damián Němec, dr; ICDr. Libor Botek, Th.D.; ICLic. Jiří Dvořáček, Dr.I.C.O.; Mgr. ThLic. ICLic. Monika Menke, Th.D.; Mgr. Jiřina Navrátilová

Výběrová bibliografie, granty

Manželské právo v přehledu pro pastorační potřeby Apoštolského exarchátu Řeckokatolické církve v České republice, L. Botek, J. Dvořáček, M. Hanuš. Praha: Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v ČR a Institut sv. Kosmy a Damiána, 2008. 51 s. ISBN 978-80-254-3078-1.

Le esigenze morali per gli avvocati nella Chiesa in una visione istituzionale del processo canonico, Pontificia università lateranense, Roma 1996 (doktorská práce)

Prameny lidských práv a jejich výkon z pohledu křesťanství. In: HANUŠ J., Křesťanství a lidská práva, CDK Vyšehrad 2002, s. 140 -146.

Předpisy České biskupské konference pro řízení ohledně obvinění ze sexuálních trestných činů v Studia Thelogica, ročník XIV, číslo 3 (49), podzim 2012, s. 156 -168, ISSN 1212-8570.

kompletní bibliografii naleznete v přiloženém souboru