Libor Botek, Th.D.

vizitka

Narozen v roce 1964.

Vzdělání

 • 1996 ICDr., Lateránská univerzita Řím, disertace: Le esigenze morali per gli avvocati nella Chiesa in una visione istituzionale del processo canonico. (The moral demands for advocate in the Church in any institutional vision of the canonical process)
 • 1995 ICLic., Lateránská univerzita Řím, licenciátní práce: Le esigenze morali per gli avvocati nella Chiesa (The moral demands for advocate in the Church)
 • 1993 - 1996 postgraduální studium kanonického práva na Papežské Lateránské univerzitě v Římě
 • 1982 - 1989 studium teologie, CMBF v Litoměřicích
 • 1978 - 1982 studium na Gymnáziu v Českém Těšíně

 

Praxe

Praxe akademická

 • 2007 (doposud) odborný asistent katedry církevního práva CMTF UP
 • 1998 - 2007 externí přednášející kanonického práva na CMTF UP v Olomouci pro postgraduální studium
 • 1997 - 2000 vedoucí katedry civilního a církevního práva na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • 1997 - 1999 člen Vědecké rady CMTF UP v Olomouci
 • 1996 - 2000 odborný asistent pro církevní právo na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Praxe církevní

 • 2017 (doposud) děkan ostravského děkanátu
 • 2016 (doposud) poradce Ekonomicko-právní komise České biskupské konference
 • 2013 (doposud) oficiál Interdiecézního soudu v Olomouci
 • 2013 (doposud) člen kněžské rady a sboru konzultorů Arcidiecéze olomoucké
 • 2002 (doposud) člen sboru konzultorů ostravsko-opavské diecéze
 • 2000 - 2017 místoděkan ostravského děkanátu
 • 1998 - 2013 viceoficiál Interdiecézního soudu v Olomouci
 • 1997 (doposud) člen kněžské rady ostravsko-opavské diecéze
 • 1997 (doposud) farář farnosti Ostrava-Hošťálkovice
 • 1996 (doposud) ochránce spravedlnosti ostravsko-opavské diecéze
 • 1997 (doposud) Farář farnosti Ostrava-Hošťálkovice
 • 1996 - 1997 farář farnosti Ostrava-Mariánské Hory a exkurendo administrátor farnosti Ostrava-Hošťálkovice
 • 1991 - 1993 farář farnosti Červená Voda a exkurendo administrátor farností Mlýnický Dvůr a Cotkytle
 • 1989 - 1991 farní vikář Jablunkov

 

Odborné zaměření

 • procesní právo římskokatolické církve;
 • trestní právo římskokatolické církve
 • delikty proti 6. přikázání desatera
 • pastorační aplikace kanonického práva;
 • podíl na formulaci církevní legislativy především v oblasti stanov ekonomických a pastoračních rad a Diecézní charity a disciplinárních norem.
 • podíl na vytvoření Instrukce o postupu biskupů a vyšších představených při předběžném šetření některých trestných činů proti 6. přikázání Desatera na území ČR

Členství a funkce v orgánech souvisejících s oborem:

 • poradce Ekonomicko-právní komise České biskupské konference;
 • člen Společnosti pro církevní právo;
 • konzultant sněmovní komise pro partikulární právo.

 

Výběrová bibliografie

Monografie

 • L. Botek, Le esigenze morali per gli avvocati nella Chiesa in una visione istituzionale del processo canonico, Pontificia università lateranense, Roma 1996 (doktorská práce)
 • L. Botek, J. Dvořáček, M. Hanuš, Manželské právo v přehledu pro pastorační potřeby Apoštolského exarchátu Řeckokatolické církve v České republice, Praha: Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v ČR a Institut sv. Kosmy a Damiána, 2008. 51 s. ISBN 978-80-254-3078-1.
 • L. Paprsteinová, J. Navrátilová, L. Botek, Domácí násilí, Příručka nejen pro pastorační pracovníky, Karmelitánské nakladatelství, Praha 2019, ISBN 978-80-7566-149-4, (15 %)

Články a kapitoly v monografiích

 

 • Trestné činy duchovních v sexuální oblasti z pohledu světského a kanonického práva v Státní zastupitelství, 3/2019, celkově číslo 143, ročník XVI, ISSN 1214-3758, str. 24-31, (spoluautorství s Jiřinou Navrátilovou 50 %).
 • Církevněprávní aspekty Amoris laetitia v J. Šrajer, Amoris Laetitia, Zlom nebo Kontinuita?, Karmelitánské nakladatelství, Praha 2019, ISBN 978-80-7566-166-1, str. 133-141.
 • Srovnání vývoje právní úpravy ochrany nezletilých a zranitelných osob v sexuální oblasti z pohledu světského a kanonického práva v Soukromé právo, 7-8/2023, ročník XI., ISSN 2533-4239, str. 33-40, (spoluautorství s Jiřinou Navrátilovou 50 %).
 • Změny v trestním právu od vydání CIC/1983 v Revue církevního práva, ročník XXIX, č. 92 (3/23), ISSN 1211-1635, str. 49-67.
 • Řízení o neplatnost manželství před církevním soudem vs. Rozvod před soudem obecnýmBulletin advokacie, 9/2023, ISSN 1210-6348, str. 30-36, (spoluautorství s Ronaldem Němcem a Ondřejem Pávkem 30 %).

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)