Mgr. Martin Bednář, Ph.D.

Vzdělání

1995-2001 PdF UP Olomouc, postgraduální doktorandské studium obor speciální pedagogika, disertační práce na téma Transformace ústavů sociální péče pro osoby s mentálním postižením s celoročním pobytem; Ph.D.

1987-1991 PdF UP Olomouc obor učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči; Mgr.

Průběh praxe

  • 1997- dosud CARITAS- VOŠ sociální Olomouc Olomouc ředitel
  • 2006 - dosud CMTF UP Olomouc, katedra křesťanské sociální práce Olomouc odborný asistent (vedl. prac. poměr)
  • 1992- 2004 Český červený kříž Olomouc Sociální pracovník Sociálního domu ČČK (vedlejší prac. poměr)
  • 1992-1997 Okresní úřad Olomouc Sociální pracovník, metodik ústavní péče
  • 1991-1992 Školský úřad Svitavy Učitel ZvŠ

Publikační činnost za posledních 5 let

Bednář, M. Kvalita podle zákona o sociálních službách. In Spravedlnost a služba II. Olomouc: CARITAS – VOŠs Olomouc, 2008

Bednář, M. To by měl slyšet náš pan ředitel…In Katolický týdeník, příloha Perspektivy, ročník XIX, číslo 11, Praha: 2008, str. IV

Bednář, M. Intuice nenahradí vzdělání a odbornost. In Samaritán, ročník IV, číslo 1, Otrokovice: 2008

Bednář, M. Úvod do kvality sociálních služeb. In Poznáním ke kvalitě. Ostrava: DCHOO, 2008

Bednář, M. Provozní standardy. In Poznáním ke kvalitě. Ostrava: DCHOO, 2008

Bednář, M. Závěrečné shrnutí – metodika inspekce. In Poznáním ke kvalitě. Ostrava: DCHOO, 2008

BEDNÁŘ, M. Plánované změny zákona o sociálních službách a jeho výsledky. In Spravedlnost a služba III. Olomouc: Caritas-VOŠs Olomouc, 2008

BEDNÁŘ, M. Personální standardy a profesní rozvoj zaměstnanců. Sociální práce/Sociálna práca 4/2008. Brno: ASVSP, 2008.

BEDNÁŘ, M. Social Services in the Czech Republic. Observatory for the Development of Social Srervices in Europe 2/2008. Frankfurt a. M.: Institute for Social Work and Social Education, 2008

BEDNÁŘ, M. Důvěryhodná charita se poznat dá, říká odborník on-line. Internetová on-line diskuse, zpravodajský server Hospodářských novin http://domaci.ihned.cz/ 18. 12. 2008

BEDNÁŘ, M. Kvalita v sociálních službách, Sociální služby – typologie. In Baštecká, B. a kol. Psychologická encyklopedie – aplikovaná psychologie. Praha: Portál, 2009.

BEDNÁŘ, M. Problematika etablování profese sociálních pracovníků posun vpřed nezaznamenala. Sociální práce/Sociálna práca 3/2009. Brno: ASVSP, 2009.

BEDNÁŘ, M. Rozvoj kvality v sociálních službách je náročný a dlouhodobý proces. Sociální práce/Sociálna práca 4/2009. Brno: ASVSP, 2009.

BEDNÁŘ, M., PALAŠČÁKOVÁ, D. Spravedlnost a služba IV, editace sborníku odborných textů. Olomouc: CARITAS – VOŠs Olomouc, 2010

BEDNÁŘ, M. Úvod do kvality v sociálních službách. In Sborník Rašínovy vysoké školy 2009/2010. Brno: Rašínova vysoká škola s.r.o., 2010.

BEDNÁŘ, M. Manuál zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe. Olomouc: CARITAS-VOŠs Olomouc, 2011.

BEDNÁŘ, M., Synková, J. Spravedlnost a služba V, editace sborníku odborných textů. Olomouc: CARITAS – VOŠs Olomouc, 2011

BEDNÁŘ, M. Standard č. 1 – Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. In. S kvalitou do praxe – manuál pro zavádění kvality sociálních služeb. Ostrava: DCHOO, 2011

BEDNÁŘ, M. Standard č. 5 – Plánování a průběh služby. In. S kvalitou do praxe – manuál pro zavádění kvality sociálních služeb. Ostrava: DCHOO, 2011

BEDNÁŘ, M. Zvyšování kvality sociálních služeb. In. S kvalitou do praxe – manuál pro zavádění kvality sociálních služeb. Ostrava: DCHOO, 2011

BEDNÁŘ, M. Problematické oblasti standardů kvality sociálních služeb. In. S kvalitou do praxe – manuál pro zavádění kvality sociálních služeb. Ostrava: DCHOO, 2011

BEDNÁŘ, M. Úvod do kvality sociálních služeb, základní principy dobré praxe v sociálních službách. In. S kvalitou do praxe – manuál pro zavádění kvality sociálních služeb. Ostrava: DCHOO, 2011

BEDNÁŘ, M. Profesionalita charity, editace sborníku odborných příspěvků. Hradec Králové: DKCH Hradec Králové, 2011.

BEDNÁŘ, M. Kvalita nejsou jen zákonné standardy kvality sociálních služeb. In Profesionalita charity, sborník odborných příspěvků. Hradec Králové: DKCH Hradec Králové, 2011.

BEDNÁŘ, M., Matulayová, T. Kvalita v české a slovenské legislativě, standardy kvality sociálních služeb. In Profesionalita charity, sborník odborných příspěvků. Hradec Králové: DKCH Hradec Králové, 2011.

KŘIŠŤAN A., BEDNÁŘ, M. Vzdělávání sociálních pracovníků v České republice. In Výzvy a trendy vo vzdelávaní v sociálnej práci. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 26.-27. apríla 2012 v Prešove. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2012.

BEDNÁŘ, M. Kvalita v sociálních službách. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012

BEDNÁŘ, M. Návrh sylabu semestrálního kurzu (De)institucionalizace a transformace ústavní péče. In: Vzděláváním k deinstitucionalizaci. Praha: Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, 2013.

BEDNÁŘ, M. Analýza úrovně vzdělávání problematiky deinstitucionalizace u členů Asociace vzdělavatelů v sociální práci. In: Vzděláváním k deinstitucionalizaci. Praha: Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, 2013.

BEDNÁŘ, M. Kvalita sociální práce. In: MATOUŠEK, O. a kol. (ed.), Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013.

BEDNÁŘ, M. Reflexe sociální práce z pohledu vzdělavatele. Listy sociální práce 1/2014. Tábor: APSS ČR, 2014.

BEDNÁŘ, M. Manuál zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe. 2. aktualizované vydání. Olomouc: CARITAS-VOŠs Olomouc, 2014.

Aktivní vystoupení na konferencích za posledních 5 let:

· Konference Těžce nemocné a postižené dítě. Olomouc, 24.10.2009. Příspěvek: Sociální problematika u dětí s handicapem v zařízeních sociálních služeb a v domácí péči.

· Mezinárodní konference Etická dimenzia štandardizácie sociálnych služieb Prešov, 19. – 20.3.2010. Příspěvek: Česká legislativa sociálních služeb – hodnoty a etická dilemata.

· Mezinárodní konference Křesťanské prvky managementu, Retzbach, Německo, 28.-30.6.2010. Příspěvek: Šance Charity v České republice.

· Kongres s mezinárodní účastí XIV. Gerontologické dny Ostrava, 13. – 15.10.2010 Příspěvek Etika a důstojnost v rezidenčních službách.

· Konference Kvalita nejsou jen standardy, Brno 21.10.2010. Příspěvek: Úvod do kvality v sociálních službách.

· Odborný seminář Charita a společnost, Ostrava 16.2.2011. Příspěvek: Charita a kvalita.

· Mezinárodní seminář Profesionalita Charity, Tatranská Kotlina, Slovensko, 16. – 18.3.2011. Příspěvky: Profesionalita Charity v konkurenčním prostředí, Úvod do standardů kvality.

· Konference Manažer v Charitě, Olomouc, 6.4.2011. Příspěvek: Standardy kvality z pohledu manažera.

· Konference Vzdělávání pracovníků sociálních služeb v křesťanských organizacích, Praha, 21.4.2011. Příspěvek: Sociální práce v křesťanské organizaci.

· Konference Současnost a perspektiva sociální péče 2011. Litomyšl 8. – 9.9.2011. Příspěvek: Kvalita nejsou jen standardy kvality.

· Mezinárodní konference Individuální práce se seniory v sociálních službách (Model plánování péče podle Prof. Moniky Krohwinkelové), Litomyšl 18. – 20.10.2011. Příspěvek: Obtíže individuálního plánování v ČR.

· Mezinárodní vědecká konference Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci, Prešov, Slovensko, 26. – 27.4.2012. Příspěvek Křišťan, A., Bednář, M. Vzdělávání sociálních pracovníků v České republice.

· Konference Podpora rozvoje sociálních služeb, Pardubice 19.9.2012. Příspěvek Sebehodnocení jako nástroj zvyšování kvality.

· Mezinárodní odborná konference Kvalita sociálnych služieb a zavádzanie štandardov v Slovenskej republike. Banská Bystrica, Slovensko, 30.11.2012. Příspěvek: Štandardizácia kvality v sociálnych službách v ČR.

· Mezinárodní seminář Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd – norma alebo bežná prax v sociálnych službách? Tatranská Kotlina 23.-25.1.2013. Příspěvky: Dodržiavanie ľudských práv a slobôd v sociálnych službách-samozrejmosť, alebo problém? Najdôležitejšie aspekty ľudských práv v sociálnych službách. Ľudské práva a rizikové situácie. Prevencia, podozrenie, riešenie porušenia ľudských práv. Návod na tvorbu pravidiel.

· Konference Kvalita sociálních služeb v ČR. Ostrava 14.3.2013. Příspěvek: Měření a zvyšování kvality v sociálních službách.

· Konference Kvalita je cesta. Malenovice 15.–16.5.2013. Příspěvek: Aktuální požadavky kladené na vedoucí pracovníky v návaznosti na trendy a rozvoj sociálních služeb.

· Odborný seminář Nové trendy v hodnocení kvality sociálních služeb, Český Těšín, 27. 11. 2013, Příspěvek: Nové trendy v hodnocení kvality sociálních služeb.

· Kulatý stůl Sociální práce v pečovatelské službě, Pardubice 13.12.2013, Příspěvek: Sociální práce v pečovatelské službě.

· Odborný seminář v rámci projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce. Hradec Králové 24. 4. 2014. Příspěvek: Světový den sociální práce.

· Konference Jak může student a manažer budovat identitu organizace. Slezská diakonie, Smilovice 6.11.2014. Příspěvek: Jak může identitu organizace a systém personálních rezerv podpořit škola?

· Odborný seminář Inovace systému kvality sociálních služeb. Praha, 18.11.2014. Příspěvek: Vývoj kvality v sociálních službách od 90. let do současnosti.

· Odborný seminář k individuálnímu plánování v sociálních službách. Pardubice 27.11.2014. Příspěvek: Proč je individuální plánování v sociálních službách stále problém?

Lektorská činnost

· Od roku 1994 nepřetržité lektorství vzdělávacích akcí pro pracovníky z praxe, řádově ve stovkách vzdělávacích aktivit (nelze spočítat)

· Lektorská činnost ve všech bězích teoretického i praktického vzdělávání pro inspektory kvality sociálních služeb

Jiné relevantní skutečnosti

· Inspektor kvality sociálních služeb 2002 - dosud

· Konzultační činnost v oblasti kvality sociálních služeb

· Člen pracovní skupiny MPSV ČR pro přípravu zákona o sociálních pracovnících

· Člen Vědecké rady CMTF UP Olomouc (2003 - 2014)

· Člen redakční rady časopisu Sociální práce/Sociálna práca (2003 - 2013)

· Místopředseda Asociace vzdělavatelů v sociální práci (2000 - 2013)

· Člen pracovní skupiny Vzdělávání v rámci projektu Národní centrum podpory transformace sociálních služeb (2011 – 2013)

Kurzy, odborné výcviky

· Zkouška odborné způsobilosti pro práci ve státní správě

· Komunikace v sociální práci

· Sociální management

· Kvalita v sociální práci

· Kvalita v sociálních službách

· Sexualita lidí s mentálním postižením

· Školení v metodice inspekcí sociálních služeb – držitel certifikátu o zápisu do národního registru inspektorů sociálních služeb (2002) a jiné

Tvůrčí činnost

· Hodnocení a podpora kvality sociálních služeb v rámci různých projektů – např. Slezská diakonie, Jihomoravský kraj, Diecézní charita Ostravsko – opavská, Arcidiecézní charita Olomouc, Asociace ústavů sociální péče ČR, Sdružení Česká katolická charita, Armáda spásy, Diecézní charita Brno

· Tvorba obsahu a koordinace vzdělávacích seminářů a výcviků v rámci profesního vzdělávání - např. Vzdělávání pracovníků v sociálních službách OPOK 2004, Vzdělávání zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb (ESF 2005 – 2007), Vzdělávání zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb II (ESF 2010 – 2012), Vzděláváním k efektivním službám (ESF 2013 – 2015).

· Spoluautor mezinárodního projektu Profesionální pečovatelé (ESF 2010 – 2012).

· Podíl na metodických materiálech v rámci vzdělávání inspektorů kvality.

· Odborný garant a spolupořadatel konferencí: Dilemata sexuality lidí s mentálním postižením aneb Je sexualita lidí s mentálním postižením dilematem? Olomouc, 22. -23. 9. 2009, Těžce nemocné a postižené dítě. Olomouc, 24.10.2009, Etická dimenzia štandardizácie sociálnych služieb, Slovensko, Prešov, 19. – 20.3.2010, Křesťanské prvky managementu, Německo, Retzbach, 28.- 30. 6. 2010, Profesionální pečovatelé, Slovensko, Tatranská Kotlina 16. – 18.3.2011.

· Spoluautorství a odborná garance akreditačních materiálů bakalářských studijních oborů sociální práce, humanitární práce.

· Spoluautorství a odborná garance akreditačních materiálů studijních oborů VOŠ sociální práce, humanitární práce.

· Člen realizačního týmu studie VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ, Analýza stavu a možného vývoje sektoru vyššího odborného vzdělávání, zakázka MŠMT ČR, 2009.

· Externí odborník Moravskoslezského kraje v transformačních skupinách Marianum Opava a Fontána Hlučín 2009 – 2010.

· Hlavní řešitel Analýzy vzdělávacích potřeb a Návrhu koncepce vzdělávání pracovníků v sociálních službách Olomouckého kraje. Olomouc: CARITAS – VOŠs Olomouc, 2004.

· Spoluautorství mezinárodních projektů hrazených z fondů EU: Vzdělávací projekt pro pracovníky zakládající sociální služby na Ukrajině (2000), v Srbsku a Černé Hoře (2003–2004)

· Práce v občanských sdruženích – Mořické centrum mládeže, Zdravý život