doc. Dr. Michal Altrichter Th.D.

vizitka

Narozen v roce 1965.

Doc. Dr. Michal Altrichter Th.D. (nar. 1965). Po studiích v Innsbrucku (E. Coreth) a Římě (M. Tenace) působí na Teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Zabývá se dějinami křesťanské spirituality a metodologií hagiografie

Pochází z Kopřivnice. Maturita na gymnáziu v Novém Jičíně. Studium teologie v letech 1984–89 na CMBF v Litoměřicích. Roku 1985 vstoupil tajně k jezuitům.

V letech 1991–93 studium filosofie na Leopold-Franzens-Universität v Innsbrucku u Emmericha Coretha. Licenciát Francisco Suárez mit Rücksicht auf dem böhmischen Raum nostrifikovaný jako doktorát z filosofie.

Od roku 1993 odborný asistent Katedry filosofie CMTF UP v Olomouci: dějiny filosofie. Rektorem akademického kostela Panny Marie Sněžné v Olomouci v letech 1993–2006. Roku 1996 studium teologie v Německu (Mnichov, Berlín, Karlsruhe). V letech 1997 a 1999 v Římě na Papežské univerzitě Gregoriana (P.U.G) v oboru teologie obhajoba doktorské teze La religiosità di Leoš Janáček nel contesto del pensiero di Solov'ev e Il'jin u Micheliny Tenace.

Od roku 1999 působí na Katedře pastorální a spirituální teologie CMTF UP. Jeho specializací v oboru teologie je spirituální teologie a hagiografie. V roce 2004 na CMTF UP habilitace v oboru teologie »Pneumatikós« a »psýchikós« ve spirituální teologii. Příspěvek z pohledu teologie narativní.

V létech 2005–2015 byl členem redakce Teologické texty – obor spiritualita. Od roku 1999 je předsedou redakční rady nakladatelství Refugium. Od roku 2008 je členem redakční rady časopisu Studia slavica, Filosofické fakulty Ostravské univerzity. Od roku 2022 je členem Vědecké rady Teologické fakulty Trnavské univerzity v Bratislavě.

Badatelské stáže nebo přednášky měl na četných zahraničních institutech (Curych, Padova, Milano, Frankfurt nad Mohanem, Mnichov, Řím, Los Angeles, Ružomberok, Vídeň, Edinburgh, Moskva, Kodaň, Lovaň aj.). Kromě akademických přednášek při pastoraci mezi studenty UP Olomouc měl řadu přednášek a besed na našich domácích institucích.

Publikoval několik monografií, studií, článků i recenzí. Pracuje v olomouckém Centru Aletti.

.

Vzdělání a akademická kvalifikace

2004 docent (katolická teologie) – Univerzita Palackého v Olomouci, CMTF UP

habilitační práce na téma »Pneumatikós« a »psýchikós« ve spirituální teologii.

Příspěvek z pohledu teologie narativní

1999 Th.D. – Papežská univerzita Gregoriana, Řím

doktorská práce na téma La religiosità di Leoš Janáček nel contesto del pensiero

di Solov’ev e Il’jin (prof. Michelina Tenace)

1993 ThLic. – licenciát teologie na Leopold-Franzens-Universität v Innsbrucku,

nostrifikovaný jako doktorát z filosofie

licenciátní práce Francisco Suárez mit Rücksicht auf dem böhmischen Raum
(prof. Emmerich Coreth SJ)

1989 Mgr. (teologie) – Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta Univerzity Karlovy se sídlem

v Litoměřicích

1984 maturita – Gymnázium v Novém Jičíně

Praxe

2008 – dosud člen redakční rady časopisu Studia slavica Filosofické fakulty

Ostravské univerzity

2005 – 2015 člen redakční rady Teologické texty – obor spiritualita

1999 – dosud předseda redakční rady nakladatelství Refugium v Olomouci

1999 – dosud odborný asistent Katedry pastorální a spirituální teologie CMTF UP v Olomouc

1998 – 1999 studium teologie v Římě, Papežská univerzita Gregoriana

1996 – 1998 studium teologie v Německu (Mnichov, Berlín, Karlsruhe)

1993 – 2006 rektor akademického kostela Panny Marie Sněžné v Olomouci

1993 – dosud člen české sekce Evropské společnosti katolických teologů

1993 – 1999 odborný asistent Katedry filosofie CMTF UP v Olomouc

1992 – dosud člen mezinárodní asociace Asociación Jesuits in Philosophy (JESPHIL)

Zahraniční studijní pobyty

Každoročně Pontificio Istituto Orientale – Centrum Aletti Řím, Itálie

Ružomberok – Katolická Univerzita, Filozofická fakulta, Slovensko

2019 – Société des Bollandistes a Faculté de théologie, Louvain, Belgie

2018 Bispedømmet København – Kodaň, Dánsko

2018 Софийски университет „Св. Климент Охридски – Teologická fakulta, Sofia, Bulharsko

2017 Asociația Catolică Română pentru Comunicare, Bukurešť, Rumunsko

2016 Société des Bollandistes a Faculté de théologie, Louvain, Belgie

2015 Institut sv. Tomáše (Институт святого Фомы), Moskva

Katholisch-Theologische Fakultät, Universität Wien, Vídeň, Rakousko

Hochschule für Theologie, Frankfurt am Main, Německo

2014 Loyola Marymount University, Los Angeles, California 90045;

Huffington Ecumenical Institute;

Academy for Catholic Thought and Imagination; USA (měsíc)

Katholisch-Theologische Fakultät, Universität Innsbruck; Innsbruck, Rakousko

Lauriston Jesuit Centre, St Mungo Museum of Religious Life and Art.,

Edinburg, Velká Británie

2013 Istituto orientale, Roma Itálie (měsíc)

2012 Istituto orientale, Roma Itálie (měsíc)

2010 Institute for Spirituality SJ, Loyola, Španělsko (dva týdny)

2006 Hochschule für Theologie, Frankfurt am Main (dva měsíce)

Bobolanum, Teologická fakulta, Warszawa (měsíc)

2005 Facultad de teologia Universidad Pontificia, Salamanca (dva týdny)

2002 Karslruhe, Hochschule für Musik (dva týdny)

2001 Association of Theological Schools, St. Peter's Seminary, Londýn

(dva měsíce)

1997–1999 Interní doktorandské studium Gregoriana, Itálie

1999 Pontificia Facoltà Teologica, Cagliari, Itálie (pět měsíců)

1996–1997 Hochschule für Musik, Karlsruhe a Canisius-Kolleg Berlin

Odborné zaměření

 • spirituální teologie
 • hagiografie a dějiny spirituality
 • ignaciánská spiritualita
 • cyrilometodějská tradice

Pedagogická činnost

V letech 2001–2020 vedl 113 závěrečných prací bakalářských a magisterských oborů.

Školitel absolventů doktorského studijního programu

Obhájené licenciátní práce

2020, Stanislav Zatloukal, Akce a kontemplace v pojetí Tomáše kardinála Špidlíka

 

2020, Anna Lexmaulová, Ignaciánská témata v teologii v českém prostředí v letech 1848–1950

 

2019, Maxmiliána Bendová, Síla v slabosti: systematizace soteriologických témat v životě a díle Maxmiliána Marii Kolbeho

2016 Martina Müllerová, Špecifické rysy teológie kultúry na Slovensku v kontexte literárneho odkazu vybraných autorov (F. Skyčák, J.K. Šmálov, L. Hanus), spirituální teologie

2010 Patrik Galle, Vztah mezi teologií kněžství a spiritualitou diecézního kněze s ohledem na jednotu modlitby a činnosti, spirituální teologie

2005 Michal Umlauf, Všednost manželství. Nebezpečí klišé, fráze a kýče z pohledu spirituální teologie, spirituální teologie

2004 Peter Beresh, Ikona jako antropologický model komunikácie, studium křesťanského Východu

Obhájené disertační práce

2015 Klaudia Kuchtová, Kristocentrizmus v duchovnej skúsenosti Gemmy Galgani, spirituální teologie

2008 Peter Beresh, Vplyv sofiológie S. N. Bulgakova na ponímanie ikony, studium křesťanského Východu

Autor vysokoškolských učebnic

2014 Úvod do hagiografie, Refugium, Olomouc 2014.

2013 Krátké dějiny křesťanské spirituality, Refugium, Olomouc 2013.

2007 Příručka spirituální teologie, Refugium, Olomouc 2007.

Grantové projekty

2015 Eschatologické rozměry současného životního stylu křesťana, IGA, IGA_CMTF_2015_016, řešitel

2003 Axiomy duchovního života, vnitřní grant CMTF, řešitel

2002 Teologické vymezení extrémů v pojetí „Božské srdce“, vnitřní grant CMTF, řešitel

2001 Slova víry, vnitřní grant CMTF, řešitel

2000 Spiritualita a muzikologie, vnitřní grant CMTF, řešitel

1996 Postmodernismus a křesťanství, vnitřní grant CMTF, řešitel

Vědecká a badatelská činnost

2012 – 2015 Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu(CZ.1.07/2.3.00/20.0154), vědecko-pedagogický pracovník

2011 Komplexní zpracování analýzy písemné pozůstalosti kardinála Špidlíka, Ministerstvo zahraničních věd ČR (grant č. 117410/2010-KSAP), odborný garant

2007 – 2013 Velehrad – centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy, IOP 2007–2013, CZ.1.06./5.1.00/01.05920, odborný garant

2007 mezinárodní konference Towards a deeper Solidarity among Christians in Europe. In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas, Velehrad; odborný garant

2006 – 2008 grantový úkol GA ČR, Kontinuita a diskontinuita tradic křesťanského Východu (č. 401/06/0269), odborný garant

2000 mezinárodní konference Vladimir Solovjov and United Europe. International Conference at 100th Anniversary of V. Solovjovs Deats (1853-1900), odborný garant

1999 – 2004 výzkumný záměr Jednotná Evropa a křesťanství (CEZ: J14/98 – 152600021), odborný garant

Publikační činnost

Celková odborná a publikační činnost ke stažení ZDE

Odborné monografie

 1. La religiosità di Leoš Janáček nel contesto del pensiero di Solovjov e Iljin. Excerpta ex Dissertatione ad Doctorandum, P.U.G., Romae 1999, 153 stran.
 2. »Duchovní« a »duševní«. Příspěvek z pohledu teologie narativní, Refugium, Olomouc 2003, ISBN 80-86715-02-7, 378 stran.
 3. Příručka spirituální teologie, Refugium, Olomouc 2007, ISBN 978-80-86715-00-1, 142 stran.
 4. O českých teologických současnících, Refugium, Olomouc 2011, ISBN 978-80-7412-086-2, 398 stran.
 5. Krátké dějiny křesťanské spirituality, Refugium, Olomouc 2013, ISBN 978-80-7412-132-6, 206 stran.
 6. Úvod do hagiografie. Teologické podněty k odkazu světeckých osobností, Refugium, Olomouc 2014, ISBN 978-80-7412-151-7, 96 stran.
 7. Specifické otázky z eschatologie, Refugium, Olomouc 2015, ISBN 978-80-7412-233-0, 150 stran.
 8. Spirituální teologie, Refugium, Olomouc 2017, ISBN 978-80-7412-278-1, 736 stran.
 9. Ženich je tu, jděte mu naproti! (Mt 25,6). Tři studie o jezuitské spiritualitě (spoluautorka Karczubová, L.), Refugium, Olomouc 2018, ISBN 978-80-7412-285-9, 110 stran.
 10. Pramen dokonalé útěchy. O kázání, zpovídání a eucharistické úctě, Refugium, Olomouc 2018, ISBN 978-80-7412-302-3, 104 stran (druhé vydání: 2018, ISBN 978-80-7412-308-5).

Popularizující monografie

 

 1. Povstávání doteku. Uchopen v skrytu, Refugium, Olomouc 2007, dva svazky; ISBN prvního svazku 978-80-7412-13-8, 246 stran; ISBN druhého svazku 978-80-7412-14-5, 84 stran (spoluautoři Jemelka, J. – Karczubová, L.).
 2. Vítězný domov, Refugium, Olomouc 2009, ISBN 978-80-7412-023-7, 127 stran.
 3. Sycení útěšná, Refugium, Olomouc 2010, ISBN 978-80-7412-042-8, 93 stran.
 4. Blízkost Jediného, Refugium, Olomouc 2011, ISBN 978-80-7412-077-0, 58 stran.
 5. Otec Špidlík mezi námi. Humoresky, Refugium, Olomouc 2011, ISBN 978-80-7412-049, 43 stran. (Druhé vydání 2016, ISBN 978-80-7412-252-1.)
 6. Umění důvěrnosti. Vyprávění o řeholním životě, Refugium, Olomouc 2012, ISBN 978-80-7412-102-9, 136 stran.
 7. Události ze života víry, Refugium, Olomouc 2012, ISBN 978-80-7412-101-2, 238 stran.
 8. Události víry, Refugium, Olomouc 2013, ISBN 978-80-7412-130-2, 318 stran.
 9. Die siegreiche Heimat, Refugium, Olomouc 2013, ISBN 978-80-7412-126-5, 127 stran.
 10. Události pohledem víry, Refugium, Olomouc 2014, ISBN 978-80-7412-150-0, 334 stran.
 11. Vyprávění o Desateru, Refugium, Olomouc 2014, ISBN 978-80-7412-153-1, 98 stran (druhé vydání 2019, ISBN 978-80-7412-329-0).
 12. Životní styl a duchovní život, Refugium, Olomouc 2015, ISBN 978-80-7412-199-9, 363 stran.
 13. Člověk a víra, Refugium, Olomouc 2015, ISBN 978-80-7412-212-5, 758 stran.
 14. Žije mezi námi, Refugium, Olomouc 2015, ISBN 978-80-7412-218-7, 240 stran.
 15. Nehlučné aforismy, Refugium, Olomouc 2016, ISBN 978-80-7412-243-9, 27 stran.
 16. Hledání jakosti. Duchovní podněty, Refugium, Olomouc 2017, ISBN 978-80-7412-268-2, 134 stran.
 17. Žijeme v době papeže Františka, Refugium, Olomouc 2018, ISBN 978-80-7412-289-7, 444 stran.
 18. Bezmocnost Všemohoucího. Úvahy o víře. Refugium, Olomouc 2019, ISBN 978-80-7412-319-1, 504 stran (spoluautorka Karczubová, L.).
 19. Vyprávění o svátostech, Refugium, Olomouc 2019, ISBN 978-80-7412-326-9, 112 stran.
 20. Vychází z výsosti, Refugium, Olomouc 2020, ISBN: 978-80-7412-342-9, 248 stran.
 21. Na počátku nebyl koronavir, ale Bůh, Refugium, Olomouc 2020, ISBN 978-80-7412-362-7, 188 stran (následně vydán dotisk).
 22. I v nebi o nás vědí: Rozpravy o duchovním životě, Refugium, Olomouc 2020, ISBN 978-80-7412-381-8, 104 stran.
 23. Hlubiny Božího Srdce jsou otevřeny dokořán, Refugium, Olomouc 2020, ISBN 978-80-7412-387-0, 376 stran.
 24. Boží Srdce je stále s vámi a neopouští vás! Palčivé otázky duchovního života, Refugium, Olomouc 2021, ISBN 978-80-7412-401-3, 280 stran.
 25. Mé Srdce přichází: Bůh zázraků, něhy a milosrdenství, Refugium, Olomouc 2021, ISBN 978-80-7412-413-6, 328 stran.
 26. Mé Srdce je mezi vámi – Já jsem to!, Refugium, Olomouc 2022, ISBN 978-80-7412-437-2, 360 stran.
 27. Hořící Láska přichází mezi vás! Podněty k duchovnímu životu, Refugium, Olomouc 2022, ISBN 978-80-7412-444-0, 392 stran.

Mezinárodní vědecké časopisy

 1. Di chi e la cattedrale di Praga, in Sognosette, 1995, č. 12, s. 10–11.
 2. Tono come domanda antropologica, in Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, 2001, ISSN 1212-9038, s. 5–62.
 3. Die Rahner-Rezeption in Böhmen, in Stimmen der Zeit, 2006, (3), ISSN 0039-1492, s. 196–201.
 4. O dvou typech duchovního slovanství, in Slovanská spiritualita a mystika (10), Košice 2011, ISBN 978-80-7141-725-5, s. 9–14.
 5. Entwicklung des Fachgebiets der spiritualen Theologie in den tschechischen Ländern nach dem Jahr 1990, in Aa.Vv., Wiara i kultura miejscem dialogu, ISBN 978-83-89781-74-1, Rhetos, Warszawa 2013, s. 304–321.
 6. Uszczęśliwianie Trójcą Świętą, in Jezuici, ISSN 1506-8722 (48) 2015, s. 21–23 a Na marginesie naszej czeskości, in Jezuici, ISSN 1506-8722 (48) 2015, s. 76–78.
 7. Verso il sacerdozio, in Viera a kultúra cestou človeka, in Jubilejník k 65. narodzeninám slovenského filozofa a teológa Ladislava Csontosa SJ (ed. Lichner, Miloš), Dobrá kniha, Trnava 2017, ISBN 978-80-8191-099-9, s. 53–68.
 8. K Platónově Ústavě v kontextu spirituální teologie, in Studia Bobolanum 1 (2020), s. 207–232, http://bobolanum.pl/images/studiabobolanum/2020/01/StBob_2020_1_Altrichter.pdf
 9. Úvody do filosofie existence v kontextu se spirituální teologií (1 + 2), in Studia Aloisiana 2 (2021), s. 5–27, ISSN 1338-0508 http://studiaaloisiana.tftu.sk/ a 3 (2021), s. 5–31, ISSN 1338-0508http://studiaaloisiana.tftu.sk/wpcontent/uploads/2021/11/Altrichter_2021_3.pdf
 10. Svoboda v čase nesvobody podle Vendelína Javorky SJ, in Aa.Vv. Vendelín Javorka – Jezuitský kňaz, misionár a mučeník za jednotu kresťanov, Černovský chotár, Turany 2021, ISBN 978-80-570-3349-3, s. 190–201.

Tuzemské recenzované časopisy

 1. Jsou jména filosofů obnošená?, in Souvislosti, 1992, č. 6, s. 114–117.
 2. Patří umění do kostela?, in Souvislosti, 1994, č. 2, s. 53–64.
 3. Synergie fakult na současné univerzitě. Z pohledu Teologické fakulty, in Dialog XXI, 1995, č. 4, s. 24–28.
 4. Metafyzika světla jako meta-metafyzika Světla. Je Tón více než tón?, in Studia theologica, 2002, č. 7, s. 30–37, ISSN 1212-8570, Olomouc.
 5. Metoda narativní teologie, in Studia theologica, 2003, č. 12, s. 62–67, ISSN 1212-8570, Olomouc.
 6. Uvolněný rytmus verše jako svobodné dýchání Ducha, in Akord, revue pro literaturu a umění, Brno – Praha, únor 2003 (ročník XXIV), s. 58–63.
 7. Putující Celek – svátosti (také) jako „teologie z Boží strany“, in Communio 2003, ISSN 1211-7668, s. 188–200.
 8. Ratzinger versus Rahner?, in Teologické texty, (5) 2005, ISSN 0862-6944, s. 185–190.
 9. Několik bodů k etice recenzování, in Teologické texty, (17) 2006, č. 3., s. 160–161, ISSN 0862-6944.
 10. Gloria Braunsteiner, Christian Theology of Religions, in Theologická revue, (1–4) 2006 (77), s. 502–503, ISSN 1211-7617.
 11. Duchovní doprovázení mladého člověka, in Teologické texty 20 (2009), ISSN 0862-6944, s. 89–91.
 12. Vzpomínka na O. Mádra, in Teologické texty, (1) 2012, ISSN 0862-6944, s. 48.
 13. Nesoustřeďují se naše katecheze spíše na způsob, jak je dělat, než na to, co je jejich obsahem?, in Dialog Evropa XXI, 1–2 (2015), ISSN 1210-8332, s. 63–66.
 14. Srdce – smysluplné slovo. Pocitovost, nebo duchovní střed?, in Communio (4) 2016, ISSN 1211-7668, s. 38–47.
 15. Papež učitelem díky jedinému Učiteli, in Communio (4) 2018, ISSN 1211-7668, s. 38–51.

Publikace ve sbornících

 1. Altrichter, M. – Togner, M. – Hyhlík, V., Univerzitní chrám Panny Marie Sněžné, Historická společnost Starý Velehrad, Velehrad 2000, ISBN 80-86157-01-6, s. 3–8.
 2. Předmluva, in Tenace, M., Úvod do myšlení V. Solovjova, Refugium, Olomouc 2000, ISBN 80-86045-55-2, s. 5–7.
 3. Předmluva, in Rahner, K., Rozjímání podle Exercicií sv. Ignáce, Refugium, Olomouc 2001, ISBN 80-86045-63-3, s. 5–6.
 4. Religiozita Leoše Janáčka, in Aa.Vv., Sborník od Sofie k New Age, Refugium, Olomouc 2001, ISBN 80-86045-68-4, s. 141–170.
 5. Janáček a žena, in Aa.Vv., Česká spiritualita, Refugium, Olomouc 2001, ISBN 80-86045-75-7, s. 6477.
 6. K české „teilhardiáně“, in Rideau, É., Myšlení Teilharda de Chardin, Refugium, Olomouc 2001, ISBN 80-86045-74-9, s. 715.
 7. Krizi nejen analyzujeme, ale i zakoušíme, in Solovjov, V., Krize západní filosofie. Refugium, Olomouc 2001, ISBN 80-86045-72-2, s. 512.
 8. Sofia zjednává jednotu od „lidského“ k „boholidskému“, in Solovjov, V., Filosofické základy komplexního vědění, Refugium, Olomouc 2002, ISBN 80-86045-73-0, s. 512.
 9. Uvolněný rytmus verše jako svobodné dýchání ducha, in Hopkins, M. G., Svíce uvnitř, Refugium, Olomouc 2002, ISBN 80-86045-79-X, s. 512.
 10. Jak dva žijí jedno, ale „jedno-svobodu-rozdávající“, in Aa.Vv., Sborník k výstavě Otmara Olivy a Jana Jemelky, Museum, Kroměříž 2002, s. 12.
 11. Kámen-mezi-námi Otmara Olivy, in Aa.Vv., Sborník muzea Kroměřížska, IV, Museum, Kroměříž 2002, ISBN 80-85945-31-2, s. 135142.
 12. Filosofování a pastorační práce. Protifilosofické filosofování, in Aa.Vv., Fórum pastorálních teologů II, Refugium, Olomouc 2002, ISBN 80-86045-81-1, s. 916.
 13. Teologie slzy, in Aa.Vv., Božské Srdce – teologická reflexe, Refugium, Olomouc 2002, ISBN 80-86045-86-2, s. 172182.
 14. Předmluva, in Aa.Vv., Jezuité v historickém přehledu, Refugium, Olomouc 2002, ISBN 80-86045-83-8, s. 56.
 15. Mluvíme s idejemi, anebo s člověkem?, in Aa.Vv., Studijní texty ze spirituální teologie I. Axiomy duchovního života, Refugium, Olomouc 2003, ISBN 80-86045-98-6, s. 821.
 16. Kultura pojmové námahy a abstrakce bez vztahovosti, in Solovjov, V. Kritika abstraktních principů, Refugium, Olomouc 2003, ISBN 80-86715-03-5, s. 511.
 17. Předmluva, in Duchovní deník, Ignác z Loyoly, Refugium, Olomouc 2003, ISBN 80-86045-98-8, s. 610.
 18. Icona Florenskiana, in Florenskij, P., Sloup a opora pravdy, Refugium, Olomouc 2003. ISBN 80-86715-10-8, s. 529.
 19. Poznámka editora, in Feldmann, Ch., Friedrich Spee. Procesy s čarodějnicemi, Refugium, Olomouc ISBN 80-86715-12-4, s. 67.
 20. Chápeme kulturu v původním významu jejího pojmenování?, in Pastuszak, J. (ed.), Křesťanství a kultura, Refugium, Olomouc 2003, ISBN 80-86715-15-9, s. 3941.
 21. Jak duchovně čteme životopisy svatých?, in Cincialová, L. (ed.), Četba v procesu formace, Refugium, Olomouc 2003, ISBN 80-86715-13-2, s. 7183.
 22. V archivu vane také duch, in Jansen, B. Jezuité v přírodních vědách a ve filosofii 17. a 18. století, Refugium Olomouc 2004, ISBN 80-86715-18-3, s. 69.
 23. Jak „jemné“ a „hrubé“ mohou přebývat pospolu, in Aa.Vv., Mají jezuité vlastní morálku? Studie o Franciscu Suárezovi (1548-1617), právníkovi, filosofovi a teologovi, Refugium, Olomouc 2004, ISBN 80-86715-23-X, s. 916.
 24. Sofiologie mezi „benevolentním liberalismem“ a „zodpovědným konzervativismem“, in Bulgakov, S. N., Nevěsta Beránkova, Refugium, Olomouc 2004, ISBN 80-86715-21-3, s. 525.
 25. Unesen Duchem, in Faber, P., Krátký život, dlouhé cesty, Refugium, Olomouc 2004, ISBN 80-86715-25-6, s. 510.
 26. Nezotročitelnost zakoušené ideje, in Losskij, N. O., Dějiny filosofie, Refugium, Olomouc 2004, ISBN 80-86715-26-4, s. 5–11.
 27. Kvůli Duchu se duch nezdráhá pojmové námaze, in Fessard, G., Dialektika Duchovních cvičení Ignáce z Loyoly, Refugium, Olomouc 2004, ISBN 80-86715-27-2, s. 5–12.
 28. Osoba – osobnost – osobitost, in Aa.Vv., Studijní texty ze spirituální teologie II. Osoba – osobnost – osobitost, Refugium, Olomouc 2004, ISBN 80-86715-32-9, s. 754.
 29. Unavený, nebo proměněný erós?, in Vyšeslavcev, B., Etika proměněného erotu, Refugium, Olomouc 2005, ISBN 80-86715-35-3, s. 1114.
 30. Teilhard de Chardin – duchovní aristokracie chudobného a přizvání k velkorysosti nepřijatého, in Chardin, T. de, Svatá Hmota, Refugium, Olomouc 2005, ISBN 80-86715-43-4, s. 720.
 31. Velehrad – filologoi versus filosofoi, in Aa.Vv., Velehrad – filologoi versus filosofoi. Příspěvek spirituální teologie k 800letému výročí, Refugium, Olomouc 2005, ISBN 80-86715-47-7, s. 8115.
 32. Der Erheber unter dem Kreuz. Meditation über ein Relief Otmars Oliva aus Velehrad, in Aa.Vv., Velehrad – filologoi versus filosofoi. Příspěvek spirituální teologie k 800letému výročí, Refugium, Olomouc 2005, ISBN 80-86715-47-7, s. 280283.
 33. Μεταβαλλομε¢νου – μεταβα¢λλοντος: kvůli metodologii se spirituální témata neberou méně vážně, in Solovjov, V. Teoretická filosofie, Refugium, Olomouc 2006, ISBN 80-86715-49-3, s. 511.
 34. Invitační dopis, in Aa.Vv., Co si myslíme o jezuitech? (Odpovědi na anketu k 450letému výročí příchodu jezuitů to českých zemí.), Refugium, Olomouc 2006, ISBN 80-86715-50-7, s. 5, s. 135.
 35. „Smutek-k-radosti“ jako prostor důvěry, in Prini, P., Antonio Rosmini. Od nepřijetí k uznání, Refugium, Olomouc 2006, ISBN 80-86715-53-1, s. 515.
 36. Ne z vypočítavosti, ne v sebenalhávání, ale pravdivost jednoho okamžiku, in Enn, J., Exercicie a Písmo svaté, Refugium, Olomouc 2006, ISBN 80-86715-60-4, s. 911.
 37. Tonální koherence jako antropologický fenomén, in Losev, A., F., Hudba jako předmět logiky, Refugium, Olomouc 2006, ISBN 80-86715-63-9, s. 9–16.
 38. Alois z Gonzagy – pohoršení, nebo inspirace?, in Aa.Vv., Studijní texty ze spirituální teologie III, Refugium, Olomouc 2006, ISBN 80-86715-64-7, s. 717.
 39. Fabulace mlčícího a nekomunikujícího. Přehánění minimalismu, in Šestov, L., Athény a Jeruzalém, Refugium, Olomouc 2006, ISBN 80-86715-69-8, s. 925.
 40. Musica jako přechod od scientia mathematica ke scientia media neboli sonora audibilis, in Aa.Vv., Z plnosti Kristovy. Sborník k devadesátinám Oto Mádra, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2007, ISBN 978-80-7195-138-4, s. 371376.
 41. Janáček a Velehrad, in Aa.Vv., Fórum Velehrad I. – Communio ecclesiarum – očištění paměti, Refugium, Olomouc 2007, ISBN 978-80-86715-74-2, s. 187196.
 42. Dynamický prvek, který bere vážně rozčarování z práce v církvi, in Rahner, K., Dynamický prvek v církvi, Refugium, Olomouc 2007, ISBN 978-80-86715-73-5, s. 536.
 43. K českému vydání, in Nadal, J., Duchovní cesta (Deník), Refugium, Olomouc 2007, ISBN 978-80-86715-83-4, s. 5–7.
 44. Velký výběr malých slov, anebo svoboda nechat o sobě jakkoli promlouvat?, in Šestov, L., Noc v Getsemanech. Pascalova filosofie, Refugium, Olomouc 2007, ISBN 978-80-86715-84-1, s. 5–11.
 45. Odvaha k mezerám, in Aa.Vv., Odvaha k mezerám, Miscellanea jesuitica, I., Refugium, Olomouc 2008, ISBN 978-80-86715-99-5, s. 5–6.
 46. Geniální blasfémie, anebo konstruovaná mozaika?, in Iljin, A.I., Hegelova filosofie jako nauka o konkrétnosti Boha a člověka, Refugium, Olomouc 2008, ISBN 978-80-7412-000-8, s. 5–9.
 47. Nahlížet praxi uvnitř teorie. Duchovní četba Písma a naslouchání hudbě, in Aa.Vv., Fórum pastorálních teologů VII. Jak vykládat Písmo svaté, Refugium, Olomouc 2008, ISBN 978-80-7412-002-2, s. 131–140.
 48. Filosoficky oprýmkovaný život: velké odpovědi nemusejí být nejzdařilejšími odpověďmi, in Beyerová, D., Simone Weilová. Filosofka – odborářka – mystička, Refugium, Olomouc 2008, ISBN 978-80-7412-003-9, s. 5–11.
 49. Pierre François–Xavier de Charlevoix, in Charlevoix, P.F.-X. De, Paraguay v době jezuitských redukcí, Refugium, Olomouc 2008, ISBN 978-80-7412-008-4, s. 446–448.
 50. Rozlišovat jemné odstíny skutečnosti a vidět skryté důvody, in Southwell, R., Hořící dítě a jiné básně, Refugium, Olomouc 2008, ISBN 978-80-7412-010-7, s. 79–88.
 51. O tom, jak dva mohou přebývat v Jednom, in Aa.Vv., Vydávat počet ze své naděje. Sborník k 60. narozeninám Mons. Jana Graubnera, UP, Olomouc 2008, s. 105–123.
 52. Petr Jakovljevič Čaadajev – skandální přítomnost vyhraněné noblesnosti, in Aa.Vv., Studia Humanitatis ars hermeneutica, Univeristas Ostravensis, Ostrava 2009, s. 109–114, ISBN 1803-5663.
 53. Od události k ideji, in Aa.Vv., Od události k ideji. Miscellanea jesuitica II., ISBN 978-80-7412-031-2, s. 5–19.
 54. Komorní mystika Ducha Svatého, in Aa.Vv., Od události k ideji. Miscellanea jesuitica II., ISBN 978-80-7412-031-2, s. 5–19, s. 324–332.
 55. Hudební rekviem sed signifer sanctus Míchael repraeséntet eas in lucem sanctam, in Aa.Vv., Archanděl Michael. Dynamický obhájce života, Refugium, Olomouc 2009, ISBN 978-80-7412-033-6, s. 192–260.
 56. Jesuit publishing house Refugium in Olomouc, in Aa.Vv., Jesuits. Yearbook of the Society of Jesus, General Curia of the Society of Jesus, Roma 2009, s. 107–108 (též mutace německá, italská, španělská a francouzská).
 57. Hudba prochází srdcem: nelze ji zcenzurovat, in Špidlík, T., Vědy – umění – náboženství. Protiklad nebo soulad?, Refugium, Olomouc 2009, ISBN 978-80-7412-037-4, s. 103–116.
 58. Slovům neporozumíme jejich rozborem, ale slyšením toho, kdo je vyslovuje, in Héronniere, É. de la, Teilhard de Chardin, Mystika přerodu, Refugium, Olomouc 2009, ISBN 978-80-7412-036-7, s. 5–8.
 59. Hluboká důvěra v pohyb života – tvořivá přítomnost živého Boha, in Lallement, L., Spiritualita srdce. Duchovní učení, Refugium, Olomouc 2009, ISBN 978-80-7412-038-1, s. 5–9.
 1. Vlídná textová kooperace, in Škarek, L., Co bylo po zrušení Tovaryšstva Ježíšova? Životopis Josefa Pignatelliho SJ, Refugium, Olomouc 2010, ISBN 978-80-7412-053-4, s. 331–333.
 2. Mezi traktátem a zkušeností? O postavení předmětu spirituální teologie, in Aa.Vv., Studijní texty ze spirituální teologie IV. Duchovní život a kerygma, Refugium, Olomouc 2010, ISBN 978-80-7412-048-0, s. 61–68 stran.
 3. Vznešenost ducha, in Aa.Vv., Od události k ideji. Miscellanea jesuitica III., Refugium, Olomouc 20010, s. 187–195, ISBN 978-80-7412-059-6, ISSN 1804-3380.
 4. Vývoj oboru spirituální teologie v českých zemích po roce 1990, in Aa.Vv., Od události k ideji. Miscellanea jesuitica III., Refugium, Olomouc 2010, s. 196–208, ISBN 978-80-7412-059-6, ISSN 1804-3380.
 5. Heslo personalismus, in Aa.Vv., Od události k ideji. Miscellanea jesuitica III., Refugium, Olomouc 2010, s. 209–221, ISBN 978-80-7412-059-6, ISSN 1804-3380.
 6. O krásnu, věření a Krásném. Předinterpretace, in Aa.Vv., Studia humanitatisArs hermeneutica, Ostravská univerzita, Ostrava 2010, ISBN 978-80-7368-800-4, s. 27–35.
 7. Poznání jména není pravdivý úsudek plus připojené objasnění, in Aa.Vv., Fórum pastorálních teologů VIII. Křest a iniciace, Refugium, Olomouc 2011, ISBN 978-80-7412-072-5, s. 308–326.
 8. O autorovi, in Pavlík, J., Vzpomínky na zemřelé jezuity, narozené v Čechách, na Moravě a v moravském Slezsku od roku 1814, Refugium, Olomouc 2011, ISBN 978-80-7412-067-1, s. 773–775.
 9. Jednoduchost a liturgie aneb o srozumitelnosti v teologii vůbec, in Aa.Vv., Studijní texty ze spirituální teologie V., Duchovní život a liturgie, Refugium, Olomouc 2011, ISBN 978-80-7412-076-3, s. 124140.
 10. Kdy Bůh může promluvit?, in Martini, C., M., Dramata víry, Refugium, Olomouc 2011, ISBN 978-80-7412-0683-1, s. 56.
 11. Ohlas Karla Rahnera v českém prostředí, in Rahner, K., Poslání a milost. Příspěvky k pastorální teologii, Refugium, Olomouc 2011, ISBN 978-80-7412-073-2, s. 517.
 12. Antonín Cyril Stojan – kreativní prostota vášnivého důvěřivce, in Aa.Vv., Acta VIII. conventus velehradensis anno 2007. K hlubší solidaritě mezi křesťany v Evropě, Refugium, Olomouc 2011, ISBN 978-80-7412-098-5, ISSN 1804-3372, s. 168178.
 13. Fenomén napomenutí: napříč profesemi. Příspěvek k tématu correctio fraterna, in Aa.Vv., Studijní texty ze spirituální teologie VI. duchovní život a fenomén napomínání (correctio fraterna), Refugium, Olomouc 2012, ISBN 978-80-7412-103-3 a ISSN 1804-3356, s. 714.
 14. Mezi „mluv o druhých jen dobře“ a „padni, komu padni“. Příspěvek k tématu correctio fraterna, in Aa.Vv., Studijní texty ze spirituální teologie VI. duchovní život a fenomén napomínání (correctio fraterna), Refugium, Olomouc 2012, ISBN 978-80-7412-103-3 a ISSN 1804-3356, s. 8298.
 15. Ke Škarkově textu, in Škarek, L., Alfons Rodriguez. Mystik z Mallorky (1531–1617), Refugium, Olomouc 2012, ISBN 978-80-7412-103-6, s. 196198.
 16. Hedvika Slezská: pod stejným Sluncem tíživých různic, in Hoffmann, H., Svatá Hedvika Slezská, Refugium, Olomouc 2012, ISBN 978-80-7412-106-7, s. 5–7.
 17. Narativní metoda v teologii, in Aa.Vv., Metodologické přístupy zkoumání lidského vědomí. Specifika nebo komplementarita?, Refugium, Olomouc 2012, ISBN 978-80-7412-113-5, s. 914.
 18. Nevtíravé hrdinství, in Aa.Vv., Studijní texty ze spirituální teologie VII. Texty mystiků v dějinách spirituality, Refugium, Olomouc 2012, ISBN 978-80-7412-115-9 a ISSN 1804-3356, s. 711.
 19. Lze oprávněně hovořit o snoubenectví zasvěcených? Hadewijch z Antverp, in Aa.Vv., Studijní texty ze spirituální teologie VII. Texty mystiků v dějinách spirituality, Refugium, Olomouc 2012, ISBN 978-80-7412-115-9 a ISSN 1804-3356, s. 7982.
 20. Hudba není vydělená zájmová jednotlivost, ale zrcadlící duchovní celek, in Gottwald, C., Nová hudba jako spekulativní teologie, Refugium, Olomouc 2012, ISBN 978-80-7412-117-3, s. 185–189.
 21. Janáčkova Mša glagolskaja ve světle Vzkříšení, in Aa.Vv., Studia humanitatisArs hermeneutica, Metodologie a theurgie. Hermeneutické interpretace IV., Hermeneutické interpretace IV., Universitas Ostraviensis, Ostrava 2012, ISBN 978-80-7464-161-9, s. 235252.
 22. Na vysvětlenou, in Aa.Vv., Studijní texty ze spirituální teologie VIII. Chvála slávy: podněty k duchovnímu životu, Refugium, Olomouc 2012, ISBN 978-80-7412-122-7 a ISSN 1804-3356, s. 78.
 23. Na svatou Lucii je nejkratší den v roce s nejdelší nocí, in Stelladorová, M., Svatá Lucie: mučednice, Refugium, Olomouc 2012, ISBN 978-80-7412-121-0, s. 57.
 24. Náš „duch ve světě“ v „Duchu pro Pána“, in Aa.Vv., Studijní texty ze spirituální teologie IX. O Duchu Svatém a svátosti biřmování, Refugium, Olomouc 2012, ISBN 978-80-7412-123-4 a ISSN 1804-3356, s. 7–10.
 25. Pohyb Ducha: putování od toho, co dělám já, k tomu, co dělá Pán, in Aa.Vv., Studijní texty ze spirituální teologie IX. O Duchu Svatém a svátosti biřmování, Refugium, Olomouc 2012, ISBN 978-80-7412-123-4 a ISSN 1804-3356, s. 94–104.
 26. Souvislejší záměr pro představení textu, in Aa.Vv., Adventní kázání. Výběr z německy sepsaných textů kazatelů od počátků 19. století až k současnosti, Refugium, Olomouc 2013, ISBN 978-80-7412-130-5, s. 9–14.
 27. Ludvík XIV. a eucharistie, in Ambros, P. (ed.), Tajemství eucharistie: Pascha, oběť, iniciace a spiritualita. Fórum pastorálních teologů X., Refugium, Olomouc 2013, ISBN 978-80-7412-143-2, s. 127–131.
 28. Anna Corethová – Diskrétní dáma s husarskými kousky, in Corethová, A., Pietas Austriaca. O fenoménu rakouské barokní zbožnosti, Refugium, Olomouc 2013, ISBN 978-80-7412-148-7, s. 101–104.
 29. Filokalie a způsoby duchovního čtení, in Sládek, K. a Kol., O Filokalii. Kniha, hnutí, spiritualita, Refugium, Olomouc 2014, ISBN 978-80-7412-144-9, s. 89–91, s. 155–159.
 30. V časech přelomových, in Koláček, J., František Borgiáš. Z vévody jezuitou, Refugium, Olomouc 2014, ISBN 978-80-7412-154-8, s. 5–6.
 31. Pozorná připravenost ke vstupu Ducha, in Anonymus, Svatý Leopold. Ochránce Rakouska, Refugium, Olomouc 2014, ISBN 978-80-7412-155-5, s. 5–8.
 32. In rem praesentem, in Kanisius, P., Život a podivuhodné činy opata Fridolína, Refugium, Olomouc 2014, ISBN 978-80-7412-162-3, s. 5–7.
 33. Věrnost Pánu neužívá žádných kouzelnických příkras, in Aich, J. A., Svatý Leonard, mocný ochránce lidu, Refugium, Olomouc 2014, ISBN 978-80-7412-161-6, s. 5–7.
 34. Pojetí manželství u Robinsona Crusoe, in Ambros, P. (ed.), Evangelium pro rodinu dnešní doby, Refugium, Olomouc 2014, ISBN 978-80-7412-166-1, s. 221–228.
 35. Eschatologická dimenze manželství, in Ambros, P. (ed.), Evangelium pro rodinu dnešní doby, Refugium, Olomouc 2014, ISBN 978-80-7412-166-1, s. 255–263.
 36. Otec Leopold Dýmal aneb též o přisunuté židličce, in Výmola, M. (ed.), Blaženější je dávat, než dostávat. Sborník vzpomínek k 100. výročí narození ThDr. Leopolda Dýmala, Refugium, Olomouc 2014, ISBN 978-80-7412-163-0, ISSN 1804-3371, s. 39–43.
 37. Ke Coplestonovu textu Dějin filosofie, in Copleston, F., Dějiny filosofie. I. Řecko a Řím, Refugium, Olomouc 2013, ISBN 978-80-7412-167-8, s. 673–675.
 38. Robert Grosseteste, velikán stavovské věrnosti, aneb nepřátelé kolegové nejsou naaranžovanou zřejmostí, nýbrž posly duchovního rozlišování, in Felten, J., Robert Grosseteste – biskup z Lincolnu. Příspěvek k církevním a kulturním dějinám 13. století, Refugium, Olomouc 2014, ISBN 978-80-7412-187-6, s. 5–16.
 39. O statečném a vznešeném tónu, in Hronek, M., Ludwig van Beethoven. Poselství génia, Refugium, Olomouc 2014, ISBN 978-80-7412-185-2, s. 90–98.
 40. Hledání krále, in Andresová, H., Král a duha, Refugium, Olomouc 2015, ISBN 978-80-7412-193-7, s. 5.
 41. Kniha Kazatel. Několik duchovních impulzů, in Aa.Vv., Tradice Východu a Západu v dialogu. Interkulturální a ekumenický dialog I., Refugium, Olomouc 2015, ISBN 978-80-7412-200-2, s. 132–136.
 42. Deus pro nobis a intimior intimo meo: „skandál“ inkarnace stále trvá, in Aa.Vv., Tradice Východu a Západu v dialogu. Interkulturální a ekumenický dialog I., Refugium, Olomouc 2015, ISBN 978-80-7412-200-2, s. 137–142.
 43. Několik poznámek ad Václav Klaus: Kde začíná zítřek, Knižní klub, Praha 2009, in Aa.Vv., Tradice Východu a Západu v dialogu. Interkulturální a ekumenický dialog I., Refugium, Olomouc 2015, ISBN 978-80-7412-200-2, s. 143–147.
 44. Tomáš Špidlík e la Provincia ceca della Compagnia di Gesù, in Aa.Vv., Esperiendo cose spirituali in termini spirituali, Refugium, Olomouc 2015, ISBN 978-80-7412-207, s. 58–65.
 45. Kult świętego Wojciecha w Roku Życia Konsekrowanego – refleksja pastoralna, in Aa.Vv., Velehradská tradice, ISBN 978-80-7412-206-4, Refugium, Olomouc 2015, s. 325–334.
 46. Probíhá pastorace vysokoškolských studentů v konzistentní farnosti, nebo disperzně?, in Aa.Vv., Ignaciánská spiritualita a fenomén kultury. Miscellanea jesuitica V., Refugium, Olomouc 2015, ISBN 978-80-7412-211-8, s. 265–274.
 47. Duchovní četba ideje cyrilometodějské, in Aa.Vv., Ignaciánská spiritualita a fenomén kultury. Miscellanea jesuitica V., Refugium, Olomouc 2015, ISBN 978-80-7412-211-8, s. 275–289.
 48. Retrospektivně a prospektivně, in Aa.Vv., Šli se silou stále větší (Žl 84,8): soubor modelových životopisů světeckých osobností, Refugium, Olomouc 2015, ISBN 978-80-7412-223-1, s. 5–6.
 49. Teologizace umění, nebo estetizace Boha? Poznámky k formaci umělce – chudoba v Bohatém, in Ambros, P. (ed.), Nouze, chudoba, bohatství. Výhledy do postrestituční epochy života církví, Refugium, Olomouc 2015, ISBN 978-80-7412-231-6, s. 397–408.
 50. Uvolněný rytmus verše jako svobodné dýchání ducha, in Hopkins, M. G., Jsem výšleh z ohně k ohni, Refugium, Olomouc 2016, ISBN 978-80-7412-229-3, s. 87–95.
 51. Co je nekonečné, jest beze jména versus co je osobní láska, unese pohled do tváře a těší se ze společného jména. Příspěvek k estetice Jana Paula Richtera, in Jean Paul, Průprava estetiky. Vybrané části, Refugium, Olomouc 2016, ISBN 978-80-7412-239-2, s. 167–174.
 52. Naše slzy a Pánova Krev – harmonie lásky podle Bernarda z Clairvaux, in Bernard z Clairvaux, Kázání pro dobu adventní a vánoční, Krystal OP, Praha 2016, ISBN 978-80-7575-000-6, s. 297–310.
 53. Zamotané různosti a jistota osobního přijetí, in Odrobiňák, J., Rok na psychiatrii, Ottobre, Staré Město 2017, ISBN 978-80-86528-57-1, s. 5–6.
 54. Tomáš Špidlík a Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, in Aa.Vv., Slyšet slovo – kázeň ducha, Miscellanea jesuitica, VI., Refugium, Olomouc 2018, ISBN 978-80-7412-291-0, ISSN 1804-3380, s. 216–224.
 55. O podávání na ruku a pokleknutí při přijímání, in Aa.Vv., Slyšet slovo – kázeň ducha, Miscellanea jesuitica, VI., Refugium, Olomouc 2018, ISBN 978-80-7412-291-0, ISSN 1804-3380, s. 225–237.
 56. Uchváceni Tím, kdo ticho dává, in Hrdlička, J., Dotek tvého ticha: Výběr ze španělské mystické poezie, Refugium, Olomouc 2020, ISBN 978-80-7412-369-6, s. 80–96.
 57. Čínské radosti Mattea Ricciho SJ, in Mateo Fontana, Matteo Ricci: jezuita v Číně, Dauphin, Praha 2020, ISBN 978-80-7272-529-8, s. 393–398.
 58. Kdo pozná přírodu, odhalí Pána, Willis, D., Dojmy z Tibetu, 2020, ISBN 978-80-7412-378-8, s. 227–229.
 59. Miláčkem svatých i nás hříšníků, in Kutil, T., Poutník k lidským srdcím: Vzpomínky na kněze, disidenta a rebela Františka Líznu, ISBN 978-80-7295-277-9, Cesta, Brno 2021, s. 83–90.

Publikace v ostatních tuzemských časopisech

 1. Spontaneita a řád, in Jezuité, 2 (1995), s. 16–18.
 2. Ars armativa, in Jezuité, 6 (1996), s. 15–16.
 3. Kámen-mezi-námi O. Olivy, in Byltén C. Aletti, 2 (2000), s. 3–6.
 4. Hudba v nás u Leoše Janáčka, in Byltén C. Aletti, 5 (2000), s. 9–14.
 5. Kalich útěchy. Z umělecké dílny Otmara Olivy, in Zvuk Zlínského kraje, 2002, s. 83.
 6. Noc vydá „žebro“ – odevzdanost přijme dar, in Jezuité, 4 (2004), s. 4–5.
 7. Několik drobtů o papeži Benediktovi, in Jezuité, 5 (2005), s. 22–23.
 8. Slovo vtělené v barvách, in Zvuk Zlínského kraje, jaro 2006, ISSN 1214-0139, s. 51–52.
 9. Antonín Cyril Stojan – tvořivá prostota vášnivého důvěřivce, in Ročenka Občanského sdružení Matice Velehradská – 2008, Křupka, Mohelnice 2009, s. 22–23.
 10. Velehrad a Jan Pavel II, in Ročenka Občanského sdružení Matice Velehradská – 2010, Křupka, Mohelnice 2011, s. 14–15.
 11. Hudba prochází srdcem: nelze ji cenzurovat, in Psalterium. Zpravodaj pro duchovní hudbu, 4/2011, ISSN 1802-2774, s. 15–17.
 12. Některé souvislosti hudby a duchovního života, in Psalterium. Zpravodaj pro duchovní hudbu, 6/2012, ISSN 1802-2774, s. 1–2, 16.
 13. Od mozaiky k vitráži – v jednom Srdci, in Ročenka Občanského sdružení Matice Velehradská – 2013, Křupka, Mohelnice 2013, ISBN 978-80-7412-149-4, s. 86–88.
 14. Kristus jedná nejosobněji, in Jezuité, 2014, č. 1., s. 17–21.
 15. O tom, jak se ti, kdo se škorpívali, vyučili vděčnosti, in Ročenka Občanského sdružení Matice Velehradská – 2014, Křupka, Mohelnice 2014, ISBN 978-80-7412-203-6, s. 46–49.
 16. Novéna zasvěcených osob k sv. Vojtěchovi v Roce zasvěceného života, Refugium, Olomouc 2015, ISBN 978-80-7412-195-1, 23 stran.
 17. Novéna ke svatému Janu Maria Vianneyi, Refugium, Olomouc 2015, ISBN 978-80-7412-205-7, 23 stran.
 18. Novéna ke svatému Janu Pavlu II., Refugium, Olomouc 2015, ISBN 978-80-7412-208-8, 30 stran.
 19. Novéna ke svatému Ignáci z Loyoly, Refugium, Olomouc 2015, ISBN 978-80-7412-219-4, 31 stran.
 20. Kázání – služba Slovu víře, in Jezuité, 4 (2015), s. 68.
 21. Držme Pánovo Srdce ve svých dlaních!, in Ročenka Občanského sdružení Matice Velehradská – 2015, Křupka, Mohelnice 2015, ISBN 978-80-7412-235-4, s. 31–33.
 22. Novéna ke svatému Františku Xaverskému, Refugium, Olomouc 2016, ISBN 978-80-7412-237-8, 36 stran.
 23. Novéna s Luísem da Câmara, životopiscem sv. Ignáce z Loyoly, Refugium, Olomouc 2016, ISBN 978-80-7412-236-1, 32 stran.
 24. Novéna k blahoslavenému Karlu Rakouskému s prosbou o mír ve světě, Refugium, Olomouc 2016, ISBN 978-80-7412-238-5, 32 stran.
 25.  Novéna o Antonínu Cyrilu Stojanovi, Refugium, Olomouc 2016, ISBN 978-80-7412-244-6, 32 stran.
 26. Škola – místo přátelství, osvojování charakteru i vzdělání. Sté výročí založení gymnázia na Velehradě, in Sto let velehradského gymnázia 2016, nestránkováno.
 27. Novéna ke svaté Janě z Arku pro ty, kteří jsou nespravedlivě obviňováni a nemohou se bránit, Refugium, Olomouc 2016, ISBN 978-80-7412-248-4, 32 stran.
 28. Novéna ke svatému archandělu Michaelovi, Refugium, Olomouc 2016, ISBN 978-80-7412-250-7, 32 stran.
 29. Co asi všechno básník prožíval? Básnická sbírka pátera Karla Dvořáka z Texasu, in Ročenka Občanského sdružení Matice Velehradská – 2016, Křupka, Mohelnice 2016, ISBN 978-80-7412-260-6, s. 58–59.
 30. Novéna k fatimským dětem, Refugium, Olomouc 2017, ISBN 978-80-7412-269-9, 32 stran.
 31. Novéna o otci Adolfu Kajprovi, Refugium, Olomouc 2017, ISBN 978-80-7412-270-5 9, 32 stran.
 32. Novéna ke svatému Václavovi, Refugium, Olomouc 2017, ISBN 978-80-7412-271-2, 32 stran.
 33. Novéna ke svatému Vojtěchovi, Refugium, Olomouc 2017, ISBN 978-80-7412-272-9, 23 stran.
 34. Víra přichází skrze slyšení, in Jezuité, 1 (2017), s. 6–9.
 35. Deviatnik k fatimským deťom, Dobrá kniha, Trnava 2017, ISBN 978-80-8191-069-2, 29 stran.
 36. Novéna za nenarozené děti, Refugium, Olomouc 2017, ISBN 978-80-7412-274-3 9, 23 stran.
 37. Novéna ke Kristu Veleknězi se slovy Stanislavy Ernstové, Refugium, Olomouc 2017, ISBN 978-80-7412-275-0, 32 stran.
 38. Novéna vděčnosti ke Stvořiteli nebe a země podle Tomáše Špidlíka, Refugium, Olomouc 2017, ISBN 978-80-7412-276-7, 32 stran.
 39. Novéna se ctihodným Martinem Středou SJ (1587–1649), Refugium, Olomouc 2017, ISBN 978-80-7412-277-4, 34 stran.
 40. Ad Synovská korekce Svatého otce, in Katolický týdeník 43 (XXVIII), s. 6.
 41. Novéna ke svaté Cecílii, patronce hudebníků, Refugium, Olomouc 2017, ISBN 978-80-7412-279-8, 26 stran.
 42. Novéna s Pannou Marií – Příčinou naší radosti, Refugium, Olomouc 2017, ISBN 978-80-7412-280-4, 32 stran.
 43. Rodinné dilema pod stromečkem, in Katolický týdeník 52 (XXVIII), s. 2.
 44. Pět zastavení: rozpoznávání věcí souvisí s rozpoznáváním osob, in Ročenka Občanského sdružení Matice Velehradská – 2017, Křupka, Mohelnice 2017, ISBN 978-80-7412-286-6, s. 70–73.
 45. Kde bydlíš, Pane?, in Katolický týdeník 1 (XXIX), s. 11.
 46. Jsme součástí Kristova těla, in Katolický týdeník 2 (XXIX), s. 11.
 47. Ukaž mi své cesty, Hospodine, in Katolický týdeník 3 (XXIX), s. 11.
 48. Poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem, in Katolický týdeník 4 (XXIX), s. 11.
 49. Hned mu o ní pověděli, in Katolický týdeník 5 (XXIX), s. 11.
 50. Chceš-li, můžeš mne očistit, in Katolický týdeník 6 (XXIX), s. 11.
 51. Kristus slouží Otci, aby nás naučil sloužit, in Katolický týdeník 7 (XXIX), s. 11.
 52. Díváme se do jasného světla Lásky, in Katolický týdeník 8 (XXIX), s. 11.
 53. Novéna ke svatému Leonardovi, Refugium, Olomouc 2018, ISBN 978-80-7412-288-0, 32 stran.
 54. Věřím v Boha, jenž stvořil i věci neviditelné, in Katolický týdeník 9 (XXIX), s. 11.
 55. Novéna k otci Piovi z Pietrelciny, Refugium, Olomouc 2018, ISBN 978-80-7412-290-3, 28 stran.
 56. Novéna k Janu Sarkandrovi za kněze, Refugium, Olomouc 2018, ISBN 978-80-7412-298-9, 32 stran.
 57. Novéna k Pražskému Jezulátku – k Srdci Dítěte, Refugium, Olomouc 2018, ISBN 978-80-7412-300-9, 32 stran.
 58. Novéna ke svatému Aloisi Gonzagovi, Refugium, Olomouc 2018, ISBN 978-80-7412-299-6, 36 stran.
 59. Novena a sant’Ignazio di Loyola, Refugium, Olomouc 2018, ISBN 978-80-7412-304-7, 32 stran.
 60. Novena al Cristo Sommo Sacerdote con le parole di Madre Stanislava Ernstová, Refugium, Olomouc 2018, ISBN 978-80-7412-305-4, 36 stran.
 61. Papež Zeleného čtvrtku, in Jezuité, 3–4 (2018), s. 5–6.
 62. Novéna k Pátrovi Piovi z Pietrelciny, Zaex, Bratislava 2018, ISBN 978-80-8192-045-5, 32 stran.
 63. Novéna k svätej Cecílii, patrónke hudebnikov, Zaex, Bratislava 2018, ISBN 978-80-8192-046-2, 32 stran.
 64. Novena per i bambini non nati, Refugium, Olomouc 2019, ISBN 978-80-7412-332-0, 24 stran.
 65. La novena al Gesù Bambino di Praga – al Cuore del Bambino, Refugium, Olomouc 2019, ISBN 978-80-7412-331-3, 32 stran.
 66. Čtěme krásné pohádky. Andersenův svět, kde život má východisko, in Ročenka Občanského sdružení Matice Velehradská – 2018, Křupka, Mohelnice 2018, ISBN 978-80-7412-316-0, s. 65–69.
 67. Nejplnější nebe, in Katolický týdeník 12 (XXX), s. 10.
 68. Kostelníkem v našich časech, Refugium, Olomouc 2019, ISBN 978-80-7412-317-7, 40 stran.
 69. Život ve světě orientovaný na Krista, in Universum 1 2019 (XXIX), ISSN 0862-8238, s. 24–25.
 70. Novéna za jednotu srdcí k Cyrilu a Metoději, Refugium, Olomouc 2019, ISBN 978-80-7412-321-4, 32 stran.
 71. Novéna s Romanem Guardinim, Refugium, Olomouc 2019, ISBN 978-80-7412-320-7, 32 stran.
 72. Novéna se svatou Marií Krescencií patronkou zdařilého jednání a povzbudivého slova, Refugium, Olomouc 2019, ISBN 978-80-7412-322-1, 32 stran.
 73. Novéna ke svaté Josefíně Bakhitě za běžence, Refugium, Olomouc 2019, ISBN 978-80-7412-323-8, 28 stran.
 74. Co víme o spiritualitě soluňských bratří?, in Katolický týdeník 25 (XXX), s. 10.
 75. Tomáš Špidlík blahořečen?, in Jezuité, 2–3 (2019), s. 27–29.
 76. Novéna ke svatému Josefovi ochránci Ježíšovy nevěsty – církve, Refugium, Olomouc 2019, ISBN 978-80-7412-334-4, 32 stran.
 77. Novéna se svědky víry – s biskupy Čech a Moravy, Refugium, Olomouc 2019, ISBN 978-80-7412-339-9, 28 stran.
 78. Novéna se svatými filosofy, Refugium, Olomouc 2019, ISBN 978-80-7412-338-2, 28 stran.
 79. Sedm příběhů s knihou, Refugium, Olomouc 2019, ISBN 978-80-7412-341-2, 36 stran.
 80. Bůh Abrahámův – naše duchovní otcovství: Jak mne osobně Bůh vede, in Ročenka Občanského sdružení Matice Velehradská – 2019, Křupka, Mohelnice 2019, ISBN 978-80-7412-346-7, s. 74–87.
 81. Jezuitští mučedníci v Japonsku, in Katolický týdeník 5 (XXXI), s. 15.
 82. Novéna ke svatému Janu Nepomuckému, Refugium, Olomouc 2020, ISBN 978-80-7412-354-2, 28 stran.
 83. Novéna s romskými světci Ceferinem Gimenézem Mallou a Emilií Fernández Rodríguezovou, Refugium, Olomouc 2020, ISBN 978-80-7412-355-9, 28 stran.
 84. Novena al santo Giovanni Paolo II, Refugium, Olomouc 2020, ISBN 978-80-7412-356-6, 32 stran.
 85. Žebřík do ráje, in Katolický týdeník 13 (XXXI), s. 15.
 86. Novéna ke svaté Áji: ochránkyni v právních sporech, Refugium, Olomouc 2020, ISBN 978-80-7412-360-3, 32 stran.
 87. Novéna ke svatému Alfonsovi z Liguori: v osobním ponížení, Refugium, Olomouc 2020, ISBN 978-80-7412-361-0, 28 stran.
 88. Radostná zpráva o smrti, in Katolický týdeník 20 (XXXI), s. 15.
 89. Novéna s prosbou o úctu k druhým, Refugium, Olomouc 2020, ISBN 78-80-7412-367-2, 28 stran.
 90. Novéna s prosbou o statečnost, Refugium, Olomouc 2020, ISBN 978-80-7412-368-9, 28 stran.
 91. Věděl, jak být věrný Kristu, in Katolický týdeník 25 (XXXI), s. 15.
 92. Neklid srdce na cestě k Pánu, in Katolický týdeník 34 (XXXI), s. 15.
 93. Novéna s prosbou o dar modlitby, Refugium, Olomouc 2020, ISBN 978-80-7412-373-3, 28 stran.
 94. Novéna s prosbou o vnitřní účast na životě církve, Refugium, Olomouc 2020, ISBN 978-80-7412-372-6, 28 stran.
 95. Varhaníkem v našich časech, Refugium, Olomouc 2020, ISBN 978-80-7412-379-4, 40 stran.
 96. Jen kapky vytvoří silný pramen, in Katolický týdeník 37 (XXXI), s. 15.
 97. Z královského dvora do lesa, in Katolický týdeník 45 (XXXI), s. 15.
 98. Knihu si přečti devětkrát, in Katolický týdeník 47 (XXXI), s. 15.
 99. Noste u sebe knihy, ne měštce, in Katolický týdeník 51–52 (XXXI), s. 15.
 100. Novéna s papežem Františkem, Refugium, Olomouc 2020, ISBN 978-80-7412-397-9, 28 stran.
 101. Novéna ke svatému Petru Faberovi: S prosbou o Ducha Svatého, Refugium, Olomouc 2020, ISBN 978-80-7412-396-2, 28 stran.
 102. Kamínek Davidův, in Ročenka Občanského sdružení Matice Velehradská – 2020, Křupka, Mohelnice 2020, ISBN 978-80-7412-399-3, s. 79–84.
 103. Poznání si musíme vymodlit, in Katolický týdeník 2 (XXXII), s. 15.
 104. Velkorysost Pánova mlčení, in Katolický týdeník 8 (XXXII), s. 15.
 105. Svátky svatých, in Katolický týdeník 9 (XXXII), s. 15.
 106. Tichá a skromná královna, in Katolický týdeník 11 (XXXII), s. 15.
 107. Odešel poutník František Lízna, in Katolický týdeník 11 (XXXII), s. 6.
 108. Novéna ke svatému Norbertovi, Refugium, Olomouc 2021, ISBN 978-80-7412-403-7, 36 stran.
 109. Novéna ke svatému Petru Kanisiovi, Refugium, Olomouc 2021, ISBN 978-80-7412-402-0, 36 stran.
 110. Novéna ke svatému Prokopovi, Refugium, Olomouc 2021, ISBN 978-80-7412-408-2, 36 stran.
 111. Novéna ke svaté Terezii z Lisieux, Refugium, Olomouc 2021, ISBN 978-80-7412-407-5, 36 stran.
 112. Ze vzpomínek na návštěvu papeže Jana Pavla II., in Aa.Vv., Pouť za svobodou a pravdou nekončí: Památník návštěvy Jana Pavla II., Hart Press, Otrokovice 2021, s. 5–9.
 113. Ignác a eucharistie, in Jezuité 2 (XXX), s. 6–10.
 114. Ocitáme se v mezní situaci, in Ročenka Občanského sdružení Matice Velehradská – 2021, Křupka, Mohelnice 2021, ISBN 978-80-7412-399-3, s. 68–76.
 115. Svátky svatých: Proč se u některých svatých slaví památka a u jiných svátek? Co je víc?, in Katolický týdeník 2 (XXXII), s. 15.
 116. Bohatství velkorysosti, in Katolický týdeník 46 (XXXII), s. 15.
 117. Modlitba jako kotva, in Katolický týdeník 49 (XXXII), s. 15.
 118. Dát své srdce Bohu, in Katolický týdeník 50 (XXXII), s. 15.
 119. Ohlédnutí za životem P. Armbrustera, in Katolický týdeník 2 (XXXIII), s. 6.
 120. Křestní kmotr, in Katolický týdeník 4 (XXXIII), s. 15.
 121. Novéna ke svatému Klaudiu Colombièrovi, Refugium, Olomouc 2022, ISBN 978-80-7412-431-0, 32 stran.
 122. Novéna ke svatému Robertu Bellarminovi, Refugium, Olomouc 2022, ISBN 978-80-7412-430-3, 36 stran.
 123. Ticho. Mlčení, in Katolický týdeník 8 (XXXIII), s. 15.
 124. Novéna s Marií Wardovou, Refugium, Olomouc 2022, ISBN 978-80-7412-433-4, 36 stran.
 125. Pět jezuitských bodů pro dnešní svět, in Katolický týdeník 12 (XXXIII), s. 5.
 126. Novéna ke svaté Gemmě Galganiové, Refugium, Olomouc 2022, ISBN 978-80-7412-434-1, 32 stran.
 127. Novéna ke svaté Gertrudě s prosbou o radost z Božích tajemství, Refugium, Olomouc 2022, ISBN 978-80-7412-432-7, 32 stran.
 128. Armbruster byl pro nás mýtus, in Universum 1 2022 (XXXII), ISSN 0862-8238, s. 34.
 129. Vzpomínka na otce Ludvíka, in Jezuité 1 (XXXI), s. 30–­32.
 130. Vstupujeme do událostí, kterými žil sám Pán, in Katolický týdeník 15 (XXXIII), s. 4.
 131. Novéna s Marií Elektou od Ježíše, Refugium, Olomouc 2022, ISBN 978-80-7412-436-5, 32 stran.
 132. Novéna s Marií od Ježíše z Ágredy, Refugium, Olomouc 2022, ISBN 978-80-7412-435-8, 36 stran.
 133. Smí mít pes pohřeb?, in Katolický týdeník 25 (XXXIII), s. 15.
 134. Novéna ke svaté Ludmile, Refugium, Olomouc 2022, ISBN 978-80-7412-443-3, 36 stran.
 135. Novéna ke svaté Monice, Refugium, Olomouc 2022, ISBN 978-80-7412-442-6, 28 stran.

Učební texty (skripta a překlady)

 1. Muck, O., Metafyzika, MCM, Olomouc 1993, 195 stran (překlad Muck, O., Metaphysik, UNI Press, Innsbruck 1992).
 2. Muck, O., Výběr textů k teodiceji, MCM, Olomouc 1993, 123 stran (překlad Muck, O., Gotteslehre, UNI Press, Innsbruck 1992).
 3. Výběr textů k teodiceji, MCM, Olomouc 1993, 2. vyd., 123 stran (překlad Muck, O., Gotteslehre, UNI Press, Innsbruck 1992).
 4. Kraml, H., Teorie poznání a hermeneutika, MCM, Olomouc 1993, 35 stran (překlad spolu s K. Říhou: Kraml, H., Erkenntnistheorie und Hermeneutik, UNI Press, Innsbruck 1983).
 5. Kraml, H., Logická propedeutika, MCM, Olomouc 1994, 42 stran (překlad Kraml, H., Logische Propedeutik, UNI Press, Innsbruck 1982).
 6. Beinert, W., Slovník katolické dogmatiky, MCM, Olomouc 1994, 477 stran (překlad spolu s L. Hipschem Beinert, W., Lexikon der katholischen Dogmatik, Verlag Herder, Freiburg im Breisgau 1987).
 7. Beinert, W. – Petri, H., Učení o Marii, MCM, Olomouc 1995, 522 stran (překlad spolu s L. Hipschem Beinert, W. – Petri, H., Handbuch der Marienkunde, Pustet, Regensburg – München 1990).
 8. Görresová, I. F., Syn země: Člověk Teilhard de Chardin. Tři eseje, Refugium, Olomouc 1998, 120 stran, ISBN 80-86045-07-2 (překlad Görres, I. F., Sohn der Erde: Der Mensch T. de Chardin, J. Knecht, Freiburg i. B. 1976).
 9. Maréchal, J., Výbor z filozofického díla, Refugium, Olomouc 1996, 27102, ISBN 80– 901957–9-2 (extrakt: překlad Maréchal, J., Das Dynamische in der menschlichen Erkenntnis. Bonn, 19391940, sv. 2).
 10. Lotz, J. B., Josef Maréchal, in Maréchal, J. Výbor z filozofického díla, Refugium, Olomouc 1996, s. 126, ISBN 80–901957–9-2 (překlad Lotz, J. B., Christliche Philosophie im katholischen Denken des 19. und 20. Jahrhunderts, Styria, Graz 1988, s. 453469).
 11. Teilhard de Chardin, P., Slova víry, Refugium, Olomouc 2001, 71 stran, ISBN 80-86045-70-6 (překlad Teilhard de Chardin, Worte des Glaubens, Herder, Freiburg im Breisgau 1976).

Ostatní odborné práce (hesla ve slovníku)

 1. Gabriel, J. (ed.), Slovník českých spisovatelů, Masarykova univerzita, Brno 1993, ISBN 80-210-1840-2. Hesla: Kajpr, A.; Konečný, F.; Kořínek, A.; Lepka, A.; Němec, F.; Nemeškal, P.; Řezáč, J.; Silva-Tarrouca K.; Smrž, J.; Šilhan, F.; Vojtek, F., aj.
 2. Farrugia, E. G., Encyklopedický slovník křesťanského Východu, Refugium, Olomouc 2008, ISBN: 978-80-7412-019-0. Hesla „T. G. Masaryk“, „A. C. Stojan“, „Východní a západní komplementarita“, in, s. 575577, 851853, 961963.

Překlady článků

 1. Chardin, T. De, Jak hlásat evangelium dnes, in Jezuité, č. 3, s. 2-5 (překlad Chardin, T. De, La parole attendue, in Note pour servir a des temps nouveaux, Cahiers P. T. Chardin, č. 4, Cerf, Paris 1954).
 2. Lullus, R., Ars armativa, in Jezuité, 1996, č. 6, s. 1516 (překlad Lullus, R., Ars armativa, Studium, München 1995, s. 211213).
 3. Rahner, K., Osobní vztah křesťana k Ježíši Kristu, in Teologický sborník, 2001, č. 4, s. 44-48 (překlad Rahner, K., Grundkurs des Glaubens, Herder, Freiburg im Breisgau 1976, s. 221226).
 4. Ruppert, H. J., Swedenborg a New Age, in Aa.Vv., Od Sofie k New Age, Refugium, Olomouc 2001, s. 97100. ISBN 80-860045-68-4 (překlad z rukopisu).

Recenze

 1. Bonaventura, De triplici via, in Orientalia Christiana Analecta, 1995, č. 4, s. 232233.
 2. Bunge, G., Der andere Paraklet, in Orientalia Christiana Analecta, 1995, č. 4, s. 233234.
 3. Przywara, E., Modlitby tohoto věku, in Teologické texty, (17) 2006, č. 3., s. 165166. ISSN 0862-6944.
 4. Braunsteiner, G., Christian Theology of Religions, in Theologická revue, (1–4) 2008 (ročník 77), s. 502–503, ISSN 1211–7617.
 5. Bianchi, E., Klíčové pojmy křesťanské spirituality, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2009, 197 stran, ISBN 978-8070953265, in Studia theologica, ISSN 1212-8570, s. 98.
 6. Sládek, K., Vladimír Solovjov: mystik a prorok, Refugium, Olomouc 2009, ISBN 978-80-7412-3, in Teologické texty (1) 2010, s. 54–55, ISSN 862-6944.
 7. Braunsteiner, G., Domov ako priestor (ed. Eva Naništová a kol.), Typi Universitatis Tyrnaviensis, Trnava 2008, v rozmezí stran 37–96, ISBN 978-80-7162-710-4, in Teologické texty (2) 21 2010, ISSN 862-6944, s. 107–109.
 8. Vrána, K. – Havel, V., Poslání a pokušení slova, Trinitas, Svitavy 2009, 84 stran, ISBN 978-80-86775-47-6, in Teologické texty 2, 21 (2010), s. 107.
 9. Eminger, Z., Domov. Paměť, přítomnost a zaslíbení, Dauphin, Praha 2010, ISBN 978-80-7272-225-9, in Teologické texty (1) 22 2011, ISSN 862-6944, s. 55–56.
 10. Naldoniová, L., Erós a jeho metamorfózy, Universitas Ostraviensis Facultas Philosophica, Ostrava 2010, ISBN 978-80-7368-840-0, in Teologické texty (1) 22 2011, ISSN 862-6944, s. 56.
 11. Sládek, K., Nikolaj Losskij: obhájce mystické tradice, Pavel Mervart, Červený Kostelec 2012, in AA.Vv., Velehradské dialogy I., Refugium, Olomouc 2013, ISSN 1804-3372, ISBN 978-80-7412-133-3, s. 307–316.
 12. Cemus, P. (ed.), Bohemia jesuitica 1556–2006, Karolinum, Praha 2010, 1512 stran, ISBN 978-80-246-1755-8, in Teologické texty (2) 26 2015, ISSN 0862-6944, s. 108109.

Ohlasy

 1. Coreth, E., Lizenziaten im Jahre 1993, in Zeitschrift für Theologie, 1993 (CXV), s. 505, citováno: Francisco Suarez mit Rücksicht auf dem böhmischen Raum (licenciátní práce na Innsbrucké univerzitě).
 2. Říha, K. Josef Maréchal. Výbor z filosofického díla (podle Eugena Wingendorfa), Teologické texty, 1997, č. 6, s. 213-214, citováno: Maréchal, J. Výbor z filozofického díla, Refugium, Olomouc 1996, s. 27102, ISBN 80-901957-9-2 (překlad Maréchal, J. Das Dynamische in der menschlichen Erkenntnis, Bonn, 1939–1940, sv. 2).
 3. Pet, E., Pojetí krásy u Tomáše ze Štítného a sv. Tomáše Akvinského, in Česká literatura, 6 (1996), s. 557–564, citováno Synergie fakult na současné univerzitě. Z pohledu Teologické fakulty, in Dialog XXI, 1995, č. 4, s. 2428.
 4. Karfíková, L., Slovník katolické dogmatiky, in Teologické texty, 1995, č. 2, s. 69, citováno: Beinert, W., Slovník katolické dogmatiky, MCM, Olomouc 1994, 477 s. (překlad spolu s L. Hipschem: Beinert, W., Lexikon der katholischen Dogmatik, Herder, Freiburg im Breisgau 1987).
 5. Ambros, P., Ignaciánská modlitba, in Studia theologica, 2001, č. 5, s. 14-26, citováno: Einige Anregungen für eine Exerzitien – Auswerung, in Canisius Haus, 1997, č. 3, s. 229230.
 6. Ambros, P., Karl Rahner: Rozjímání podle exercicií sv. Ignáce, in Studia theologica, 2001, č. 5, s. 66-68, citováno: Předmluva, in Rahner, K. Rozjímání podle Exercicií sv. Ignáce, Refugium, Olomouc 2001, s. 5-6. ISBN 80-86045-63-3.
 7. Ambros, P., Úloha teologie a teologických fakult v poslání soudobé univerzity, in Studia theologica, 2000, č. 2, s. 1-10, citováno: Synergie fakult na současné univerzitě. Z pohledu Teologické fakulty, in Dialog XXI, 1995, č. 4, s. 2428.
 8. Dvořák, J., Bibliografie českých překladů filosofické literatury, in Störig, H. J., Malé dějiny filosofie, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2000, s. 594-630, citovány překlady: Kraml, Maréchal, Göressová.
 9. Ambros, P., Čeští jezuité – filozofové, in Jezuité, 1999, č. 1, s. 8, citováno: Gabriel, J., Slovník českých spisovatelů, Masarykova univerzita, Brno 1993, ISBN 80-210-1840-2 (příslušná hesla).
 10. Štampach, O., Anotace, in Salve (VI) 1996, s. 47, citováno: Beinert, W. – Petri, H., Učení o Marii (Handbuch der Marienkunde, Verlag Pustet 1990), MCM, Olomouc 1995, 522 s.
 11. Csontos, L., Anotace, in Viera (XII) 2002, č. 3, s. 306, citováno: Metafyzika světla jako meta-metafyzika Světla. „Je Tón více než tón“?, in Studia theologica, 2002, č. 3, s. 3037.
 12. Beránek, J., Pierre Teilhard de Chardin, Slova víry, in Anno domini, květen 2002, s. 28, recenze překladu: Chardin, P. T. de, Slova víry, Refugium, Olomouc 2001.
 13. Ambros, P., Základy rodinné pastorace, in Teologické texty, č. 1 2002, s. 17, citováno: Leoš Janáček a žena, in Aa.VV., Otázky české spirituality, Refugium, Olomouc 2001, s. 6468.
 14. Aa.VV., Školící dopisy, 1.-9, Mary Ward, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2001, s. 125, ISBN 80-7192-342-7, citováno: Görresová, I. F., Člověk Teilhard de Chardin. Syn Země, Refugium, Olomouc 1998, s. 58.
 15. Balcárek, P., Předmluva k „Michelina Tenace, Úvod do myšlení V. Solovjova – Solovjov, V., Krása v přírodě, Obecný smysl umění, Smysl lásky, in Studia theologica, 2002, č. 3, s. 76.
 16. Aa.VV., Dějiny jezuitského konviktu v Olomouci. Sídlo uměleckého centra UP v Olomouci. Univerzita Palackého, Olomouci 2002, s. 13, ISBN 80-244-0521-0, citováno: Altrichter, M. – Togner, M. – Hyhlík, V., Univerzitní chrám Panny Marie Sněžné, Historická společnost Starý Velehrad, Velehrad 2000, ISBN 80-86157-01-6.
 17. Aa.VV., Olomouc, Malé dějiny města, Univerzita Palackého v Olomouc, 2002, s. 370, ISBN 80-244-0493-1, citováno: Altrichter, M. – Togner, M. – Hyhlík, V., Univerzitní chrám Panny Marie Sněžné, Historická společnost Starý Velehrad, Velehrad 2000, ISBN 80-86157-01-6.
 18. Suchánek, V., Topografie transcendentních souřadnic filmového obrazu, Univerzita Palackého, Olomouc 2002, s. 80, citováno: Muck, O., Výběr textu k teodiceji, MCM, Olomouc 1993 (překlad).
 19. Suchánek, V., Topografie transcendentních souřadnic filmového obrazu, Univerzita Palackého, Olomouc 2002, s. 78, citováno: Muck, O., Metafyzika, MCM, Olomouc 1993 (překlad).
 20. Ambros, P., Pastorace a recepce koncilu, in Teologické texty, 2003, roč. 14, č. 1, s. 8, citováno: Metoda narativní teologie: „Porozumění nastává až po události“, in Studia theologica (12), in Ambros, P., Pastorace a recepce koncilu, in Teologické texty, 2003, roč. 14, č. 1, s. 8.
 21. Plasienková, Z., Videnie sveta vo filozofii Vladimira Soloviova a Teilharda de Chardin, in Kresťanská spoločnosť a kultúra vo filozofii Vladimíra Sergejeviča Soloviova. Zborník z vedeckej konferencie 8. marca 2003 při príležitosti 150 výročia jeho narodenia. Košice 2003, s. 83n, citováno: K české „teilhardiáně“, in Rideau, É., Myšlení Teilharda de Chardin, Refugium, Olomouc 2001, s. 715.
 22. Špidlík, T., Recenze: »Duchovní« a »duševní«. Příspěvek z pohledu teologie narativní, Refugium, Olomouc 2003, in Studia theologica, 2003, č. 13, ISSN 1212-8570, s. 8182.
 23. Mádr, O., Recenze, in Teologické texty 15 (2004), s. 43, citováno: »Duchovní« a »duševní«. Příspěvek z pohledu teologie narativní, Refugium, Olomouc 2003, ISBN 80-86715-02-7, 378 s.
 24. Recenze, in Teologická reflexe 2004, (1), s. 107, citováno: »Duchovní« a »duševní«. Příspěvek z pohledu teologie narativní, Refugium, Olomouc 2003, ISBN 80-86715-02-7, 378 s.
 25. Ambros, P., Život svaté Melánie, in Špidlík, T., Svatá Melánie. Úsvit nových dějin, Refugium, Olomouc 2004, s. 6, citováno: Jak číst životopisy svatých. Uvedení do duchovní četby, in Cincialová, L. (ed.), Četba v procesu formace, CMTF UP – Refugium, Olomouc 2003, s. 71.
 26. Ambros, P. Život svaté Melánie, in Špidlík, T., Svatá Melánie. Úsvit nových dějin, Refugium, Olomouc 2004, s. 6, citováno: Metoda narativní teologie, in Studia theologica, 2004, č. 2, s. 6566.
 27. Mádr, O., Recenze, in Teologické texty 15 (2004), s. 175, citováno: Mluvíme s idejemi, anebo s člověkem?, in Aa.Vv., Studijní texty ze spirituální teologie I. Axiomy duchovního života, Refugium, Olomouc 2003, ISBN 80-86045-98-6, s. 821.
 28. Ambros, P. Reinkarnace a eschatologie, in Losskij, N., O. Nauka o reinkarnaci, Refugium, Olomouc 2004, ISBN 80-86715-29-9, s. 9, citováno: Nezotročitelnost zakoušené ideje, in Losskij, N., O. Dějiny ruské filosofie, Refugium, Olomouc 2004, ISBN 80-86715-26-4.
 29. Nejeschleba, T., Recenze, in Studia neoaristotelica 2004 (1-2), ISSN 1214-8407, citováno: V archivu vane také duch, in Jansen, B., Jezuité v přírodních vědách a ve filosofii 17. a 18. století, Refugium, Olomouc 2004, ISBN 80-86715-18-3, s. 195199.
 30. Mádr, O., Recenze, in Teologické texty, 2004, č. 5 (15), s. 219, citováno: Görresová, I. F., Člověk Teilhard de Chardin. Syn Země (překlad a předmluva Altrichter).
 31. Suchánek, V., A vdechl duši živou…, Olomouc 2004, ISBN 80-902798-6-4, citováno: Altrichter, M., »Duchovní« a »duševní«. Příspěvek z pohledu teologie narativní, Refugium, Olomouc 2003, s. 299.
 32. Hanuš, J., Teilhard de Chardin v Čechách a na Moravě, in Teologie a společnost (III. ročník). Brno 2/ 2005, ISSN 1214-0740, citováno: K české teilhardiáně, in Myšlení Teilharda de Chardin, Refugium, Olomouc 2001, s. 11.
 33. Plašienková, Z., Na cestě s Teilhardom de Chardin ISBN 80-7141-465-4, Trnava, Dobrá kniha 2005, citováno: K české teilhardiáně, in Rideau, É., Myšlení Teilharda de Chardin, Refugium, Olomouc 2003, s. 126n.
 34. Hanuš, J., Tradice českého katolicismu ve 20. století Brno, CDK, 2005, s. 235, citováno: K české teilhardiáně, in Rideau, É., Myšlení Teilharda de Chardin, Refugium, Olomouc 2001, s. 11.
 35. Ambros, P. Harmonizace lidové religiozity a liturgie, Teologické texty, 2005, č. 5, s. 201, ISSN 0862-6944, citováno: Osoba-osobnost-osobitost, Refugium, Olomouc 2001, s. 192.
 36. Čornejová, I. – Richterová, A. (ed), Jezuité a Klementinum (ed), Národní knihovna, Praha 2006; citováno: Velehrad – filologoi versus filosofoi, in Aa.Vv., Velehrad – filologoi versus filosofoi. Příspěvek spirituální teologie k 800letému výročí, Refugium, Olomouc 2005, ISBN 80-86715-47-7, s. 28.
 37. Čornejová, I. – Richterová, A. (ed), Jezuité a Klementinum (ed), Národní knihovna, Praha 2006; citováno: Aa.Vv., Mají jezuité vlastní morálku? Studie o Franciscu Suárezovi (1548-1617), právníkovi, filosofovi a teologovi, Refugium, Olomouc 2004, ISBN 80-86715-23-X, s. 152.
 38. Pospíšil, C. V., Recenze: Aa.Vv., Velehrad. Filologoi – filosofoi, in Teologické texty, 2/2006; ISSN 0862-6944, s. 110.
 39. Moravčíková, M., Náboženstvo a politika na starom kontinente. Soľ zeme alebo privátne záležitosti?, in Viera a život, 16/4 (2006), s. 59; citováno: Görresová, I. F., Syn země, Teilhard de Chardin Refugium, Olomouc 1996.
 40. Sládek, K., Pohled na teorii evoluce očima Vladimíra Solovjova, in Theologická revue, s. 180; citováno: Solovjov, V., Kritika abstraktních principů, Refugium, Olomouc 2003, s. 235.
 41. Ambros, P., Dědici a tvůrci. Jezuité v Českých zemích v letech 1851-2005, in Teologické texty (17) 2006, č. 3., s. 128, ISSN 0862-6944; citováno: Aa.Vv., Velehradfilologoi versus filosofoi, in Aa.Vv., Velehrad – filologoi versus filosofoi. Příspěvek spirituální teologie k 800letému výročí, Refugium, Olomouc 2005, ISBN 80-86715-47-7, s. 28.
 42. Mühlberger, J., Dějiny německé literatury v Čechách 1900-1939, Kaiserová, Ústí nad Labem 2006, s. 355, ISBN 80-86971-11-2, citováno: Görresová, I. F., Syn země – člověk Teilhard de Chardin, Refugium, Olomouc 1996.
 43. Letz, J., Kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy, I. Personalistické metafyziky, Typi Universitatis Tyrnaviensis, Bratislava 2006, 358 s., ISBN 80-8082-059-7, citováno více titulů.
 44. Glanc, T., Vzdát se všech opěrných bodů, in Lidové noviny, 7. července 2007, citováno: předmluva k Šestov, L., Athény a Jeruzalém, Refugium, Olomouc 2006.
 45. Bujko, P., Divoká krása: Gerard Manley Hopkins SJ, in Teologické texty číslo 3 (18) 2007, s. 145-148, ISSN 0862-6944, citováno: Hopkins, M. G., Svíce uvnitř, Refugium, Olomouc 2002, ISBN 80-86045-79-X, s. 5-12.
 46. Ambros, P. Tomáš Špidlík, in Viera a život, (5) 2007, s. 33n, citováno: Aa.Vv., Velehrad. Filologoi – filosofoi, Refugium, Olomouc 2002, ISBN 80-86045-79-X, s. 86-89.
 47. Ambros, P., Hermeneutika kontinuity a diskontinuity, in Teologické texty číslo 4 (18) 2007, s. 175, ISSN 0862–6944, citováno: Ratzinger versus Rahner? in Teologické texty, 2005, č. 5., s. 185–190.
 48. Sládek, K., Solovjovoská bádání v českém prostředí, in Studia theologica číslo 3 (9) 2007, s. 31n, ISSN 1212-8570, citováno: Kultura pojmové námahy a abstrakce bez vztahovosti, in Solovjov, V., Filosofické základy komplexního vědění, Refugium, Olomouc 2001, s. 5–13.
 49. Pospíšil, C. V., Jako na nebi, tak i na zemi. Náčrt trinitární teologie, Karmelitánské nakladatelství, Krystal OP, 2007, s. 237, 352, 554, citováno: Příručka spirituální teologie, Refugium, Olomouc 2007.
 50. Ambros, P., První velehradský unionistický kongres v roce 2007, in Poznávanie kultúrného dedičtsva sv. Cyrila a Metoda, Univerzita Konštantina Filozofa, Nitra 2007, s. 203, citováno: Aa.Vv., Filologoi a filosofoi, in Sborník spirituální teologie k 800letému výročí Velehradu, Refugium, Olomouc 2006.
 51. Novotný, V., Katolická teologická fakulta 1939–1990, Karolinum, Praha 2007, s. 471, citováno: Aa.Vv., Otázky české spirituality, Refugium, Olomouc 2001.
 52. Thomas F.O´Meara OP, A Guide to Karl Rahner´s Theology, Liturgical Press, Minnesota 2007, ISBN 978-0-8146-5222-0, citováno: Die Rahner-Rezeption, in Böhmen, in Stimmen der Zeit 2006 (224), s. 196–201, na s. 20.
 53. Letz, J., Kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy, II. Novotomistické metafyziky, Typi Universitatis Tyrnaviensis, Bratislava 2007, 360 s., ISBN 978-80-8082-114-2, citováno více titulů.
 54. Letz, J., Personalistické metafyziky, Typi Universitatis Tyrnaviensis, Bratislava 2007, 360 s. ISBN 978-80-8082-059-0, s. 332, citováno: Aa.Vv., Osoba – osobnost – osobitost, Refugium, Olomouc 2004.
 55. Ambros, P., Úvod k českému vydání, in Aa.Vv., Krása jako východisko pastorální teologie, Refugium, Olomouc 2008, s. 11, citováno: »Duchovní« a »duševní«. Příspěvek z pohledu teologie narativní, Refugium Olomouc 2003.
 56. Komendová, J., Recenze, in Dějiny a současnost, 9/2008, ISSN 0418-5129, s. 45, recenze: Jiří David ze Zdic, Novodobý stav Velké Rusi neboli Moskevska, Refugium, Olomouc 2008.
 57. Ambros, P., Studium křesťanského Východu v českých zemích a na Slovensku, in Kulisz, J., Sens ludzkiej przygody, Rhetos, Warszawa 2008, citováno: »Duchovní« a »duševní«. Příspěvek z pohledu teologie narativní, Refugium, Olomouc 2003, s. 75.
 58. Ambros, P., Svoboda k alternativám. Kontinuita a diskontinuita, Refugium, Olomouc 2008, ISBN 978-80-7412-017-6, citováno: »Duchovní« a »duševní«. Příspěvek z pohledu teologie narativní, Refugium, Olomouc 2003, s. 791, 804.
 59. Pospíšil, C. V., Teologie dějin a česká teologie, in Teologické texty 20 (2009), ISSN 0862–6944, s. 44, citováno: K české teilhardiáně, in Rideau, É., Myšlení Teilharda de Chardin, Refugium – Křesťanská akademie, Olomouc 2001, s. 5–7.
 60. Mikulášek, M., K metodologii duchovědného paradigmatu „techné hermeneutiké“, in Aa.VV., Studia Humanitatis ars hermeneutica, Univeristas Ostravensis, Ostrava 2009, s. 109–114, ISBN 1803-5663, citováno: Aa.VV., Velehrad – filologoi – filosofoi, Olomouc, Refugium 2005, s. 13.
 61. Sládek, K., Vladimír Solovjov: mystik a prorok, Refugium, Olomouc 2009, ISBN 978-80-7412-3, s. 44,45,75,173, citováno: Kultura pojmové námahy a abstrakce bez vztahovosti, in Solovjov, V., Kritika abstraktních principů, Refugium, Olomouc 2003, s. 5–11.
 62. Trávníček, M., Diamantové výztuže nebe in Katolický týdeník 27/28 (XX), s. 12, citováno: Altrichter, M., Vítězný domov, Refugium, Olomouc 2009.
 63. Fassati, T., Recenze, in Universum, 2/2009 (XIX), s. 48, citováno: Jemelka, J. –Karczubová, L. – Altrichter, M., Povstávání doteku. Uchopen v skrytu, Refugium, Olomouc 2008.
 64. Heider, D., Kdo byl František Suárez, Refugium, Olomouc 2009, ISBN 978-80-7412-024-4, citováno: Aa.VV., Mají jezuité vlastní morálku?, Refugium, Olomouc 2004, s. 8,40,64,79,86,91.
 65. Pospíšil, C. V., Ježíš Kristus – Pravda dějin, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2009, s. 26, ISBN 978-80-7195-369-2, citováno: „K české teilhardiáně“, in Rideau, É., Myšlení Teilharda de Chardin, Refugium, Olomouc 2001.
 66. Ambros, P., Recenze Caussade, J.-P., Odevzdanost do Boží prozřetelnosti, in Teologické texty, 3 (20) 2009, s. 163–166, citováno: Altrichter, M., Udílí se poznání tajemství nediskrétnímu?, s. 135–138, in Caussade, J.-P., Odevzdanost do Boží prozřetelnosti, Refugium, Olomouc 2007.
 67. Volf, Z., Vitráže z vytržení, in Host. Měsíčník pro literaturu a čtenáře, 8 (2009), s. 93–94, ISSN 1211–9938, citováno: Jemelka, J. – Karczubová, L. – Altrichter, M., Povstávání doteku. Uchopen v skrytu, Refugium, Olomouc 2008.
 68. Aa.Vv., Jan Jemelka, in Skleník. Kapitoly z dějin olomoucké výtvarné kultury 1969–1989, Muzeum umění, Olomouc 2009, ISBN 978-8087149-35-5, s. 239, citováno: Altrichter, M., Jan Jemelka. Katalog výstavy, Muzeum umění, Kroměříž 1996.
 69. Aa.Vv., Univerzita v Olomouci (1573–2009), Univerzita Palackého, Olomouc 2009, ISBN 978-80-244-2227-5, s. 177, citováno: Altrichter, M. – Togner, M. – Hyhlík, V., Univerzitní chrám Panny Marie Sněžné, Historická společnost Starý Velehrad, Velehrad 2000, ISBN 80-86157-01-6, s. 3-8.
 70. Řehulková, E., Humoresky s otcem Špidlíkem, s. 18, citováno: Altrichter, M., Otec Špidlík mezi námi. Humoresky, Refugium, Olomouc 2010, ISBN 978-80-7412-049-7.
 71. Aa.Vv., Olomoucké baroko. Proměny jednoho města, Muzeum, Olomouc 2010, s. 376, citováno: Altrichter, M. – Togner, M. – Hyhlík, V., Univerzitní chrám Panny Marie Sněžné, Historická společnost Starý Velehrad, Velehrad 2000, ISBN 80-86157-01-6.
 72. Mikulášek, M., K synestézii a penetraci uměleckých forem artefaktu jako „duchovního organismus“, in Aa.VV., Studia humanitatisArs hermeneutica, Ostravská univerzita, Ostrava 2010, ISBN 978-80-7368-800-4, s. 44–46, citováno: »Duchovní« a »duševní«. Příspěvek z pohledu teologie narativní, Refugium, Olomouc 2003, ISBN 80-86715-02-7.
 73. Ambros, P., Křest. Průvodce k obnově křestního vyznání, Refugium, Olomouc 2011, ISBN 978-80-7412-075-6, s. 44, citováno: Altrichter, M., Příručka spirituální teologie, Refugium, Olomouc 2007, ISBN 978-80-88715-00-1.
 74. Mikulášek, M., Via cordis: Ars interpretationis hermeneuticae, in Aa.VV., Universitas Ostraviensis, Ostrava 2011, ISBN 978-80-7368-938-4, citováno: Altrichter, M., »Duchovní« a »duševní«. Příspěvek z pohledu teologie narativní, Refugium, Olomouc 2003, ISBN 80-86715-02-7, s. 15,23–25,59–61,114–116.
 75. Heider, D., Suárez a jeho metafyzika, Filosofia, Praha 2011, ISBN 978-80-7007-328-5, citováno: Altrichter, M., Mají jezuité vlastní morálku? Studie o Franciscu Suárezovi, právníkovi, filosofovi a teologovi, Refugium, Olomouc 2004, ISBN 80-86715-23-X, s. 13.
 76. Ambros, P., Laik a jeho poslání. Mučednictví – svědectví, Refugium, Olomouc 2011, ISBN 978-80-7412-089-3, citováno: Altrichter, M., Ratzinger versus Rahner?, in Teologické texty, 2005, č. 5., s. 185-190, ISSN 0862-6944, s. 132.
 77. Neupauer, E., Filosofie v Byzanci. Dvě metodologické studie, Fakulta filozofické fakulty v Plzni, Plzeň 2011, ISBN 978-80-2610-088-1, s. 68-69; citováno: Dynamický prvek, který bere vážně rozčarování z práce v církvi, in Rahner, K., Dynamický prvek v církvi, Refugium, Olomouc 2007, ISBN 978-80-86715-73-5, s. 17.
 78. Moďoroši, I., Koncept Sofie v kontexte myslenia S. N. Bulgakova, in Slovanská spiritualita a mystika (10), Košice 2011, ISBN 978-80-7141-725-5, s. 137,140; citováno: Sofiologie mezi „benevolentním liberalismem“ a „zodpovědným konzervativismem“, in Bulgakov, S. N. Nevěsta Beránkova, Refugium, Olomouc 2004, ISBN 80-86715-21-3, s. 525.
 79. Špidlík, T., – Ambros, P., Svatí Cyril a Metoděj mezi námi. Vybrané otázky cyrilometodějské tradice. Bibliografie 1990–2011, Refugium, Olomouc 2011, ISBN 978-80-7412-097-8, s. 13, 198. Citováno: Altrichter, M., Velehrad – filologoi versus filosofoi, in Aa.VV., Velehrad – filologoi versus filosofoi. Příspěvek spirituální teologie k 800letému výročí, Refugium, Olomouc, Refugium, Olomouc 205, ISBN 80-86715-47-7.
 80. Špidlík, T.Ambros, P., Svatí Cyril a Metoděj mezi námi. Vybrané otázky cyrilometodějské tradice. Bibliografie 1990–2011, Refugium, Olomouc 2011, ISBN 978-80-7412-097-8, s. 198. Citováno: Altrichter, M., Der Erheber unter Kreuz, in Aa.VV., Velehrad – filologoi versus filosofoi. Příspěvek spirituální teologie k 800letému výročí, Refugium, Olomouc, Refugium, Olomouc 2005, ISBN 80-86715-47-7.
 81. Špidlík, T.Ambros, P., Svatí Cyril a Metoděj mezi námi. Vybrané otázky cyrilometodějské tradice. Bibliografie 1990–2011, Refugium, Olomouc 2011, ISBN 978-80-7412-097-8, s. 216. Citováno: Altrichter, M., Janáček a Velehrad, in Ambros, P., Fórum Velehrad I. Communio ecclesiarum – očištění paměti. Sborník příspěvků z vědeckého semináře (12.–13. března 2007) Katedry pastorální a spirituální teologie CMTF UP a Centra Aletti v Olomouci, Refugium, Olomouc 2007, s. 187–196, ISBN 978-80-86715-74-2.
 82. Krumpolc, E., Po stopách fundamentální teologie v období 1800–2010. Komentovaná bibliografie, Univerzita Palackého, Olomouc 2011, ISBN 978-80-244-2940-3, s. 239. Citováno: Chardin, P. T. De, Slova víry, Refugium, Olomouc 2001, ISBN 80-86045-70-6 (překlad).
 83. Cincialová, M. L., Tajemství Ducha svatého podle Františka z Assisi, Antonína z Padovy a Bonaventury z Bagnoregia, Univerzita Palackého, Olomouc 2012, ISBN 978-80-244-2916-8, s. 13. Citováno: Altrichter, M., »Duchovní« a »duševní«. Příspěvek z pohledu teologie narativní, Refugium, Olomouc 2003, ISBN 80-86715-02-7, s. 109n.
 84. Hudec, P., Zázračně vytrysklý pramen. Sala terrena Velehradského kláštera, Zlínský kraj, Velehrad 2012, s. 7. Citováno: Jemelka, J. – Karczubová, L. – Altrichter, M., Povstávání doteku. Uchopen v skrytu, Refugium, Olomouc 2008, s. 134, ISBN 978-80-7412-13-8.
 85. Pritrská, S., Syndróm vyhorenia a duchovné cvičenia Ignáca z Loyoly, Dobrá kniha, Trnava 2011, ISBN 978-80-7141-713-2, s. 115. Citováno Altrichter, M., Příručka spirituální teologie, Refugium, Olomouc 2007, ISBN 978-80-86715-00-1.
 86. Naldoniová, L., Ruská sofiologie a věčné ženství, Universitas Ostraviensis, Ostrava 2012, ISBN 978-80-7464-128-2, s. 112. Citováno: Altrichter, M., Sofia zjednává jednotu od „lidského“ k „boholidskému“, in Solovjov, V. Filosofické základy komplexního vědění, Refugium, Olomouc 2002, ISBN 80-86045-73-0, s. 512.
 87. Šiler, V., Narativní etika, in Studia humanitatisArs hermeneutica, Metodologie a theurgie. Hermeneutické interpretace IV., Universitas Ostraviensis, Ostrava 2012, ISBN 978-80-7464-161-9, s. 344. Citováno: Altrichter, M., Metoda narativní teologie, in Studia theologica, 2003, č. 12, s. 6267, ISSN 1212-8570, Olomouc.
 88. Moďoroši, I., Recenze O českých teologických současnících, Refugium 2011, ISBN 978-80-7412-086-2, in Viera a život, ročník 23 (1), 2013, s. 8687.
 89. Aa.Vv., Cesty pravoslavné teologie ve 20. století na Západ, CDK, Brno 2012, ISBN 978-807325-290-8, s. 308-309. Citováno: Altrichter, M., Icona Florenskiana, in Florenskij, P., Sloup a opora pravdy, Refugium, Olomouc 2003. ISBN 8086715-10-8, s. 5-29.
 90. Aa.Vv. (ed. Jemelková, S.), Mezi Východem a Západem. Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí, Muzeum umění Olomouc, Olomouc 2013, ISBN 978-80-87149-67-6, s. 232. Citováno: Altrichter, M., Aa.Vv., Velehrad – filologoi versus filosofoi. Příspěvek spirituální teologie k 800letému výročí, Refugium, Olomouc 2005, ISBN 80-86715-47-7.
 91. Ježková, A., Tichá srdce: kláštery a jejich lidé, Práh, Praha, 2013, ISBN: 978-80-7252-436-5. Citováno: Altrichter, M., Aa.Vv., Velehrad – filologoi versus filosofoi. Příspěvek spirituální teologie k 800letému výročí, Refugium, Olomouc 2005, ISBN 80-86715-47-7. Refugium, Olomouc 2012, ISBN 978-80-7412-102-9, s. 441.
 92. Ambros, P., Od evangelizace k základnímu misijnímu poslání tvořivé menšiny, in Teologické texty 3/2013, s. 151–158. Citováno: Altrichter, M., Příručka spirituální teologie, Refugium, Olomouc 2007, ISBN 978-80-86715-00-1.
 93. Netopilová, B., Sen o pozemském ráji v díle Dostojevského, in Teologické texty 4/2013, s. 217. Citováno: Altrichter, M., Příručka spirituální teologie, Refugium, Olomouc 2007, ISBN 978-80-86715-00-1.
 94. Plašienková, Z., Recepcia diel Teilharda de Chardin slovenskými a českými autory, in Aa.VV., Wiara i kultura miejscem dialogu, ISBN 978-83-89781-74-1, Rhetos, Warszawa 2013, s. 125. Citováno: Chardin, P., T. De, Slova víry, Refugium, Olomouc 2001, ISBN 978-80-7412-118-0, překlad M. Altrichter.
 95. Koblížek, J., Pojem společenského souhlasu u Františka Suáreze. O principech politické moci, Refugium, Olomouc 2014, ISBN 978-80-7412-157-9, s. 139. Citováno: Altrichter, M., Jak „jemné“ a „hrubé“ mohou přebývat pospolu, in Aa.Vv., Mají jezuité vlastní morálku? Studie o Franciscu Suárezovi (1548-1617), právníkovi, filosofovi a teologovi, Refugium, Olomouc 2004, ISBN 80-86715-23-X, s. 9-16.
 96. Mikulášek, M., Odysea lidského ducha. Hledání „smyslu“ díla a „pravdy věku“, s. 19, in Aa.Vv., Studia humanitatis, Ars hermeneutica V, Univeristas Ostravensis, Ostrava 2009, ISBN 978-80-7464-456-6. Citováno: Altrichter, M., Velehrad – filologoi versus filosofoi, in Aa.VV., Velehrad – filologoi versus filosofoi. Příspěvek spirituální teologie k 800letému výročí, Refugium, Olomouc 2005, ISBN 80-86715-47-7, s. 33.
 97. Ambros, P., Svátostná pastorace v českém sekulárním kontextu, Refugium, Olomouc 2015, ISBN 978-80-7412-189-0, s. 51. Citováno: Die Rahner-Rezeption in Böhmen, in Stimmen der Zeit, 2006, (3), ISSN 0039-1492, s. 196201.
 98. Černý, M., Recenze, Corethová, A., Pietas Austriaca. Fenomén rakouské barokní zbožnosti, in Český časopis historický, AV ČR, Historický ústav, Praha 2015, roč. 113, č. 2, ISSN 0862https://www.muni.cz/design/_img_cont/spacer.gif -6111, s. 580https://www.muni.cz/design/_img_cont/spacer.gif -582. Citováno: Altrichter, M., Diskrétní dáma s husarskými kousky, in Corethová, A., Pietas Austriaca. O fenoménu rakouské barokní zbožnosti, Refugium, Olomouc 2013, ISBN 978-80-7412-148-7, s. 101–104.
 99. Mazalová, L., Eschatologie v díle Jana Husa, Masarykova univerzita, Brno 2015, s. 360. Citováno: Beinert, W., Slovník katolické dogmatiky, MCM, Olomouc 1994 (Altrichter, překlad).
 100. Ambros, P. (ed.), Nouze, chudoba, bohatství. Výhledy do postrestituční epochy života církví, Refugium, Olomouc 2015, ISBN 978-80-7412-231-6. Citováno: Altrichter, M., Člověk a víra, Refugium, Olomouc 2015, ISBN 978-80-7412-212-5, s. 35.
 101. Ambros, P., Mesianismus, sofiologie a ruské náboženské myšlení 19. a 20. století, Refugium, Olomouc 2015, ISBN 978-80-7412-234-7, s. 46. Citováno: Altrichter, M., Sofiologie mezi „benevolentním liberalismem“ a „zodpovědným konzervativismem“, in Bulgakov, S. N., Nevěsta Beránkova, Refugium, Olomouc 2004, ISBN 80-86715-21-3, s. 525.
 102. Ambros, P., Mesianismus, sofiologie a ruské náboženské myšlení 19. a 20. století, Refugium, Olomouc 2015, ISBN 978-80-7412-234-7, s. 105. Citováno: Altrichter, M., Sofia zjednává jednotu od „lidského“ k „boholidskému“, in Solovjov, V., Filosofické základy komplexního vědění, Refugium, Olomouc 2002, ISBN 80-86045-73-0, s. 512.
 103. Opatrný, D., On the Ethical Aspects of so-called Self-Plagiarism: Or the Technology of Processing the Academic Recyclate, in Caritas et veritas 5, 1 (2015), s. 59. Citováno: Altrichter, M., Několik bodů k etice recenzování, in Teologické texty 3 (2006), s. 160–161.
 104. Michek, J., Tištěné knihy ještě dlouho „přežijí“, in Biblio 5 (2016), s. 13. Citováno: Aa.Vv., Antologie české literatury 20. století k tématům víry, Refugium, Olomouc 2015, ISBN 978-80-7412-220-0.
 105. Kulisz, J. – Dolinský, J. – Csontos, L. (eds.), Zasvätenie do teológie, Dobrá kniha, Trnava 2008, ISBN 9788071416227, s. 307. Citováno: Altrichter, M., 2. »Duchovní« a »duševní«. Příspěvek z pohledu teologie narativní, Refugium, Olomouc 2003, ISBN 80-86715-02-7.
 106. Bauerová, K. – Noble, I. – Parushev, P., Mnohohlas pravoslavné teologie ve 20. století na Západě, CDK, Brno 2016, ISBN 9788073254032, s. 28. Citováno: Altrichter, M., „Řehoř Palama“, in Studijní texty ze spirituální teologie II. Osoba – osobnost – osobitost, Refugium, Olomouc 2004, ISBN 80-86715-32-9, s. 102n.
 107. Ambros, P., Doprovázet, rozlišovat a integrovat. Uvedení do pastorální antropologie, Refugium, Olomouc 2016, ISBN 978-80-7412-255-2, s. 105. Citováno: Altrichter, M., Krátké dějiny křesťanské spirituality, Refugium, Olomouc 2013, ISBN 978-80-7412-132-6, s. 87–88.
 108. Ambros, P., Pastorace mladých. Iniciace k životu nového člověka a utváření jeho životního stylu, Refugium, Olomouc 2016, ISBN 978-80-7412-254-5, s. 108. Citováno: Altrichter, M., Člověk a víra, Refugium, Olomouc 2015, ISBN 978-80-7412-212-5, s. 108.
 109. Smékal, V., Psychologie duchovního života, Cesta, Brno 2017 ISBN 978-80-7295-221-2, s. 54. Citováno: Altrichter, M., »Duchovní« a »duševní«. Příspěvek z pohledu teologie narativní, Refugium, Olomouc 2003, ISBN 80-86715-02-7.
 110. Lexmaulová, A., Ignaciánská spiritualita v díle kard. Tomáše Špidlíka, Refugium, Olomouc 2003, ISBN 978-80-7412-284-2, s. 53, 127. Citováno: Altrichter, M., Tomáš Špidlík e la Provincia ceca della Compagnia di Gesù, in Aa.Vv., Esperiendo cose spirituali in termini spirituali, Refugium, Olomouc 2015, ISBN 978-80-7412-207, s. 58–65.
 111. Karczubová, L., Může být od Hospodina něco „pouze přirozené“? K trinitárnímu personalismu formace svědomí, in Communio 4 (87/2017), ISSN 1211-7668, s. 23. Citováno: Altrichter, M., Deus pro nobis a intimior intimo meo: „skandál“ inkarnace stále trvá. In Tradice Východu a Západu v dialogu. Interkulturní a ekumenicky dialog I. Refugium, Olomouc 2015, s. 137–142.
 112. Janšta, V., Christologické a ekleziologické inspirace v díle Huga Rahnera, Vydavatelství UP, Olomouc 2017, ISBN 978-80-244-5242-5, s. 79. Citováno: Altrichter, M., Die Rahner-Rezeption in Böhmen, in Stimmen der Zeit, 3 (2006), ISSN 0039-1492, s. 196–201.
 113. Hultsch, A., Ein Russe in der Tschechoslowakei Leben und Werk des Publizisten Valerij S. Vilinskij (1901–1955), ISBN 978-3-412-20552-2, Böhlau, Wien 2010, s. 248. Citováno: Altrichter, M., Velehrad – filologoi versus filosofoi. Příspěvek spirituální teologie k 800letému výročí, Refugium, Olomouc 2005, ISBN 80-86715-47-7, s. 26.
 114. Koblížek, J., Joseph Vialatoux o legitimitě politické moci a rezistence. Suareziánská schémata ve francouzském katolicismu, in Studia theologica, 3 (20/2018), ISSN 1212-8570, s. 176. Citováno: Altrichter, M., Mají jezuité vlastní morálku? Studie o Franciscu Suárezovi (1548-1617), právníkovi, filosofovi a teologovi, Refugium, Olomouc 2004, ISBN 80-86715-23-X, s. 9n.
 115. Holý, J., Misie jezuitů v Japonsku očima filmu Mlčení, in Zand, G. – Newerkla, S. M., Jezuitská kultura v českých zemích / Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern, Host, Brno 2018, ISBN 978-80-7577-698-3, s. 435–443. Citováno: Altrichter, M., Víra přichází skrze slyšení, in Jezuité, 1 (2017), s. 6–9, s. 8.
 116. Karczubová, L., Teologie a ekologie, Refugium, Olomouc 2018, ISBN 978-80-7412-312-2, s. 120. Citováno: Altrichter, M., Sofiologie mezi „benevolentním liberalismem“ a „zodpovědným konzervativismem“, in Bulgakov, S. N., Nevěsta Beránkova, Refugium, Olomouc 2004, ISBN 80-86715-21-3, s. 13.
 117. Ambros, P., Od zpovědi ke svátosti smíření Kajícnost – cesta k Božímu milosrdenství a usmíření v době papeže Františka, Refugium, Olomouc 2018, ISBN 978-80-7412-315-3, s. 288,297,298,324. Citováno: Altrichter, M., Spirituální teologie, Refugium, Olomouc 2017, ISBN 978-80-7412-278-1, s. 63n.
 118. Karczubová, L., Filokalická zralost se projevuje jako osobní láska k Dárci krásného – dobrého života, in Filokalie I, Refugium, Olomouc 2019, ISBN 978-80-7412-310-8, s. 542. Citováno: Altrichter, M., Duchovní četba ideje cyrilometodějské, in Aa.Vv., Ignaciánská spiritualita a fenomén kultury. Miscellanea jesuitica V., Refugium, Olomouc 2015, ISBN 978-80-7412-211-8, s. 275–289, s. 275n.
 119. Ambros, P., Manželství a rodina – cesta k plnosti lásky: Amoris laetitia Svatého otce Františka, Refugium, Olomouc 2019, ISBN 978-80-7412-314-6, s. 334. Citováno: Altrichter, M., Žijeme v době papeže Františka, Refugium, Olomouc 2018, ISBN 978-80-7412-289-7, s. 336n.
 120. Sládek, K., The mission of Slavic Christian, in Aa.Vv. The Christian roots of European identity, Mervart, Červený Kostelec 2019, ISBN 978-80-7465-364-3, s. 104. Citováno: Altrichter, M., Velehrad – filologoi versus filosofoi. Příspěvek spirituální teologie k 800letému výročí, Refugium, Olomouc 2005, ISBN 80-86715-47-7, s. 29–56.
 121. Sládek, K., Budoucnost lidí z planety Země: Teologicko-eschatologické eseje o futuristických scifi filmech, In Jablonec nad Nisou 2017, ISBN 978-80-87821-09-1, s. 89. Citováno: Altrichter, M., Specifické otázky z eschatologie, Refugium, Olomouc 2015, ISBN 978-80-7412-233-0, s. 106–109.
 122. Kuchtová, K., Kristocentrizmus v duchovnej skúsenosti Gemmy Galgani, Youcantprint, Vignate 2018, ISBN 978-88-27833-93-3, s. 77. Citováno: Altrichter, M., Úvod do hagiografie. Teologické podněty k odkazu světeckých osobností, Refugium, Olomouc 2014, ISBN 978-80-7412-151-7, s. 24.
 123. Macek, P., Metoděj Habáň: učitel, filosof a svědek dvacátého století, Krystal OP, Praha 2019, s. 178. Citováno: Altrichter, M., K české „theilhardiáně“, in Rideau, É., Myšlení Teilharda de Chardin, Refugium, Olomouc 2001, ISBN 80-86045-74-9, 525, s. 5–15.
 124. Balík, J., S mladými ke Kristu: O umění vést mladé lidi ke smyslu života, Paulínky, Praha 2019, ISBN 978-80-7450-349-8, s. 406. Citováno: Spirituální teologie, Refugium, Olomouc 2017, ISBN 978-80-7412-278-1, s. 464.
 125.  Mikulášek, M., Odysea lidského ducha, Materna – Ostravská univerzita, Ostrava 2020, ISBN 978-80-7465-416-9, s. 261–262,264,267. Citováno: Spirituální teologie, Refugium, Olomouc 2017, ISBN 978-80-7412-278-1, s. 128, 135, 168.
 126. Volf, Z., Zápasy lásky: Nad výběrem ze španělské mystické poezie, in Host: Měsíčník pro literaturu a čtenáře, 6 (2020), s. 102–103, ISSN 1211–9938. Citováno: Uchváceni Tím, kdo ticho dává, in Hrdlička, J., Dotek tvého ticha: Výběr ze španělské mystické poezie, Refugium, Olomouc 2020, ISBN 978-80-7412-369-6, s. 80–96.
 127. Novotný, V., Martyr Christi: P. Adolf Kajpr SJ (1902–1959), Univerzita Karlova, Praha 2020, ISBN 978-80-246-4645-9. Citováno: Novény o otci Adolfu Kajprovi, Refugium, Olomouc 2017, s. 242.
 128. Černý, M., Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup, Masarykova univerzita, Brno 2017, ISBN 978-80-210-8662-3. Citováno: Příručka spirituální teologie, Refugium, Olomouc 2007, ISBN 978-80-86715-00-1, s. 53.
 129. Hrkút, J., Dynamická štruktúra poznávania: Filozofický prínos B. F. Lonergana, Verbum, Ružomberok 2020 ISBN 978-80-561-0812-3. Citováno: »Duchovní« a »duševní«. Příspěvek z pohledu teologie narativní, Refugium, Olomouc 2003, ISBN 80-86715-02-7, s. 90.
 130. Noble, I. – Širka, Z., Kdo je člověk? Teologická antropologie ekumenicky, Karolinum, Praha 2021, ISBN 978-80-246-4779-1. Citováno: Aa.Vv., Studijní texty ze spirituální teologie II. Osoba­ – osobnost – ­osobitost, Refugium, Olomouc 2004, ISBN 978-80-86715-32-9, s. 96.
 131. Noble, I. – Širka, Z., Doctrine od Deification in the Works of Cardinal Tomáš Špidlík and His Pupils, in Theological Anthropology in Ecumenical Perspective, Karolinum, Praha 2019, ISBN 978-80-246-4779-1. Citováno: Spirituální teologie, Refugium, Olomouc 2017, ISBN 978-80-7412-278-1, s. 139.
 132. Ambros, P., Antonín Cyril Stojan: Apoštol všeobecného kněžství, Refugium, Olomouc 2021, ISBN 978-80-7412-412-9. Citováno: 71.     Antonín Cyril Stojan – kreativní prostota vášnivého důvěřivce, in Aa.Vv., Acta VIII. conventus velehradensis anno 2007: K hlubší solidaritě mezi křesťany v Evropě, Refugium, Olomouc 2011, ISBN 978-80-7412-098-5, ISSN 1804-3372, s. 118.
 133. Husák, P., Když rozpínají ruce, dotýkají se temnot, Masarykova univerzita, Brno 2021, ISBN 978-80-210-9792-6. Citováno: Příručka spirituální teologie, Refugium, Olomouc 2007, ISBN 978-80-86715-00-1, s. 116.
 134. Hrdlička, J., Cestou od srdce k srdci, Karmelitánské nakladatelství, Praha 2022, ISBN 978-80-7566-111-1. Citováno: Uchváceni Tím, kdo ticho dává, in Hrdlička, J., Dotek tvého ticha: Výběr ze španělské mystické poezie, Refugium, Olomouc 2020, ISBN 978-80-7412-369-6, s. 148.
 135. Binder, I. – Belšíková, Š., Posvátné umění v nesvaté době, Muzeum umění Olomouc a Ústav pro studium totalitních režimů, Brno 2022, ISBN: 978-80-88103-93-6. Citováno: Povstávání doteku. Uchopen v skrytu, Refugium, Olomouc 2007, ISBN 978-80-7412-13-8, s. 242.

Editorská činnost

 1. Tenace, M., Úvod do myšlení V. Solovjova, Refugium, Olomouc 2000, ISBN 80-86045-55-2, 241 stran.
 2. Rahner, K., Rozjímání podle Exercicií sv. Ignáce, Refugium, Olomouc 2001, ISBN 80-86045-63-3, 281 stran.
 3. Rideau, É., Myšlení Teilharda de Chardin, Refugium, Olomouc 2001, ISBN 80-86045-74-9, 525 stran.
 4. Solovjov, V., Krize západní filosofie, Refugium, Olomouc 2001, ISBN 80-86045-72-2, 197 stran.
 5. Solovjov, V., Filosofické základy komplexního vědění, Refugium, Olomouc 2002, ISBN 80-86045-73-0, 220 stran.
 6. Hopkins, M.-G., Svíce uvnitř, Refugium, Olomouc 2002, s. 5-12, ISBN 80-86045-79-X, 71 stran.
 7. Aa.Vv., Božské Srdce – teologická reflexe, Refugium, Olomouc 2002, s. 172-182, ISBN 80-86045-86-2, 196 stran.
 8. Aa.Vv., Jezuité v historickém přehledu, Refugium, Olomouc 2002, s. 5-6, ISBN 80-86045-83-8, 61 stran.
 9. Aa.Vv., Studijní texty ze spirituální teologie I. Axiomy duchovního života, Refugium, Olomouc 2003, ISBN 80-86045-98-6, 164 stran.
 10. Solovjov, V., Kritika abstraktních principů, Refugium, Olomouc 2003, ISBN 80-86715-03-5, 505 stran.
 11. Arrupe, P., Pokojně v protikladech, Refugium, Olomouc 2002, ISBN 80-86715-08-7, 281 stran.
 12. Colombière, C., Vlastníma očima. Duchovní deník, Refugium, Olomouc 2003, ISBN 80-86715-05-1, 145 stran.
 13. Ignác z Loyoly, Duchovní deník, Refugium, Olomouc 2003, ISBN 80-86715-08-6, 238 stran.
 14. Florenskij, P., Sloup a opora pravdy, Refugium, Olomouc 2003, ISBN 8086715-10-8, 710 stran.
 15. Feldmann, Ch., Friedrich Spee. Procesy s čarodějnicemi, Refugium, Olomouc 2003, ISBN 80-86715-12-4, 246 stran.
 16. Jansen, B., Jezuité v přírodních vědách a ve filosofii 17. a 18. století, Refugium, Olomouc 2004, ISBN 80-86715-18-3, 157 stran.
 17. Bulgakov, S. N., Nevěsta Beránkova, Refugium, Olomouc 2004, ISBN 80-86715-21-3, 643 stran.
 18. Matt, L. – Rahner, H., Ignác z Loyoly, Refugium, Olomouc 2004. ISBN 80-86715-19-1, 338 stran.
 19. Faber, P., Krátký život, dlouhé cesty, Refugium, Olomouc 2004. ISBN 80-86715-25-6, 303 stran.
 20. Losskij, N. O., Dějiny filosofie, Refugium, Olomouc 2004, ISBN 80-86715-26-4, 663 stran.
 21. Neufeld, K. H., Karl a Hugo Rahnerové, Refugium, Olomouc 2004, ISBN 80-86715-31-0, 556 stran.
 22. Aa.Vv., Studijní texty ze spirituální teologie II. Osoba – osobnost – osobitost, Refugium, Olomouc 2004, ISBN 80-86715-32-9, 260 stran.
 23. Vyšeslavcev, B., Etika proměněného erotu, Refugium, Olomouc 2005, ISBN 80-86715-35-3, 207 stran.
 24. Chardin, P. T. De, Svatá Hmota, Refugium, Olomouc 2005, ISBN 80-86715-43-4, 175 stran.
 25. Aa.Vv., Velehrad – filologoi versus filosofoi. Příspěvek spirituální teologie k 800letému výročí, Refugium, Olomouc 2005, ISBN 80-86715-47-7, 290 stran.
 26. Ignác z Loyoly, Souborné dílo, Refugium, Olomouc 2005, ISBN 80-86715-42-63, 460 stran.
 27. Berďajev, N., Vlastní životopis, Refugium, Olomouc 2005, ISBN 80-86715-47-7, 338 stran.
 28. Solovjov, V., Teoretická filosofie, Refugium, Olomouc 2006, ISBN 80-86715-49-3, 117 stran.
 29. Aa.Vv., Co si myslíme o jezuitech? (Odpovědi na anketu k 450letému výročí příchodu jezuitů to českých zemí), Refugium, Olomouc 2006, ISBN 80-86715-50-7, 140 stran.
 30. Prini, P., Antonio Rosmini. Od nepřijetí k uznání, Refugium, Olomouc 2006, ISBN 80-86715-53-1, 247 stran.
 31. Enn, J., Exercicie a Písmo svaté, Refugium, Olomouc 2006, ISBN 80-86715-60-4, s. 9-11, 92 stran.
 32. Losev, A., F., Hudba jako předmět logiky, Refugium, Olomouc 2006, ISBN 80-86715-63-9, 230 stran.
 33. Šestov, L., Athény a Jeruzalém, Refugium, Olomouc 2006, ISBN 80-86715-69-8, 550 stran.
 34. Papasogli, G., Rebel Boží: Alois Gonzaga, Refugium, Olomouc 2007, ISBN 80-86715-66-3, 236 stran.
 35. Rahner, K., Dynamický prvek v církvi, Refugium, Olomouc 2007, ISBN 978-80-86715-73-5, 206 stran.
 36. Delp, A., Tragická existence, Refugium, Olomouc 2007, ISBN 978-80-86715-80-3, 155 stran.
 37. Andreotti, G., Matteo Ricci. Jezuita v Číně, Refugium, Olomouc 2007, ISBN 978-80-86715-82-7, 98 stran + přílohy.
 38. Nadal, J., Duchovní cesta (Deník), Refugium, Olomouc 2007, ISBN 978-80-86715-83-4, 232 stran + přílohy
 39. Šestov, L., Noc v Getsemanech. Pascalova filosofie, Refugium, Olomouc 2007, ISBN 978-80-86715-84-1, stran 86.
 40. Brodrick, J., Robert Bellarmino. Kardinál a inkvizice, Refugium, Olomouc 2007, ISBN 978-80-86715-85-8, stran 303 + přílohy.
 41. Jiří David ze Zdic, Život svatého poustevníka Vintíře, Refugium, Olomouc 2007, ISBN 978-80-86715-96-4, stran 143.
 42. Jiří David ze Zdic, Novodobý stav Velké Rusi neboli Moskevska, Refugium, Olomouc 2007, ISBN 978-80-86715-96-4, stran 143.
 43. Novotný, J., Události ze života P. Martina Středy SJ, Refugium, Olomouc 2008, ISBN 978-80-86715-91-9, 30 stran.
 44. Pitrun, B., Jadrné memento, Refugium, Olomouc 2008, ISBN 978-80-86715-98-8, 435 stran.
 45. Aa.Vv., Miscellanea jesuitica, I., Odvaha k mezerám, Refugium, Olomouc 2008, ISBN 978-80-86715-99-5, 223 stran.
 46. Iljin A. I., Hegelova filosofie jako nauka o konkrétnosti Boha a člověka, Refugium, Olomouc 2008, ISBN 978-80-7412-000-8, 654 stran.
 47. Beyerová, D., Simone Weilová. Filosofka – odborářka – mystička, Refugium, Olomouc 2008, ISBN 978-80-7412-003-9, 178 stran.
 48. Southwell, R., Hořící dítě a jiné básně, Refugium, Olomouc 2008, ISBN 978-80-7412-010-7, 96 stran.
 49. Sládek, K., Vladimír Solovjov: mystik a prorok, Refugium, Olomouc 2009, ISBN 978-80-7412-3, 191 stran.
 50. Heider, D., Kdo byl František Suárez?, Refugium, Olomouc 2009, ISBN 978-80-7412-024-4, 114 stran.
 51. Héronniere, É. de la, Teilhard de Chardin, Mystika přerodu, Refugium, Olomouc 2009, ISBN 978-80-7412-036-7, 252 stran.
 52. Aa.Vv., Miscellanea jesuitica, II., Od události k ideji, Refugium, Olomouc 2009, ISBN 978-80-7412-031-2, 399 stran.
 53. Aa.Vv., Archanděl Michael. Dynamický obhájce života, Refugium, Olomouc 2009, ISBN 978-80-7412-033-6, 630 stran.
 54. Clément, O., Duchovní průvodce pro naši dobu, Refugium, Olomouc 2010, ISBN 978-80-7412-045-9, 119 stran.
 55. Aa.Vv., Studijní texty ze spirituální teologie IV. Duchovní život a kerygma, Refugium, Olomouc 2010, ISBN 978-80-7412-048-0, 149 stran.
 56. Škarek, L., Co bylo po zrušení Tovaryšstva Ježíšova? Životopis Josefa Pignatelliho SJ, Refugium, Olomouc 2010, ISBN 978-80-7412-053-4, 346 stran.
 57. Ivanov, V., Subjekt a kosmos, Refugium, Olomouc 2010, ISBN 978-80-7412-046-6, 573 stran.
 58. Spengler, T., Rabanus Maurusučitel Německa. Lze kněžím svěřit výchovu mladého člověka?, Refugium, Olomouc 2010, ISBN 978-80-7412-061-9, 136 stran.
 59. Heinrich, J. B., Joseph Görres, Lze smířit politiku a víru? Refugium, Olomouc 2010, ISBN 978-80-7412-060-2, 64 stran.
 60. Aa.Vv., Od události k ideji. Miscellanea jesuitica III., Refugium, Olomouc 2010, ISBN 978-80-7412-059-6, ISSN 1804-3380, 228 stran.
 61. Rosmini, A., Umučení Ježíše Krista, Refugium, Olomouc 2011, ISBN 978-80-7412-068-8, 84 stran.
 62. Pavlík, J., Vzpomínky na zemřelé jezuity, narozené v Čechách, na Moravě a v moravském Slezsku od roku 1814, Refugium, Olomouc 2011, ISBN 978-80-7412-067-1, 798 stran.
 63. Aa.Vv., Studijní texty ze spirituální teologie V., Duchovní život a liturgie, Refugium, Olomouc 2011, ISBN 978-80-7412-076-3, 397 stran.
 64. Iriarte, L., Svatá Veronika Giuliani. Závrať z Boží lásky, Refugium, Olomouc 2011, ISBN 978-80-7412-082-4, 87 stran.
 65. Lazzari, F. DE, Eucharistický život svaté Kláry, Refugium, Olomouc 2011, ISBN 978-80-7412-081-7, 59 stran.
 66. Iriarte, L., Florida Cevoli. Následovnice sv. Veroniky Giuliani, Refugium, Olomouc 2011, ISBN 978-80-7412-085-5, 158 stran.
 67. Bulgakov, S. N., Beránek Boží, Refugium, Olomouc 2011, ISBN 978-80-7412-094-7, 504 stran.
 68.  Aa.Vv., Studijní texty ze spirituální teologie VI. duchovní život a fenomén napomínání (correctio fraterna), Refugium, Olomouc 2012, ISBN 978-80-7412-103-3 a ISSN 1804-3356,166 stran, edice Studijní texty, svazek 47.
 69. Škarek, L., Alfons Rodriguez. Mystik z Mallorky (1531–1617), Refugium, Olomouc 2012, ISBN 978-80-7412-103-6, 207 stran.
 70. Hoffmann, H., Svatá Hedvika Slezská, Refugium, Olomouc 2012, ISBN 978-80-7412-106-7, 71 stran.
 71. Troncarelli, F., Jáchym z Fiore (cca 1135–1202). Život, názory a dílo, Refugium, Olomouc 2012, ISBN 978-80-7412-109-8, 86 stran.
 72. Morawski, J., Teorie hudby ve středověku, Refugium, Olomouc 2012, ISBN 978-80-7412-110-4, 160 stran.
 73. Aa.Vv., Studijní texty ze spirituální teologie VII. Texty mystiků v dějinách spirituality, Refugium, Olomouc 2012, ISBN 978-80-7412-115-9 a ISSN 1804-3356, 329 stran.
 74. Gottwald, C., Nová hudba jako spekulativní teologie, Refugium, Olomouc 2012, ISBN 978-80-7412-117-3, 189 stran.
 75. Hrdlička, J., Mezi setbou a žní. Slovesné umění a krásná literatura v rodinné katechezi, Refugium, Olomouc 2012, ISBN 978-80-7412-116-6, 117 stran.
 76. Rahner, H., Ignác z Loyoly a dějinné pozadí jeho spirituality, Refugium, Olomouc 2012, ISBN 978-80-7412-119-7, 110 stran.
 77. Martelet, G., Teilhard de Chardin, prorok Krista vždy většího, Refugium, Olomouc 2012, ISBN 978-80-7412-118-0, 254 stran.
 78. Aa.Vv., Studijní texty ze spirituální teologie VIII. Chvála slávy: podněty k duchovnímu životu, Refugium, Olomouc 2012, ISBN 978-80-7412-122-7 a ISSN 1804-3356, 294 stran.
 79. Stelladorová, M., Svatá Lucie: mučednice, Refugium, Olomouc 2012, ISBN 978-80-7412-121-0, ISBN 978-80-7412-121-0, 184 stran.
 80. Cioffari, G., Svatý Mikuláš z Bari, Refugium, Olomouc 2012, ISBN 978-80-7412-120-3, 120 stran.
 81. Aa.Vv., Studijní texty ze spirituální teologie IX. O Duchu Svatém a svátosti biřmování, Refugium, Olomouc 2012, ISBN 978-80-7412-123-4 a ISSN 1804-3356, 245 stran.
 82. Aa.Vv., Adventní kázání. Výběr z německy sepsaných textů kazatelů od počátků 19. století až k současnosti. Refugium, Olomouc 2013, ISBN 978-80-7412-130-5, 175 stran.
 83. Godefroy, K., Svatá Klotylda (474–545): královna mezi úzkostí a něhou, Refugium, Olomouc 2013, ISBN 978-80-7412-134-0, 107 stran.
 84. Meinrad, W., Varhany. Co o nich soudí význační lidé, Refugium, Olomouc 2013, ISBN 978-80-7412-142-5, 129 stran.
 85. Rupert z Deutzu, Bůh je dobrý. De voluntate Dei. De omnipotentia Dei, Refugium, Olomouc 2013, ISBN 978-80-7412-140-1, 111 stran.
 86. Ambros, P., Základní služby církve v české sekulární společnosti, Refugium, Olomouc 2013, ISBN 978-80-7412-141-8, 222 stran.
 87. Sertorius, L., Kateřina z Janova (1447–1510). Životopis a duchovní podoba jejího díla, Refugium, Olomouc 2013, ISBN 978-80-7412-138-8, 212 stran.
 88. Koláček, J., František Borgiáš. Z vévody jezuitou, Refugium, Olomouc 2014, ISBN 978-80-7412-154-8, 175 stran.
 89. Anonyumus, Svatý Leopold. Ochránce Rakouska, Refugium, Olomouc 2014, ISBN 978-80-7412-155-5, 127 stran.
 90. Zatloukal, S., Hledání tajemství ženy. Duchovní podněty Marie Terezy Porcile Santiso, Refugium, Olomouc 2014, ISBN 978-80-7412-156-2, 54 stran.
 91. Koblížek, J., Pojem společenského souhlasu u Františka Suáreze. O principech politické moci, Refugium, Olomouc 2014, ISBN 978-80-7412-157-9, 142 stran.
 92. Iriarte, L., Blahoslavená Marie Anděla Astorch. Klariska kapucínka (1592–1665), Refugium, Olomouc 2014, ISBN 978-80-7412-164-7, 127 stran.
 93. Stabińska, J., Svatá Hedvika z Anjou. Královna a patronka Polska, Refugium, Olomouc 2014, ISBN 978-80-7412-158-6, 191 stran.
 94. Gertruda z Helfty (1256–1302), Posel božské lásky, Refugium, Olomouc 2014, ISBN 978-80-7412-160-9, 387 stran.
 95.  Kanisius, P., Život a podivuhodné činy opata Fridolína, Refugium, Olomouc 2014, ISBN 978-80-7412-162-3, 114 stran.
 96. Aich, J. A., Svatý Leonard, mocný ochránce lidu, Refugium, Olomouc 2014, ISBN 978-80-7412-161-6, 71 stran.
 97. Copleston, F., Dějiny filosofie. I. Řecko a Řím, Refugium, Olomouc 2014, ISBN 978-80-7412-167-8, 704 stran.
 98. Felten, J., Robert Grosseteste – biskup z Lincolnu. Příspěvek k církevním a kulturním dějinám 13. století, Refugium, Olomouc 2014, ISBN 978-80-7412-187-6, 131 stran.
 99. Hronek, M., Ludwig van Beethoven. Poselství génia, Refugium, Olomouc 2014, ISBN 978-80-7412-185-2, 111 stran.
 100. Tectander, G., Dobrodružná cesta přes Rusko do Persie v letech 1602–1604, Refugium, Olomouc 2014, ISBN 978-80-7412-186-9, 119 stran.
 101. Lambert, W., Franz von Baader a jeho filosofie modlitby, Refugium, Olomouc 2014, ISBN 978-80-7412-168-5, 568 stran.
 102. Andresová, H., Král a duha, Refugium, Olomouc 2015, ISBN 978-80-7412-193-7, 143 stran.
 103. Ambros, P., Svátostná pastorace v českém sekulárním kontextu, Refugium, Olomouc 2015, ISBN 978-80-7412-189-0, 406 stran.
 104. Aa.Vv., Ignaciánská spiritualita a fenomén kultury. Miscellanea jesuitica V., Refugium, Olomouc 2015, ISBN 978-80-7412-211-8, 311 stran.
 105. Tomáš Kempenský, De imitatione ChristiNásledování Krista, Refugium, Olomouc 2015, ISBN 978-80-7412-216-3, 400 stran (bilingvální).
 106. Aa.Vv., Spiritualita osobností doby německé reformace Filip Jeningen SJ (1642–1704) – Jakob Rem SJ (1546–1618) – Vitus Georgius Tönneman SJ (1659–1740), Refugium, Olomouc 2015, ISBN 978-80-7412-215-6, 296 stran.
 107. Něsmelov, V., Věda o člověku, Refugium, Olomouc 2015, ISBN 978-80-7412-214-9, 670 stran.
 108. Leonťjev, K., Vybrané stati, Refugium, Olomouc 2015, ISBN 978-80-7412-213-2, 294 stran.
 109. Aa.Vv., Antologie české literatury 20. století k tématům víry, Refugium, Olomouc 2015, ISBN 978-80-7412-220-0, 782 stran.
 110. Aa.Vv., Šli se silou stále větší (Žl 84,8): soubor modelových životopisů světeckých osobností, Refugium, Olomouc 2015, ISBN 978-80-7412-223-1, 439 stran.
 111. Hopkins, M. G., Jsem výšleh z ohně k ohni, Refugium, Olomouc 2016, ISBN 978-80-7412-229-3, 127 stran.
 112. Mondrone, D., Felix Cappello SJ. Zpovědník Říma, Refugium, Olomouc 2016, ISBN 978-80-7412-224-8, 149 stran.
 113.  Puente, L. de la, Baltasar Álvarez SJ: Zpovědník Terezie z Ávily, Refugium, Olomouc 2015, ISBN 978-80-7412-226-2, 296 stran.
 114. Copleston, F., Dějiny filosofie. II. Od Augustina ke Scotovi, Refugium, Olomouc 2016, ISBN 978-80-7412-251-4, 790 stran.
 115. Bringmann, A., Florián Baucke SJ (1719–1779) Obrazy ze staré indiánské misie v Paraguayi, Refugium, Olomouc 2016, ISBN 978-80-7412-249-1, 155 stran.
 116. Giovettiová, P., Svatá Rita z Cascie. Manželka a matka, řeholnice a divotvůrkyně, Refugium, Olomouc 2017, ISBN 978-80-7412-264-4, 95 stran.
 117. Copleston, F., Dějiny filosofie III. Od Ockhama k Suárezovi, Refugium, Olomouc 2017, ISBN 978­80­7412­283­5, 600 stran.
 118. Aa.Vv., Studijní texty ze spirituální teologie X. Slunce nekonečné laskavosti, Refugium, Olomouc 2018, ISBN 978-80-7412-293-4, 332 stran.
 119. Copleston, F., Dějiny filosofie IV. Od Descarta k Leibnizovi, Refugium, Olomouc 2017, ISBN 978-80-7412-306-1, 468 stran.
 120. Solovjov, S., Život a dílo Vladimíra Solovjova, Refugium, Olomouc 2019, ISBN 978-80-7412-340-5, 756 stran.
 121. Copleston, F., Dějiny filosofie V. Od Hobbese k Humovi, Refugium, Olomouc 2020, ISBN 978-80-7412-350-4, 568 stran.
 122. Aa.Vv., Svatý Jiří: životopis a legendy, Refugium, Olomouc 2020, ISBN 978-80-7412-357-3, 80 stran.
 123. Surin, J-J., Průvodce duchovním životem, Refugium, Olomouc 2020, ISBN 978-80-7412-343-6, 236 stran.
 124. Hrdlička, J., Dotek tvého ticha: Výběr ze španělské mystické poezie, Refugium, Olomouc 2020, ISBN 978-80-7412-369-6, 104 stran.
 125. Svatoň, R., Aby všichni byli jedno: Oktáv modliteb za jednotu křesťanů, Refugium, Olomouc 2020, ISBN 978-80-7412-380-1, 40 stran.
 126. Karczubová, L., Blahoslavenství: Mystická kniha Lásky Ježíšova otevřeného Srdce, Refugium, Olomouc 2021, ISBN 978-80-7412-389-4, 334 stran.
 127. Kajpr, A., Přítomnost je vlastním Božím časem, Refugium, Olomouc 2021, ISBN 978-80-7412-404-4, 378 stran.
 128. Copleston, F., Dějiny filosofie VI. Od Wolffa ke Kantovi, Refugium, Olomouc 2021, ISBN 978-80-7412-409-9, 640 stran.
 129. Ambros, P., Antonín Cyril Stojan: Apoštol všeobecného kněžství, Refugium, Olomouc 2021, ISBN 978-80-7412-412-9, 128 stran.
 130. Ambros, P., Běžte za Josefem! K nadšenému služebníku v dějinách spásy, Refugium, Olomouc 2021, ISBN 978-80-7412-418-1, 200 stran.
 131. Ambros, P., S vámi jsem křesťan, pro vás jsem biskup: Jmenování nového biskupa – meditace pro Boží lid, Refugium, Olomouc 2022, ISBN 978-80-7412-439-6, 240 stran.

Publikační činnost / výběr

 • 2020 K Platónově Ústavě v kontextu spirituální teologie, in Studia Bobolanum 1 (2020), s. 207–232.
 • 2018 Ženich je tu, jděte mu naproti! (Mt 25,6). Tři studie o jezuitské spiritualitě (spoluautorka Karczubová, L.), Refugium, Olomouc 2018, ISBN 978-80-7412-285-9, 110 stran.
 • 2016 Co je nekonečné, jest beze jména versus co je osobní láska, unese pohled do tváře a těší se ze společného jména. Příspěvek k estetice Jana Paula Richtera, in Jean Paul, Průprava estetiky. Vybrané části, Refugium, Olomouc 2016, ISBN 978-80-7412-239-2, s. 167–174.
 • Naše slzy a Pánova Krev – harmonie lásky podle Bernarda z Clairvaux, in Bernard z Clairvaux, Kázání pro dobu adventní a vánoční, Krystal OP, Praha 2016, ISBN 978-80-7575-000-6, s. 297–310.
 • Srdce – smysluplné slovo. Pocitovost, nebo duchovní střed?, in Communio 4/2016, ISSN – 1211-7668, s. 38–47.
 • 2015 Deus pro nobis a intimior intimo meo: „skandál“ inkarnace stále trvá, in Aa.Vv., Tradice Východu a Západu v dialogu. Interkulturální a ekumenický dialog I., Refugium, Olomouc 2015, ISBN 978-80-7412-200-2, s. 137–142.
 • Tomáš Špidlík e la Provincia ceca della Compagnia di Gesù, in Aa.Vv., Esperiendo cose spirituali in termini spirituali, Refugium, Olomouc 2015, ISBN 978-80-7412-207, s. 58–65.
 • Duchovní četba ideje cyrilometodějské, in Aa.Vv., Ignaciánská spiritualita a fenomén kultury. Miscellanea jesuitica V., Refugium, Olomouc 2015, ISBN 978-80-7412-211-8, s. 275–289.
 • Specifické otázky z eschatologie, Refugium, Olomouc 2015, ISBN 978-80-7412-151-7, 158 stran.
 • 2014 Úvod do hagiografie. Teologické podněty k odkazu světeckých osobností, Refugium, Olomouc 2014, ISBN 978-80-7412-151-7, 96 stran.
 • 2013 Krátké dějiny křesťanské spirituality, Refugium, Olomouc 2013, ISBN 978-80-7412-132-6, 206 stran.
 • Entwicklung des Fachgebiets der spiritualen Theologie in den tschechischen Ländern nach dem Jahr 1990, in Aa.Vv., Wiara i kultura miejscem dialogu, ISBN 978-83-89781-74-1, Rhetos, Warszawa 2013, s. 304-321.
 • 2012 Janáčkova Mša glagolskaja ve světle Vzkříšení, in Aa.Vv., Studia humanitatisArs hermeneutica, Metodologie a theurgie. Hermeneutické interpretace IV., Hermeneutické interpretace IV., Universitas Ostraviensis, Ostrava 2012, ISBN 978-80-7464-161-9, s. 235-252.
 • 2011 O českých teologických současnících, Refugium, Olomouc 2011, ISBN 978-80-7412-086-2, 398 stran.
 • 2010 O krásnu, věření a Krásném. Předinterpretace, in Aa.Vv., Studia humanitatisArs hermeneutica, Ostravská univerzita, Ostrava 2010, ISBN 978-80-7368-800-4, s. 27–35.
 • Heslo personalismus, in Aa.Vv., Od události k ideji. Miscellanea jesuitica III., Refugium, Olomouc 2010, s. 209–221, ISBN 978-80-7412-059-6, ISSN 1804-3380.
 • Mezi traktátem a zkušeností? O postavení předmětu spirituální teologie, in Aa.Vv., Studijní texty ze spirituální teologie IV. Duchovní život a kerygma, Refugium, Olomouc 2010, ISBN 978-80-7412-048-0, s. 61–68 stran.
 • 2009 Jesuit publishing house Refugium in Olomouc, in Aa.Vv., Jesuits. Yearbook of the Society of Jesus, General Curia of the Society of Jesus, Roma 2009, s. 107–108 (též mutace německá, italská, španělská a francouzská).
 • Hudební rekviem: sed signifer sanctus Míchael repraeséntet eas in lucem sanctam, in Aa.Vv., Archanděl Michael. Dynamický obhájce života, Refugium, Olomouc 2009, ISBN 978-80-7412-033-6, s. 192–260.
 • Petr Jakovljevič Čaadajev – skandální přítomnost vyhraněné noblesnosti, in Aa.Vv., Studia Humanitatis ars hermeneutica, Univeristas Ostravensis, Ostrava 2009, s. 109–114, ISBN 1803-5663.
 • 2007 Musica jako přechod od scientia mathematica ke scientia media neboli sonora audibilis, in Aa.Vv., Z plnosti Kristovy. Sborník k devadesátinám Oto Mádra, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2007, ISBN 978-80-7195-138-4, s. 371-376.
 • Příručka spirituální teologie, Refugium, Olomouc 2007, ISBN 978-80-86715-00-1, 142 stran.
 • 2006 Tonální koherence jako antropologický fenomén, in Losev, A., F., Hudba jako předmět logiky, Refugium, Olomouc 2006, ISBN 80-86715-63-9, s. 9-16.
 • Die Rahner-Rezeption in Böhmen, in Stimmen der Zeit, 2006, (3), ISSN 0039-1492, s. 196-201.
 • 2005 Ratzinger versus Rahner?, in Teologické texty, (5) 2005, ISSN 0862-6944, s. 185-190.
 • 2004 Osoba – osobnost – osobitost, in Aa.Vv., Studijní texty ze spirituální teologie II. Osoba – osobnost – osobitost, Refugium, Olomouc 2004, ISBN 80-86715-32-9, s. 7-54.
 • Sofiologie mezi „benevolentním liberalismem“ a „zodpovědným konzervativismem“, in Bulgakov, S. N., Nevěsta Beránkova, Refugium, Olomouc 2004, ISBN 80-86715-21-3, s. 5-25.
 • 2003 Icona Florenskiana, in Florenskij, P., Sloup a opora pravdy, Refugium, Olomouc 2003. ISBN 80-86715-10-8, s. 5-29.
 • »Duchovní« a »duševní«. Příspěvek z pohledu teologie narativní, Refugium, Olomouc 2003, ISBN 80-86715-02-7, 378 stran.
 • Metoda narativní teologie, in Studia theologica, 2003, č. 12, s. 62-67, ISSN 1212-8570, Olomouc.
 • Putující Celek – svátosti (také) jako „teologie z Boží strany“, in Communio 2003, ISSN – 1211-7668, s. 188-200.
 • 2001 Tono come domanda antropologica, in Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, 2001, ISSN 1212-9038, s. 5-62.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)