Dokončení studia

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby v akademickém roce 2020/2021

Informace pro studenty absolventských ročníků

studijní obory KATTEOL, SOCPED, TENA, TS, SOCPEDN, TENAN, UNB/KAT, UNB, TSN

studijní obory CHASOC-P, CHASOC-K, MESOHUP

studijní obory CHASOC-PN, CHASO C-KN, MHSP


 

Příprava kvalifikačních prací


 

SZZ - tematické okruhy

Tematické okruhy pro státní závěrečné zkoušky v akademickém roce 2020/2021, platné pro všechny studenty, kteří se v tomto akad. roce přihlásí ke SZZ:

Bakalářské studium

Navazující magisterské studium

Magisterské studium


 

Obhajoby kvalifikačních prací

Aktuální rozpis studentů k obhajobám po katedrách

Komise pro obhajoby kvalifikačních prací

Katedra filozofie a patrologie

Předseda:
doc. Martin Cajthaml, Ph.D.

Členové:
doc. Vít Hušek, Th.D. – zastupující předseda
Mgr. Jan Koblížek, Th.D. – zastupující předseda
doc. Petr Dvořák, Ph.D.
Mgr. Lukáš Kotala, Ph.D.

Aktuální rozpis studentů k obhajobám


Katedra biblických věd

Předseda:
prof. Ladislav Tichý, Th.D.

Členové:
doc. Dr. Petr Mareček, Th.D. – zastupující předseda
doc. RNDr. Ivana Vlková, Th.D. – zastupující předseda
doc. Petr Chalupa, Th.D.
doc. Jana Plátová, Ph.D.
Mgr. Pavel Černuška, Ph.D.
Mgr. Veronika Černušková, Ph.D.
Mgr. Stanislav Pacner, Th.D.

Aktuální rozpis studentů k obhajobám


Katedra systematické teologie

Komise pro obhajoby bakalářských a diplomových prací se zaměřením na fundamentální a dogmatickou teologii v tomto složení:

Předseda:
prof. ThDr. Ľubomír Žák

Členové:

 

Josef Mikulášek, Ph.D.,  (zastupující předseda)
Robert Svatoň, Th.D. (zastupující předseda)
Mgr. František Urban, Th.D.
Mgr. Jan Czudek, Th.D.
Mgr. Jan Polák, Ph.D.
Doc. Mgr. Dominik Opatrný, Th.D.


Komise pro obhajoby bakalářských a diplomových prací se zaměřením na morální teologii  v tomto složení:

Předseda:
Doc. Mgr. Dominik Opatrný, Th.D. (předseda)


Členové:
Mgr. Jan Czudek, Th.D. (zastupující předseda)
Mgr. Jan Polák, Ph.D. (zastupující předseda)
prof. ThDr. Ľubomír Žák 
Robert Svatoň,
Th.D. 
Mgr. František Urban, Th.D.
Josef Mikulášek, Ph.D.
ThLic. Jakub Doležel, Th.D.
 

 

Aktuální rozpis studentů k obhajobám


Katedra církevních dějin a církevního práva

Předseda:
doc. Damián Němec, dr

Členové:

Mgr. Libor Botek, Th.D. – zastupující předseda
Dr. theol. habil. ICLic. Jiří Dvořáček, 
Dr.J.C.O. Mgr. Vít Hlinka, Th.D. – zastupující předseda
doc. PhDr. Jitka Jonová, Th.D. – zastupující předseda
PhDr. Radek Martinek, Ph.D. 
Mgr. ThLic. Monika Menke, Th.D. – zastupující předseda
Mgr. Jiřina Navrátilová 
Mgr. Tomáš Parma, Ph.D. – zastupující předseda 
ICLic. Jiří Zámečník
 

Aktuální rozpis studentů k obhajobám

Katedra liturgické teologie

Předseda:
doc. Ing. Pavel Kopeček, S.L.D.

Členové:
prof. František Kunetka, Th.D.
Mgr. Ing. Jan Kupka

Aktuální rozpis studentů k obhajobám


Katedra křesťanské výchovy

Předseda:
doc. PhDr. et Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.

Členové:

doc. Dr. Ludvík DŘÍMAL. Th.D. – zastupující předseda    
doc. Dr. Rudolf SMAHEL, Th.D.
PhDr. Ivana KNAUSOVÁ, Ph.D.
PhDr. Jiří POSPÍŠIL, Ph.D.
PhDr. Gabriela ŠARNÍKOVÁ, PhD.
Mgr. Marcela FOJTÍKOVÁ ROUBALOVÁ, PhD. – zastupující předseda
Mgr. Milena ÖBRINK HOBZOVÁ, Ph.D.  – zastupující předseda
Mgr. Helena POSPÍŠILOVÁ, Ph.D. – zastupující předseda
PhDr. Ing. Ludmila TROCHTOVÁ
Mgr. Petr FOJTÍK

Jmenování komise pro obhajoby kvalifikačních prací

Aktuální rozpis studentů k obhajobám

Rozpis studentů srpnové obhajoby 2020.


Katedra pastorální a spirituální teologie

Předseda:

ThLic. Pavel Stuška, Ph.D.


Členové:            

doc. Dr. Michal Altrichter, Th.D. – zastupující předseda
Mgr. Marta Lucie Cincialová, Th.D. – zastupující předseda
prof. Pavel Ambros, Th.D.
ThLic. Lukáš Jambor 
PhDr. ThLic. Ing. Jaroslav Filka
Mgr. Jaroslav Franc, Th.D.
Luisa Karczubová, Th.D.
Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr.
Mgr. Jindřich Kotvrda, PsL, PD, MTh
Daniel Vícha, Dr.
ThLic. Michal Umlauf
ThLic. Jiří Kaňa
ThLic. Josef Prokeš
ThLic. Václav Tomiczek
Mgr. Věra Leona Martinková, DiS.
Mgr. Petr Vrbacký
Mgr. Vladimír Schmidt
 

Jmenování komise pro obhajoby kvalifikačních prací

Aktuální rozpis studentů k obhajobám komise č. 1. a 2.


Katedra křesťanské sociální práce

Předseda:
doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD.

Členové:
Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D. – zastupující předseda
ThLic. Jakub Doležel, Th.D. – zastupující předseda
Mgr. Pavlína Jurníčková, Ph.D. – zastupující předseda
Mgr. Hana Šlechtová, Ph.D. – zastupující předseda
Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D. et Ph.D. – zastupující předseda
Mgr. et Mgr. Agnieszka Zogata Kusz, Ph.D. – zastupující předseda
Mgr. Martin Bednář, Ph.D.
Ing. Ester Danihelková
Mgr. Lenka Divoká, Ph.D.
PhDr. Mgr. Eva Kubíčková
PhDr. et Mgr. Libor Novosád, Ph.D.
Mgr. Ivana Olecká, Ph.D.
Ing. Mgr. Květoslava Princová, Ph.D.
Mgr. Ing. Jan Říkovský
Mgr. Miloslava Šotolová
Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.
ThLic. Michal Umlauf
PhDr. Jan Vančura, Ph.D.
Mgr. Miroslav Snášel
Mgr. et Mgr. Veronika Wiedermannová

 

 

 

Státní závěrečné zkoušky

Aktuální rozpis studentů ke státním závěrečným zkouškám po katedrách

Komise pro státní závěrečné zkoušky

Katedra biblických věd

Komise pro státní závěrečnou zkoušku z předmětu Biblické vědy studentů magisterského studijního programu Teologie, obor Katolická teologie, bakalářského studijního programu Teologie, obor Teologické nauky a Teologická studia; a z předmětu Praktický výklad Písma studentů navazujícího studijního programu Učitelství pro základní školy, obor Učitelství náboženství pro základní školy a Katechetika

Předseda:
prof. Ladislav Tichý, Th.D.

Členové:
doc. Dr. Petr Mareček, Th.D. – zastupující předseda
doc. RNDr. Ivana Vlková, Th.D. – zastupující předseda
doc. Petr Chalupa, Th.D.
doc. Jana Plátová, Ph.D.
Mgr. Pavel Černuška, Ph.D.
Mgr. Veronika Černušková, Ph.D.
Mgr. Stanislav Pacner, Th.D.

Aktuální rozpis studentů ke státním závěrečným zkouškám


Katedra systematické teologie

Komise pro státní závěrečné zkoušky

  • z předmětu Dogmatická teologie studentů magisterského studijního programu Teologie, obor Katolická teologie  a studentů navazujícího magisterského  studijního programu Teologie, obor Teologické nauky
  • z předmětu Základy systematické teologie  studentů bakalářského studijního programu Teologie, obor Teologická studia

Předseda:
prof. ThDr. Ľubomír Žák

Členové:

Josef Mikulášek, Ph.D.,  (zastupující předseda)
Robert Svatoň, Th.D. (zastupující předseda)
Mgr. František Urban, Th.D.
Mgr. Jan Czudek, Th.D.
Mgr. Jan Polák, Ph.D.
Doc. Mgr. Dominik Opatrný, Th.D.

Komise pro státní závěrečné zkoušky

z předmětu Morální teologie studentů magisterského studijního programu Teologie, obor Katolická teologie  a studentů navazujícího magisterského  studijního programu Teologie, obor Teologické nauky:

Předseda:
doc. Mgr. Dominik Opatrný, Th.D.

Členové:
Mgr. Jan Czudek, Th.D. – zastupující předseda
Mgr. Jan Polák, Ph.D. – zastupující předseda
prof. ThDr. Ľubomír Žák
Robert Svatoň, Th.D.
Mgr. František Urban, Th.D.
Josef Mikulášek, Ph.D.
ThLic. Jakub Doležel, Th.D.

Komise pro státní závěrečné zkoušky

  • z předmětu Systematická teologie studentů navazujícího magisterského  studijního programu Teologie, obor Teologická studia
  • z předmětu Výklad nauky víry  studentů navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro základní školy, obor Učitelství pro základní školy (v kombinované formě s oborem Katechetika):

Předseda:
prof. ThDr. Ľubomír Žák

Členové:
doc. Mgr. Dominik Opatrný, Th.D. – zastupující předseda
Mgr. František Urban, Th.D. – zastupující předseda
Mgr. Jan Czudek, Th.D.
Mgr. Jan Polák, Ph.D.
Robert Svatoň, Th.D.
Josef Mikulášek, Ph.D.

Aktuální rozpis studentů ke státním závěrečným zkouškám


Katedra křesťanské výchovy

Komise pro státní závěrečné zkoušky z předmětů Obecná pedagogika a Sociální pedagogika a pedagogika volného času studentů bakalářského studijního programu Pedagogika – oboru Sociální pedagogika a z předmětů Mezioborové aspekty sociální pedagogiky a Praktické aspekty sociální pedagogiky studentů navazujícího magisterského studijního programu Pedagogika – oboru Sociální pedagogika

Předseda:
doc. PhDr. et Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.

Členové:
doc. Dr. Ludvík Dřímal. Th.D.
doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D.
PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
PhDr. Ivana Knausová, Ph.D.
PhDr. Gabriela Šarníková, PhD.
Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD. – zastupující předseda
Mgr. Milena Öbrink Hobzová, Ph.D. – zastupující předseda
Mgr. Martina Orlovská, Ph.D.
Mgr. Helena Pospíšilová, Ph.D. – zastupující předseda
PhDr. Ing. Ludmila Trochtová
Mgr. Petr Fojtík
Mgr. Lucie Šallé

Komise pro státní závěrečné zkoušky z předmětů Teorie a praxe křesťanské výchovy, Katechetika a Pedagogická způsobilost studentů magisterského studijního programu Učitelství pro základní školy – oboru Učitelství náboženství pro základní školy/Katechetika a předmětu Pedagogická způsobilost studentů magisterského studijního programu Teologie – oboru Katolická teologie

Předseda:
doc. PhDr. et Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.

Členové:
doc. Dr. Ludvík Dřímal. Th.D.
doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D.
PhDr. Ivana Knausová, Ph.D.
PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
PhDr. Gabriela Šarníková, PhD.
Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD. – zastupující předseda
Mgr. Milena Öbrink Hobzová, Ph.D. – zastupující předseda
Mgr. Martina Orlovská, Ph.D.
Mgr. Helena Pospíšilová, Ph.D. – zastupující předseda
PhDr. Ing. Ludmila Trochtová

Aktuální rozpis studentů ke státním závěrečným zkouškám


Katedra křesťanské sociální práce

Komise pro státní závěrečné zkoušky z předmětů Sociální politika, Teorie a metody sociální práce, Mezinárodní sociální a humanitární práce studentů bakalářského studijního programu Sociální politika a sociální práce – studijní obory Charitativní a sociální práce v prezenční i kombinované formě studia a Mezinárodní sociální humanitární práce

Předseda:
doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD.

Členové:
Mgr. Martin Bednář, Ph.D. – zastupující předseda
Ing. Ester Danihelková – zastupující předseda
Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D. – zastupující předseda
ThLic. Jakub Doležel, Th.D. – zastupující předseda
Mgr. Pavlína Jurníčková, Ph.D. – zastupující předseda
PhDr. et Mgr. Libor Novosád, Ph.D. – zastupující předseda
Mgr. Hana Šlechtová, Ph.D. – zastupující předseda
Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D. et Ph.D. – zastupující předseda
Mgr. et Mgr. Agnieszka Zogata Kusz, Ph.D. – zastupující předseda
Mgr. Lenka Divoká, Ph.D.
PhDr. Mgr. Eva Kubíčková
Ing. Mgr. Květoslava Princová, Ph.D.
Mgr. Ing. Jan Říkovský
Mgr. Alice Musilová
Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.
Mgr. Miloslava Šotolová
Mgr. Miroslav Snášel
Mgr. et Mgr. Veronika Wiedermannová
PhDr. Jan Vančura, Ph.D.
Mgr. Pavel Veselský, Ph.D.

Komise pro státní závěrečné zkoušky studentů z předmětů Řízení v sociálních službách, Sociální práce s rodinami, Mezinárodní sociální práce v komunitách navazujícího magisterského studijního programu Sociální politika a sociální práce – studijní obor Charitativní a sociální práce v prezenční i kombinované formě studia

Předseda:
doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD.

Členové:
Mgr. Martin Bednář, Ph.D. – zastupující předseda
Ing. Ester Danihelková – zastupující předseda
Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D. – zastupující předseda
ThLic. Jakub Doležel, Th.D. – zastupující předseda
Mgr. Pavlína Jurníčková, Ph.D. – zastupující předseda
PhDr. et Mgr. Libor Novosád, Ph.D. – zastupující předseda
Mgr. Hana Šlechtová, Ph.D. – zastupující předseda
Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D. et Ph.D. – zastupující předseda
Mgr. et Mgr. Agnieszka Zogata Kusz, Ph.D. – zastupující předseda
PhDr. Mgr. Eva Kubíčková
Ing. Mgr. Květoslava Princová, Ph.D.
Mgr. Ing. Jan Říkovský
Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.
ThLic. Michal Umlauf

Rozpisy studentů ke státním závěrečným zkouškám

Mgr. studium komise 1, 2, 3 najdete niže v dokumentu pdf. 
30.6.2020 Aktuální rozpis studentů ke státním závěrečným zkouškám na Mgr. studiu
26.8.2020

-Sociální práce – specializace - sociální práce s rodinami
-Mezinárodní sociální práce v komunitách
-Řízení v sociálních službách

Aktuální KOMISE A ROZPIS STUDENTŮ KE SZZk. NMgr.

27.8.2020

-Sociální politika
-Teorie a metody sociální práce

Aktuální KOMISE A ROZPIS STUDENTŮ KE SZZk. NMgr.

Bc. studium

Státní závěrečné zkoušky, bakalářské studium, akademický rok 2019/2020

Termín konání: 24. - 26. 06. a 29. 06 2020

Místo konání: VOŠs CARITAS, nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc

Upozorňujeme studenty, že konkrétní časy jednotlivých zkoušek se mohou mírně posouvat. Sledujte prosím aktuální rozpis na VOŠs CARITAS. Děkujeme za pochopení. 

24.6.2020 seznamy studentů
25.6.2020 seznamy studentů
26.6.2020 seznamy studentů
29.6.2020 seznamy studentů
Bc. studium Státní závěrečné zkoušky, bakalářské studium, akademický rok 2019/2020
27.8.2020

-Sociální politika
-Teorie a metody sociální práce
- Humanitární práce

Aktuální KOMISE A ROZPIS STUDENTŮ KE SZZk. Bc. ZDE

28.8.2020

-Sociální politika
-Teorie a metody sociální práce
- Humanitární práce

Aktuální KOMISE A ROZPIS STUDENTŮ KE SZZk. Bc. ZDE


 

Promoce

Informace pro absolventy

 

Vážení absolventi,

vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci jsou promoce 1. a 2. 10. 2020 zrušeny.

Diplomy si absolventi mohou vyzvednout v úředních hodinách na studijním oddělení CMTF UP.

Poplatky za promoce budou absolventům vráceny stejnou formou, jakou byly uhrazeny.

Omlouváme se za neuskutečnění slavnostního aktu, ale pevně věříme, že naše rozhodnutí v současné situaci pochopíte.

Vedení CMTF UP

 

Doplňující informace pro absolventy CARITAS - Vyšší odborné školy sociální Olomouc:

Upřesnění, zda a v jakém režimu proběhne promoce na CARITAS, zveřejní vyšší odborná škola do konce týdne na webu www.caritas-vos.cz v aktualitách.

Prosím sledujte tyto pokyny.

 


 

Co jsou to promoce?

Historický vývoj vysokých škol (a zejména univerzit) od středověku ustavil několik slavnostních aktů sloužících k vyjádření svébytnosti a autonomie vysokoškolských učilišť. Jedná se zejména o inauguraci (ustavení nejvyšších akademických funkcionářů - rektora a děkanů), imatrikulaci (zápis nových posluchačů) a promoci, tedy ukončení vysokoškolského studia či udělení akademického titulu a vědecké hodnosti.

Promočního aktu se účastní představitelé UP ve slavnostních úborech:
Rektor - nejvyšší představitel vysoké školy. Je oslovován titulem "Magnificence" (z lat. "magnificens" - velkolepý)
Děkan - nejvyšší představitel fakulty vysoké školy je titulován "Spectabilis" (lat. slovutný).
Promotor - akademický funkcionář pověřený provedením promočního aktu, který je označen ceremoniálním titulem "Honorabilis" (lat. ctihodný).
Pedel - osoba nesoucí při promoci rektorské či děkanské žezlo (z lat. "pedellus" - ten, kdo zve).

Absolventi (s výjimkou absolventů doktorského studia) taláry nepoužívají.

Při promočním aktu používají akademičtí funkcionáři symboly svěřené moci zvané insignie. Insigniemi se rozumějí akademické řetězy a akademická žezla, prsteny, pečetidla, prapory a standarty. K promočnímu aktu nedílně náleží slavnostní roucha nazývaná taláry (z lat. "talaris" - sahající po kotníky).

Nejstarší akademickou insignii Univerzity Palackého v Olomouci připomíná kopie rektorského žezla staré olomoucké univerzity z 16. století, jejíž originál vlastní univerzita v Innsbrucku. Fakultní žezlo CMTF je nejstarší insignií olomouckého vysokého učení dochovanou v Olomouci a jedinou insignií staré olomoucké univerzity dochovanou na našem území, bylo pořízeno již v roce 1652 a naposledy bylo upraveno v roce 1931. Při promoci se užívá rektorské žezlo z roku 1946 a pak žezla fakultní. Při promočním aktu magisterskéh a doktorského studia se používají vždy dvě žezla, rektorské žezlo a žezlo příslušné fakulty. Na fakultní žezlo absolventi skládají svůj slib.

V průběhu promoce účastníci uslyší fanfáry od autorů Jaroslava Kvapila, Pavla Čotka a Jana Vičara, českou státní hymnu a studentskou hymnu Gaudeamus igitur.