Katedra biblických věd

Aktuality

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

O katedře

Katedra biblických věd je zaměřena na studium Bible, tj. na Starý a Nový zákon, včetně všech otázek, které s tímto studiem souvisejí. Jedná se nejen o studium biblických jazyků (hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny) a dalších nebytných či významných jazyků pro předávání biblického textu, jako je latina nebo i koptština, ale také příbuzné literatury, jako jsou apokryfní evangelia, a v neposlední řadě je to i studium starých a moderních překladů Bible.
Od roku 2012 se katedra podílí na projektu Historie a interpretace Bible (projekt GAČR č. P401/12/G168).

Vedoucí katedry a sekretářka

Univerzitní 22
místnost: 5.19
Konzultační hodiny v portále EDIS
životopis

Univerzitní 22
místnost: 5.21
Konzultační hodiny v portále EDIS

Seznam dalších pracovníků katedry

Univerzitní 22
místnost: 4.09
Konzultační hodiny v portále EDIS
životopis

Univerzitní 22
místnost: 5.01
Konzultační hodiny v portále EDIS
životopis

Univerzitní 22
místnost: 5.01
Konzultační hodiny v portále EDIS
životopis

Univerzitní 22
místnost: 5.18
Konzultační hodiny v portále EDIS
životopis

Univerzitní 22
místnost: 5.01
Konzultační hodiny v portále EDIS
životopis

Univerzitní 22
místnost: 5.18
Konzultační hodiny v portále EDIS
životopis

Univerzitní 22
místnost: 5.18
Konzultační hodiny v portále EDIS
životopis

Historie katedry

Hned při obnovení fakulty v roce 1990 byla také obnovena katedra biblických věd a začala pracovat. Jejím vedením byl pověřen ThDr. Ladislav Tichý. Od roku 1991 do roku 1995 byl vedoucím katedry Dr. Petr Chalupa. Od roku 1995 je jejím vedoucím prof. Ladislav Tichý, Th.D.

Výuka a konzultační hodiny

Pravidelné a nepravidelné konzultační a úřední hodiny, jejich aktualizace nebo příp. změny naleznete na Portálu EDIS v sekci Osobní stránky a konzultační hodiny akademických pracovníků.

Podrobný přehled a popis předmětů katedry obsahuje systém STAG. Studijní materiály k vybraným předmětům (zejm. distanční opory) obsahuje Portál EDIS.

Kvalifikační práce

Seznam prací obhájených v akademických letech 1993/1994–2003/2004 z oboru filozofie a patrologie naleznete v přiloženém souboru.

Seznam prací obhájených po akademickém roce 2003/2004 naleznete v databázi STAG, kde můžete práce dále filtrovat podle příslušných kritérií.

Údaje o požadavcích na kvalifikační práce, k průběhu obhajob a případný rozpis obhajob naleznete ve studentské sekci webu.

Knihovna katedry

Knižní fond katedry je zanesen do souborného katalogu Knihovny UP.