Vyhlášení doplňovacích voleb do Akademického senátu CMTF UP

Úterý 3. září 2019, 16:15

Akademický senát CMTF v souladu s platným Volebním řádem AS CMTF vyhlašuje doplňovací volby studentů volených pedagogickou kurií a studentů volených studentskou kurií do AS CMTF na funkční období od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2021 včetně složení volební komise a časového harmonogramu jednotlivých úkonů.

Složení volební komise:

 • Vít Hlinka, Th.D. — předseda komise
 • Agnieszka Zogata Kusz, Ph.D.
 • Anna Popelková
 • Kateřina Vaňková
 • Tomáš Michal
 • Veronika Poslušná
 • Libor Kobylka

Harmonogram úkonů vztahujících se k doplňovacím volbám:

 1. Vyhlášení voleb a zveřejnění příslušných termínů se uskuteční v pondělí 2. 9. 2019.
 2. AS CMTF vyzývá akademickou obec, aby do pátku 4. 10. 2019 podávala písemné návrhy kandidátů předsedovi volební komise V. Hlinkovi, Th.D.
 3. Elektronická fáze voleb proběhne od pondělí 4. 11. 2019 do pátku 8. 11. 2019.
 4. Listinná fáze voleb proběhne v rotundě budovy CMTF na Univerzitní ulici 22 v sobotu 9. 11. 2019 od 10.00 do 14.00 hodin a od pondělí 11. 11. 2019 do středy 13. 11. 2019 vždy od 12.30 do 14.30 hodin.

Kandidátní listina:

 • Ing. Vojtěch BUCHTA, vojtech.buchta01@upol.cz, 1. ročník TEOL
 • Viliam HECZEY, O.P. , viliam.heczey01@upol.cz, 1. ročník TEOL
 • Ladislav KOREC, 14869@mail.caritas-vos.cz, 1. ročník SOHUP
 • Michaela HASALÍKOVÁ, 14743@mail.caritas-vos.cz, 1. ročník SOHUP
 • Barbora NOVÁKOVÁ, barunkanovakova@centrum.cz, 1. ročník CHASOP
 • Lukáš GERHARD, l.gerhard@email.cz, 1. ročník CHASOP
 • Ráchel JIROUTOVÁ, rachel.jiroutova@seznam.cz, 1. ročník CHASOP

Vyzýváme všechny členy akademické obce, aby se voleb zúčastnili.

V Olomouci dne 2. září 2019

Mgr. Jaroslav Franc, Th.D., v. r. předseda AS CMTF UP

Zpět