Tvořivé cesty ke změnám

Úterý 8. říjen 2019, 7:00

Den plný inspirativních workshopů nabídla konference Tvořivé cesty ke změnám: přístup zaměřený na řešení v pomáhajících profesích, kterou společně s organizací Dalet uspořádala cyrilometodějská teologická fakulta. I když šlo tu o meditaci, tu o terapii s pískovištěm anebo o příspěvek z prostředí baru, jedno měly workshopy společné – přístup zaměřený na řešení, nikoliv na analýzu problému a jeho příčin. Foto: Martin Višňa

Zpět