Teologická fakulta pečuje o paměť univerzity: obnovuje soubor obrazů z dob jezuitského vysokého učení

Pátek 11. listopad 2022, 14:07 – Text: Lenka Peřinová

Restaurování historických rámů portrétů, jež představují zakladatele a dobrodince olomoucké univerzity, zajistila Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v rámci příprav oslavy 450. výročí založení vysokého učení v Olomouci. Soubor představuje 22 portrétů papežů, císařů a biskupů, kteří měli rozhodující slovo při založení a dalším rozvoji olomoucké univerzity.

Součástí obrazů jsou barokní zlacené rámy, které v důsledku uložení v nevhodných podmínkách zchátraly. Odborné péče se ujala jedna z předních restaurátorských dílen specializovaných na restaurování dřeva, lomnická firma A. Q. Attentus Qualitatis. Na začátku listopadu 2022 tak bylo zkompletováno prvních osm barokních rámů.

„Řezby se nejprve z nalezených úlomků tvaroslovně doplnily, pokud části chyběly, nahradily jsme je novou řezbářskou prací. Pak započala práce na prezentaci povrchu: přikročili jsme k podinektování nesoudržných vrstev a na chybějící plochy jsme dodali nový podklad a zlacení. Snažili jsme se o co největší míru zachování původních materiálů i celkového vzezření,“ popsal postup restaurátorů Ing. Mgr. Ladislav Rozsypal, jednatel A. Q. Attentus Qualitatis.

Nejstarší část souboru obrazů vznikla v době dokončení staveb starého jezuitského vysokého učení, na počátku 20. let 17. století. Obrazy po postupném rušení olomoucké univerzity v 19. století skončily jako depozit nejprve na kroměřížském zámku, později byly převezeny na teologickou fakultu do Olomouce. V době komunistické totality, která znamenala dočasné přerušení činnosti fakulty, o obrazy pečovalo Vlastivědné muzeum v Olomouci, které je v roce 1996 předalo zpět teologické fakultě.

„Olomoucká univerzita je druhou nejstarší univerzitou v našich zemích, a má svou paměť. Soubor obrazů je jedním z „míst paměti“, tedy hmotnou památkou, kolem níž tato paměť krystalizuje. Univerzita si obrazy před třemi sty lety pořídila, aby připomínaly její počátky. Z této doby pochází asi polovina portrétů papežů, biskupů a panovníků, kteří stáli u zakládání olomouckého vysokého učení a přispěli k jeho rozvoji. Další obrazy byly do souboru zařazeny později,“ uvedl proděkan pro strategické plánování a kvalitu doc. Tomáš Parma.

Restaurované obrazy budou trvale vystaveny v aule a dalších prostorách teologické fakulty. „Soubor obrazů překračuje prostorové možnosti naší fakulty, proto zvažujeme nabídnout některé obrazy rektorátu a dalším součástem Univerzity Palackého. Mohou zdobit reprezentativní prostory a zároveň připomínat několikasetletou tradici univerzity a spojení mezi jejími fakultami,“ dodal děkan doc. Vít Hušek. 

Pohled do historie

Jezuitské lyceum působící v Olomouci bylo v r. 1573 povýšeno na univerzitu s fakultou bohosloveckou, k níž později přibyly fakulty filozofická, právnická a lékařská. Až do tereziánských reforem působili na fakultě jen profesoři z řad jezuitů. Za Josefa II. byl na Hradisku zřízen generální seminář, k němu připojena bohoslovecká fakulta. V r. 1778 byla univerzita přeložena do Brna, odkud se vrátila jako lyceum – sídlilo v budově dnešní teologické fakulty v Univerzitní ulici. Po zrušení univerzity v r. 1860 zůstala v Olomouci pouze bohoslovecká fakulta. Po vzniku republiky byl fakultě propůjčen název Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta, v r. 1939 byla stejně jako ostatní vysoké školy uzavřena. Po 2. světové válce byly seminář i fakulta obnoveny, děkanem byl zvolen ThDr. František Cinek, který se spolu s prof. J. L. Fischerem a dalšími osobnostmi zasadil za obnovu celé olomoucké univerzity. K obnovení došlo 21. února 1946. Za 4 roky byla Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta i seminář zrušeny, budovy a zařízení zabaveny. Teologická fakulta byla do svazku Univerzity Palackého opět začleněna po 40 letech totalitní pauzy v r. 1990.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)