Série přednášek Rocco Buttiglione

pátek 27. září 2019, 16:35

Srdečně zveme na sérii přednášek, které přednese

Rocco Buttiglione

v pondělí 7. 10.St. John Paul II and the Philosophy of the Council

v úterý 8. 10.Pope Francis and the Theology of the People

ve středu 9. 10.St. John Paul II and Pope Francis on Amoris Laetitia

vždy v 17 hod. v aule CMTF, Univerzitní 22

Simultánní překlad zajištěn

Rocco Buttiglione (* 1948) je italský politik a filosof, blízký přítel Jana Pavla II, autor prezentace a interpretace Wojtylova myšlení (Il pensiero di Karol Wojtyla, 1982); v poslední době významným způsobem přispěl k diskuzi kolem papežské encykliky Amoris Laetitia (Risposte amichevoli ai critici di Amoris Laetitia, 2017); v současnosti přednáší o kulturním a myšlenkovém pozadí učení a působení papeže Františka.

Akademická kariéra: studium práva a filosofie na univerzitách v Turíně a Římě; profesura na Mezinárodní akademii pro filosofii v Lichtenštejnském knížectví, na Univerzitě sv. Pia v Římě a na Universitě v Urbinu; autor více než desítky knih, více než sto odborných článků a několik set novinových článků v pěti světových jazycích; čestný doktorát z filosofie na Katolické univerzitě v Lublinu, několik čestných profesur.

Politická kariéra: 1994 sekretářem politické strany Partito Popolare Italiano (PPI); 1996 sekretář strany Cristiani Democratici Uniti (CDU); 1999-2001 poslanec za CDU v Evropském parlamentu; 2002-14 předseda strany Unione degli Democratici Cristiani e Democratici di Centro (UDC); 2001-5 italský ministr pro evropské záležitosti; 2005-6 italský ministr kultury; 2004 nominován na evropského komisaře pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost; 2006-8 senátor za UDC; 2008-18 poslanec v italském parlamentu za UDC, resp. další politické subjekty.

Všichni jsou srdečně zváni!

Přednášky se konají v rámci projektu "Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce", č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002337.

Zpět