Promoční sliby složili absolventi cyrilometodějské teologické fakulty

K promočnímu aktu se absolventi sešli ve Velkém sále Arcibiskupského paláce.
Fotogalerie: Velena Mazochová
pondělí 2. červenec 2018, 11:25 – Text: Velena Mazochová

Slavnostní akademické ceremoniály spojené se závěrem studia pokračovaly v uplynulém týdnu také v prostorách olomouckého Arcibiskupského paláce. Vysokoškolské diplomy převzalo na sto třicet absolventů cyrilometodějské teologické fakulty.

Přiložením ruky na fakultní žezlo a slovem „slibuji“ jako první uzavřeli etapu studentských let absolventi teologických nauk, sociální pedagogiky a teologických studií. Do dalšího osobního i profesního života jim popřáli mnoho štěstí Velký kancléř CMTF, arcibiskup Jan Graubner, a proděkani Petr Chalupa, Tomáš Parma a Vít Hušek.

„Ať už budete pokračovat v navazujícím magisterském studiu nebo budete chtít uplatnit své vzdělání v praxi, přeji vám jménem fakulty, abyste do této etapy vykročili s odvahou, nadějí a pokorou, abyste nezapomněli kriticky myslet a aby vám nikdy nechyběla vytrvalost,“ popřál absolventům Vít Hušek.

Ve slavnostní atmosféře zároveň předal Cenu děkana za vynikající bakalářskou práci. Na návrh katedry filozofie a patrologie ji obdržela Manuela Mahdalová, která ji pod názvem Svoboda rozhodování ve stoicismu a u Origen obhájila v rámci studia teologických nauk.

Absolventka stejného oboru Renata Gehringer jménem svým i svých kolegů poděkovala všem pedagogům za obětavost, trpělivost a předané odborné znalosti a zkušenosti a připomněla náročné roky studia. „Cesta od imatrikulace k dnešní promoci nebyla pro nikoho z nás jednoduchá. Byla plná překážek, které měly podobu zápočtů, seminárních prací, kolokvií, probdělých nocí ve zkouškových obdobích, které na jedné straně střídaly pocity radosti, ale i zklamání při neúspěchu. To nás však neodradilo a na své cestě jsme pokračovali dál,“ uvedla Renata Gehringer. Poděkování za nezištnou podporu věnovala také rodinám a přátelům. „Byli jste to právě vy, kteří po celé roky stáli při nás, radovali se z našich úspěchů a v případě neúspěchů nás podporovali. Dnešní den je proto i vaším velkým dnem,“ zdůraznila.

Závěrečným slovem se s absolventy rozloučil také arcibiskup Jan Graubner. Poblahopřál jim k dosažení cíle jedné životní etapy a popřál stejně úspěšné pokračování na další cestě. „Zabýváte se výchovou a poznáváním Boha, a tak stojí za to si připomenout, že asi nejlepším vychovatelem je Bůh sám. A že pokud chce být člověk dobrým vychovatelem, pak je dobře, aby se jím nechal vést a učil se dívat, jako se dívá on,“ uvedl Jan Graubner. Jak doplnil, dobrý vychovatel si při formování druhých musí pokládat důležité otázky. „Nejen na to, co chce z člověka udělat a čeho chce tento člověk v životě dosáhnout. Ptá se také, co pro něj Bůh ve své lásce připravil. A to nám pomůže, abychom měli celistvý pohled a zároveň našli i správnou metodu, jak pomoci těm, kterým jsme se vydali sloužit. A nakonec – jak mít také radost z úspěšného naplňování svého povolání. Této radosti vám přeji v životě co nejvíc. Bůh vám žehnej.“

Slib absolventů

Slibuji, že svou činností a celým svým životem budu šířit hodnoty pravdy, spravedlnosti a lásky. Slibuji, že nabídnu své síly a schopnosti k povznesení a rozvoji celého lidského společenství. Slibuji, že svou prací a dalším vzděláváním budu i nadále přispívat k dobrému jménu almae matris, Univerzity Palackého v Olomouci a její Cyrilometodějské teologické fakulty.