Proměny ekumenismu v době transformace

neděle 13. říjen 2019, 21:40

Mezinárodní seminář při příležitosti 30 let svobody v zemích střední a východní Evropy

CMTF UP Olomouc, Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu (IIMEVD).
Datum a místo konání: 24. a 25. října 2017, CMTF UP Olomouc, Univerzitní 22, Olomouc.

Sounáležitost a spolupráce křesťanských církví v postkomunistických zemích; život církví mezi Východem a Západem; kontinuita ekumenických vztahů a nové výzvy křesťanům v časech společenské transformace; podněty vyplývající pro hermeneutiku ekumenického dialogu.

To jsou témata, kterými se budou na mezinárodním semináři zabývat teologové různých křesťanských konfesí z Německa, Maďarska, Rumunska, Slovenska, Ukrajiny a České republiky, tedy ze zemí, v nichž před 30 lety padla komunistická totalita. Cílem setkání je sdílení zkušeností na poli ekumenického soužití vedoucí nejen ke vzájemnému obohacení, ale též k uplatnění nových přístupů v odborné teologické reflexi ekumenického dialogu.

program

Zpět