Online workshop přiblížil cíle a průběh mezinárodního projektu SHAPES

Repro: Žurnál UP
Pondělí 1. červen 2020, 13:30 – Text: Martin Višňa

Prostřednictvím videokonference se uskutečnil první Dialogue Workshop mezinárodního projektu SHAPES, jehož hostitelem byla Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého. Témata zaměřená na využití nejrůznějších technologických řešení pro usnadnění života starší populace zaujala přes 130 zájemců napříč Evropou.

Dosavadní průběh projektu podpořeného programem Horizont 2020 shrnul v úvodu online setkání jeho hlavní garant Malcolm McLachlan z Maynooth University. Podotkl při tom, že současná epidemie koronaviru je příležitostí, jak se takzvaným chytrým a zdravým stárnutím připravit na podobné krize a výzvy v budoucnosti. S tématy workshopu pak blíže seznámili ve svých příspěvcích zástupci partnerů projektu.

„Eva Dubovská z Institutu sociálního zdraví CMTF představila osm takzvaných person odhalujících potřeby a přání seniorů. Diana Freudenthal a Simone Schmitz z Fraunhofer Institutu hovořily o technologiích a uživatelích budoucnosti. Téma kolegů z Carus Consilium Sachsen se týkalo udržitelnosti a kvality technologických řešení. Dopoledne pak uzavřely kolegyně z Laurea University of Applied Sciences, které se zabývaly otázkou etiky a data managementu. Na všechna témata navázaly odpolední interaktivní workshopy, kde byl prostor pro názory, podněty a nápady účastníků,“ přiblížila koordinátorka akce Markéta Pešoutová z Institutu sociálního zdraví CMTF.

„Pravděpodobně nejzajímavější byla prezentace různých technických řešení, která budou v následujících letech v rámci projektu testována, například robot udržující seniory v pohybu různými cviky a tancem. Neméně důležitý ale byl i příspěvek o rizicích a výzvách v oblasti ochrany dat koncových uživatelů technologií. Informace a nápady jsou nyní podnětem pro další práci všech zúčastněných,“ dodala koordinátorka.

Účastníci workshopu se původně měli sejít fyzicky v Olomouci, kvůli epidemii však padlo na poslední chvíli rozhodnutí převést setkání do online podoby, což nebyl jednoduchý úkol. „Nejnáročnější byla koordinace všech stran, mluvčích, přepisovatelů, tlumočníků do mezinárodního znakového jazyka, účastníků. Velkou výzvou byl také krátký čas, který na přípravy zbyl. Čekali jsme totiž na poslední slovo, zda se workshop uskuteční virtuálně, nebo bude odložen. Pro všechny zúčastněné bylo konání takové akce online první zkušenost a jsme rádi, že byla veskrze pozitivní,“ uvedla Markéta Pešoutová s tím, že za organizací akce stojí řada kolegů z institutu včetně garanta projektu za CMTF Petera Tavela manažera Zdeňka Meiera, také jazyková škola UPLift či firma SlideSlive, která připravila stream na YouTube.

Práci účastníků workshopu ocenili ve svých zdravicích mimo jiné rektor UP Jaroslav Miller nebo bývalý místopředseda Evropského parlamentu a také dřívější člen Správní rady UP Pavel Telička.

Cílem projektu SHAPES, plným názvem Smart and Healthy Ageing through People Engaging in supportive Systems, je vytvořit novou standardizovanou platformu, která bude shromažďovat technologie, přístupy a informace od různých dodavatelů s účelem podpořit stárnoucí evropskou populaci. Podrobnější informace o projektu, na němž se za Českou republiku podílí Institut sociálního zdraví Cyrilometodějské teologické fakulty UP a Fakultní nemocnice Olomouc, je k dispozici zde.

Zpět