Možnosti pracovního uplatnění osob s mentálním postižením v prostředí vysokých škol

pondělí 24. září 2018, 15:37

Katedra křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci

Možnosti pracovního uplatnění osob s mentálním postižením v prostředí vysokých škol

11. - 12. října 2018

Olomouc
Univerzitní 22

Mezinárodní konference se koná v rámci projektu Erasmus+ Inclusive Campus Life 2016-1-BE02-KA203-017365.

Hlavní témata konference

  • Jak organizovat zaměstnávání lidí s mentálním postižením na vysokých školách?
  • Jak zpřístupnit vysoké školy a univerzity lidem s mentálním postižením?
  • Jak organizovat buddy systém (systém podpory studentů) pro lidi s mentálním postižením?
  • Jak zapojit lidi s mentálním postižením do výukových aktivit na vysokých školách?

Cíle

Tato akce nabídne příležitost prezentovat výstupy projektu ICLife v prostředí Univerzity Palackého v Olomouci (potažmo v ČR) a diskutovat o specifikách pracovního uplatnění lidí s mentálním postižením v evropských, národních a místních podmínkách. Cílem je posílit pracovníky univerzit a mladé dospělé s mentálním postižením při prosazování inkluzivního přístupu ve vysokoškolském prostředí.

Kdo se může zúčastnit?

Univerzitní učitelé, výzkumní pracovníci, odborníci, mladí lidé s mentálním postižením, studenti, dobrovolníci.

Pro přihlášené účastníky je konference zdarma.

Konferenční jazyky: český a anglický jazyk. Tlumočení hlavních přednášek je zajištěno.

Těšíme se na Vaše zkušenosti, výzkumné zjištění a příklady dobré praxe!

Program konference

program

Hlavní přednášející

Raf Hensbergen - zahraniční přednášející, sociální pracovník z Belgie s bohatými zkušenostmi v oblasti práce s lidmi s mentálním postižením

Tatiana Matulayová, Libor Novosad, Zdeňka Kozáková z Univerzity Palackého v Olomouci

Jan Šiška z Karlovy univerzity

Lenka Krhutová z Ostravské univerzity

Alena Blažková ze Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením, z. s.

Romana Jakešová z Kanceláře veřejného ochránce práv

Petra Francová z P3 - People, Planet, Profit, o.p.s.

Kontaktní adresa

doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD.
Katedra křesťanské sociální práce
Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Univerzitní 22
771 11 Olomouc

tatiana.matulayova@upol.cz

+420 58 563 7195