Mobility Erasmus+ 2018/19

úterý 13. únor 2018, 15:59

CMTF UP vyhlašuje výběrové řízení na zahraničí mobility v rámci programu Erasmus+ pro akademický rok 2018/2019

Akademičtí pracovníci a zaměstnanci se do výběrového řízení přihlašují vyplněním údajů dokumentu Mobility Agreement (strana 1-2 formuláře). Přihlášky do výběrového řízení je nutné doručit v elektronické formě na e-mailovou adresu tomas.parma@upol.cz nejpozději do 15. února 2018.

Studenti se přihlásí prostřednictvím aplikace Erasmus+ erasmusplus.upol.cz do 19. února. 2018.

Všeobecné podmínky výběrového řízení pro studijní pobyty:

  1. motivační dopis (v jazyce, ve kterém budete v zahraničí studovat)
  2. účast na pohovoru

Kritériem výběru je motivace uchazeče pro studium v zahraničí (zdůvodnění výběru zahraniční instituce) a informovanosti o konkrétní zahraniční univerzitě (její oborové nabídce a požadavcích, které má na studenty programu Erasmus+).

Nabídka partnerských univerzit: studenti/studium-v-zahranici/studijni-pobyty

V rámci programu Erasmus+ je možné vyjíždět OPAKOVANĚ.