Letní škola pro zájemce o studium specializace „Mezinárodní humanitární a komunitní sociální práce"

středa 21. červen 2017, 23:53

Obsah: Teoretická příprava, simulace humanitární katastrofy, evaluace

První den bude věnován teorii humanitární práce a Sphere Projectu. Druhý den se v areálu bývalých vojenských kasáren v Olomouci uskuteční simulace humanitární katastrofy. Třetí den bude věnován evaluaci. Odborníci z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje vyhodnotí celou akci. Na závěr bude probíhat prezentace magisterského programu, specializace "Mezinárodní humanitární a komunitní sociální práce". Každý večer bude možnost se zapojit také do neformálního, dobrovolného programu.

Pro koho je letní škola určena: Letní škola je primárně̌ určena studentům nastupujícím do prvního ročníku nMgr. specializace "Mezinárodní humanitární a komunitní sociální práce", pak studentům bakalářského studia, kteří mají zájem o studium humanitární specializace v budoucnosti.

Více informací o kurzu naleznete v přiloženém souboru.