International Teaching Week propojí studenty, veřejnost a mezinárodní odborníky

Úterý 12. říjen 2021, 8:51

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého pořádá ve dnech 18.–22. října 2021 svůj první International Teaching Week. Program propojuje vzdělávací oblasti fakulty: teologii, etiku, pedagogiku a sociální práci. Mezi přednášejícími je řada mezinárodně uznávaných odborníků, pozvání přijali např. Andrea Vicini z Boston College nebo Günter Virt z Vídně.

„Cílem International Teaching Week je nabídnout studentům naší fakulty i široké veřejnosti možnost setkat se s odborníky ze zahraničí a seznámit se s tím, jakým způsobem se vyučuje na jiných univerzitách. Akce je také skvělou příležitostí k seznámení domácích a zahraničních studentů, kteří přijedou se zahraničními profesory. Tuto její společenskou stránku, tedy navazování nových kontaktů, vnímám velmi pozitivně,“ vyjádřil se proděkan pro zahraničí Dominik Opatrný.

Studenti těchto programů budou mít ITW místo výuky:

  • Katolická teologie
  • Etika a kultura v mediální komunikaci
  • Sociální práce (Bc. i n.Mgr.)
  • Sociální práce s dětmi a mládeží
  • Mezinárodní sociální a humanitární práce (studenti, kteří nebudou na praxích)
  • Sociální pedagogika (studenti, kteří nebudou na praxích)

Předmět International teaching week I (CMF/VXTW1) si studenti budou moci také zapsat – za vyplnění krátké reflexe po každé přednášce obdrží dva kredity.

Konference Bioethicists in Central Europe

Na International Teaching Week naváže konference společnosti Bioethicists in Central Europe. „Na tuto konferenci se nám podařilo zajistit mimořádně zajímavé hosty. Prof. Vicini bude přednášet o vztahu morálky a neurověd, prof. Virt se podělí o své zkušenosti s tím, jak Evropská unie vyjednává postoje k etickým otázkám. Z dalších témat je potřeba zmínit například politickou situaci v Turecku (Can Zeyrek) nebo etiku ve filmu (Marek Lis). Chybět nebude ani dlouholetý spolupracovník teologické fakulty Peter McCormic. Ve své přednášce si bude klást otázku, jak eticky přistupovat k velmi chudým lidem,“ dodal Opatrný.

Připravila: Lenka Peřinová

Zpět