Doplňovací volby do AS CMTF

Pondělí 4. listopad 2019, 17:05

Vážení členové akademické obce,

ve dnech 4. 11. 2019 - 13. 11. 2019 probíhají doplňovací volby studentů volených pedagogickou kurií a studentů volených studentskou kurií do Akademického senátu CMTF UP

Volby mají dvě fáze

elektronickou, která probíhá od 4. 11. 2019 do 8. 11. 2019 a následně listinnou fázi (9. 11. 2019 a 11. 11 - 13. 11. 2019).

Přístup pro elektronickou fázi je možný od zahájení voleb (tedy 4. 11. 2019) z elections.upol.cz po přihlášení do systému.

Podrobný návod k volbám najdete na wiki.upol.cz/upwiki/Volby

Volební řád AS CMTF UP, jímž se volby řídí, najdete na files.upol.cz

Vybízíme všechny členy Akademické obce k hojné účasti ve volbách!

Zpět