Akademický rok zahájila mše svatá

Pondělí 23. září 2019, 11:23

Mší svatou započal na cyrilometodějské teologické fakultě nový akademický rok. Pedagogové i studenti se sešli v kostele Panny Marie Sněžné, kde vyslechli slova olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera. Ten mimo jiné připomněl, že vše, co je nám dáno, dostáváme nejen pro vlastní užitek, ale také abychom mohli být užiteční druhým. Foto: Martin Višňa

Zpět