ThLic. Michal Umlauf

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585637175
Pracoviště:
Katedra pastorální a spirituál. teologie
Org. jednotka:
CM teologická fakulta
Adresa:
Univerzitní 22
Místnost:
4.08
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Umlauf M. Sociální nauka církve - integrální součást křesťanské nauky o člověku. Interdisciplinární úvod do četby Kompendia sociální nauky církve. 2009.
  Umlauf M. Podněty sociální nauky církve pro pastoraci manželství a rodiny. Rodina v súčasnom svete. Sociálna služba a pastorácia rodin. 2007.
  PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
  Umlauf M. Kříž - znamení utrpení a naděje. přednáška k výstavě s názvem Kříž - znamení utrpení a naděje. 2009.
  Umlauf M. Otázka dobrovolnictví v sociálních službách. Na jedné lodi. 2009.
  Umlauf M. Zásady a hodnoty - Kodex Charity ČR. představení nového Kodexu Charity ČR ředitelům a pracovníkům Charit Olomoucké diecéze. 2009.
  Umlauf M. Dobrovolnictví v rámci sociálních služeb. vzdělávací seminář pracovníků pečovatelských služeb v Olomouci. 2008.
  Umlauf M. Sociální nauka církve ? integrální součást křesťanské nauky o člověku. pracovní setkání ředitelů Charit Olomoucké arcidiecéze. 2008.
  Umlauf M. Sociální nauka církve ? integrální součást křesťanské nauky o člověku. Vzdělávací seminář pracovníků Charity Olomouc. 2008.
  Umlauf M. Sociální nauka církve ? integrální součást křesťanské nauky o člověku. Setkání kněží a jáhnů Olomoucké arcidiecéze. 2008.
  KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
  Umlauf M., Lexmaulová A., Čukáš J., Brtník J., Bendová Z., Zatloukal S., Póša P., Drexler L., Altrichter M., Karczubová L., Ambros P. Apoštolská exhortace Radost evangelia a Amoris laetitia papeže Františka I. 2017.
  Umlauf M., Lexmaulová A., Čukáš J., Brtník J., Bendová Z., Zatloukal S., Póša P., Drexler L., Karczubová L., Ambros P. Pastorační rozlišování. 2017.
  Ambros P., Brtník J., Čukáš J., Umlauf M., Lexmaulová A., Drexler L. Radost z lásky: rozlišování a dialog. 2016.
  PŘEKLAD
  Umlauf M. Člověk, agapická osoba. Špidlík, Tomáš: Člověk, agapická osoba, in Nové cesty pastorální teologie. 2008.
  Umlauf M. Život z liturgie. Tradice Východu i Západu. Taft, Robert: Život z liturgie. Tradice Východu i Západu. 2008.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Dobrovolnictví KSV/6D LS Se 0
  Dobrovolnictví KSV/6D LS 0
  Kat. soc. etika pro sociální práci KKS/KSESP ZS Se 2
  Katolická sociál. etika pro soc. pracov. KKS/7KS ZS 0
  Křesťanské základy sociální práce IV KKS/2KZS4 ZS Se 0
  Křesťanské základy sociální práce IV KKS/13KZ4 ZS Se 0
  Křesťanské základy sociální práce V KKS/2KZS5 LS Se 0
  Křesťanské základy sociální práce V KKS/13KZ5 LS Se 0
  Pastorace mládeže KSV/8PML LS 0
  Pastorace v prostředí sociální práce KSV/PVPSP LS Se 0
  Pastorace v prostředí sociální práce KSV/PVPSP LS 0
  Posouzení situace klienta KKS/PSKL ZS Se 0
  Posouzení situace klienta KKS/PSKL ZS 0
  Posouzení situace klienta I KKS/13PS1 ZS 0
  Posouzení situace klienta I KKS/23PS1 ZS 0
  Posouzení situace klienta I KKS/23PS1 ZS Se 0
  Posouzení situace klienta I KKS/13PS1 ZS Se 0
  Posouzení situace klienta II KKS/23PS2 LS 0
  Posouzení situace klienta II KKS/13PS2 LS Se 0
  Posouzení situace klienta II KKS/13PS2 LS 0
  Posouzení situace klienta II KKS/23PS2 LS Se 0
  Řízení dobrovolníků KKS/ŘDO ZS Se 0
  Řízení dobrovolníků KKS/7ŘD ZS 0
  Řízení dobrovolníků KKS/ŘD ZS Se 2
  Sociální nauka církve KST/9SNC LS 0
  Sociální práce a pastorace KKS/SP13 ZS 0
  Sociální práce a pastorace KKS/SPPA ZS 0
  Speciální pastorální teologie KSV/9SPT LS 0
  Speciální pastorální teologie KSV/8SPT LS 0
  Základy pastorální teologie KSV/4ZPTN LS 0
  Základy pastorální teologie KSV/4ZPTN ZS 0