Zahraniční vztahy

Cyrilometodějská fakulta UP zprostředkovává možnost spolupráce na mezinárodní úrovni. Zahraniční spolupráce vědecko-pedagogických pracovníků je nedílnou součástí jejich odborného a profesního růstu.

Tyto stránky poskytují pedagogům a zaměstnancům přehled o nabízených možnostech, např. krátkodobých výukových pobytů nebo vědecko–výzkumné činnosti a školení pro ostatní zaměstnance.


 

Referát zahraničních vztahů

Úřední hodiny pro studenty i zaměstnance


st | po dohodě e-mailem


Mgr. Petra Hubená

čt | 10:00–12:00 | Univerzitní 22, místnost č. 3.09


Mgr. Marie Sieberová

po | 12:00–13 | Univerzitní 22, místnost č. 2.06


 

Program Erasmus+

V rámci inter–institucionálních dohod o spolupráci program fakulta umožňuje výukové pobyty pedagogických pracovníků v zahraničí, příjezdy odborníků z partnerských institucí a mobilitu ostatních zaměstnanců.

Partnerské univerzity ERASMUS+

Austria
Private Pädogogische Hochschule der Diözese Linz Linz www.phdl.at Education, Teacher Training
Belgium
Katholieke Universiteit Leuven Leuven www.kuleuven.be Religion and Theology
Thomas More Kempen Geel www.thomasmore.be Social Work
Belorussia
Belarusian State University Minsk www.bsu.by Religion and Theology
Bosna
University of Banja Luka Banja Luka unibl.org Social Work
Croatia
Finland
Turku University of Applied Sciences LTD Turku www.tuas.fi Social Work
France
Institut Catholique de Toulouse Toulouse www.ict-toulouse.fr Theology
IRCOM - Association Ste Anne Angers www.ircom.fr Social Work and Counseling
Université de Strasbourg Strasbourg www.unistra.fr Catholic Theology
Georgia
Ilia State University Tbilisi Tbilisi iliauni.edu.ge Social Work
Sulkhan Saba University Tbilisi sabauni.edu.ge Catholic Theology
Germany
Universität Erfurt Erfurt www.uni-erfurt.de Theology
Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen Köln www.katho-nrw.de Social Work
Theologische Fakultät Fulda Fulda www.thf-fulda.de Catholic theology
RWTH Aachen University Cáchy www.rwth-aachen.de Catholic theology
International Psychoanalytic University Berlin www.ipu-berlin.de Social Work/Psychology
Greece
Πανεπιστήμιο Πατρών - University of Patras Patra www.upatras.gr Teaching and Training Education
Iran
Ferdowsi University Mashad en.miu.ac.ir Theology, Persian Language
Ireland
Cork Institute of Technology Cork www.cit.ie Teaching and Training Education
Pontifical University St Patrick´s College Kildare maynoothcollege.ie/pontifical-university/ Religion and Theology
Italy
Università di Bologna Bologna www.unibo.it Religion - Catholic Theology
Netherlands
Rijksuniversiteit Groningen www.rug.nl Public Health/Social Sciences
(staff only!)
Radboud Uniwersiteit Nijmegen Nijmegen www.ru.nl Social Work and Counseling (Political Science)
Norway
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim www.ntnu.edu Social Work and Counseling
Poland
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin www.kul.pl Religion
Uniwersytet Opolski Opole www.uni.opole.pl Theology
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszýnskiego w Warszawie Varšava www.uksw.edu.pl Sociology and cultural studies
Social Work and Counseling
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu Vratislav www.pwt.wroc.pl Religion/Theology
Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna Vratislav www.ewst.pl Religion/Theology
Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów www.ur.edu.pl Social Work and Counseling
Uniwersytet Łódzki Lodž iso.uni.lodz.pl Social Work and Counseling
Romania
Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca www.ubbcluj.ro Religion and Theology
Slovakia
Constantine the Philosopher University of Nitra Nitra www.ukf.sk Social Work and Counseling
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Banska Bystrica www.umb.sk Social Work and Counseling
Prešovská univerzita v Prešove
Gréckokatolícka teologická fakulta
Prešov www.unipo.sk/greckokatolicka-teologicka-fakulta Religion - Catholic Theology
Prešovská univerzita v Prešove
Inštitút edukológie a sociálnej práce, FF
Prešov www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/ieasp/ Social Work and Counseling
Trnavská univerzita v Trnave Trnava www.truni.sk Philosophy
Law
Katolícka univerzita v Ružomberku Ružomberok www.ku.sk

Theology, Social Work, Journalism

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Košice www.upjs.sk Public Health
Technická univerzita v Košiciach Košice www.tuke.sk Social and Behaviour Sciences
Prešovská univerzita v Prešove
Faculty of Humanities and natural sciences
Prešov www.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied Social Work and Counseling
Spain
Loyola University Cordoba  www.uloyola.es/en/  Education, Theology, Media
Universidad Católica San Antonio de Murcia Murcia www.ucam.edu Social Work
Universitat Internacional de Catalunya Barcelona www.uic.es Teaching and Training Education
Ukraine
Ukrainian Catholic University Lviv ucu.edu.ua/ Theology

 

AURORA - zaměstananceké mobility

představuje možnost realizace zaměstnaneckých mobilit na partnerských univerzitách (https://aurora.upol.cz/alliance-members/) v Auroře (kromě tzv. „Associate partners“). Pro maximální flexibilitu je tato výzva otevřená po celý akademický rok.

V rámci této výzvy je možné využít různých druhů mobilit, jako je výuka, školení, job shadowing, výzkumné aktivity a účast na konferencích (v případě kombinace s návštěvou relevantního pracoviště za účelem plánování budoucí spolupráce).

Podmínky pro přihlašování a dokumenty, které potřebujete k podání žádosti, naleznete na  odkazech: https://aurora.upol.cz/open-call-aurora-staff-mobilities/


Program CEEPUS

(Central European Exchange Programme for University Studies) je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Cyrilometodějská fakulta UP je zapojena do sítě „Bioetika“:


 

Austria

University of Graz

Graz

www.uni-graz.at

Bioethics

University of Vienna

Vienna

www.univie.ac.at

Bioethics, Media Ethics

Bosnia a Herzegovina

University of Sarajevo

Sarajevo

www.unsa.ba

Bioethics, Media Ethics

Croatia

University of Zagreb

Zagreb

www.unizg.hr

Bioethics

Hungary

Semmelweis University

Budapest

semmelweis.hu

Bioethics

Theological College of Pécs

Pécs

www.pphf.hu

Bioethics

Poland

The Pontifical University of John Paul II in Cracow

Crakow

https://upjp2.edu.pl/

Media Ethics

Republic of North Macedonia

Ss. Cyril und Methodius University in Skopje

Skopje

http://www.ukim.edu.mk/

Media Ethics

 

Kontaktní osoby:

Bioethics:        dominik.opatrny@upol.cz

Media Ethics: andrea.spickova@upol.cz

Další partnerské univerzity

Switzerland
University of Fribourg  Fribourg/Freiburg www.unifr.ch

Theology
(Swiss European Mobility Programme)

University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland  Muttenz  https://www.fhnw.ch/de/

Social Work

Ukraine
The Ukrainian Catholic University Kyjev http://ucu.edu.ua

Theology
(Erasmus+)

Vatican City
Pontificia Università Lateranense Vatican City/Rome www.pul.it Theology
(Johannes)

 

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv

jsou nabízeny pedagogům ve dvou skupinách podle způsobu přidělování, který stanoví MŠMT. Celá nabídka stipendijních pobytů na základě mezinárodních smluv je zveřejněn na www.dzs.cz

  • rozpis kvót - stipendijní místa do konkrétních zemí, která MŠMT přidělí pro daný akademický rok přímo jednotlivým veřejným vysokým školám v ČR. O tato místa se mohou ucházet pouze zájemci daných škol. Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia podávají prostřednictvím děkanátu/rektorátu
  • výběrová řízení - o stipendijní místa do zemí v této skupině se mohou ucházet zájemci ze všech veřejných škol v ČR. Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia podávají prostřednictvím AIA.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)