Zahraniční vztahy

Cyrilometodějská fakulta UP zprostředkovává možnost spolupráce na mezinárodní úrovni. Zahraniční spolupráce vědecko-pedagogických pracovníků je nedílnou součástí jejich odborného a profesního růstu.

Tyto stránky poskytují pedagogům a zaměstnancům přehled o nabízených možnostech, např. krátkodobých výukových pobytů nebo vědecko–výzkumné činnosti a školení pro ostatní zaměstnance.

Zahraniční mobility - Informace poskytované na tomto odkaze jsou určeny zaměstnancům, kteří mají zájem uskutečnit mobilitu do zahraničí (mimo ČR).


 

Referát zahraničních vztahů

Mgr. Alžbeta Cajthamlová

alzbeta.cajthamlova@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 3.05
585637340
731746319
konzultační hodiny
nepravidelné místnost
5.09 Možné po e-mailové domluvě alzbeta.cajthamlova@upo.cz
úřední hodiny
pravidelné místnost
pracovní dny 09:00–11:30 3.05
pracovní dny 13:00–14:00 3.05
3.05

Bc. Marta Zachová

marta.zachova@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 3.05
585637016
734695791


 

Program Erasmus+

V rámci inter–institucionálních dohod o spolupráci program fakulta umožňuje výukové pobyty pedagogických pracovníků v zahraničí, příjezdy odborníků z partnerských institucí a mobilitu ostatních zaměstnanců.

Partnerské univerzity ERASMUS+


 

AURORA - zaměstananceké mobility

představuje možnost realizace zaměstnaneckých mobilit na partnerských univerzitách (https://aurora.upol.cz/alliance-members/) v Auroře (kromě tzv. „Associate partners“). Pro maximální flexibilitu je tato výzva otevřená po celý akademický rok.

V rámci této výzvy je možné využít různých druhů mobilit, jako je výuka, školení, job shadowing, výzkumné aktivity a účast na konferencích (v případě kombinace s návštěvou relevantního pracoviště za účelem plánování budoucí spolupráce).

Podmínky pro přihlašování a dokumenty, které potřebujete k podání žádosti, naleznete na  odkazech: https://aurora.upol.cz/open-call-aurora-staff-mobilities/


Program CEEPUS

(Central European Exchange Programme for University Studies) je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Cyrilometodějská fakulta UP je zapojena do sítě „Bioetika“:


 

CEEPUS (table of universities)

Austria

University of Graz

Graz

www.uni-graz.at

Bioethics

University of Vienna

Vienna

www.univie.ac.at

Bioethics, Media Ethics

Bosnia a Herzegovina

University of Sarajevo

Sarajevo

www.unsa.ba

Bioethics, Media Ethics

Croatia

Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, faculty of Education Osijek https://www.unios.hr/en/ Media Ethics

University of Zagreb

Zagreb

www.unizg.hr

Bioethics

Hungary

Semmelweis University

Budapest

semmelweis.hu

Bioethics

Theological College of Pécs

Pécs

www.pphf.hu

Bioethics

Episcopal Theological College of Pécs, Department of Philosophy and Social Sciences Pécs https://pphf.hu/english/ Media Ethics

Poland

University of Silesia in Katowice, Institute of Journalism and Media Communication Katowice https://us.edu.pl/en/ Media Ethics
University of Lódz, Faculty of Philology Lódz https://www.uni.lodz.pl/en/ Media Ethics

Republic of North Macedonia

Ss. Cyril und Methodius University in Skopje

Skopje

http://www.ukim.edu.mk/

Media Ethics

 

Kontaktní osoby:

Bioethics:        dominik.opatrny@upol.cz

Media Ethics: andrea.spickova@upol.cz

Další partnerské univerzity

Switzerland
University of Fribourg  Fribourg/Freiburg www.unifr.ch

Theology
(Swiss European Mobility Programme)

University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland  Muttenz  https://www.fhnw.ch/de/

Social Work

Ukraine
The Ukrainian Catholic University Kyjev http://ucu.edu.ua

Theology
(Erasmus+)

Vatican City
Pontificia Università Lateranense Vatican City/Rome www.pul.it Theology
(Johannes)

 

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv

jsou nabízeny pedagogům ve dvou skupinách podle způsobu přidělování, který stanoví MŠMT. Celá nabídka stipendijních pobytů na základě mezinárodních smluv je zveřejněn na www.dzs.cz

  • rozpis kvót - stipendijní místa do konkrétních zemí, která MŠMT přidělí pro daný akademický rok přímo jednotlivým veřejným vysokým školám v ČR. O tato místa se mohou ucházet pouze zájemci daných škol. Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia podávají prostřednictvím děkanátu/rektorátu
  • výběrová řízení - o stipendijní místa do zemí v této skupině se mohou ucházet zájemci ze všech veřejných škol v ČR. Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia podávají prostřednictvím AIA.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)