Aplikace

Normy týkající se cestovních příkazů

Cestovní náhrady, které poskytuje zaměstnavatel v rámci pracovní cesty, jsou upraveny zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Na UP je v současné době platná vnitřní norma R-B-19/19 "Cestovní náhrady", účinná od 31. května 2019.

Podle této normy je už nyní možné vytvářet cestovní příkazy a vyúčtování pracovní cesty také elektronickou formou v systému eCP (přístupné po přihlášení), ode dne 1. března 2020 pro všechny zaměstnance UP a ostatní osoby požadující cestovní náhrady po UP vzniká povinnost používat výlučně tento elektronický systém.

Tento systém se používá:

  • pro zaměstnance UP v pracovním poměru;
  • pro zaměstnance činné na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, je-li to v dohodě sjednáno;
  • pro zaměstnance a fyzické osoby podle mezinárodní smlouvy nebo dohody o vzájemné výměně zaměstnanců se zahraničním zaměstnavatelem dle § 188 zákoníku práce;
  • fyzické osoby, které vykonávají pro UP činnost na základě jiného než pracovněprávního vztahu, např. členové Správní rady UP (viz § 15 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů), externí členové Vědecké rady UP a vědeckých rad fakult nebo na základě smlouvy podle § 51 občanského zákoníku, mandátní smlouvy apod.
  • Do posledního bodu spadají také studenti vyslaní na cestu jménem UP.

Osoby uvedené výše nemohou začít s realizací pracovní cesty před schválením v systému eCP. V případě započetí takovéto cesty bez schválení se z pracovně právního hlediska jedná o absenci a nikoli o pracovní cestu a nemůže dojít k úhradě cestovních náhrad.

Systém eCP - jak jej najít

Po přihlášení do Portálu UP se objeví systém dlaždic. Jednou z nich je dlaždice "Cestovní příkazy", po kliknutí na ni se vám objeví volby, z nichž vyberete "Nové cestovní příkazy (CMTF, FZV, PF)", následně variantu s názvem "Plná varianta CP". Pro zadání nového cestovního příkazu kliknete na šedé tlačítko "Nový" a vyberete zda, jde o tuzemský nebo zahraniční cestovní příkaz.

Informační technologie

Centrum výpočetní techniky (CVT) zajišťuje služby související se získáváním, zpracováním a poskytováním informací v rámci celé univerzity.

Webové stránky CVT

Praktické informace

Veškeré informace jsou dostupné na webových stránkách univerzity v zaměstnanecké sekci.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)