Výjezdy studentů PhD do zahraničí

 

 • Všechny výjezdy do zahraničí v rámci studia je dle SZŘ UP student povinen nahlásit na Zahraniční oddělení UP CMTF a mít sjednané pojištění do zahraničí (lze využít bezplatného pojištění UP).
 • Plán výjezdu/výzkumu v zahraničí konzultuje doktorand vždy se svým školitelem.
 • Primárně se jedná o aktivitu doktoranda, který si výjezd administrativně zajišťuje.
 • Doktorské studiu pod dvojím vedením disertační práce (Cotutelle) probíhá na základě spolupráce mezi školitelem – zahraničním školitelem a doktorandem.

Možnosti financování

 

 • Erasmus+ - instituce partnerských pracovišť CMTF 
 • AURORA
 • CEEPUS+   síť Bioetika /Etika v médiích – Střední Evropa a Balkán
 • AIA - nabídkách stipendijních pobytů do celého světa
 • USA – Merillův program a Fulbrightova stipendia 

Aktuální nabídky a programové výzvy jsou k dispozici na webu

Centrum zahraniční spolupráce UP  https://cfic.upol.cz/
AIA – Akademická informační agentura  www.dzs.cz
AURORA https://aurora.upol.cz/

Erasmus+ pro studenty PhD

Student PhD plánuje svůj výjezd do zahraničí vždy min. s 6 měsíčním předstihem. Datum výjezdu a volbu instituce vždy konzultuje se svým školitelem. Na partnerské instituci má svého supervizora, který schvaluje příjezd studenta, jeho plánované aktivity a vede jej během jeho pobytu.

Student může vyjet opakovaně a to na:

 • Krátkodobou mobilitu (v délce 30 dnů)
 • Dlouhodobou mobilitu (v délce od 60 dnů)
 • Pracovní stáž (30 dnů nebo 60 a více dnů)                                                                                             

Pro účely výběrového řízení programu Erasmus+ student doloží (e-mailový) souhlas školitele s plánovaným výjezdem a souhlas co-školitele partnerského pracoviště. Student musí podat přihlášku do výběrového řízení programu Erasmus v obvyklých termínech (únor nebo září) a přiložit požadované dokumenty (Motivační dopis - Přínos mobility pro zpracování disertační práce či její podstatné části, popř. jiného významného publikačního výstupu nebo jiný přínos). Výběrové řízení probíhá v Mobility Aplikaci.

Motivační dopis bude obsahovat – přínos mobility a (e-mailový) souhlas školitele a co-školitele s mobilitou. Tedy všechny podklady budou v jednom souboru doc.

Pro výjezd je nutné, aby pracoviště, ze kterého PhD student vyjíždí, mělo platnou Erasmus+ smlouvu i pro PhD studenty.  V případě, že tomu tak není a student si plánuje vyjet na jinou smlouvu CMTF, je třeba zajistit si souhlasné vyjádření přijímající instituce (International Relation Office). A tento souhlas přiložit k motivačnímu dopisu uchazeče. Konzultace studentům k výjezdu Erasmus+ poskytuje jejich Erasmus+ koordinátor:

Sociální determinanty zdraví: Mgr. Marta Sykorová: marta.sykorova@oushi.upol.cz

Teologie a Křesťanské myšlení – Mgr. Alžbeta Cajthamlová: alzbeta.cajthamlova@upol.cz a Bc. Marta Zachovámarta.zachova@upol.cz 

Zahraniční oddělení CMTF zajišťuje

 • Konzultace k administrativním náležitostem výjezdu
 • Informace o aktuálních nabídkách a výzvách
 • Web - sekce pro studenty – informace o podmínkách programů Erasmus+ a CEEPUS
 • Administrativní podporu za CMTF UP (Potvrzení o studiu, Doporučení, podklady pro víza apod.)
 • Cotutelle s PUL ve Vatikánu, RUG v Nizozemsku a s UCU na Ukrajině.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)