Systematická teologie a křesťanská filozofie

Specializace ST a jejich garanti

Zajišťuje Katedra filozofie a patrologie:

Zajišťuje Katedra systematické teologie:

Zajišťuje Katedra liturgické teologie:

Oborová rada

předseda:

 • prof. František Kunetka, Th.D.

členové:

sekce křesťanské filozofie a patrologie:

 • doc. Martin Cajthaml, Ph.D.
 • Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.

sekce morální teologie:

 • doc. ThDr. Jiří Skoblík (KTF UK v Praze)
 • doc. Dominik Opatrný, Th.D.

sekce dogmatické a fundamentální teologie:

 • Dr. Ing. Eduard Krumpolc, CSc., Th.D.
 • prof. Vojtěch Novotný, Th.D. (KTF UK v Praze)

sekce liturgické teologie:

 • prof. František Kunetka, Th.D.
 • doc. Ing. Pavel Kopeček, S.L.D.

Doktorandi

Přehled studentů k 1. 10. 2018:

filozofie a patrologie

 • Dvorský Petr (školitel: Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.)

dogmatická teologie

 • Janalík Jiří (školitel: prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D.)
 • Kostúrová Ivana (školitel: prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D.)
 • Kučera Jiří (školitel: prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D.)

liturgická teologie

 • Drštka Zdeněk (školitel: doc. Ing. Pavel Kopeček, S.L.D.)

Přehled kurzů oboru "Systematická teologie a křesťanská filozofie"