Katedra křesťanské sociální práce

Aktuality

Inzerát na obsazení pracovního místa ve Středisku sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizaci

Sociální pracovník - klíčový pracovník dohod o výkonu pěstounské péče na Jesenicku

Požadavky:

 • kvalifikační předpoklady dle §110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - pozice sociální pracovník a §49a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, vše v platném znění, VŠ vzdělání ukončené minimálně bakalářskou státní zkouškou
 • znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, vše v platném znění
 • výhodou praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, v sociálních službách, zkušenosti v práci s rodinou, ideálně v oblasti náhradní rodinné péče,
 • schopnost komunikovat a pracovat s dětmi, dospívajícími a dospělými,
 • schopnost konstruktivní komunikace,
 • empatie,
 • flexibilita,
 • samostatnost,
 • schopnost držet hranice,
 • profesionální přístup,
 • ochota dále se vzdělávat,
 • řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič podmínkou,
 • znalost práce na PC (MS Windows, MS Office)


Popis pracovní pozice: doprovázení pěstounských rodin v rámci dohod o výkonu pěstounské péče zejména terénní formou v regionu Jesenicka

Úvazek: 0,5

Místo výkonu práce: Poradna pro rodinu Jeseník, Dukelská 15, Jeseník

Hrubý měsíční plat: dle délky praxe od 11.580,- do 17.405,- Kč

Nástup: ihned nebo dle dohody

Platnost inzerátu do 25.3.2018

Kontaktní osoba pro dotazy: Mgr. Jana Kotková, tel. 731 447 453, profesní životopisy s uvedením telefonního čísla a e-mailu zasílejte personalistovi p. Dadákovi na e-mail dadak@ssp-ol.cz nejpozději do 25.3.2018.

Charita Nový Hrozenkov hledá zájemce na pozici

vedoucí denního stacionáře

Požadujeme:

 • ukončené VŠ nebo vyšší odborné vzdělání sociálního směru dle §110 zákona č.108/2006 Sb.
 • praxe v sociálních službách, znalost zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
 • velmi dobrá znalost práce na PC, ŘP sk. B.
 • osobnostní předpoklady: samostatnost, flexibilita, organizační schopnosti, schopnost empatie, dobrý ústní i písemný projev, zodpovědný a cílevědomý přístup k práci
 • dobrý vztah k seniorům nutností

Nabízíme:

 • plný pracovní úvazek s případnou možností prodloužení pracovní smlouvy
 • příjemné pracovní prostředí a práce v dobrém kolektivu, účast na akcích organizace, vstřícnost při slaďování pracovního a rodinného života
 • profesní růst, supervizní podporu
 • možnost prohlubování a zvyšování kvalifikace
 • dovolenou v rozsahu 25 dnů

Nástup možný ihned.

Více informací na telefonním čísle: 606 771 510.

v bakalářském studijním programu Sociální politika a sociální práce, studijní obory CHASOC-P, CHASOC-K, MESOHUP

v navazujícím magisterském studijním programu Sociální politika a sociální práce, studijní obory CHASOC-PN, CHASOC-KN, MHSP

Přijímací řízení

Charitativní a sociální práce (dvouletý navazující magisterský obor, v prezenční i kombinované formě): obor má následující specializace: Řízení v sociálních službách (v prezenční i kombinované formě), Mezinárodní humanitární a komunitní sociální práce (pouze v prezenční formě), Sociální práce s rodinami (pouze v prezenční formě)

Charitativní a sociální práce — obory.upol.cz

Testy z minulého roku k nahlédnutí: pdf

O katedře

Katedra křesťanské sociální práce existuje od roku 2006. Poskytuje kvalifikační vzdělání v oboru sociální práce na bakalářském i magisterském stupni.

Na bakalářském stupni katedra poskytuje dva bakalářské obory, a to Charitativní a sociální práce v prezenční a kombinované formě a ve střední Evropě ojedinělý obor Mezinárodní sociální a humanitární práce v prezenční formě. Oba obory jsou zajišťovány ve spolupráci CARITAS – Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci.

Na magisterském stupni je uchazečům nabízen navazující studijní obor Charitativní a sociální práce, realizovaný v prezenční formě studia ve třech specializacích:

 • Mezinárodní humanitární a komunitní sociální práce;
 • Řízení v sociálních službách (i v kombinované formě studia);
 • Sociální práce s rodinami.

Více informací v sekci pro uchazeče Studujte u nás

Výzkumná činnost katedry se koncentruje na etické otázky a dilemata sociální práce, spirituální citlivost v praxi sociální práce, církevní charitní praxi, multikulturní komunikaci a v posledním období i na téma dobrovolnictví.

Sídlo: Tř. Svobody 8, 771 11 Olomouc

Korespondenční adresa: Univerzitní 22, 771 11 Olomouc

Vedoucí katedry a sekretářka

tř. Svobody 8
místnost: 2.10
Konzultační hodiny v portále EDIS

tř. Svobody 8
místnost: 2.11
Konzultační hodiny v portále EDIS

Sídlo: Tř. Svobody 8, 771 11 Olomouc

Korespondenční adresa: Univerzitní 22, 771 11 Olomouc

Seznam dalších pracovníků katedry

Křížkovského 6 CARITAS
místnost: 1.12a
Konzultační hodiny v portále EDIS

tř. Svobody 8
místnost: 1.12a
Konzultační hodiny v portále EDIS

tř. Svobody 8
místnost: 1.06
Konzultační hodiny v portále EDIS

tř. Svobody 8
místnost: 1.16
Mateřská dovolená

tř. Svobody 8
místnost: 1.05
Konzultační hodiny v portále EDIS

tř. Svobody 8
místnost: 1.07
Konzultační hodiny v portále EDIS

tř. Svobody 8
místnost: 1.08
Konzultační hodiny v portále EDIS

tř. Svobody 8
místnost: 1.07
Konzultační hodiny v portále EDIS

tř. Svobody 8
místnost: 1.05
Konzultační hodiny v portále EDIS

tř. Svobody 8
místnost: 1.07
Konzultační hodiny v portále EDIS

tř. Svobody 8
místnost: 1.08
Konzultační hodiny v portále EDIS

tř. Svobody 8
místnost: 1.08
Konzultační hodiny v portále EDIS

tř. Svobody 8
místnost: 1.07
Konzultační hodiny v portále EDIS

Sídlo: Tř. Svobody 8, 771 11 Olomouc

Korespondenční adresa: Univerzitní 22, 771 11 Olomouc

Historie katedry

Nejmladší z kateder CMTF byla založena 1. 1. 2006, avšak navazuje na vůdčí roli olomoucké arcidiecéze na poli křesťanské sociální práce už ve dvacátých letech minulého století. U zrodu katedry stál prof. Dr. Heinrich Pompey, Dipl.-Psych., jedna z profilujících osobností oboru Caritaswissenschaft. Do roku 2010 zastával pozici vedoucího katedry.

Aktuální rozvrh

Výuka a konzultační hodiny

Pravidelné a nepravidelné konzultační a úřední hodiny, jejich aktualizace nebo příp. změny naleznete na Portálu EDIS v sekci Osobní stránky a konzultační hodiny akademických pracovníků. Podrobný přehled a popis předmětů katedry obsahuje systém STAG (Studijní agenda) na Portálu UP. Studijní materiály k vybraným předmětům (zejm. distanční opory) obsahuje Portál EDIS.

Kvalifikační práce

Seznam prací obhájených po akademickém roce 2003/2004 naleznete v databázi STAG, kde můžete práce dále filtrovat podle příslušných kritérií.

Údaje o požadavcích na kvalifikační práce, k průběhu obhajob a případný rozpis obhajob naleznete ve studentské sekci webu.

Seznam navrhovaných témat bakalářských prací pro ak. rok 2017/2018

Seznam navrhovaných témat diplomových prací pro ak. rok 2017/2018

Manuál pro psaní závěrečných prací

Knihovna katedry

Knižní fond katedry je zanesen do souborného katalogu Knihovny UP

PRINCOVÁ, Květoslava a Mauro TRAVASSO. Integration without borders. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2016. ISBN 978-80-244-5016-2. pdf