Tvorba

Tvorba bakalářských a diplomových prací

Diplomové práce od r. 2004 je možno vyhledávat přes STAG takto:

  • jděte na Portál UP
  • otevřete záložku Studium a výuka (na horním horizontálním menu)
  • dále je na ploše třeba rozliknout záložku Kvalifikační práce
  • vyberte parametry pro hledání (klíčová slova, katedra, vedoucí aj.)

Přehled odborných akcentů vyučujících katedry pro volbu vedoucího závěrečné práce zde

Dalšími upravujícími dokumenty jsou Směrnice děkanky 1/12 a příkaz rektora B3-09/3-PR.

Návrhy témat diplomových prací pro studenty oboru MHSP zde

Návrhy témat závěrečných prací pro studenty bakalářských a nav. magisterských oborů

Manuál pro psaní závěrečných prací upravuje způsob tvorby závěrečných prací (bakalářských a diplomových) na Cyrilometodějské teologické fakultě UP. Neklade si za cíl vyčerpávajícím způsobem pojednat o problematice publikování ani nenabízí přehled všech citačních norem nebo stylů. Jeho cíl je prostý - poskytnout jasná vodítka pro psaní bakalářských a diplomových prací našich studentů.

Tento mauál se dá stáhnout zde.