Katedra křesťanské sociální práce

Aktuality

Charita Nový Hrozenkov hledá zájemce na pozici

vedoucí denního stacionáře

Požadujeme:

 • ukončené VŠ nebo vyšší odborné vzdělání sociálního směru dle §110 zákona č.108/2006 Sb.
 • praxe v sociálních službách, znalost zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
 • velmi dobrá znalost práce na PC, ŘP sk. B.
 • osobnostní předpoklady: samostatnost, flexibilita, organizační schopnosti, schopnost empatie, dobrý ústní i písemný projev, zodpovědný a cílevědomý přístup k práci
 • dobrý vztah k seniorům nutností

Nabízíme:

 • plný pracovní úvazek s případnou možností prodloužení pracovní smlouvy
 • příjemné pracovní prostředí a práce v dobrém kolektivu, účast na akcích organizace, vstřícnost při slaďování pracovního a rodinného života
 • profesní růst, supervizní podporu
 • možnost prohlubování a zvyšování kvalifikace
 • dovolenou v rozsahu 25 dnů

Nástup možný ihned.

Více informací na telefonním čísle: 606 771 510.

CMTF UP vyhlašuje výběrové řízení na studium v zahraničí v rámci programu Erasmus+ pro akademický rok 2018/2019

Uchazeči se mohou přihlásit prostřednictvím aplikace Erasmus+ (erasmusplus.upol.cz) do 19. 2. 2018.

Všeobecné podmínky výběrového řízení pro studijní pobyty:

 1. motivační dopis (v jazyce, ve kterém budete v zahraničí studovat)
 2. účast na pohovoru

Kritériem výběru je motivace uchazeče pro studium v zahraničí (zdůvodnění výběru zahraniční instituce) a informovanosti o konkrétní zahraniční univerzitě (její oborové nabídce a požadavcích, které má na studenty programu Erasmus+).

O výsledku výběrového řízení budou uchazeči informováni e-mailem vygenerovaným z aplikace 23. 2. 2018. Do 24 hodin je v této aplikaci vybraný student povinen potvrdit svůj souhlas s výjezdem.

Nabídku partnerských univerzit naleznete na webu CMTF

Španělsko, Irsko, Francie, Slovensko, Polsko, Nizozemsko, Řecko, Turecko...

Kontaktní osoba: (petra.hubena@upol.cz)

v bakalářském studijním programu Sociální politika a sociální práce, studijní obory CHASOC-P, CHASOC-K, MESOHUP

v navazujícím magisterském studijním programu Sociální politika a sociální práce, studijní obory CHASOC-PN, CHASOC-KN, MHSP

O katedře

Katedra křesťanské sociální práce existuje od roku 2006. Poskytuje kvalifikační vzdělání v oboru sociální práce na bakalářském i magisterském stupni.

Na bakalářském stupni katedra poskytuje dva bakalářské obory, a to Charitativní a sociální práce v prezenční a kombinované formě a ve střední Evropě ojedinělý obor Mezinárodní sociální a humanitární práce v prezenční formě. Oba obory jsou zajišťovány ve spolupráci CARITAS – Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci.

Na magisterském stupni je uchazečům nabízen navazující studijní obor Charitativní a sociální práce, realizovaný v prezenční formě studia ve třech specializacích:

 • Mezinárodní humanitární a komunitní sociální práce;
 • Řízení v sociálních službách (i v kombinované formě studia);
 • Sociální práce s rodinami.

Více informací v sekci pro uchazeče Studujte u nás

Výzkumná činnost katedry se koncentruje na etické otázky a dilemata sociální práce, spirituální citlivost v praxi sociální práce, církevní charitní praxi, multikulturní komunikaci a v posledním období i na téma dobrovolnictví.

Sídlo: Tř. Svobody 8, 771 11 Olomouc

Korespondenční adresa: Univerzitní 22, 771 11 Olomouc

Vedoucí katedry a sekretářka

tř. Svobody 8
místnost: 2.10
Konzultační hodiny v portále EDIS

tř. Svobody 8
místnost: 2.11
Konzultační hodiny v portále EDIS

Sídlo: Tř. Svobody 8, 771 11 Olomouc

Korespondenční adresa: Univerzitní 22, 771 11 Olomouc

Seznam dalších pracovníků katedry

Křížkovského 6 CARITAS
místnost: 1.12a
Konzultační hodiny v portále EDIS

tř. Svobody 8
místnost: 1.12a
Konzultační hodiny v portále EDIS

tř. Svobody 8
místnost: 1.06
Konzultační hodiny v portále EDIS

tř. Svobody 8
místnost: 1.16
Mateřská dovolená

tř. Svobody 8
místnost: 1.05
Konzultační hodiny v portále EDIS

tř. Svobody 8
místnost: 1.07
Konzultační hodiny v portále EDIS

tř. Svobody 8
místnost: 1.08
Konzultační hodiny v portále EDIS

tř. Svobody 8
místnost: 1.07

tř. Svobody 8
místnost: 1.05
Konzultační hodiny v portále EDIS

tř. Svobody 8
místnost: 1.07
Konzultační hodiny v portále EDIS

tř. Svobody 8
místnost: 1.08
Konzultační hodiny v portále EDIS

tř. Svobody 8
místnost: 1.08
Konzultační hodiny v portále EDIS

tř. Svobody 8
místnost: 1.07
Konzultační hodiny v portále EDIS

Sídlo: Tř. Svobody 8, 771 11 Olomouc

Korespondenční adresa: Univerzitní 22, 771 11 Olomouc

Historie katedry

Nejmladší z kateder CMTF byla založena 1. 1. 2006, avšak navazuje na vůdčí roli olomoucké arcidiecéze na poli křesťanské sociální práce už ve dvacátých letech minulého století. U zrodu katedry stál prof. Dr. Heinrich Pompey, Dipl.-Psych., jedna z profilujících osobností oboru Caritaswissenschaft. Do roku 2010 zastával pozici vedoucího katedry.

Výuka a konzultační hodiny

Pravidelné a nepravidelné konzultační a úřední hodiny, jejich aktualizace nebo příp. změny naleznete na Portálu EDIS v sekci Osobní stránky a konzultační hodiny akademických pracovníků. Podrobný přehled a popis předmětů katedry obsahuje systém STAG (Studijní agenda) na Portálu UP. Studijní materiály k vybraným předmětům (zejm. distanční opory) obsahuje Portál EDIS.

Kvalifikační práce

Seznam prací obhájených po akademickém roce 2003/2004 naleznete v databázi STAG, kde můžete práce dále filtrovat podle příslušných kritérií.

Údaje o požadavcích na kvalifikační práce, k průběhu obhajob a případný rozpis obhajob naleznete ve studentské sekci webu.

Seznam navrhovaných témat bakalářských prací pro ak. rok 2017/2018

Seznam navrhovaných témat diplomových prací pro ak. rok 2017/2018

Manuál pro psaní závěrečných prací

Knihovna katedry

Knižní fond katedry je zanesen do souborného katalogu Knihovny UP

PRINCOVÁ, Květoslava a Mauro TRAVASSO. Integration without borders. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2016. ISBN 978-80-244-5016-2. pdf