Katedra křesťanské sociální práce

Aktuality

Setkání absolventů Katedry křesťanské sociální práce

pátek 7. 9. 2018 od 17:00, Na Hradě 5, Olomouc

Milé absolventky, milí absolventi,
v pátek 7. 9. od 17h, ještě před sobotním bohatým programem setkání absolventů "Jsme UP", vás zveme na setkání s pedagogy Katedry křesťanské sociální práce.

Na programu bude:

  • 17:00 Prezentace a diskuze: "Rozvoj vzdělávání v sociální práci v Olomouci: představení vzdělávacích, projektových a výzkumných aktivit na katedře" (učebna H1, 4. podlaží)
  • 17:30 Představení nových prostor katedry v kompletně zrekonstruované budově Na Hradě 5
  • 18:00 Krátká tematická přednáška "Renesance neformální sociální práce v komunitním prostředí?" s možností besedy (dr. Doležel), učebna H3 (4. podlaží)
  • 18:30 Půlhodinovka svobodného a nemoderovaného sdílení informací a zkušeností užitečných pro profesní publikum (učebna H3, 4. podlaží)

Na setkání s vámi a společné sdílení se těší členové katedry.

Dovolujeme si Vám nabídnout náš aktuálně vypsaný kurz "Jak pracovat v sociálních službách s emocemi klienta i svými", který se bude konat 8. 9. 2018 v Praze.

Kurz se tematicky zaměřuje na emoce ve vztahu pracovník - uživatel služby a to jak na straně klienta tak pomáhajícího profesionála.

Cíl: Účastníci posílí svoje dovednosti práce s rozmanitými emocemi uživatelů i schopnost reflektovat vlastní emoce v zájmu pracovní aliance s uživateli a osobní psychohygieny.

Obsah: Během kurzu bude věnována pozornost emocím jako např. smutek, bezmoc, beznaděj, vztek a agrese, úzkost a strach. Absolventi kurzu získají orientaci v jejich typických projevech, spouštěčích i dostupných intervencích. Představeny budou různé teoretické koncepty práce s emocemi, které budou východiskem pro aktivní nácvik a řešení modelových situací z praxe účastníků. Prostor bude věnovaný také sdílení příkladů dobré praxe. Absolvent kurzu bude po jeho ukončení schopen vztahovat se k emocím jako k přirozené součásti pomáhajícího vztahu. Bude umět lépe identifikovat a reflektovat emoce na straně uživatele i svoje vlastní emoce, které se objeví v průběhu spolupráce.

Rozsah: 1 den (8 hodin)

Cena: 1500,- (pro studenty nebo při objednání více kurzů z naší nabídky poskytujeme slevu.) Cena zahrnuje výukové materiály.

Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí - A2017/0041-SP/PC.

Více informací a přihlášku naleznete na spolek.linkabezpeci.cz

leták

Milé zaměstnankyně, milí zaměstnanci, milí absolventi,

cítíte se, že jste UP? Pak vás s radostí zveme na další setkání absolventů Univerzity Palackého. To se po loňském výletu na Vltavu opět vrací na naši alma mater a proběhne 8. září na nádvoří Zbrojnice a v přilehlých parkánových zahradách. Akce pro své absolventy připravují i jednotlivé fakulty a některé katedry.

Přijďte si užít programově pestrou sobotu, která odstartuje již v 10 hodin dopoledne a pokračovat bude až do horečky sobotní noci. Těšit se můžete na relaxační zónu s občerstvením, ochutnávku specialit místních pivovarů a moravských vín, DJs a také speciálního hudebního hosta, kterého zatím schováváme jako překvapení večera.

Setkání se koná současně s olomouckými Dny evropského dědictví, takže můžete vše spojit i s návštěvou jinak nepřístupných olomouckých památek. Pro prvních sto zaměstnanců, kteří se zaregistrují na našem absolventském stánku na Zbrojnici, máme navíc nachystánu poukázku na nákup v UPointu ve výši 100 Kč. Budeme rádi, když budete informaci o absolventském setkání šířit mezi absolventy, kteří dosud nejsou registrováni v našem Klubu absolventů UP, i mezi ty, kteří již registrováni jsou, ale s účastí zatím váhají. Více informací naleznete v článku na Žurnálu a na našich webových stránkách. Speciální promo video pak můžete zhlédnout na YouTube.

Děkujeme mnohokrát a těšíme se s vámi v září na viděnou!

Mgr. Petr Bilík, Ph.D. | prorektor pro vnější vztahy

PhDr. Eva Blažková | vedoucí Konferenčního servisu UP a referentka pro práci s absolventy

Rozpis studentů naleznete ve studentské sekci webu — Studijní záležitosti — Dokončení studia — Obhajoby kvalifikačních prací — Katedra křesťanské sociální práce

v bakalářském studijním programu Sociální politika a sociální práce, studijní obory CHASOC-P, CHASOC-K, MESOHUP

v navazujícím magisterském studijním programu Sociální politika a sociální práce, studijní obory CHASOC-PN, CHASOC-KN, MHSP

Přijímací řízení

Charitativní a sociální práce (dvouletý navazující magisterský obor, v prezenční i kombinované formě): obor má následující specializace: Řízení v sociálních službách (v prezenční i kombinované formě), Mezinárodní humanitární a komunitní sociální práce (pouze v prezenční formě), Sociální práce s rodinami (pouze v prezenční formě)

Charitativní a sociální práce — obory.upol.cz

Testy z minulého roku k nahlédnutí: pdf

2. kolo přijímacího řízení!

Přihlášky do 31. 7. 2018! Více na www.pomahejazij.cz/zij

Výuka

Aktuální rozvrh

rozvrh nMgr

rozvrh CHASOCN

Kvalifikační práce

Seznam prací obhájených po akademickém roce 2003/2004 naleznete v databázi STAG, kde můžete práce dále filtrovat podle příslušných kritérií.

Přehled odborných akcentů vyučujících katedry pro volbu vedoucího závěrečné práce

Návrhy témat diplomových prací pro studenty oboru MHSP

Návrhy témat závěrečných prací pro studenty bakalářských a nav. magisterských oborů

Seznam navrhovaných témat bakalářských prací pro ak. rok 2017/2018

Seznam navrhovaných témat diplomových prací pro ak. rok 2017/2018

Manuál pro psaní závěrečných prací upravuje způsob tvorby závěrečných prací (bakalářských a diplomových) na KKS. Neklade si za cíl vyčerpávajícím způsobem pojednat o problematice publikování ani nenabízí přehled všech citačních norem nebo stylů. Jeho cíl je prostý - poskytnout jasná vodítka pro psaní bakalářských a diplomových prací našich studentů. starší verze


O katedře

Katedra křesťanské sociální práce existuje od roku 2006. Poskytuje kvalifikační vzdělání v oboru sociální práce na bakalářském i magisterském stupni.

Na bakalářském stupni katedra poskytuje dva bakalářské obory, a to Charitativní a sociální práce v prezenční a kombinované formě a ve střední Evropě ojedinělý obor Mezinárodní sociální a humanitární práce v prezenční formě. Oba obory jsou zajišťovány ve spolupráci CARITAS – Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci.

Na magisterském stupni je uchazečům nabízen navazující studijní obor Charitativní a sociální práce, realizovaný v prezenční formě studia ve třech specializacích:

  • Mezinárodní humanitární a komunitní sociální práce;
  • Řízení v sociálních službách (i v kombinované formě studia);
  • Sociální práce s rodinami.

Více informací v sekci pro uchazeče Studujte u nás

Výzkumná činnost katedry se koncentruje na etické otázky a dilemata sociální práce, spirituální citlivost v praxi sociální práce, církevní charitní praxi, multikulturní komunikaci a v posledním období i na téma dobrovolnictví.

Sídlo: Tř. Svobody 8, 771 11 Olomouc

Korespondenční adresa: Na Hradě 5, 779 00 Olomouc

Vedoucí katedry a sekretářka

Na Hradě 5
místnost: 4.17
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 4.16
Konzultační hodiny v portále EDIS

Sídlo: Na Hradě 5, 779 00 Olomouc

Korespondenční adresa: Univerzitní 22, 771 11 Olomouc

Seznam dalších pracovníků katedry

Křížkovského 6 CARITAS
místnost: 1.12a
Konzultační hodiny v portále EDIS

tř. Svobody 8
místnost: 1.12a
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 4.13
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 4.16
Mateřská dovolená

Na Hradě 5
místnost: 4.11A
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 4.15
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 4.13
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 4.15
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 5.14
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 4.14
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 4.12
Konzultační hodiny v portále EDIS

Na Hradě 5
místnost: 4.14
Konzultační hodiny v portále EDIS

Sídlo: Na Hradě 5, 779 00 Olomouc

Korespondenční adresa: Univerzitní 22, 771 11 Olomouc

Historie katedry

Nejmladší z kateder CMTF byla založena 1. 1. 2006, avšak navazuje na vůdčí roli olomoucké arcidiecéze na poli křesťanské sociální práce už ve dvacátých letech minulého století. U zrodu katedry stál prof. Dr. Heinrich Pompey, Dipl.-Psych., jedna z profilujících osobností oboru Caritaswissenschaft. Do roku 2010 zastával pozici vedoucího katedry.

Knihovna katedry

Knižní fond katedry je zanesen do souborného katalogu Knihovny UP

PRINCOVÁ, Květoslava a Mauro TRAVASSO. Integration without borders. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2016. ISBN 978-80-244-5016-2. pdf