Vnitřní předpisy a normy CMTF UP

Vnitřní předpisy

Číslo normy Název Platnost od Účinnost od Účinnost do
VP 3/2017 Jednací řád Akademického senátu CMTF UP - úplné znění ze dne 7. června 2017 7.6.2017 8.6.2017 16.12.2020
CMTF-A-20/01 Jednací řád Akademického senátu CMTF ze dne 17. 12. 2020 17.12.2020 18.12.2020
CMTF-A-20/02-ÚZ01 Jednací řád Vědecké rady CMTF (I. úplné znění) 17.12.2020 18.12.2020
CMTF-A-18/01 Jednací řád Vědecké rady CMTF UP 10.1.2018 11.1.2018 16.12.2020
VP 3/2000 Jednací řád Vědecké rady CMTF UP 1.3.2000 1.3.2000 24.5.2006
VP 1/2006 Jednací řád Vědecké rady CMTF UP 24.5.2006 24.5.2006 13.6.2007
VP 1/2008 Jednací řád Vědecké rady CMTF UP 13.6.2007 13.6.2007 10.1.2018
CMTF-A-19-02 NOVELA č. 1 Statutu CMTF UP v Olomouci ze dne 16. 10. 2019 16.10.2019 17.10.2019 17.12.2021
VP 1/2002 Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP 11.12.2002 11.12.2002 15.3.2011
VP 4/2000 Řád pro studium v doktorském studijním programu na CMTF UP 12.4.2000 12.4.2000 1.10.2006
CMTF-A-19-01 Statut CMTF - úplní znění s novelou I ze dne 16. 10. 2019 16.10.2019 17.10.2019 17.12.2021
VP 1/2016 Statut CMTF UP - úplné znění ze dne 25. 10. 2016 25.10.2016 26.10.2016 17.12.2021
VP 2/2008 Statut CMTF UP v Olomouci 20.5.2008 20.5.2008 25.10.2016
CMTF-A-22/01 Statut CMTF UP v Olomouci 16.12.2021 17.12.2021
CMTF-A-19/03 Vnitřní předpis CMTF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci 16.10.2019 17.10.2019
VP 2/2000 Volební a jednací řád Akademického senátu CMTF 1.3.2000 1.3.2000 24.5.2006
VP 2/2006 Volební a jednací řád Akademického senátu CMTF 24.5.2006 24.5.2006 20.5.2009
VP 1/2009 Volební a jednací řád Akademického senátu CMTF 20.5.2009 22.5.2009 11.6.2014
VP 1/2017 Volební řád Akademického senátu CMTF UP 8.6.2017 15.6.2017

Vnitřní normy

Číslo normy Název Platnost od Účinnost od Účinnost do
CMTF-B-18/11 Děkanské volno dne 27. a 28. 12. 2018 na CMTF 10.12.2018 11.12.2018 4.1.2019
CMTF-B-19/11 Děkanské volno dne 30. 12. 2019 na CMTF UP v Olomouci 16.12.2019 17.12.2019 31.12.2019
CMTF-B-21/12 Děkanské volno ve dnech 18. a 19. 11. 2021 na CMTF UP 15.11.2021 16.11.2021 20.11.2021
MPD 3/2006 DODATEK č. 1 k Řádu pro studium v doktorském studijním programu na CMTF UP 1.12.2006 1.12.2011
SME 2/2005 DODATEK č. 1 ke směrnici děkana č. 2/02 Směrnice děkana CMTF ke Studijnímu a zkušebnímu řádu UP v Olomouci 23.2.2005 20.4.2007
PRIK 1/2001 Ediční činnost na CMTF UP 1.4.2001 1.12.2003
PRIK 1/1998 Ediční komise na CMTF UP 1.2.1998 1.4.2001
PRIK 3/2001 Evaluace učitelů a studia studenty 1.4.2001 12.12.2001
PRIK 4/2001 Evaluace učitelů a studia studenty 12.12.2001 26.5.2005
PRIK 1/2005 Evaluace učitelů a studia studenty 26.5.2005 30.10.2012
PRIK 3/2009 Evidence studijních výsledků na CMTF UP 12.11.2009 13.11.2009 14.12.2011
SME 1/2011 Formální náležitosti žádosti o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem 16.3.2011 18.3.2011 24.10.2017
CMTF-B-17/03 Formální náležitosti žádosti o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP 24.10.2017 25.10.2017
CMTF-B-18/03 Garanti programů a tematické okruhy pro rigorózní řízení na CMTF UP 5.4.2018 6.4.2018 9.11.2021
PRIK 2/2001 Grantová činnost na CMTF UP 1.4.2001 27.11.2003
PRIK 4/2003 Grantová činnost na CMTF UP 27.11.2003 8.11.2005
PRIK 4/2005 Grantová činnost na CMTF UP 8.11.2005 16.10.2006
PRIK 2/1998 Grantová komise na CMTF UP 1.2.1998 1.4.2001
PRIK 3/1999 Jmenování členů Knihovní rady CMTF UP 1.1.2000 21.11.2003
PRIK 3/2003 Jmenování členů Knihovní rady CMTF UP 21.11.2003 30.10.2006
PRIK 2/1999 Jmenování členů škodní komise CMTF UP 17.9.1999 27.9.2003
PRIK 2/2013 Jmenování disciplinární komise 8.10.2013 9.10.2013 22.10.2014
CMTF-B-18/08 Jmenování Disciplinární komise CMTF UP 11.10.2018 12.10.2018 10.10.2020
CMTF-B-20/07 Jmenování Disciplinární komise CMTF UP 1.12.2020 2.12.2020 30.11.2022
PRIK 5/2014 Jmenování Disciplinární komise CMTF UP 22.10.2014 23.10.2014 30.4.2016
PRIK 2/2011 Jmenování Disciplinární komise CMTF UP 16.6.2011 16.6.2011 9.10.2013
PRIK 2/2003 Jmenování Disciplinární komise CMTF UP 1.11.2003 1.11.2005
PRIK 5/2005 Jmenování Disciplinární komise CMTF UP 1.11.2005 27.10.2006
PRIK 4/2006 Jmenování Disciplinární komise CMTF UP 27.10.2006 27.3.2009
prik 2/2009 Jmenování Disciplinární komise CMTF UP 27.3.2009 15.6.2011
PRIK 2/2014 Jmenování Ediční komise a redakčních rad na CMTF UP 30.4.2014 1.5.2014 15.10.2014
PRIK 1/2010 Jmenování Ediční komise a redakčních rad na CMTF UP 2.11.2010 30.4.2014
PRIK 5/2003 Jmenování Ediční komise a redakčních rad na CMTF UP 1.12.2003 8.11.2005
PRIK 3/2005 Jmenování Ediční komise a redakčních rad na CMTF UP 8.11.2005 27.10.2006
PRIK 3/2006 Jmenování Ediční komise a redakčních rad na CMTF UP 27.10.2006 1.6.2007
PRIK 1/2007 Jmenování Ediční komise a redakčních rad na CMTF UP 1.6.2007 1.11.2010
CMTF-B-18/10 Jmenování Ediční komise CMTF UP a redakční rady časopisu Studia theologica 19.11.2018 20.11.2018
PRIK 3/2014 Jmenování Ediční komise na redakčních rad na CMTF UP 15.10.2014 16.10.2014 30.10.2014
PRIK 4/2014 Jmenování hodnotící komise CMTF UP pro IGA a pro FRUP 15.10.2014 16.10.2014 1.12.2015
PRIK 4/2015 Jmenování Hodnotící komise CMTF UP pro Soutěž o rozvojové projekty UP (FRUP) 30.11.2015 1.12.2015 20.10.2016
PRIK 4/2009 Jmenování Hodnotící komise CMTF UP pro studentskou grantovou soutěž 8.12.2009 9.12.2009 15.10.2014
PRIK 4/2009 Jmenování Hodnotící komise CMTF UP pro studentskou grantovou soutěž 7.12.2009 8.12.2009 15.10.2014
PRIK 1/2011 Jmenování Hodnotící komise CMTF UP pro studentskou grantovou soutěž 6.1.2011 6.1.2011 8.2.2011
PRIK 2/2011 Jmenování Hodnotící komise CMTF UP pro studentskou grantovou soutěž 9.2.2011 9.2.2011 15.10.2014
PRIK 3/2015 Jmenování Hodnotící komise CMTF UP pro Studentskou grantovou soutěž UP (IGA) 30.11.2015 1.12.2015 20.10.2016
PRIK 6/2006 Jmenování Komise pro zřízení kaple na CMTF UP 11.12.2006 31.12.2007
PRIK 2/2015 Jmenování Koordinační rady OP VVV na CMTF UP 26.5.2015 27.5.2015
CMTF-B-19/01 Jmenování Oborové rady biblické teologie 31.1.2019 1.2.2019 31.12.2022
CMTF-B-19/07 Jmenování Oborové rady praktické teologie 4.6.2019 5.6.2019 31.12.2022
PRIK 1/2015 Jmenování Oborové rady sociální a spirituální determinanty zdraví pro studium v doktorském studijním programu na CMTF UP v Olomouci 23.2.2015 24.2.2015 31.1.2019
CMTF-B-19/03 Jmenování Oborové rady sociálních a spirituálních determinant zdraví 31.1.2019 1.2.2019 20.6.2021
CMTF-B-21/02 Jmenování Oborové rady sociálních a spirituálních determinant zdraví 21.6.2021 22.6.2021 27.8.2024
CMTF-B-19/08 Jmenování Oborové rady systematické teologie a křesťanské filozofie 4.6.2019 5.6.2019 20.9.2022
CMTF-B-19/02 Jmenování Oborové rady systematické teologie a křesťanské filozofie 31.1.2019 1.2.2019 3.6.2019
PRIK 4/1998 Jmenování oborových rad pro postgraduální studium na CMTF UP 1.6.1998 27.11.2002
PRIK 1/2002 Jmenování oborových rad pro studium v doktorském studijním programu na CMTF UP 27.11.2002 12.10.2005
PRIK 2/2005 Jmenování oborových rad pro studium v doktorském studijním programu na CMTF UP 13.10.2005 1.4.2009
PRIK 1/2009 Jmenování oborových rad pro studium v doktorském studijním programu na CMTF UP 31.3.2009 1.4.2009 31.1.2019
PRIK 1/2003 Jmenování Škodní komise CMTF UP 23.9.2003 13.10.2006
MPD 3/1999 Metodický pokyn děkana CMTF ke zkouškovému období 1999/2000 9.12.1999 31.8.2000
MPD 2/1999 Metodický pokyn děkana CMTF ke zkouškovému období v akad. roce 1998/99 20.4.1999 31.8.1999
MPD 1/2006 Metodický pokyn děkana CMTF UP ke směrnici rektorky UP "Organizace studia v kreditovém systému na UP v Olomouci" 1.2.2006 14.12.2011
MPD 1/2002 Metodický pokyn děkana CMTF UP ke směrnici rektorky UP Organizace studia v kreditovém systému na UP v Olomouci 20.5.2002 20.5.2002 1.2.2006
SME 2/2016 Mimořádné stipendium za vynikající vědecké výsledky a stipendium na podporu studia v zahraničí v akad. roce 2016/2017 29.6.2016 1.9.2016 31.8.2017
SME 3/2015 Mimořádné stipendium za vynikající vědeké výsledky a na podporu studia v zahraničí v akad. roce 2015/16 30.9.2015 1.10.2015 31.8.2016
PRIK 1/2004 Nepřítomnost vyučujících v době výuky a konzultací 5.11.2004 7.6.2012
PRIK 4/2011 NOVELA č. 1 k Příkazu děkanky č. 1/09 „Jmenování oborových rad pro studium v doktorském studijním programu na CMTF UP“ 6.12.2011 7.12.2011 31.1.2019
CMTF-B-21_11-N01 Novela č. 1 Prováděcí směrnice k realizaci akreditovaných nebo schválených studijních programů, programů celoživotního vzdělávání a rigorózního řízení na CMTF UP v Olomouci 25.8.2022 1.9.2022
PRIK 1/2013 NOVELA č. 2 příkazu děkanky č. 1/09 "Jmenování oborových rad pro studium v doktorském studijním programu na CMTF UP" ve znění pozdějších předpisů 29.4.2013 30.4.2013 31.1.2019
CMTF-B-17/01-N02 Novela č. 2 Řádu pro studium v doktorském studijním programu na CMTF UP 14.6.2021 15.6.2021 9.11.2021
PRIK 2/2016 NOVELA č. 3 k Příkazu děkanky č. 1/09 "Jmenování oborových rad pro studium v doktorském studijním programu na CMTF UP" ve znění pozdějších předpisů 18.5.2016 19.5.2016 31.1.2019
OD 1/2002 Opatření děkana CMTF pro státní závěrečné zkoušky a vypracování a hodnocení bakalářských a diplomových prací 24.4.2002 24.4.2002 19.1.2005
MPD 3/2007 Opatření pro státní závěrečné zkoušky a vypracování a hodnocení bakalářských a diplomových prací 20.4.2007 26.4.2010
MPD 1/2005 Opatření pro státní závěrečné zkoušky a vypracování a hodnocení bakalářských a diplomových prací 19.1.2005 20.4.2007
MPD 1/2010 Opatření pro státní závěrečné zkoušky a vypracování a hodnocení bakalářských projektů, bakalářských a diplomových prací 26.4.2010 14.12.2011
MPD 2/2001 Organizace doktorského studijního programu na CMTF UP 1.7.2001 1.7.2001 1.10.2006
MPD 1/1999 Organizace státních zkoušek na CMTF v akad. roce 1998/99 1.2.1999 31.8.1999
CMTF-B-18/05 Organizační řád CMTF UP 19.4.2018 20.4.2018
HN 1/2000 Organizační řád CMTF UP 1.3.2000 1.3.2000 14.1.2003
HN 1/2003 Organizační řád CMTF UP 15.1.2003 15.1.2003 18.5.2004
HN 1/2004 Organizační řád CMTF UP 19.5.2004 20.5.2004 18.4.2018
MPD 4/2002 Povinné přílohy k přihlášce ke studiu na CMTF UP pro akad. rok 2003/04 1.11.2002 1.11.2002 31.8.2004
MPD 2/2005 Právo uchazeče nahlédnout do spisu o přijímacím řízení 23.6.2005 9.11.2021
CMTF-B-21/11 Prováděcí směrnice k realizaci akreditovaných nebo schválených studijních programů, programů celoživotního vzdělávání a rigorózního řízení na CMTF UP v Olomouci 10.11.2021 11.11.2021 31.8.2022
CMTF-B-21_11-UZ01 Prováděcí směrnice k realizaci akreditovaných nebo schválených studijních programů, programů celoživotního vzdělávání a rigorózního řízení na CMTF UP v Olomouci - I. úplné znění 25.8.2022 1.9.2022
MPD 3/2002 Přijímání uchazečů o studium v doktorském studijním programu na CMTF, kteří ukončili vysokoškolské vzdělání v jiném oboru než Teologie 1.6.2002 1.6.2002 9.11.2021
SME 1/2009 Rigorózní řád CMTF UP 10.12.2009 10.12.2009 9.10.2013
SME 1/2002 Rigorózní řád CMTF UP 6.3.2002 10.12.2009
SME 2/2003 Řád ediční činnosti na CMTF UP 1.12.2003 10.6.2005
SME 1/2005 Řád ediční činnosti na CMTF UP 10.6.2005 1.6.2007
CMTF-B-17/02 Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem 24.10.2017 25.10.2017
SME 1/2000 Řád pro státní rigorózní zkoušku na CMTF UP 23.2.2000 6.3.2002
SME 1/2015 Řád pro studium v doktorském studijním porgramu na CMTF UP v Olomouci 7.1.2015 8.1.2015 24.10.2017
CMTF-B-17/01 Řád pro studium v doktorském studijním programu na CMTF UP 24.10.2017 25.10.2017 13.6.2021
SME 1/2013 Řád pro studium v doktorském studijním programu na CMTF UP 19.6.2013 20.6.2013 7.1.2015
SME 2/2011 Řád pro studium v doktorském studijním programu na CMTF UP 1.12.2011 2.12.2011 19.6.2013
SME 1/2006 Řád pro studium v doktorském studijním programu na CMTF UP 27.9.2006 1.10.2006 1.12.2011
CMTF-B-17_01-ÚZ01 Řád pro studium v doktorském studijním programu na CMTF UP (I. úplné znění) 18.6.2019 19.6.2019 13.6.2021
CMTF-B-17/01-ÚZ02 Řád pro studium v doktorském studijním programu na CMTF UP (II. úplné znění) 14.6.2021 15.6.2021 9.11.2021
CMTF-B-18/02 Řád rigorózního řízení na CMTF UP 5.4.2018 6.4.2018 9.11.2021
SME 2/2013 Řád rigorózního řízení na CMTF UP 9.10.2013 10.10.2013 5.4.2018
SME 3/2011 Řád rigorózního řízení na CMTF UP 1.12.2011 2.12.2011 9.10.2013
SME 2/2002 Směrnice děkana CMTF UP ke "Studijnímu a zkušebnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci" 24.4.2002 20.4.2007
SME 1/2007 Směrnice děkanky CMTF UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci 28.3.2007 20.4.2007 14.12.2011
SME 4/2011 Směrnice děkanky, kterou se stanoví podrobnosti k provedení Studijního a zkušebního řádu UP na CMTF UP 14.12.2011 15.12.2011 4.10.2012
SME 1/2016 Stipendia J. L. Fischera v akad. roce 2016/2017 - upřesnění pro CMTF UP 3.2.2016 4.2.2016 31.8.2017
SME 4/2015 Stipendia J. L. Fischera v akad. roce 2016/2017 - upřesnění pro CMTF UP 10.1.2016 11.1.2016 31.8.2016
SME 3/2014 Stipendium prospěchové a stipendium na podporu studia v zahraničí v akad. roce 2014/2015 30.10.2014 31.10.2014 31.8.2015
ROZ 14/2017 Udělení děkanského volna na CMTF - oslava 300 let budovy CMTF - pátek 22. 9. 2017 20.9.2017 19.9.2017 23.9.2017
ROZ 13/2017 Udělení děkanského volna na CMTF - pátek 3. 7. 2017 3.7.2017 4.7.2017 5.7.2017
ROZ 7/2017 Udělení děkanského volna na CMTF - Sportovní den - středa 10. 5. 2017 9.5.2017 10.5.2017 11.5.2017
MPD 1/2011 Uskutečňování celoživotního vzdělávání na CMTF UP 13.10.2011 13.10.2011 12.5.2014
MPD 4/2007 Uskutečňování celoživotního vzdělávání na CMTF UP 27.11.2007 13.10.2011
MPD 2/2002 Uskutečňování celoživotního vzdělávání na CMTF UP 1.6.2002 1.6.2002 27.11.2007
MPD 1/2007 Uznávání úspěšně absolvovaných předmětů u studentů oboru Křesťanská výchova (kombinované studium) 12.1.2007 14.12.2011
HN 2/2000 Vnitřní řád CMTF UP 1.3.2000 1.3.2000 30.6.2017
CMTF-B-19/05 Vymezení činnosti, zodpovědnosti a kompetencí proděkanů CMTF UP v období 1. 3. 2019 – 13. 9. 2022 2.3.2019 1.3.2019 13.9.2022
CMTF-B-18/07 Vymezení činnosti, zodpovědnosti a kompetencí proděkanů CMTF UP v období 11. 10. 2018 - 13. 9. 2022 10.10.2018 11.10.2018 28.2.2019
MPD 2/2014 Vymezení činnosti, zodpovědnosti a kompetencí proděkanů CMTF UP v období 14.9.2014 - 13.9.2018 20.10.2014 21.10.2014 3.11.2015
MPD 2/2010 Vymezení činnosti, zodpovědnosti a kompetencí proděkanů CMTF UP v období od 14.9.2010 do 13.9.2014 14.9.2010 15.9.2010 13.9.2014
ROZ 1/2002 Zavedení programu CŽV na CMTF UP - Jednotný propedeutický teologický kurz pro Teologický konvikt 24.10.2002 24.10.2002 18.10.2017
ROZ 1/2003 Zavedení programu CŽV na CMTF UP - Propedeutický kurz k DSP v oboru Teologie pro absolventy oboru KV, U2ST a těch oborů, které schválí Kolegium oboru teologie 1.4.2003 1.4.2003 11.4.2012

Zavřít stránku