Univerzita od pondělí 17. ledna testuje všechny své zaměstnance

Čtvrtek 13. leden 2022, 14:00

Od pondělí 17. ledna 2022 absolvuje na půdě Univerzity Palackého – dle mimořádného opatření MZ ČR ze dne 5. ledna 2022 a jeho změny ze dne 14. ledna 2022 – každý její zaměstnanec dvakrát týdně testování rychlým antigenním testem (RAT) určeným pro sebetestování („samotestem“). Kdo má z testování výjimku, jak často a kde bude testování probíhat či co bude následovat po pozitivním výsledku, je podrobně rozepsáno v textu níže.

Kdo se musí testovat?

Testování se dle opatření ministerstva musí podrobit:

 • zaměstnanec zaměstnaný na hlavní pracovní poměr (výše úvazku nehraje roli);
 • zaměstnanec zaměstnaný na DPP/DPČ;
 • stážista, praktikant, dobrovolník (týká se osob vykonávajících stáž, praxi apod. na půdě UP. Pokud student UP vykonává praxi u jiného subjektu (např. FNOL), neabsolvuje testování zaměstnanců na UP, ale testuje se tam, kde praxi či stáž absolvuje, a to dle podmínek daných na tomto pracovišti),
 • osoba, která je orgánem či členem orgánu.

Dále jen „zaměstnanec“.

Povinnost absolvovat testování neplatí v případech, kdy se zaměstnanec nesetkává na svém pracovišti či při výkonu své činnosti (tj. např. na služební cestě) se třetími osobami.

Povinnost testování se týká všech zaměstnanců, nehraje roli, zda je osoba očkována (a kolika dávkami), či neočkována nebo zda prodělala onemocnění covid-19.

Testovat se z výše uvedených nemusí osoba, která univerzitě (přímému nadřízenému) prokáže jednu z následujících výjimek:

 • podstoupila v posledních 72 hodinách PCR test s negativním výsledkem, (prokazuje předložením digitálního certifikátu EU COVID nebo předložením potvrzení vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb);
 • podstoupila v posledních 24 hodinách RAT test, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem (prokazuje předložením digitálního certifikátu EU COVID nebo předložením potvrzení vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb);
 • podstupuje preventivní testování u jiného zaměstnavatele, jehož je zaměstnancem, nebo u jiné právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu (prokazuje předložením písemného potvrzení zaměstnavatele nebo právnické osoby, u nějž se testuje).

Zaměstnanec, který se odmítne testování podrobit, je povinen nosit respirátor třídy FFP2 nebo jiný obdobný ochranný prostředek dýchacích cest po celou dobu přítomnosti na pracovišti, dodržovat odstup alespoň 1,5 m od ostatních osob, pokud je to vzhledem k povaze práce možné, a stravovat se odděleně od ostatních osob. Pokud zaměstnanec odmítne podstoupit test, UP tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ohlásí Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje.

Zaměstnanec UP, který je zaměstnán jinde (nebo je členem orgánu právnické osoby) a testuje se na UP, se může u druhého zaměstnavatele prokázat potvrzením o prodělaném testování na pracovišti na UP, které mu na jeho žádost vystaví přímý nadřízený / vedoucí zaměstnanec.

Kdy a kde se testy absolvují?

Univerzita, jakožto zaměstnavatel, má od 17. 1. povinnost testovat své zaměstnance s frekvencí dvakrát týdně, kdy mezi jednotlivými daty testování musí být prodleva alespoň tři dny. Pokud je v době testování zaměstnanec nepřítomen v práci, otestuje se v den nástupu do práce / v den zasedání orgánu. V tomto případě nemusí být testován s frekvencí dvakrát týdně.

Místo a načasování provedení testu si určuje každá součást, sledujte proto pokyny přímo na vaší fakultě/součásti. Ideální je pondělí a čtvrtek.

Testy disponují vedoucí / přímo nadřízení pracovníci na jednotlivých úsecích, případně předsedové orgánů.

Přírodovědecká fakulta se řídí vlastním zavedeným systémem — podrobnosti.

Co následuje v případě pozitivního výsledku?

Pokud je zaměstnanec shledán pozitivním, musí učinit následující:

 • bezodkladně uvědomit zaměstnavatele (prostřednictvím vedoucího zaměstnance) o pozitivním výsledku testu a plánované nepřítomnosti na pracovišti kvůli podezření na pozitivitu na covid-19;
 • opustit pracoviště;
 • poskytnout součinnost Krajské hygienické stanici (KHS), která mu nařídí karanténu v délce trvání pěti dnů ode dne provedení testu (KHS sama kontaktuje zaměstnance na základě zprávy od UP, zaměstnanec se tedy nemusí nikde dál hlásit);
 • do doby nařízení karantény nosit respirátor třídy FFP2 a zamezit kontaktu s jinými osobami.

Zaměstnanec s pozitivním výsledkem samotestu v zaměstnání má možnost následně podstoupit vyšetření PCR na oficiálních testovacích místech, a pokud tento PCR test bude mít negativní výsledek, Krajská hygienická stanice karanténu ukončí.

Evidence provedených testů

Univerzita je povinna vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů a u každého testovaného zaměstnance evidenci údajů dle mimořádného opatření MZ ČR ze dne 5. ledna 2022 a jeho změny ze dne 14. ledna 2022 (datum testování, výsledek testu, jméno a příjmení zaměstnance, datum narození, číslo pojištěnce, název zdravotní pojišťovny atd.). Za vedení evidence je zodpovědný vedoucí zaměstnanec / předseda orgánu.

UP pak musí nejpozději následující den po testování zaslat formou elektronického hlášení krajské hygienické stanici informaci o tom, které osoby byly testovány s pozitivním výsledkem. U těchto osob musí zaměstnavatel navíc uvést kontaktní telefonní číslo a (po dohodě s přímým nadřízeným dotyčného zaměstnance) informaci o tom, zda má být dané osobě vystaveno potvrzení o karanténě pro účely nemocenského pojištění (eNeschopenka).

Koordinátoři testování na fakultách/součástech

V případě nejasností se obraťte na koordinátora testování přímo na vaší fakultě/součásti, případně pište na faq@upol.cz.

RUP Milena Kysučanová milena.kysucanova@upol.cz
CMTF Pavla Ludková pavla.ludkova@upol.cz
LF Milan Kolář milan.kolar@upol.cz
FF Ondřej Molnár koronavirusnaffup@upol.cz
PřF Dagmar Petrželová dagmar.petrzelova@upol.cz
PdF Kateřina Lindnerová katerina.lindnerova@upol.cz
FTK Iva Dostálová iva.dostalova@upol.cz
PF Aneta Křížová aneta.krizova@upol.cz
FZV Lenka Doleželová lenka.dolezelova@upol.cz
CATRIN Dalibor Jančík dalibor.jancik@upol.cz
SKM Jana Trundová jana.trundova@upol.cz
KUP Helena Sedláčková helena.sedlackova@upol.cz
VUP Pavlína Kovářová pavlina.kovarova@upol.cz
CVT Michaela Sehrigová michaela.sehrigova@upol.cz
PS Gabriela Pokorná gabriela.pokorna@upol.cz
VTP Šárka Dobrozemská sarka.dobrozemska@upol.cz
ASC Jiří Vaculík jiri.vaculik@upol.cz
KI David Kosina david.kosina@upol.cz
KSI Jiří Stavovčík jiri.stavovcik@upol.cz
CPSSP Lucia Pastieriková lucia.pastierikova@upol.cz
Zpět

Nastavení soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.
Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.
Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.