Studium sociální pedagogiky slaví 10 let od svého otevření na teologické fakultě

Repro: Žurnál UP
úterý 24. duben 2018, 13:00 – Text: Velena Mazochová

Už deset let mohou zájemci studovat sociální pedagogiku na katedře křesťanské výchovy cyrilometodějské teologické fakulty. Oslavy prvního kulatého výročí vzniku studijního programu, který už absolvovalo téměř 400 studentů, se uskuteční v pátek 27. dubna za účasti vedení fakulty, univerzity i olomouckého arcibiskupství. Organizátoři zvou absolventy, studenty, pedagogy i širší veřejnost.

Studium sociální pedagogiky nabízí CMTF od akademického roku 2007/2008. Tehdy do něj nastoupili první studenti bakalářského stupně v prezenční formě, k nimž o rok později přibyli posluchači kombinovaného studia. V dalších letech vedení katedry připravilo koncepci navazujícího magisterského studia v prezenční a v kombinované formě, která se postupně otevřela v letech 2015/2016 a 2017/2018. V obou formách i stupních mohou zájemci sociální pedagogiku studovat i v současné době.

Absolventi olomoucké sociální pedagogiky, kteří nacházejí uplatnění v různých školních a výchovných institucích a v sociálních službách, si svého studia cení z několika důvodů. „Prvním z nich je získání kompetencí nutných pro praxi. Pozitivně rovněž hodnotí individuální přístup vyučujících a rodinné prostředí, které cyrilometodějská teologická fakulta nabízí,“ uvedla vedoucí katedry křesťanské výchovy Petra Potměšilová. Studijní program Sociální pedagogika podle ní úzce souvisí s posláním fakulty. „V rámci výuky je kladen důraz na rozvoj hodnot a principů akcentovaných v křesťanské tradici a na jejich využití ve výchovném procesu.“

Zahájení oslav jubilejního roku se uskuteční v prostorách CMTF za účasti rektora UP Jaroslava Millera, děkana CMTF Petera Tavela a velkého kancléře CMTF a olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera. Dopolední program nabídne prezentaci katedry křesťanské výchovy, která výuku sociální pedagogiky zajišťuje, a přednášky, které si připravili její absolventi. Zaměří se v nich především na možnosti uplatnění sociálních pedagogů ve škole, v oblasti charity, dalšího vzdělávání, sociální práce nebo i mimo obor. „Celý blok jsme propojili společným mottem: Jak se má sociální pedagog v praxi? Zájemci se dovědí, kde všude se absolventi oboru uplatnili a jak jim v tom sociální pedagogika pomohla,“ vysvětlila Petra Potměšilová.

V režii absolventů proběhne také odpolední část programu, ve které se organizátoři rozhodli dát prostor praktickým workshopům. Zaměřeny budou především na využití zážitkové pedagogiky při práci s dětmi. „Celodenní program bude také příležitostí pro neformální setkání absolventů a pedagogů. Zváni jsou i zájemci z širší veřejnosti,“ doplnila Petra Potměšilová.

Oslavy 10. výročí otevření studijního programu Sociální pedagogika se konají v pátek 27. dubna od 9 do 17 hodin v prostorách budovy CMTF v ulici Na Hradě. Informace o programu najdete ZDE.