Senátoři teologické fakulty schválili rozpočet na letošní rok

Ilustrační foto: Velena Mazochová
čtvrtek 19. duben 2018, 13:25 – Text: Velena Mazochová

Cyrilometodějská teologická fakulta může letos počítat se základní dotací ve výši téměř 60 milionů korun. Rozpočet na rok 2018 schválili její senátoři na svém druhém zasedání v novém funkčním období.

Celková suma státního příspěvku pro CMTF se oproti loňsku zvýšila o více než 6 milionů korun. Dvojnásobně přitom vzrostla dotace vypočítaná podle ukazatele kvality, významný meziroční nárůst, konkrétně o 3,5 milionu, zaznamenal také příspěvek na rozvoj výzkumné organizace (RVO). „Jde o dotaci ve výši více než 22,7 milionů korun, stanovenou na základě výkonu v oblasti vědy a výzkumu a měřenou odezvou v Rejstříku informací o výzkumu, neboli RIV,“ vysvětlil tajemník fakulty Ivan Drábek. 

Další část finančního příspěvku, který tvoří účelové dotace, vynesl fakultě přes 22 milionů korun. „Jedná se o projekty, kde je předem stanoven plán výnosů a nákladů v souladu se zadávacími podmínkami poskytovatele a je zajištěn smluvně. Do rozpočtového rámce ani do plánu nákladů a výnosů proto nelze vstupovat bez souhlasu poskytovatele,“ zdůraznil Ivan Drábek. Jak doplnil, kromě příspěvků a dotací ze státního rozpočtu počítá fakulta s účetními operacemi na straně výnosů a vlastními výnosy, které budou použity také na krytí provozních nákladů fakulty. 

Senátoři schválili také Výroční zprávu o činnosti CMTF UP za rok 2017 a fakultní organizační řád. Předseda Jaroslav Franc zároveň informoval o výsledku březnového hlasování senátu CMTF per rollam. Na jeho základě senátoři přijali usnesení, v němž vyjadřují podporu pronásledovaným křesťanům ve světě a zvláště čínským křesťanům, kteří žádají v České republice o azyl. Více informací je k dispozici ZDE

K hlavním bodům dubnového zasedání akademického senátu patřila volba děkana pro příští čtyři roky. Funkci obhájil současný děkan Peter Tavel. Bližší informace publikoval Žurnál Online ZDE.