Režim na UP (aktualizováno 9. 4.): letní semestr, výuka, pracovní povinnost studentů aj.

Pátek 9. duben 2021, 10:18

Aktuální pravidla pro výuku, zkoušky a koleje na UP

V souvislosti s aktuální epidemickou situací v ČR, vyhlášeným nouzovým stavem s platností do 11. dubna a i nadále platnými opatřeními v rámci 5. stupně protiepidemického systému PES se režim na UP řídí pokyny v usnesení vlády ze dne 26. 2. 2021 (jejich platnost byla prodloužena do 11. 4.). Adaptaci protiepidemické tabulky PES pro školství (včetně režimu VŠ) si můžete prohlédnout zde.

Výuka na UP v letním semestru 2020 i nadále probíhá převážně online (rozcestník s informacemi zde). Pro výuku, zkoušky a režim na UP aktuálně platí dle výše uvedeného vládního usnesení tato omezení a pravidla:

  1. Studenti se ve většině případů nemohou účastnit kontaktní výuky, vyjímku v tomto ohledu tvoří pouze účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
  2. Prezenční zkoušky se mohou konat pouze tehdy, účastní-li se jich maximálně 10 osob najednou (Není to však povinnost a zkoušky do 10 osob se mohou konat i virtuálně. Vždy záleží na nastavení režimu jednotlivých fakult/kateder a na domluvě vyučujícího se studenty. Rektor UP navíc s ohledem na aktuální epidemickou situaci žádá o maximální možné využívání online formy zkoušení.),
  3. Individuální konzultace s vyučujícím jsou povoleny. Na takové konzultaci je nicméně potřeba se dopředu s vyučujícím domluvit po e-mailu/telefonu.
  4. Koleje nemohou ubytovat ty studenty, kteří mají na území České republiky jiné bydliště. Výjimku tvoří studenti, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu 1 a 2 výše. Podrobnosti k ubytování na UP naleznete zde.

Od 12. 4. se bude režim na UP řídit dle nového vládního opatření. Ve výsledku se podoba výuky na UP nijak zásadně nezmění oproti výše uvedeným bodům. Jediným posunem je, že výjimka ze zákazu kontaktní výuky se bude týkat rovněž těch studijních programů, jejichž nedílnou stěžejní součástí výuky je zpěv (max 6 osob v místnosti) či sport. O tom, zdali některé studijní programy UP tuto výjimku využijí, vás budou informovat fakulty/katedry.

Co se na UP od 12. 4. mění a nemění s koncem nouzového stavvu shrnuje tento přehled.

 

Testování zaměstnanců a studentů na covid-19

Na UP aktuálně na základě vládních nařízení probíhá každotýdenní testování zaměstnanců na covid-19. Zaměstnanci bez negativního testu nemohou pracovat v prostorách UP. K povinnému antigennímu testování přistoupili na LF a FZV UP i v případě studentů, na které se vztahuje výjimka ze zákazu kontaktní výuky. Podrobnosti zde.

 

Provoz Knihovny UP

Knihovna UP na Zbrojnici a všechny fakultní pobočky zůstávají i od 12. 4. nadále uzavřeny. Knihy (a to i ty z prezenční studovny) je možné si půjčovat v dosavadním speciálním bezkontaktním režimu. Podrobnosti naleznete na webu knihovny.

 

Pracovní povinnost studentů

S ukončením nouzového stavu končí od 12. 4. taktéž pracovní povinnost studentů, vyhlášená dne 8. 3.

Zpět