Přispějte na rekonstrukci varhan v kostele sv. Mořice

pátek 22. únor 2019, 14:01 – Text: DA

Při opravě kostela sv. Mořice v Olomouci je plánována i rekonstrukce slavných Englerových varhan, které patří co do velikosti, ale i co do kvality mezi nejlepší v Evropě. Na jejich opravu pořádá farnost sbírku. Svými peněžními dary můžete přispět na faře, do určené pokladničky v kostele nebo bankovním převodem. Podrobné informace o sbírce naleznete na www.moric-olomouc.cz/Informace.pdf.