Jarní školy – workshopy bioetiky v Lublani, Pésci a ve Vídni

čtvrtek 11. říjen 2018, 16:20

Katedra systematické teologie

nabízí v rámci programu CEEPUS zdarma účast na těchto jarních školách/workshopech:

"Teaching Bioethics"
6.-10. května 2019, Pécs (Maďarsko)

"Bioethics and Politics"
13.-19. května 2019, Lublaň (Slovinsko),
hlavní řečník prof. James Keenan, SJ z Boston College

"Particularity and Universality of the Human Rights"
24.-28. května 2019, Vídeň (Rakousko)

Termín pro přihlášení na letní školy: 31. 10. 2018.

Zájemci se mohou obrátit na doc. Dominika Opatrného (dominik.opatrny@upol.cz)

Zkušenosti z předchozích škol