DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ CMTF 3. prosince 2021

Středa 17. listopad 2021, 10:51

CMTF UP připravuje DOD v hybridní formě.

 • Kdy: 3. 12. 2021
 • V kolik: 9–13 hodin
 • Kde: Univerzitní 22, Olomouc

1. SETKÁNÍ NA FAKULTĚ

 • Garanti studijních programů, studenti-ambasadoři i dámy ze studijního oddělení budou v pátek 3. prosince osobně k dispozici zájemcům o studium, jejich rodičům a přátelům, aby odpověděli na otázky týkající se studia, praxí, výjezdů do zahraničí atd.
 • Návštěvníci se mohou těšit také na nejrůznější dárečky s logem fakulty, vánoční atmosféru navodí horký svařák, dobrá káva a čerstvé palačinky.

Program / představení studijních programů

Teologické programy:

Teologické nauky (Bc., nMgr.)

 • prezentace studijního programu (povede garant programu)
 • setkání se studenty programu, sdílení osobních zkušeností
 • během celého dopoledne osobní setkání s garantem, diskuze

Teologie online (Bc.)

 • Distanční studijní program Teologie, realizovaný plně online, se zájemcům o studium představí – jak jinak než „online“ – na stránce www.teologieonline.cz

Náboženství se zaměřením na vzdělávání a Učitelství náboženství (Bc., nMgr.)

 • prezentace obou stupňů programu (Bc. i nMgr.)
 • prezentace závěrečných prací (bakalářské, diplomové) + propojení teorie s praxí
 • ukázky výuky
 • metody a materiály pro výuku náboženství (využití aktivizačních metod, deskových her nebo filmů ve výuce)
 • představení pomůcek pro katechezi (z Katecheze Dobrého pastýře)

Časový harmonogram:

9:30–9:45  Prezentace programu – komu je studium určeno, jaké jsou podmínky přijetí, jaké předměty jsou součástí studia
10:30–10:45 Praxe, otázky a odpovědi: Kam je možné na praxi jít? Co na ní bylo nejzajímavější? V čem byla přínosná?
11:30–11:45  Prezentace oborů: komu je studium určeno, jaké jsou podmínky přijetí, jaké předměty jsou součástí studia
12:30–12:45 Praxe, otázky a odpovědi: Kam je možné na praxi jít? Co na ní bylo nejzajímavější? V čem byla přínosná?

Sociální programy:

Sociální pedagogika

 • prezentace obou stupňů programu (Bc. i nMgr.) a všech čtyř specializací, přítomni budou studenti všech specializací
 • možnost vyzkoušet si přijímací řízení „Přijímačky nanečisto“
 • prezentace závěrečných prací (bakalářské, diplomové)
 • ukázky výuky: práce s pomůckami pro lidi s postižením, práce s jedinci s rizikovým chováním – prezentace pomůcek (např. „drogový kufřík“), možnosti rozvoje kritického myšlení – mediální výchova
 • ze života fakulty: prezentace fotografií, adaptační kurzy, výuka, pasování studentů

Časový harmonogram:

9:00–9:15 Co je to Sociální pedagogika? Komu je studium určeno –– dva pohledy na věc (pedagog + student)
10:00–10:15 Adaptační kurz pohledem studentů: smyl adaptačního kurzu, „nej“ zážitky
11:00–11:15 Praxe pohledem studentů: jakou praxi považují za nejzajímavější, co se na praxi dozvěděli/naučili, nabídky zaměstnání
12:00–12:15 Komu je určeno navazující magisterské studium: představení, pro jaké Bc. obory je vhodné/předměty/ praxe – forma rozhovoru
13:00–13:15 Jak vypadá výuka na Sociální pedagogice z pohledu pedagoga/studenta? Předměty, praxe, výjezdy atd.

Sociální práce

(Bc., prezenční i kombinovaná forma), Mezinárodní sociální a humanitární práce (Bc., prezenční), Sociální práce s dětmi a mládeží (Bc., prezenční i kombinovaná forma), Sociální práce (nMgr., specializace Sociální práce s rodinou, prezenční i kombinovaná forma)

 • studijní programy Sociální práce (Bc.) a Mezinárodní sociální a humanitární práce (Bc.) nabízíme ve spolupráci CMTF a VOŠ Caritas
  • během celého dopoledne osobní setkání se studenty těchto programů, sdílení zkušeností se souběžným bakalářským studiem

  • 10:00 hodin: 5 důvodů, proč studovat Sociální nebo Humanitární práce pohledem absolventky

  • během celého dopoledne možnost navštívit také budovu Caritas VOŠ sociální na nám. Republiky 3 (více informací)

 • studijní programy Sociální práce s dětmi a mládeží (Bc.) a Sociální práce (NMgr.) jsou realizovány na CMTF UP

Zájemcům o studium poskytnou informace naši studenti a vyučující. V průběhu celého dne otevřených dveří budeme promítat prezentace všech studijních programů.


Psychoterapie, Etika:

Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci (nMgr.)

 • Zájemcům o studium poskytnou informace o navazujícím magisterském programu Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci a také o doktorandském studiu Sociální a spirituální determinanty zdraví naši studenti a vyučující.

Etika a kultura v mediální komunikaci (Bc.)

 • Studenti a pedagogové připraví pro návštěvníky malou ukázku audiovizuální práce. Můžete se podívat, jak se dají využít, i eticky zneužít, prostředky audiovizuální práce jako je světlo, práce s kamerou a úpravy ve střižně. Jak se dá čarovat s retušovacími nástroji a jak klamavá reklama zneužívá důvěřivosti lidí. Své zážitky z prvních let studia natočili studenti na video, pro případ, že by byl osobní kontakt omezen. Více na www.etikavmediich.cz


2. ONLINE prostor:

 • V každou celou hodinu se uskuteční živé vysílání na IG – touto cestou zprostředkujeme dění a atmosféru na fakultě zájemcům o studium, kteří do Olomouce nestihnou / nebudou moci dorazit.
 • Videa, v nichž naši studenti představují každý ze studijních programů, jsou k dispozici a ke zhlédnutí připravena na webových stránkách www.studujcmtf.cz nebo na www.univerzitnimesto.cz.

 

Pro naše budoucí studenty jsme připravili přehledný a informacemi nabitý web www.studujcmtf.cz. Co na něm najdou?

 • Informace o přijímačkách a všech našich studijních programech, kontakty na studijní oddělení, kontakty na studenty-ambasadory
 • video TAHLE FAKULTA JE BOŽÍ! – diváky seznamuje s úžasnou atmosférou fakulty i města, zavede je do moderních učeben i do malebných uliček a historického centra Olomouce
 • fotky a videa ze života naší fakulty
 • vyznání našich studentů i absolventů – proč jsou přesvědčeni o tom, že si vybrali tu nejlepší vysokou školu a co jim do života dala.

 

 

Zpět