doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585637195
Pracoviště:
Katedra křesťanské sociální práce
Org. jednotka:
CM teologická fakulta
Pracoviště:
Katedra křesťanské sociální práce
Org. jednotka:
CM teologická fakulta
Adresa:
tř. Svobody 8
Místnost:
2.10
Pracovní zařazení:
 • (Katedra křesťanské sociální práce)
 • docent (Katedra křesťanské sociální práce)
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Juríčková L., Ivanová K., Pastorková R., Vévoda J. Jak lékaři hodnotí spolupráci s veřejnými opatrovníky při péči o nesvéprávné pacienty. In Pospíšil D., Smutková L., Matulayová T. (Eds.) Podpora člověka v jeho přirozeném prostředí ISBN 978-80-7421-121-8. 2017.
  KNIHA - CELEK
  Matulayová T. Motivace k dobrovolnictví. 2016.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Řízení dobrovolníků KKS/7ŘD ZS 0
  Service Learning II KKS/SL2 LS Cv 0
  Soc. práce se soc. vyloučenými skupinami KKS/SPSVS LS 2
  Teorie komunitní sociální práce KKS/TKSP ZS 3
  Teorie sociální práce s rodinami 1 KKS/TSPR1 ZS 2