Mgr. Hana Šlechtová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585637197
Pracoviště:
Katedra křesťanské sociální práce
Org. jednotka:
CM teologická fakulta
Adresa:
tř. Svobody 8
Místnost:
1.05
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  ČLÁNEK
  Šlechtová H. Je rodič víc nebo míň? Když společnost brání v tom, co vyžaduje. Gender, rovné příležitosti, výzkum. 2005.
  DISERTAČNÍ PRÁCE
  Šlechtová H. Pozice a role dítěte v rodinné socializaci. / La position et le rôle de l'enfant dans la socialisation familiale. Pozice a role dítěte v rodinné socializaci./ La position et le rôle de l'enfant dans la socialisation familiale. 2008.
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Šlechtová H. Fenomén sociálního vyloučení jako výzva pro pastorační praxi. Brněnská diecéze 1777 - 2007: Historie a současnost. 2007.
  KAPITOLA V KNIZE
  Šlechtová H. Překážka i příležitost: dítě a identita matky ze vzdělané rodiny. Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. 2008.
  Šlechtová H. Jak jsou hodnoceny rodinné politiky vyspělých zemí. Rodina, zaměstnání a sociální politika. 2006.
  PŘEKLAD
  The Christian mysterium as a hermeneutical key to the problematic of sacrality. In Šlechtová H. (Eds.) Festival Forfest Czech Republic - Spiritual Streams in Contemporary Arts 2007. 2007.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Kvalitativní výzkum v soc. a hum. práci KKS/7QVSH LS 0
  Rodina v mutikulturní a multináboženské KKS/RMMS ZS 2
  Rodinná politika KKS/RPO LS Se 2
  Sociologie rodiny a soukromého života KKS/SRSP ZS 1
  Sociologie rodiny a soukromého života KKS/SRSP ZS Se 1
  Sociologie volného času KKS/SVC ZS 1
  Sociologie volného času KKS/SVC ZS Se 1
  Základy sociologie I KKS/ZS1 ZS Se 1
  Základy sociologie I KKS/6ZS1 ZS 0
  Základy sociologie I KKS/ZS1 ZS 1
  Základy sociologie I KKS/6ZS1 ZS Se 0
  Základy sociologie II KKS/6ZS2 LS Se 0
  Základy sociologie II KKS/6ZS2 LS 0
  Základy sociologie II KKS/ZS2 LS Se 1
  Základy sociologie II KKS/ZS2 LS 1