Mgr. Pavel Černuška, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585637121
Pracoviště:
Katedra biblických věd
Org. jednotka:
CM teologická fakulta
Adresa:
Univerzitní 22
Místnost:
5.01
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  • Člen AS fakulty (1. 2. 2003 - )
  • Proděkan (1. 10. 2006 - )
ČLÁNEK
Černuška P. Práce husovské komise do r. 2000. Studia Theologica. 2015.
Černuška P. The Eucharist in the Writings of Heinrich of Bitterfeld. Filosofický časopis. 2009.
Černuška P. Exordium parvum - O počátcích kláštera v Cîteaux. Salve : Revue pro teologii a duchovní život. 2006.
Černuška P. Sto let od narození českého biblisty. Oldin. 2004.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Černuška P. Die Doktorandenkonferenz in Šlapanice. Praeterita nova novissima nec non futura toto ex orbe mediolatino. 1999.
KNIHA - CELEK
Černuška P., Fuksová J., Nechutová J. Ota z Freisingu, Historie aneb O dvou obcích. 2017.
Černuška P. Eucharistické texty. Eucharistické texty. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
Pospíšil CV., Černuška P. Některé stopy Bonaventurova díla v Čechách 13.-15. století. BONAVENTURA, Breviloquium - Kompendium scholastické teologie. 2004.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Černuška P. Svatý apoštol Pavel a jeho doba. Cyklus přednášek Moravsko-slezské křesťanská akademie. 2009.
Černuška P. Izrael a Jordánsko. přednáška pro sestry v Klášteře sv. Anežky České ve Šternberku. 2008.
Černuška P. Jazyk knih Nového zákona. Univerzita třetího věku UP Olomouc. 2008.
Černuška P. Jazyk knih Nového zákona. Univerzita třetího věku MU v Brně. 2008.
Černuška P. Maloasijská část misijních cest sv. Pavla. Sbor ČCE Brno - Židenice. 2002.
SBORNÍK - CELEK
Interdisciplinární úvod do četby Kompendia sociální nauky církve. In Černuška P., Pospíšil CV., Staněk F. (Eds.) Interdisciplinární úvod do četby Kompendia sociální nauky církve. 2009.
Vydávat počet ze své naděje. Sborník k 60. narozeninám olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, Velkého kancléře CMTF UP v Olomouci. In Černuška P., Pospíšil CV. (Eds.) Vydávat počet ze své naděje. Sborník k 60. narozeninám olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, Velkého kancléře CMTF UP v Olomouci. 2008.
RECENZE
Černuška P. Petr Abélard, V pohoří Gilbóa-Žalozpěvy. Studia Theologica. 2014.
Černuška P. Ctirad Václav Pospíšil: Soteriologie a teologie kříže Bonaventury z Bagnoregia. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. 2003.
Černuška P., Černušková V., Plátová J. Ladislav Tichý, Slovník novozákonní řečtiny. Studia Theologica. 2002.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Černuška P. Apoštol Pavel a Písmo. 2009.
Černuška P. Patristická konference 2008. 2008.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Kurzorická četba latinských textů KBV/KCLT ZS Cv 2
Latina pro liturgii KBV/4LLN LS Se 0
Latina pro liturgii KBV/4LLN ZS Se 0
Latina 3 KBV/L3 ZS Cv 2
Latina 4 KBV/L4 LS Cv 2
Mravní hodnoty v antických mýtech KBV/MHAM ZS Se 2