PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D.

Contact
Telephone:
585637393
Workplace:
Katedra křesťanské výchovy
Org. unit:
CM teologická fakulta
Address:
1. máje
Room number:
2.01
Profession:
odborný asistent
Functions & membership in academic & non academic bodies:
  ČLÁNEK
  Maliňáková K., Kopčáková J., Kolarčik P., Madarasová Gecková A., Poláčková Šolcová I., Hušek V., Klůzová Kráčmarová L., Dubovská E., Kalman M., Dijk JPV, Tavel P., Půžová Z. The Spiritual Well-Being Scale: Psychometric Evaluation of the Shortened Version in Czech Adolescents. Journal of Religion and Health. 2017.
  Lišková M., Janečková D., Klůzová Kráčmarová L., Mladá K., Bušková J. The occurrence and predictive factors of sleep paralysis in university students. Neuropsychiatric Disease and Treatment. 2016.
  Klůzová Kráčmarová L., Plháková A. Frekvence vybavování snů a nočních můr ve vztahu k alexithymii a dalším osobnostním proměnným. Československá psychologie. 2015.
  Klůzová Kráčmarová L., Plháková A. Nightmares and their consequences in relation to state factors, absorption, and boundaries.. Dreaming. 2015.
  ABSTRAKT
  Klůzová Kráčmarová L. Dream Thrillers: A New Way to Look at Disturbed Dreaming. International Journal of Dream Research. 2017.
  Klůzová Kráčmarová L. Nightmares and Stress Reactions. International Journal of Dream Research. 2017.
  Klůzová Kráčmarová L., Plháková A. Dream recall and nightmare frequency in relation to alexithymia and personality variables. International Journal of Dream Research. 2014.
  Klůzová Kráčmarová L., Plháková A. Nightmare Recall Frequency, Absorption, Boundary Permeability and Psychosomatic Symptoms Reporting in Czech Student Sample. International Journal of Dream Research. 2014.
  CERTIFIKOVANÁ METODIKA
  Tavel P., Klůzová Kráčmarová L., Půžová Z., Dubovská E. Metodika DIPEx ČR. Certifikovaná metodika MPSV č.j.: 2015/70065-312. 2015.
  RECENZE
  Kráčmarová L. Proč vlastně spíme?. Psychologie dnes. 2013.
  Current courses
  Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
  Komunikativní dovednosti KKV/6KD ZS Se 0
  Komunikativní dovednosti I KKV/6KD1 ZS Se 0
  Komunikativní dovednosti II KKV/6KD2 LS Se 0
  Patopsychologie pro sociální pedagogy KKV/PSP ZS 2
  Patopsychologie pro sociální pedagogy KKV/6PSP ZS 0
  Pedagogická psychologie KKV/8PP LS Se 0
  Pedagogická psychologie KKV/PPT ZS Se 1
  Pedagogická psychologie KKV/PPU ZS Se 0
  Pedagogická psychologie KKV/6PP ZS 0
  Pedagogická psychologie KKV/PP ZS 1
  Pedagogická psychologie KKV/6PP ZS Se 0
  Pedagogická psychologie KKV/PPT ZS 1
  Pedagogická psychologie KKV/PP ZS Se 1
  Pedagogická psychologie KKV/PPU ZS 0
  Psychohygiena KKV/PSHG LS 7
  Psychologie náboženství KKV/8PN LS 0
  Psychologie osobnosti a patopsychologie KKV/6PO15 ZS 0
  Psychologie osobnosti a patopsychologie KKV/POPT ZS Se 1
  Psychologie osobnosti a patopsychologie KKV/POP ZS 1
  Psychologie osobnosti a patopsychologie KKV/6POP ZS 0
  Psychologie osobnosti a patopsychologie KKV/POP ZS Se 1
  Psychologie osobnosti a patopsychologie KKV/POPT ZS 1
  Psychosociální aspekty nemoci KKV/PSAN LS 1
  Psychosociální aspekty nemoci KKV/PSAN LS Cv 1
  Sociální a rodinná psychologie KKV/8SRP LS Se 0
  Sociální a rodinná psychologie KKV/SRP LS Se 1
  Sociální a rodinná psychologie KKV/SRPT LS 1
  Sociální a rodinná psychologie KKV/SRP LS 1
  Sociální a rodinná psychologie KKV/6SRP LS 0
  Sociální a rodinná psychologie KKV/6SRP LS Cv 0
  Sociální a rodinná psychologie KKV/SRPT LS Se 1
  Vybrané kapitoly z psychologie KKV/VKP ZS Se 2
  Vybrané kapitoly z psychologie KKV/6VKP ZS Se 0
  Vývojová psychologie KKV/VP LS 1
  Vývojová psychologie KKV/VPT LS 1
  Vývojová psychologie KKV/6VP LS 0
  Vývojová psychologie KKV/8VP LS Se 0
  Výzkumné aktivity studentů KKV/VAS ZS Se 0
  Základy psychologie KKV/ZPST ZS Cv 1
  Základy psychologie KKV/ZPSY ZS Se 1
  Základy psychologie KKV/6ZPSY ZS 0
  Základy psychologie KKV/ZPST ZS 1
  Základy psychologie KKV/ZPSY ZS 1
  Základy psychologie KKV/5ZPSY ZS Cv 0