Mgr. Ingrid Kovářová Kochová, Ph.D.

Contact
Telephone:
585637708
Workplace:
Katedra církevních dějin a církev. práva
Org. unit:
CM teologická fakulta
Address:
tř. 17. listopadu 6
Room number:
3.20
Profession:
Functions & membership in academic & non academic bodies:
  Svoboda K., Šínová R., Hamuľáková K., Křiváčková J., Števček M., Kovářová Kochová I., Juráš M. Civilní proces Obecná část a sporné řízení. 2014. (KNIHA - CELEK)
  ČLÁNEK
  Kovářová Kochová I. Žaloba na vypořádání společného bydlení manželů po rozvodu manželství. Acta Iuridica Olomucensia. 2014.
  Kovářová Kochová I. Některé aspekty řízení ve věcech náhrady škody na zdraví ve zdravotnictví. Časopis pro právní vědu a praxi. 2011.
  Kovářová Kochová I. Předpoklady odpovědnosti za škodu na zdraví ve zdravotnictví.. Právo ekonomika management. 2011.
  KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ I., FRÝDEK M. Soudní předvolání a jeho význam v historii soudního řízení. Právo ekonomika management. 2011.
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Kovářová Kochová I. Nájem bytu. DNY PRÁVA 2013 – DAYS OF LAW 2013. Část. VI. Reforma soukromého práva. 2014.
  Kovářová Kochová I., Frýdek M. Právní úprava náhrady škody na zdraví v ABGB a její vliv na následující českou právní úpravu. Pocta Karlu Schellemu k 60.narozeninám. 2012.
  KNIHA - CELEK
  Hamuľáková K., Petrov Křiváčková J., Šínová R., Kovářová Kochová I., Šmíd O., Juráš M., Podrazil P., Talanda A., Talandová I., Stanislav A. Praktikum civilního procesu. 2. část. 2015.
  Šínová R., Dostálová S., Fialová Ráčilová A., Hamuľáková K., Hrušáková M., Kovářová Kochová I., Šimečková E., Šmíd O., Westphalová L. Řízení ve věcech rodinněprávních v České republice, Slovenské republice a Německu a jejich aktuální problémy. 2010.
  Bartoníčková K., Křiváčková J., Šínová R., Kovářová Kochová I. Doručování v civilním soudním řízení. 2009.
  KAPITOLA V KNIZE
  Kovářová Kochová I. Mediace a náhrada újmy na zdraví vzniklé ve zdravotnictví. Mediace a možnosti využití v praxi. 2013.
  Current courses
  Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
  Dluhové poradenství KKS/DP ZS 1
  Dluhové poradenství KKS/DP ZS Se 1
  Procesní podání v civilních věcech SPK/NPPCV ZS Se 2
  Rodinné právo KCP/RPR LS Cv 1
  Rodinné právo KCP/RPR LS 1