ThLic. Mgr. Monika Menke, Th.D.

Contact
Telephone:
585637181
Workplace:
Katedra církevních dějin a církev. práva
Org. unit:
CM teologická fakulta
Workplace:
Katedra teorie práva a právních dějin
Org. unit:
Právnická fakulta
Address:
Univerzitní 22
Room number:
2.06
Profession:
 • odborný asistent (Katedra církevních dějin a církev. práva)
 • odborný asistent (Katedra teorie práva a právních dějin)
Functions & membership in academic & non academic bodies:
  ČLÁNEK
  Menke M. Interdiecézní soudy na území ČR. Studia Theologica. 2014.
  Menke M. Výkon soudní moci v arcidiecézi pražské v letech 1917 – 1948. Revue církevního práva. 2014.
  Menke M. (Alcuni) Aspetti canonici del catecumenato. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2013.
  Menke M. Právo na obhajobu v kanonickém trestním procesu. Studia Theologica. 2013.
  Menke M. Dispenz od celibátu. Studia Theologica. 2012.
  Menke M. Josef Ryška (20. 5. 1915 – 22. 10. 2006), kněz a kanonista. Revue církevního práva. 2011.
  Menke M. Soudní moc církve a účast laiků na ní. Studia Theologica. 2008.
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Menke M., Benák J. Nadkonfesní rozměr služby nemocničních kaplanů v ČR. Církev a stát 2017: Sborník z konference. 2017.
  Menke M., Moravčíková M. Státní uznání a registrace muslimů v Československu a České republice. Islam v Európe – právne postavenie a financovanie islámských náboženských organizácií. 2017.
  Křižan V., Menke M., Moravčíková M. Právo na odměnu za práci v právním řádu katolické církve. Sociálna náuka Cirkvi a jej vplyv na pracovné právo. 2016.
  Menke M., Moravčíková M. Reforma orgánů finančního hospodaření Apoštolského stolce. Nová Európa – výzvy a očakávania: New Europe – Challenges and Expectations. Právo a náboženstvo: Law and Religion. 2016.
  Menke M., Krajczynski J., Domaszk A. Zadania szkół katolickich v dzisiejszych czasach. Fides, quae de verbo nascitur at nutritur. Nauczycielskie zadanie Kościoła wobec 1050. rocznicy Chrztu Polski. 2016.
  Menke M., Krošlák D., Moravčíková M. České soudnictví římskokatolické církve a nejčastější důvody neplatnosti manželství. Rozhodovacia činnosť súdov a náboženstvo. 2015.
  Menke M., Šmid M., Moravčíková M. Obnova a rozvoj duchovní služby v armádě ČR. Konvergencie a divergencie v slovenských a českých štátno-cirkevných vzťahoch – dvadsať rokov od vzniku samostatnej Českej republiky a Slovenskej republiky. 2014.
  Menke M., Moravčíková M., Križan V. Rodina a svět práce v současném diskurzu katolické církve. Sloboda jednotlivca a svet práce. 2014.
  Menke M., Moravčíková M. Výkon zvláštního práva registrovaných církví vyučovat náboženství na státních (veřejných) školách v České republice. Náboženské vyznanie rodičov a najlepší záujem dieťaťa. 2014.
  Menke M., Čitbaj F. Synodální prvky v řízení církve podle CIC a CCEO. Semper fidelis. 2010.
  KAPITOLA V KNIZE
  Menke M. Proces u církevního soudu. Encyklopedie českých právních dějin. 2017.
  KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
  Němec D., Pastwa A., Menke M. The 1st Central European Young Canonists Forum. 2015.
  Dvořáček J., Němec D., Menke M. 25 let od promulgace CCEO. 2015.
  KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
  Menke M. Církev a stát. 2009.
  Menke M. XIII. sympózium kánonického práva. XIII. sympózium kánonického práva. 2006.
  Menke M. Církev a stát. Církev a stát. 2005.
  Menke M. 100 let zápasů. Jubileum obnovení České dominikánské provincie. 100 let zápasů. Jubileum obnovení České dominikánské provincie. 2005.
  Menke M. 3. Moravsko-slezské akademické dny v Olomouci. 3. Moravsko-slezské akademické dny v Olomouci. 2004.
  Menke M. Vědecké sympozium u příležitosti 20. výročí, kdy Kodex kanonického práva nabyl účinnosti. Vědecké sympozium u příležitosti 20. výročí, kdy Kodex kanonického práva nabyl účinnosti. 2003.
  Menke M. XI. sympózium kánonického práva. XI. sympózium kánonického práva. 2002.
  Current courses
  Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
  Církevní a konfesní právo KTP/NCKP ZS 2
  Manželství a výchova v církevním právu KTP/NMVCP LS 2
  Naléhavé otázky manželství a rodiny KCP/NOMR LS 2
  Pers. právo, zvěst. služba, maj. právo KCP/PPZSM ZS 3
  Přehled církevního práva KCP/9ZCP LS 0
  Přehled církevního práva KCP/9ZCP ZS 0
  Základy církevního práva KCP/8ZCP LS 0
  Základy církevního práva KCP/8ZCP ZS 0