Mgr. Jana Plátová, Ph.D.

Contact
Telephone:
585637203, 541121477
Workplace:
Katedra biblických věd
Org. unit:
CM teologická fakulta
Address:
Univerzitní 22
Room number:
5.18
Profession:
odborný asistent
Functions & membership in academic & non academic bodies:
  Jiné komise a orgány
  • Patristická společnost ČR (člen, 2008-)
  • International Association of Patristic Studies (člen, 2008-)
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Plátová J., Jacobsen A. Clemens’ und Origenes’ Auslegung der Perikope von der Berufung des reichen Jünglings (Mt 19,16-30 parall.) im EKK Projekt. Origeniana Undecima. Origen and Origenism in the History of Western Thought. 2016.
  Plátová J., Vyhnal P., Slovíková L., Čevan M. „Máme tedy všechny důvody se ženit…“ (Strom. II,140,1). Ideál křesťanského manželství podle Klementa z Alexandrie. Spoločnosť, kríza, rodina. 2010.
  Plátová J. "Hoi úranoi legontai pollachós." Klementův výklad Ž 18 (19) v Eclogae propheticae 51-63. "Homílie k žalmom" v ranom kresťanstve. 2009.
  Plátová J., Hušek V., Kitzler P., Plátová J. Lidská svoboda a Boží spása v Klementových exegetických dílech. Antické křesťanství: liturgie, rétorika, antropologie. 2009.
  Plátová J., Hušek V., Kitzler P., Plátová J. Lidská svoboda a Boží spása v Klementových exegetických dílech. Antické křesťanství: liturgie, rétorika, antropologie. 2009.
  Kunetka F., Hušek V., Plátová J., Kitzler P. Lucernarium v liturgii křesťanského starověku. Antické křesťanství: liturgie, rétorika, antropologie. 2009.
  Adámková I., Hušek V., Kitzler P., Plátová J. Ultima verba. K jazyku raně křesťanských mučednických textů. Antické křesťanství: liturgie, rétorika, antropologie. 2009.
  Plátová J., Kišš I. Klementova „teologie věčného Slova“. Logos-Kristus a jeho význam pre teológiu a sociálnu etiku. 2008.
  Plátová J. Matějovy tradice. Querite primum regnum Dei: Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. 2006.
  Janoušek F.H., Plátová J. Blahoslavený Hroznata a ctihodná Vojslava ve sboru českých patronů v barokním kázání Rafaela Delaminetze. Na Hroznatově míse, Sborník řeholní kanonie premonstrátského řádu v Teplé. 2002.
  KNIHA - CELEK
  ČERNUŠKOVÁ V., PLÁTOVÁ J. Klement Alexandrijský. Stromata VII. 2011.
  Plátová J. Latinská syntax. Latinská syntax. 2008.
  Plátová J. Klement Alexandrijský, Stromata I.. Klement Alexandrijský, Stromata I.. 2004.
  Plátová J. Latinská syntax pro studenty teologie. Latinská syntax pro studenty teologie. 2002.
  KAPITOLA V KNIZE
  Plátová J. The Text of Mark 10:29–30 in Ouis dives salvetur? by Clement of Alexandria. Process of Authority. The Dynamics in Transmission and Reception of Canonical Texts. 2016.
  Plátová J. Znal Klement Tomášovo evangelium?. "Láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry?" (1 Tim 1,5): Studie věnované Ladislavu Tichému k 60. narozeninám. 2008.
  Plátová J., Černušková V. Klement Alexandrijský, Stromata II-III. Klement Alexandrijský, Stromata II-III. 2006.
  KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
  Hušek V., Černušková V., Plátová J. COLLOQUIUM CLEMENTINUM II, Clement’s Biblical Exegesis. 2014.
  Plátová J., Hušek V. Patristická konference 2012. 2012.
  Havrda M., Hušek V., Plátová J. Colloquium Clementinum: De septimo Clementis Stromateorum libro. 2010.
  Černušková V., Plátová J., Pacner S. Apoštol Pavel a Písmo. 2009.
  Hušek V., Chvátal L., Karfíková L., Plátová J., Havrda M. Patristická konference 2008. 2008.
  Hušek V., Chvátal L., Plátová J. Symposium mladých patrologů. 2006.
  SBORNÍK - CELEK
  Hušek V., Chvátal L., Plátová J. Miscellanea patristica. Miscellanea patristica. 2007.
  PŘEKLAD
  Plátová J. De S. Hroznata abbate Toeplensi. Na Hroznatově míse. 2009.
  Plátová J. Vita Rhoznatae. Na Hroznatově míse. 2009.
  Plátová J. Klement Alexandrijský, Stromata I.. Stromata I.. 2005.
  Šedina M., Černušková V., Plátová J., Plátová J., Černušková V., Šedina M. Klement Alexandrijský, Stromata I.. Klement Alexandrijský, Stromata. 2004.
  Šedina M., Černušková V., Plátová J., Plátová J., Černušková V., Šedina M. Klement Alexandrijský, Stromata I.. Klement Alexandrijský, Stromata. 2004.
  Plátová J. Klement Alexandrijský, Stromata I.. Klement Alexandrijský, Stromata I.. 2004.
  Plátová J., Plátová J. Raphael De Laminetz. K uctění památky patronů českého království, jejichž jména nejsou dosud zapsána v knize svatořečených, jsou však v knize života. Na Hroznatově míse, Sborník řeholní kanonie premonstrátského řádu v Teplé. 2002.
  Plátová J., Plátová J. Raphael De Laminetz. K uctění památky patronů českého království, jejichž jména nejsou dosud zapsána v knize svatořečených, jsou však v knize života. Na Hroznatově míse, Sborník řeholní kanonie premonstrátského řádu v Teplé. 2002.
  Current courses
  Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
  Metodologie vědecké práce KBV/MVP LS Cv 1
  Řečtina 3 KBV/R3 ZS Cv 2
  Řečtina 4 KBV/R4 LS Cv 2