PhDr. Ing. Ludmila Siarda Trochtová

Contact
Telephone:
585637161
Workplace:
Katedra křesťanské výchovy
Org. unit:
CM teologická fakulta
Address:
1. máje
Room number:
2.08
Profession:
odborný asistent
Functions & membership in academic & non academic bodies:
  • Člen AS fakulty (1. 10. 1997 - 30. 6. 2000)
ČLÁNEK
Öbrink Hobzová M., Trochtová LS, Sobková P. Národní identita v multikulturním prostředí. Sociální pedagogika. 2017.
Trochtová L. Apoštol Filip. Katechetické listy. 2009.
Trochtová L. Bartoloměj. Katechetické listy. 2009.
Trochtová L. Georges de la Tour: Apoštolové Filip a Jakub. Katechetické listy. 2009.
Trochtová L. Jak žít?. Katechetické listy. 2009.
Trochtová L. Jakub Menší: Jakub Alfeův, Jakub, "bratr Páně". Katechetické listy. 2009.
Trochtová L. Ježíš řekl?. Katechetické listy. 2009.
Trochtová L. Ježíš umírá na kříži. Katechetické listy. 2009.
Trochtová L. Jidáš Iškariotský. Katechetické listy. 2009.
Trochtová L. Jidášův polibek - Giotto di Bondone. Katechetické listy. 2009.
Trochtová L. Ovoce Ducha. Katechetické listy. 2009.
Trochtová L. Postní kalendář 2009. Katechetické listy. 2009.
Trochtová L. Socha sv. Bartoloměje. Katechetické listy. 2009.
Trochtová L. Svatý Matěj. Katechetické listy. 2009.
Trochtová L. Adventní kalendář 2008. Katechetické listy. 2008.
Trochtová L. Andrea del Sarto: Svatý Jakub. Katechetické listy. 2008.
Trochtová L. Apoštol Ondřej. Katechetické listy. 2008.
Trochtová L. Apoštol Petr. Katechetické listy. 2008.
Trochtová L. Apoštol Tomáš. Katechetické listy. 2008.
Trochtová L. Carravaggio: Nevěřící Tomáš. Katechetické listy. 2008.
Trochtová L. Jakub Větší. Katechetické listy. 2008.
Trochtová L. Kdo je moje máma?. Katechetické listy. 2008.
Trochtová L. Kříž svatého Ondřeje. Katechetické listy. 2008.
Trochtová L. Meditace k obrazu. Katechetické listy. 2008.
Trochtová L. Milosrdný Samaritán. Katechetické listy. 2008.
TROCHTOVÁ L., Polcrová H. Postní kalendář 2008. Katechetické listy. 2008.
Trochtová L. Pravda nebo lež?. Katechetické listy. 2008.
Trochtová L. Svatý Juda Tadeáš. Katechetické listy. 2008.
Trochtová L. Šimon Kananejský a Juda Tadeáš. Katechetické listy. 2008.
Trochtová L. Vánoční pásmo - nabídka pro školy. Katechetické listy. 2008.
Trochtová L. Zlatá deska. Katechetické listy. 2008.
Trochtová L., Polcrová H. Adventní kalendář 2007. Katechetické listy. 2007.
Trochtová L. Apoštol Jan. Katechetické listy. 2007.
Trochtová L. Apoštol Matouš. Katechetické listy. 2007.
Trochtová L. Ikona "Kristus naděje Evropy". Katechetické listy. 2007.
Trochtová L. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Katechetické listy. 2007.
Trochtová L. Kdo jsou patroni Evropy. Katechetické listy. 2007.
Trochtová L. Letnice. Katechetické listy. 2007.
Trochtová L. Meditace před ikonou Krista Spasitele. Katechetické listy. 2007.
Trochtová L. Meditace před ikonou "Seslání Ducha svatého". Katechetické listy. 2007.
Trochtová L. Mojžíš byl služebník. Katechetické listy. 2007.
Trochtová L. Povolání Abraháma. Katechetické listy. 2007.
Trochtová L. Adventní kalendář 2006. Katechetické listy. 2006.
Trochtová L. Duch svatý v Novém zákoně a jeho symboly. Katechetické listy. 2006.
Trochtová L. Ikony. Katechetické listy. 2006.
Trochtová L. Klíčové kompetence a náboženská výchova. Katechetické listy. 2006.
Trochtová L. Krize apoštolátu. Katechetické listy. 2006.
Trochtová L. Meditace. Katechetické listy. 2006.
Trochtová L. Meditace k ikoně Panny Marie Vladimírské. Katechetické listy. 2006.
Trochtová L. Meditace nad ikonou Nejsvětější Trojice. Katechetické listy. 2006.
Trochtová L. Mojžíš a hořící keř. Katechetické listy. 2006.
Trochtová L. Pobožnost k Panně Marii. Katechetické listy. 2006.
Trochtová L. Poselství křesťanských svátků. Katechetické listy. 2006.
Trochtová L. Postní cesta - putování po naší arcidecézi. Katechetické listy. 2006.
Trochtová L. Tři období v Mojžíšově životě. Katechetické listy. 2006.
Trochtová L. Adventní kalendář 2005. Katechetické listy. 2005.
Trochtová L. I Believe. Communicator. 2005.
Trochtová L. Kostel - Boží dům. Katechetické listy. 2005.
Trochtová L. Návrh postního plátna. Katechetické listy. 2005.
Trochtová L. Postní kalendář 2004. Katechetické listy. 2004.
Trochtová L. Milosrdný Bůh Otec. Teologické texty. 1999.
Trochtová L. Milosrdný Bůh Otec. Teologické texty. 1999.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Öbrink Hobzová M., Trochtová LS, Junová I. Průzkum odborných kompetencí studentů oboru Sociální pedagogika na CMTF UP. Socialia 2015 - Možnosti uplatnění sociálního pedagoga /sociální pedagogiky v současné společnosti. 2016.
KNIHA - CELEK
Trochtová LS, Sobková P., Öbrink Hobzová M. Odrazy emocí v postojích k imigrantům. 2016.
Sobková P., Öbrink Hobzová M., Pospíšilová H., Potměšilová P., Trochtová L., Fojtíková Roubalová M. Sociální pedagogika a její metody. 2015.
Potměšilová P., Pospíšil J., Fojtíková Roubalová M., Pospíšilová H., Öbrink Hobzová M., Sobková P., Trochtová L., Najzarová K., Straková V. Sociální pedagogika v teorii a praxi. 2013.
Trochtová L. Úvod do didaktiky. Úvod do didaktiky. 2002.
Smahel R., Trochtová L. Katechetické hry pro děti a mládež. Katechetické hry pro děti a mládež. 2001.
Smahel R., Trochtová L. Katechetické hry pro děti a mládež.. Katechetické hry pro děti mládež.. 1998.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Trochtová L. Jan M. Vianney I.. duchovní obnova Kongregace sester Premonstrátek. 2009.
Trochtová L. Jan M. Vianney II.. duchovní obnova Kongregace sester Premonstrátek. 2009.
Trochtová L. Jan M. Vianney III.. duchovní obnova Kongregace sester Premonstrátek. 2009.
Trochtová L. Kostel a jeho význam. tématické vstupy do škol. 2009.
Trochtová L. Metody práce s obrazem. formační setkání katechetů. 2009.
Trochtová L. Tradice vánoc a svatý Mikuláš. Tématické vstupy do škol. 2009.
Trochtová L. Vánoce a jejich tradice. Podpora ŠVP. 2009.
Trochtová L. Apoštol Matouš. Biblické postavy. 2008.
Trochtová L. Apoštol Ondřej. Biblické postavy. 2008.
Trochtová L. Apoštol Petr. Biblické postavy. 2008.
Trochtová L. Farizej a celník. Biblické postavy. 2008.
Trochtová L. Kam směřuji?. Kudy - kam. 2008.
Trochtová L. Svatý Mikuláš a svatý Václav. Tématické vstupy do škol. 2008.
Trochtová L. Velikonoce. Tématické vstupy do škol. 2008.
Trochtová L. Význam vánočních svátků. Podpora ŠVP. 2008.
Trochtová L. Advent a Vánoce. Tématické vstupy do škol. 2007.
Trochtová L. Marnotratný syn. Bible v liturgii Kongregace. 2007.
Trochtová L. Mojžíš. Exercicie pro mládež. 2007.
Trochtová L. Naše komunity. Bible v liturgii Kongregace. 2007.
Trochtová L. Návštěva mudrců. Bible v liturgii Kongregace. 2007.
Trochtová L. Panna Maria a letnice. Farnost jako společenství. 2007.
Trochtová L. Vánoce. Tématické vstupy do škol. 2007.
Trochtová L. Vánoční čas. Tématické vstupy do škol. 2007.
Trochtová L. Význam vánočních svátků. Podpora ŠVP. 2007.
Trochtová L. Duchovní boj. Příprava biřmovanců. 2006.
Trochtová L. Ikona Panny Marie Vladimírské. Farnost jako společenství. 2006.
Trochtová L. Kajícnost. Příprava biřmovanců. 2006.
Trochtová L. Komunikace a pravidla kruhových rozhovorů. Farnost jako společenství. 2006.
Trochtová L. Mojžíš před hořícím keřem. Děkanátní setkání katechetů. 2006.
Trochtová L. Štěpán Trochta - svědek víry. Oáza modlitby. 2006.
Trochtová L. Úvod do katechetických listů. Děkanátní setkání katechetů. 2006.
Trochtová L. Význam vánočních svátků. Podpora ŠVP. 2006.
Trochtová L. Kdo jsem vlastně já?. duchovní obnova pro mládež. 2005.
Trochtová L. Komunikace a pravidla kruhových rozhovorů. Farnost jako společenství. 2005.
Trochtová L. Metody práce s obrazem. Farnost jako společenství. 2005.
Trochtová L. Moje místo ve společenství. Duchovní obnova pro mládež. 2005.
Trochtová L. Obraz Boha. Duchovní obnova pro mládež. 2005.
Trochtová L. Společenství katechetů. Farnost jako společenství. 2005.
Trochtová L. Animátor a jeho služba ve farnosti. formační setkání středoškolské mládeže. 2004.
Trochtová L. Etická výuka a možnosti jejího využití. Diecézní setkání katechetů. 2004.
Trochtová L. Hledání nových rozměrů. Konference VIA Sdružení hluchoslepých. 2004.
Trochtová L. Katecheze ve farnosti. Formační setkání kněží. 2004.
Trochtová L. Komunita a její charismata. Formační setkání sester Kongregace sester Premonstrátek (Cyklus permanentní formace). 2004.
Trochtová L. Postní období - jak je prožít?. Děkanátní setkání katechetů. 2004.
Trochtová L. Společný cíl. Formační setkání sester Kongregace sester Premonstrátek (Cyklus permanentní formace).. 2004.
Trochtová L. Škola modlitby. Soubor přednášek pro formační setkání středoškolské mládeže. 2004.
Trochtová L. Adventní a vánoční období. 1. setkání jáhnů. 2002.
Trochtová L. Eucharistie. Diecézní setkání katechetů. 2002.
Trochtová L. Exercicie pro mládež. . 2002.
Trochtová L. Jak komunikovat?. Diecézní setkání mládeže. 2002.
Trochtová L. Katechetické metody. Kurz pro katechety. 2002.
Trochtová L. Katecheze pro I. stupeň ZŠ. Děkanátní setkání katechetů. 2002.
Trochtová L. Komunikace v řeholních komunitách. . 2002.
Trochtová L. KUDY-KAM. D. Duchovní obnova pro dívky. 2002.
Trochtová L. Nové katechetické metody. Diecézní setkání katechetů. 2002.
Trochtová L. Pastorace "náctiletých" I.. Kurz pro pomocníky v pastoraci. 2002.
Trochtová L. Pastorace "náctiletých" II.. Kurz pro pomocníky v pastoraci. 2002.
Trochtová L. Postní a velikonoční období. 2. setkání jáhnů. 2002.
Trochtová L. Problémy v komunikaci. Děkanátní setkání mládeže. 2002.
Trochtová L. Překonávání komunikačních bariér u postižené a drogově závislé mládeže. Seminář Knihovnicko-informační služby pro dospívající uživatele. 2002.
Trochtová L. Rekolekce pro mládež. Děkanátní setkání mládeže. 2002.
Trochtová L. Úvod do didaktiky. Kurz pro katechety Olomoucké diecéze. 2002.
Trochtová L. Vedení společenství. Kurz pro pomocníky v pastoraci. 2002.
Trochtová L. Vykládací materiál a jeho použití. Metodický den pro katechety olomoucké arcidiecéze. 2002.
Trochtová L. Dáme spolu řeč. víkend pro animátory společenství a další zájemce. 2001.
Trochtová L. Komunikace s postiženou a závislou dospívajíví mládeží. Seminář "Knihovnicko-informační služby pro dospívající uživatele" - II. řádný ročník. 2001.
Trochtová L. KUDY - KAM. . 2001.
Trochtová L. Tvořivost v katechezi. . 2001.
Trochtová L. Tvořivé hry, komunikace. . 1999.
Trochtová L. Umění hovořit s druhým. . 1999.
Trochtová L. Duch svatý jako Boží dar.. . 1998.
Trochtová L. Jak spolupracovat s Duchem svatým. . 1998.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Trochtová L., Sobková P., Öbrink Hobzová M. Sociální pedagogika v terii a praxi. 2015.
Potměšilová P., Öbrink Hobzová M., Trochtová L., Šnevajsová E. Sociální pedagogika v teorii a praxi. 2013.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Trochtová L. Chrám. Chrám. 2008.
Trochtová L. Svatý Mikuláš. Svatý Mikuláš. 2008.
Trochtová L. Vánoce. Vánoce. 2008.
Trochtová L. Velikonoce. Velikonoce. 2008.
Trochtová L. Abrahám: Muž víry. Dějiny spásy - Abrahám. 2007.
Trochtová L. Bůh dokáže změnit zlo v dobro. Dějiny spásy - Josef. 2007.
Trochtová L. Cesta ke smrti, cesta k životu. Dějiny spásy - Saul. 2007.
Trochtová L. David oslavuje Hospodina. Dějiny spásy - David. 2007.
Trochtová L. Davidův pád. Dějiny spásy - David. 2007.
Trochtová L. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Dějiny spásy - Mojžíš. 2007.
Trochtová L. Jakubův příběh - lstivost. Dějiny spásy - Jakub. 2007.
Trochtová L. Jakubův sen. Dějiny spásy - Jakub. 2007.
Trochtová L. Jakubův zápas s Bohem. Dějiny spásy - Jakub. 2007.
Trochtová L. Josef - člověk zkoušený a povolaný. Dějiny spásy - Josef. 2007.
Trochtová L. Josefovo odpuštění. Dějiny spásy - Josef. 2007.
Trochtová L. Modly kolem nás. Dějiny spásy - Samson. 2007.
Trochtová L. Moje představa Boha. Dějiny spásy - Abrahám. 2007.
Trochtová L. Mojžíšovy výmluvy. Dějiny spásy - Mojžíš. 2007.
Trochtová L. Pět vyznání proroka Jeremiáše. Dějiny spásy- Jeremiáš. 2007.
Trochtová L. Povolání Abraháma. Dějiny spásy - David. 2007.
Trochtová L. Přátelství na život a na smrt. Dějiny spásy - David. 2007.
Trochtová L. Rozbitý džbán. Dějiny spásy - Jeremiáš. 2007.
Trochtová L. Samson. Dějiny spásy - Samson. 2007.
Trochtová L. Saulova žárlivost ? Kam až můžeš dojít?. Dějiny spásy - Saul. 2007.
Trochtová L. Šalomounova moudrost. Dějiny spásy - Šalamoun. 2007.
Trochtová L. Šalomounův hřích. Dějiny spásy - Šalamoun. 2007.
Trochtová L. Tři období v Mojžíšově životě. Dějiny spásy - Mojžíš. 2007.
PŘEKLAD
Trochtová L. Henri J.M. Nouwen: Vidět Krista. Henri J.M. Nouwen: Seeing Christ. 2007.
Trochtová L. Belonging to God. Henri j.M. Nouwen: Behold the Beauty of the Lord. 2006.
Trochtová L. Living in the House of Love. Henri j.M. Nouwen: Behold the Beauty of the Lord. 2006.
Trochtová L. LENZ, L., KUDLÁČKOVÁ, B., Otče náš a desatoro ako ich nepoznáme. LENZ, L., KUDLÁČKOVÁ, B., Desatero a otčenáš jak je neznáme. 2005.
Trochtová L. Rozsévač vyšel rozsévat - katecheze k textům Nového zákona. Šelinga, J.:Rozsévač vyšel rozsévat - katecheze k textům Nového zákona. 2001.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Hodnoty a výchova KKV/HAV LS 2
Hodnoty a výchova KKV/6HAV LS 0
Obecná didaktika KKV/OD LS Se 2
Pedagogika volného času KKV/PVČ LS Se 2
Praktická cvičení z pedagogiky KKV/PCP ZS Cv 1
Praxe I KKV/PR1 LS Cv 0
Praxe I KKV/PR1 ZS Cv 0
Praxe II KKV/PR2 ZS Cv 0
Praxe v řízení volnočasových aktivit I KKV/6PRV1 LS 0
Praxe v řízení volnočasových aktivit I KKV/PRVA1 ZS Cv 0
Praxe v řízení volnočasových aktivit II KKV/6PRV2 LS 0
Praxe v řízení volnočasových aktivit II KKV/PRVA2 ZS Cv 0
Seminář supervize pedagogické praxe I KKV/SSPP1 LS Se 1
Seminář supervize pedagogické praxe II KKV/SSPP2 LS Se 1
Vychovatelská praxe I KKV/6VP1 LS 0
Vychovatelská praxe II KKV/6VP2 LS 0
Vychovatelská praxe III KKV/6VP3 ZS 0
Vychovatelská praxe III KKV/VP3 ZS Cv 0