ThLic. Vladimír Filo

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585637136, 517383516
Pracoviště:
Katedra systematické teologie
Org. jednotka:
CM teologická fakulta
Adresa:
Univerzitní 22
Místnost:
3.04
Pracovní zařazení:
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  ČLÁNEK
  Czudek J., Filo V., Franc J., Krumpolc E., Opatrný D., Pospíšil CV., Urban F. Systematicko-teologické přístupy k encyklice Laudato si´. Studia Theologica. 2016.
  Filo V. Faktický omyl - podvod (kán. 1098 CIC). ADNOTATIO IURISPRUDENTIÆ. 2009.
  Filo V. Ochrana začátku lidského života z pohledu kanonického práva. ADNOTATIO IURISPRUDENTIÆ. 2007.
  Filo V. Stupně, druhy a kompetence soudů v církvi. ADNOTATIO IURISPRUDENTIÆ. 2006.
  PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
  Filo V. Aktuální problémy společnosti a postoje morální teologie. Formační setkání kněží. 2009.
  Filo V. Instrukce Donum vitae a Dignitas personae. Formační setkání kněží. 2009.
  Filo V. Víno v Písmu svatém. Žehnání vína 2009. 2009.
  Filo V. Ekologie a nauka církve. Seminář jáhnů, Křesťanství a ekologie, Český Těšín 22. - 27. 6. 2008. 2008.
  Filo V. Morálně-právní důsledky interrupce a používání antikoncepce v životě křesťana. Měsíční rekolekce kněží děkanátu Hustopeče a Mikulov. 2008.
  Filo V. Ochrana nenarozeného života z pohledu kanonického práva. Letní semestr MSKA 2007/08. 2008.
  Filo V. Teologicko-morální aspekty ekologie. Seminář jáhnů "Křesťanství a ekologie". 2008.
  Filo V. Obrácení - anebo láska, která se vrací k Bohu. Cyklus přednášek pro Univerzitu III. věku v rámci projektu "Víra hledající porozumění". 2007.
  Filo V. Ochrana začátku lidského života z pohledu kanonického práva. Přednáška pro pracovníky církevního soudu. 2007.
  Filo V. Problémy manželství z pohledu morálky a církevního práva. Veřejná přednáška pro Kolegium katolických lékařů v Brně. 2007.
  Filo V. Co s neplatně uzavřeným manželstvím. Podzimní semestr MSKA Brno. 2006.
  Filo V. Může být církevní manželství i neplatně uzavřené?. Letní semestr MSKA 2006 Brno. 2006.
  Filo V. Může být církevní manželství i neplatně uzavřené?. Podzimní semestr MSKA 2006 Brno. 2006.
  Filo V. Proč katolická církev nemůže přijmout registrované partnerství. Letní semestr MSKA 2006 Brno. 2006.
  Filo V. Soudní moc v církvi - stupně, druhy a kompetence církevních soudů. Přednáška pro pracovníky církevního soudu. 2006.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Bioetika KST/8BIOE LS 0
  Bioetika KST/B ZS 2
  Bioetika a sociální etika KST/9BSE LS 0
  Sociální etika KST/7SOCE LS 0
  Sociální nauka a charitní práce církve KST/SNCHP ZS 2