Dr. Ing. Eduard Krumpolc, CSc. Th.D.

Vzdělání

 • 2001–2002 doktorské studium - dokončení na CMTF UP v Olomouci (Th.D.)
 • 1994–2001 doktorské studium distanční na Lateránské univerzitě v Římě (Dr.)
 • 1991–1994 doktorské studium prezenční na Lateránské univerzitě v Římě (ThLic.)
 • 1990–1991 rehabilitační studium teologie na CMTF UP v Olomouci
 • 1969–1977 vědecká aspirantura v oboru elektrotechniky na ÚE ČSAV v Praze (CSc.)
 • 1961–1971 soukromé studium teologie v podzemní církvi
 • 1960–1965 studium inženýrství elektrotechniky na FE VUT v Brně (Ing.)

Praxe

 • 1994 – dosud – vyučující na CMTF UP v Olomouci
 • 1994 – dosud – duchovní správa farnosti Hněvotín (Arcibiskupství olomoucké)
 • 1991 – 1994 – výpomoc v duchovní správě farnosti Strážnice – Sv. Martin (Arcibiskupství olomoucké)
 • 1990 – 1991 – výpomoc v duchovní správě farnosti Kroměříž – Panna Maria (Arcibiskupství olomoucké)
 • 1968 –1990 – výzkumný pracovník (od r. 1977 vědecký pracovník) ve Výzkumném ústavu elektrických strojů v Brně
 • 1965 – 1968 – vývojový pracovník v MEZ Brumov-Bylnice

Odborné zaměření

 • Fundamentální teologie
 • Religionistika

Výběrová bibliografie

Antropický princip v dialogu mezi přírodními vědami, filosofií a teologií. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2006.

Po stopách české fundamentální teologie v období 1800–2010. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2011.

Granty

 • 2005 – 2007 GAČR – Trinitologie a antropologie (spoluřešitel)
 • 2009 – 2011 GAČR – Dějiny české trinitologie a fundamentální teologie (spoluřešitel)

Vyučované předměty

 • Nauka o Božím zjevení a fundamentální christologie
 • Fundamentální eklesiologie a nauka o teologickém poznání
 • Vybrané kapitoly z fundamentální teologie
 • Starověká náboženství